Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Μεγάλη πτώση στα εισοδήματα στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία του ΙΚΑ

Αδιάκοπη είναι η πτωτική πορεία που έχουν τα εισοδήματα στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ΙΚΑ για «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις».

Σύμφωνα με αυτά, ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε σε ποσοστό που φτάνει το 7,14%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 16,60%!
Σημειώνεται ότι .......

παράλληλα με τη μείωση των μισθών στα οικοδομοτεχνικά έργα, έχει καταγραφεί και μεγάλη μείωση των ασφαλισμένων. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 5,16%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,50%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά τον Απρίλιο του 2013 υποβλήθηκαν στο ΙΚΑ «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» από 183.988 κοινές επιχειρήσεις και 9.956 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.491.220, εκ των οποίων 1.462.049 σε κοινές επιχειρήσεις και 29.171 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Από τη σύγκριση των βασικών μεγεθών στο διάστημα Απριλίου 2012 - Απριλίου 2013 προκύπτει πως ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,65%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 24,72% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,01%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 1,12%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 9,73%.

Πτωτική πορεία ακολουθεί ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων, ο οποίος μειώθηκε κατά 6,76%. Επίσης, μείωση (αν και οριακή) καταγράφηκε και στο ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων, το οποίο από 46,70% διαμορφώθηκε σε 46,56%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,62%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,82%.

Μεγάλη πτώση στα ημερομίσθια

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6,57%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 24,74% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 6,86%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 7,14% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 16,60%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 5,16%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,50%.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 22,25 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 22,44 ημέρες και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 12,80 ημέρες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 56,47 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.324,27 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 26,93 ευρώ και 506,62 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 50,88 ευρώ και ο μέσος μισθός 651,26 ευρώ.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,86% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 62,39%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,18% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 90,08%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ στο σύνολο των ασφαλισμένων, 22,30% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 15,05% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 9,33% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας». Το 22,52% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,45% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 9,37% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.