Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Τραγούδι Δεν πληρώνω το χαράτσι [ VIDEO + ΣΤΙΧΟΙ ]

Η εκπομπή του τηλεθεασούλα Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΙ ήταν η αφορμή να γράψει τραγούδι για το χαράτσι μια παρέα από το Ηράκελιο Κρήτης.

Δείτε το VIDEO και διαβάστε τους στίχους:
Οι στίχοι:

ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΙΑ ΓΟΠΑ
ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΟΥ ΕΦΟΥΝΤΩΣΕ ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΜΙΑ ΦΩΤΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΥ ΦΥΓΕ ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑ
ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ ΡΕ ΑΥΤΙΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΑΛΙΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΦΤΩΧΙΚΟ ΓΕΜΑΤΟ ΖΕΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΙ Ο ΠΟΥΣΤΗΣ
ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ...ΤΙ ΕΙΠΕΣ ΤΩΡΑ ΡΕ ΑΥΤΙΑ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.....ΠΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

ΕΣΠΑ2: Δείτε αναλυτικά ποιες προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν

Με βασικό άξονα την κατανομή των 16,4 δισ. ευρώ, το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε τη 2η εγκύκλιό του για το ΕΣΠΑ 2 (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020), δίνοντας ουσιαστικά «αφυκτικές» ημερομηνίες σε περιφέρειες και υπουργεία, ώστε να αποστείλουν αναλυτικά τα σχέδια και τις προτάσεις τους, με καταληκτική ημερομηνία τη 13η Μαΐου 2013.

Από τους φορείς, το υπουργείο Ανάπτυξης ζητεί «να λάβουν .......

υπόψη τους κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020, πέρα από τη δυσμενή οικονομική, κοινωνική... και δημοσιονομική συγκυρία, την εμπειρία από τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις όλων των προηγουμένων περιόδων καθώς και της τρέχουσας, ιδίως σε ότι αφορά σε έργα/δράσεις που, παρά το ότι προβλέφθηκαν, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 2015».

Αναπτυξιακό όραμα για τη νέα προγραμματική περίοδο

Κεντρικός στόχος – όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Ελλάδα του 2020, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Βάσει και των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για όλες τις χώρες – μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δύναται να διατυπωθεί κατ’ αρχήν ως ακολούθως: Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».

Πέντε άξονες αναπτυξιακής στρατηγικής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο στρατηγικός στόχος για την ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας είναι η σταδιακή μεταστροφή της εγχώριας επιχειρηματικότητας από μη διεθνώς ανταγωνιστικούς τομείς, κυρίως υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες, προς την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας καθώς και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Η αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας και η δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές θα προωθηθούν προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτεραιότητα θα δοθεί στα κάτωθι:

- Προώθηση της ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων.

- Ανάπτυξη κουλτούρας επιχειρηματικής συνεργασίας, μεταξύ των βασικών φορέων των παραγωγικών συστημάτων (επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, επιστημονική-ερευνητική κοινότητα, αρμόδιοι κρατικοί φορείς, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις).

- Ανάπτυξη «έξυπνης εξειδίκευσης» με αποδοτική, αποτελεσματική και συνεργατική χρήση των δημοσίων επενδύσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας, αναβάθμιση του των ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία σε κλάδους της οικονομίας που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

- Διαμόρφωση και αποτελεσματική υλοποίηση περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση.

- Στήριξη επενδύσεων σε υποδομές, με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας καθώς και τη μείωση του κόστους.

- Στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας με γνώμονα την έξοδο από την κρίσης.

- Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση.

Ποιες επιδοτήσεις προκρίνονται

- Υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των επιχειρήσεων και των προϊόντων που παράγουν, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

- Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας «παραδοσιακών» κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

- Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και επιχειρήσεων.

- Στον τομέα του εμπορίου, δημιουργία διαμετακομιστικών υποδομών και συστημάτων στα λιμάνια της χώρας που θα βελτιώσουν κατά πολύ τη δυναμικότητα των ελληνικών λιμένων.

- Στον τουρισμό, ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής και αστικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενες από περισσότερα από ένα ταμεία με κύρια χαρακτηριστικά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Θα περιλαμβάνουν ποικιλία δράσεων σε επιμέρους τομείς (πχ ενίσχυση επιχειρηματικότητας επιμέρους ομάδων πληθυσμού, υποδομές, δικτύωση, εξωστρέφεια, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και προορισμών) που θα συνδέονται και με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

- Δημιουργία του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων με ψηφιοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων και επενδυτών.

- Καινοτόμα και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης που να ανταποκρίνονται στις όλο και υψηλότερες απαιτήσεις υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδιαίτερα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

- Υλοποίηση τερματικών εγκαταστάσεων κρουαζιέρας και το δίκτυο τουριστικών λιμένων, η Συνεδριακή υποδομή μεγάλων πόλεων και κυρίως της Αθήνας με την ταυτόχρονη ανάδειξη, με τα έργα ανάπλασης, του Φαληρικού Όρμου ως βασικού τουριστικού προορισμού.

- Ειδικό πρόγραμμα για την τουριστική εικόνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ελκυστικότητας και ασφάλειας των πόλεων και την καθιέρωσή τους ως τουριστικών προορισμών city break.

- Στοχευμένα έργα υποδομής που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα πχ τουριστικές διαδρομές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέματος (παλιές βιοτεχνίες, μύλοι, καφενεία), αλιευτικά καταφύγια, υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης κτλ.

- Δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως δράσεις ενεργειακής διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων, έργα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων σε τουριστικούς προορισμούς, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κατάρτισης εμπλεκομένων στελεχών κ.α.

- Δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering) με στόχο διασύνδεση υπηρεσιών, δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων κτλ

- Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διασυνοριακής συνεργασίας.

- Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

- Πιλοτικά προγράμματα ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων επιχειρήσεων, εθελοντικά προγράμματα αναγνώρισης και ανάδειξης της ενεργειακής αριστείας των επιχειρήσεων, καθιέρωση ενεργειακού συμβούλου για τις επιχειρήσεις, ολοκληρωμένες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρα κτίρια του οικιακού τομέα, ολοκληρωμένες δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποδειγματικών δημοσίων κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση συμβατικών καυσίμων), υποστήριξη της λειτουργίας εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών μέσω χρηματοπιστωτικών εργαλείων.

- Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί), υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με χρήση και εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως είναι η συλλογική ιδιωτική χρηματοδότηση (crowd funding), αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού αγροτικού τομέα (στερεή βιομάζα, βιοαέριο), υποστήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εφαρμογών διεσπαρμένης παραγωγής.

- Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. βιομηχανικές περιοχές), συμπεριλαμβανομένης της μικροσυμπαραγωγής και της τριπαραγωγής (παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης) π.χ. σε κτίρια του τριτογενούς τομέα.

- Επιπροσθέτως, θα επιδιωχθεί η υποστήριξη των φτωχών νοικοκυριών μέσω της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας

- Ολοκλήρωση βασικών μεταφορικών δικτύων διευρωπαϊκής σημασίας και αναβάθμιση της σύνδεσης των πρωτευόντων με τα δευτερεύοντα συστήματα.

- Εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και ποιοτικής λειτουργίας των δικτύων και υποδομών μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

- Ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές. Αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, προώθηση της χρήσης των οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας και των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής, ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Ξανανοίγουν τα Δημόσια ΚΤΕΟ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ … ΤΕΛΟΣ. Πέρασαν τρεις μήνες, για να καταλάβει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός κ. Χατζηδάκης ότι έπρεπε να δώσουν παράταση στην προθεσμία απόκτησης πιστοποίησης για τα δημόσια ΚΤΕΟ.
Το αποτέλεσμα .......

αυτής μέχρι τώρα πολιτικής ήταν να χαθούν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα της χώρας. Τροπολογία που είχαν καταθέσει οι βουλευτές Γιάννης Μανιάτης και Βασίλης Κεκέρογλου από τις 6-3-13 ψηφίστηκε την Πέμπτη, 5-4-13, παρατείνοντας για δεκατέσσερις ακόμα μήνες την προθεσμία απόκτησης πιστοποίησης από τα δημόσια ΚΤΕΟ.

Ζητάμε να ανοίξουν άμεσα τα δημόσια ΚΤΕΟ, να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους και η Περιφέρεια και το Υπουργείο να προχωρήσουν άμεσα στην πιστοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ, ώστε να μη χαθεί ούτε μια μέρα ακόμα, ούτε ένα ευρώ ακόμα από τα δημόσια έσοδα. Επιπλέον ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες για την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από τα δημόσια ταμεία και να σταματήσει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί. Τα δημόσια ΚΤΕΟ είναι η πιο κερδοφόρα δημόσια υπηρεσία και μαζί μ’ αυτή κινδυνεύουν με ιδιωτικοποίηση όλες οι κερδοφόρες δημόσιες υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι όμως δεν πρόκειται να το επιτρέψουν αυτό, όπως και δεν επέτρεψαν με τους αγώνες της ομοσπονδίας και των τοπικών συλλόγων τους την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ.

Δημήτριος Γ. Φαββατάς
Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Π.Ε. Μεσσηνίας

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΜΑΘΗΜΑ 4ο)
Κάρτες


Το τέταρτο βασικό τμήμα των υπολογιστών που βρίσκεται στο εσωτερικό του είναι κάρτες με τσιπ, οι οποίες συνδέονται στη μητρική κάρτα και κάνουν ότι δεν μπορεί να κάνει η μητρική.
Οι κάρτες αυτές έχουν διάφορα ονόματα, όπως προσαρμογής, ............

πλακέτες, κάρτες επέκτασης, πρόσθετες κάρτες κλπ.
Υπάρχουν κάρτες διαφόρων τύπων που αναλαμβάνουν ξεχωριστές λειτουργίες. Στον υπολογιστή σας ίσως έχετε κάποια κάρτα στην οποία συνδέεται η οθόνη, η κάποια άλλη για να παρακολουθείτε τηλεόραση στην οθόνη του υπολογιστή. Ισως έχετε και κάποια κάρτα για να συνδέεστε στο δίκτυο η για να έχετε ψηφιακό ήχο, η και κάποιο μόντεμ σε περίπτωση που η μητρική σας κάρτα δεν έχει ενσωματωμένα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διαπιστώσετε ότι οι θύρες που διαθέτει η μητρική δεν είναι αρκετές η αρκετά γρήγορες, γιατί μπορείτε να εγκαταστήσετε κάρτες για να κάνετε περισσότερα πράγματα η με πιο γρήγορο τρόπο.

Τα εξωτερικά μέρη του υπολογιστή

Εκτός από τα εξαρτήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό τού κουτιού κάθε υπολογιστή, υπάρχουν τουλάχιστον δυο και στο εξωτερικό του: το πληκτρολόγιο και το ποντίκι επειδή ίσως οι συσκευές αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες, υπάρχει μεγάλη ποικιλία για κάθε τύπο χρήστη.

Το πληκτρολόγιο

Εκτός από το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, υπάρχουν και ειδικοί τύποι για χρήστες που πατούν δυνατά η ελαφρά τα πλήκτρα. Οι περιπτώσεις βλαβών από συνεχείς καταπονήσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, προκαλώντας πόνο, ιατρικά έξοδα, και μείωση της παραγωγικότητας. Η εργονομία - η μελέτη του τρόπου αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου σώματος με διάφορα εργαλεία - οδήγησε στη σχεδίαση πληκτρολογίων υπό γωνία, που μειώνουν την καταπόνηση τού καρπού κατά την πληκτρολόγηση. Επίσης, υπάρχουν και διαιρούμενα πληκτρολόγια, τα οποία επιτρέπουν στα χέρια να βρίσκονται όπως στη φυσική στάση ξεκούρασης, πάνω στην επιφάνεια του γραφείου.
Αν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις μπορείτε να αγοράσετε ένα διαιρούμενο πληκτρολόγιο και να διαμορφώσετε την κλήση των δυο τμημάτων του ανάλογα με τη στάση που έχουν τα χέρια σας στο γραφείο. Αν έχετε ακόμη πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορείτε να αγοράσετε ένα πληκτρολόγιο με δυο τελείως αποσπώμενα μέρη, τα οποία να τοποθετείτε στο γραφείο σας με όποια διάταξη θέλετε. Εκτός από αυτά, υπάρχουν και κατακόρυφα διαιρούμενα πληκτρολόγια που σας επιτρέπουν να πληκτρολογείτε με τους αντίχειρες στραμμένους προς τα πάνω, όπως όταν κάνετε χειραψία με κάποιο γνωστό σας. Σχεδόν για κάθε τύπο πληκτρολογίου, υπάρχουν ενσύρματα και ασύρματα μοντέλα.

Το ποντίκι

Το ποντίκι, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι μια μικρή συσκευή χειρός με την οποία ελέγχετε το δείκτη που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Το ποντίκι ανεκαθεν ήταν μια μηχανική συσκευή. Όταν κινείτε το ποντίκι επάνω στο γραφείο σας, περιστρέφεται μια μεγάλη μπίλια στο εσωτερικό του και, ανάλογα με την ταχύτητα και τη φορά της περιστροφής, παράγονται τα σήματα που στέλνει το ποντίκι στον υπολογιστή για τον έλεγχο του δείκτη.
Στη σχεδίαση των ποντικιών, όμως, έγινε μια μεγάλη καινοτομία με την εμφάνιση των οπτικών συσκευών. Τα οπτικά ποντίκια δεν έχουν περιστρεφόμενη μπίλια, αλλά χρησιμοποιούν μια τεχνολογία δανεισμένη από το κόσμο της ψηφιακής φωτογραφίας, με την οποία «φωτογραφίζεται» ο χώρος κάτω από το ποντίκι και «διαπιστώνεται» πότε και που μετακινήθηκε το ποντίκι. Τα οπτικά ποντίκια έχουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τα μηχανικά, και δεν χρειάζονται ποτέ συντήρηση η καθάρισμα (σε αντίθεση με τα μηχανικά που το χρειάζονται αρκετά συχνά).

Δυστυχώς, η ταλαιπωρία και οι βλάβες από συνεχή καταπόνηση που προκαλούνται από τη χρήση του ποντικιού είναι αρκετά συχνές, και γι αυτό τα εργονομικά μοντέλα έχουν αντικαταστήσει κατά ένα μεγάλο μέρος τα παλιότερα, τετράγωνου σχήματος.
Τα σημερινά καμπυλόγραμμα ποντίκια εφαρμόζουν τόσο στο δεξιό όσο και στο αριστερό χέρι. Επίσης, αρκετά γνωστά είναι και τα ποντίκια που διαθέτουν ένα τρίτο, προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Εξαιρετικά δημοφιλή είναι και τα ποντίκια με τροχό, μις δημοφιλή και χρήσιμη καινοτομία που μειώνει τον αριθμό των κινήσεων που πρέπει να κάνει ο χρήστης με το ποντίκι, αφού μπορεί να κυλαει τα περιεχόμενα των εγγράφων χρησιμοποιώντας ένα μόνο δάκτυλο.

Όπως και στα πληκτρολόγια, υπάρχουν ενσύρματα και ασύρματα ποντίκια. Τα ενσύρματα μοντέλα πληκτρολογίων και ποντικιών συνδέονται στη μητρική κάρτα στη μια από τις δυο θύρες PS/2, το όνομα των οποίων προέρχεται από το μοντέλο IBM PC όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά. Τα βύσματα των πληκτρολόγιων και των ποντικιών έχουν συγκεκριμένα χρώματα - μοβ για τα πληκτρολόγια PS/2 και πράσινο για τα ποντίκια PS/2 - για να μπορούν οι χρήστες να συνδέουν την αντίστοιχη συσκευή στη σωστή θύρα. (Κατά τα άλλα, οι θύρες PS/2 δε διαφέρουν καθόλου). Ορισμένες μητρικές επιτρέπουν τη σύνδεση του πληκτρολογίου η του ποντικιού σε οποιαδήποτε από τις δυο θύρες, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι θύρες μπορεί να έχουν το ίδιο χρώμα, η μπορεί να είναι χρωματισμένες και με τα δυο χρώματα.

Από τι αποτελείται ένας υπολογιστής;

Η μνήμη

Η μνήμη είναι πιθανότατα το πιο χρήσιμο και λιγότερο κατανοητό κομμάτι του υπολογιστή σας. Παρόλο που είναι περιορισμένος, μπορεί να χρησιμοποιείται άπειρες φορές. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις μπορείτε να εξαντλήσετε όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Όμως τίποτα δεν σας αναγκάζει να αγοράσετε καινούρια μόνο και μόνο επειδή εξαντλήθηκε η ήδη υπάρχουσα, η μνήμη δεν είναι κάποιο είδος χάρτινου σημειωματάριου όπου κάποια στιγμή συμπληρώνονται όλες οι σελίδες του. Επίσης, όταν χρησιμοποιήσετε κάποιο τμήμα της μνήμης, δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε άλλη, διαφορετική μνήμη για την αποθήκευση άλλων δεδομένων, η μνήμη δεν είναι ο καμβάς όπου κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει χώρος για να ζωγραφίσετε τίποτε άλλο.
Γιατί όμως κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις; Επειδή η μνήμη θεωρείται ένα από τα πλεον πολύπλοκα τμήματα του υπολογιστή.

Τι είναι η μνήμη;

Μνήμη είναι ο ηλεκτρονικός χώρος στον οποίο λειτουργεί το PC. Είναι μια συλλογή ειδικά σχεδιασμένων μικροτσίπ που συνδέονται στη μητρική κάρτα του υπολογιστή (και σε ορισμένες άλλες θέσεις), τα οποία χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για να αποθηκεύει προγράμματα και δεδομένα προσωρινά ενώ εργάζεστε με αυτά. Χρησιμοποίησα τη λέξη προσωρινά επειδή η μνήμη διαφέρει από τις συσκευές αποθήκευσης - μια διαφορά που αγνοούν πολλοί χρήστες. Αφού ανοίξετε τον υπολογιστή και ξεκινήσετε μια εφαρμογη, ο κώδικας που κάνει τη συσκευή να λειτουργεί αποθηκεύεται στη μνήμη. Αν, για κάποιο λόγο, σταματήσει η λειτουργία του υπολογιστή, ο,τι βρίσκεται στη μνήμη χάνεται για πάντα.

Γνωρίζετε, όμως, από τη μέχρι τώρα πείρα σας πως δεν χάνετε τα προγράμματα σας όποτε συμβαίνει μια διακοπή ρεύματος, και πως μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα σας αποθηκεύοντας τα σε αρχεία. Ο λόγος για τον οποίο δεν χάνονται τα προγράμματα και τα αρχεία σας είναι επειδή αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο. Όταν ξεκινάτε μια εφαρμογη, αυτή απλώς αντιγράφεται από τη συσκευή αποθήκευσης (το σκληρό δίσκο) στη μνήμη. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μεταφέρεται στη μνήμη ένα αντίγραφο του και με αυτό δουλεύετε. Όταν, από την άλλη, κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο και το αποθηκεύσετε πάλι, τα δεδομένα αντιγράφονται από τη μνήμη στο σκληρό δίσκο - από τη μνήμη, ξανά στη συσκευή αποθήκευσης.

Συνήθως, η δουλειά που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή αποθήκευσης δεν μπορεί να χαθεί, ακόμη και όταν όλα όσα βρίσκονται στη μνήμη χάνονται μετά το σβήσιμο του υπολογιστή. Με παρόμοιο τρόπο, όταν κλείσετε ένα αρχείο η ένα πρόγραμμα, η δουλειά που αποθηκεύσατε στη συσκευή αποθήκευσης διατηρείται, όπως και το πρόγραμμα με το οποίο δουλεύατε. Τα μόνα δεδομένα που χάνονται είναι αυτά που βρίσκονται στη μνήμη και δεν τα αποθηκεύσατε. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορούν να χαθούν και αποθηκευμένα δεδομένα, όταν για παράδειγμα πάθει κάποια ζημιά ο σκληρός δίσκος, αλλά γενικά η αποθήκευση δεδομένων στο σκληρό δίσκο μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη.

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 6ης Απριλίου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Ποιος έσφαξε το παιδί;», ρώτησε ο πρόεδρος δείχνοντάς το κατακρεουργημένο
Φρίκη και αποτροπιασμός επικράτησε στο Δικαστήριο


Ένα επιφώνημα αποτροπιασμού και φρίκης κυριάρχησε χθες στην .........

αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όταν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κάλεσε κοντά στην έδρα τον 24χρονο που βρισκόταν το μοιραίο απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου 2011 μέσα στο αυτοκίνητο που πυροβολήθηκε στο κεφάλι ο 35χρονος Αλβανός Φελίμ Μεσάι και σφαγιάσθηκε ο 2χρονος γιος του Κέρι και σηκώνοντας μια μεγάλη φωτογραφία με το κατακρεουργημένο παιδί του ζήτησε να πει την αλήθεια: «ποιος έσφαξε το παιδί;»

Ο νεαρός κατηγορούμενος υπέδειξε ως δράστη τον Αλβανό με το παρατσούκλι «Νίκος»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΟΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ νέου Μπουρλότου στη Μεσσήνη, αλλά και στα πεδινά χωριά του Δήμου Καλαμάτας, επιδιώκουν οι Δήμοι.
- Ο Παν. Νίκας πήγε χθες στον Εισαγγελέα και την Αστυνομία.
- Ο Στ. Αναστασόπουλος απέστειλε νέα επιστολή στον υπουργό Ν. Δένδια.
- Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Καλαμάτας μετά απο παρέμβαση Μπρεδήμα.
Άπαντες συνιστούν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση για να αποτραπούν τα χειρότερα.
ΑΥΤΟ ειναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε:

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ στα οικονομικά κινείται ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Α΄ Τριμήνου.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ του δάσους και της παραλίας της Ελαίας. Κοινότητα και Σύλλογοι υπέρ της ήπιας ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη νομιμότητα.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ τη Δευτέρα απο το ΣΥΡΙΖΑ στο Rex για την κρίση στους μικρομεσαίους και τις εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΡΑΜΟΒΟΥΝΙ η γιορτή για την επέτειο γέννησης του Θόδωρου Κολοκοτρώνη.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για Ολυμπία και Ιόνια οδό.
"ΧΤΥΠΗΣΑΝ" πιτσαρία και οπωροπαντοπωλείο στα Φιλιατρά. Εγκληματικότητα δίχως τέλος στη Μεσσηνία...

● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και
παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη
της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις
ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα.
Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά
δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους,
διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε
γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!