Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος Λοβέρδου: Εκτός εφεδρείας σχεδόν όλο το προσωπικό των νοσοκομείων!

Νέα εγκύκλιος του υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου, εξαιρεί από το νόμο για την εφεδρεία, όχι μόνο τους γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και τους φαρμακοποιούς, τους βοηθούς φαρμακείων, τους ψυχολόγους, τους βιοχημικούς, ακτινοφυσικούς, τους διαιτολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους τεχνολόγους Εργαστηρίων και ακτινογραφιών, μάγειρες, τραυματιοφορείς, φύλακες κ.α.

Η εγκύκλιος αποτελεί ουσιαστικά «απάντηση» στην αδυναμία των δημόσιων νοσοκομείων να ανταπεξέλθουν έστω και στις στοιχειώδεις λειτουργίες τους, εάν ο νόμος για την εφεδρεία, εφαρμόζονταν για το προσωπικό τους.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος αναφέρει:........

Η εγκύκλιος

«Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/11 (226 Α) και εν συνεχεία των σχετικών κατευθυντηρίων εγκυκλίων / οδηγιών που δόθηκαν από το καθ΄ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραθέτουμε τα κάτωθι:
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 (226 Α) και να επιτευχθεί η κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στα Νοσοκομεία εποπτείας σας, με τις οριζόμενες διαδικασίες, αναφέρουμε προς διευκόλυνσή σας αναλυτικά, όλους τους κλάδους ανά κατηγορία και ειδικότητα του Νοσηλευτικού, Επιστημονικού και Παραιατρικού προσωπικού των Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που προσφέρουν υπηρεσίες συναφείς με το έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των Νοσοκομείων εποπτείας σας:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών ?τριών Υγείας
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Kλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Κλάδος ΔΕ Φυλάκων Ασθενών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων- Σαβανωτών- Αποτεφρωτών , Τραυματιοφορέων, Φυλάκων Ασθενών.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2889/01 και του άρθρου 11 του ΠΔ 87/86 «ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων)

-ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας
Κλάδος ΠΕ Χημείας ? Βιοχημείας - Βιολογίας
Κλάδος ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών)
Κλάδος ΠΕ Βιολόγων (Μοριακών Βιολόγων)
Κλάδος ΠΕ Φυσικών Ιατρικής ? Ακτινοφυσικής (συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι Ακτινοφυσικής και ΠΕ Φυσικών Ιατρικής)
Κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΠΕ Φυσικοθεραπείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (Χειριστών-Εμφανιστών)
Κλάδος ΤΕ Οπτικής
Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας)
Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας ? Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΤΕ Οδοντοτεχνιτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολογίας
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής
Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων)
Κλάδος ΔΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Κλάδος ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας

Oι αναφερόμενες θέσεις εξαιρούνται από τις περί κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2889/01 και του άρθρου 11 του ΠΔ 87/86 «ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων)

-ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας
Κλάδος ΠΕ Χημείας / Βιοχημείας - Βιολογίας
Κλάδος ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών)
Κλάδος ΠΕ Βιολόγων (Μοριακών Βιολόγων)
Κλάδος ΠΕ Φυσικών Ιατρικής/ Ακτινοφυσικής (συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι Ακτινοφυσικής και ΠΕ Φυσικών Ιατρικής)
Κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΠΕ Φυσικοθεραπείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (Χειριστών-Εμφανιστών)
Κλάδος ΤΕ Οπτικής
Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας
Κλάδος ΤΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας)
Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας / Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Κλάδος ΤΕ Οδοντοτεχνιτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολογίας
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών - Εμφανιστών)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής
Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων)
Κλάδος ΔΕ Ορθοπτιστών
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Κλάδος ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών
Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας

Oι αναφερόμενες θέσεις εξαιρούνται από τις περί κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου»

Βέβαιη η αναβολή των εκλογών, όλοι διαπιστώνουν ότι δεν βγαίνουν οι προθεσμίες...

Και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης μετά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα δύο από τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης, τάχθηκε σήμερα υπέρ της αναβολής των εκλογών από την προσδιορισμένη ημερομηνία της 19ης Φεβρουαρίου, και μέχρι «την ολοκλήρωση του έργου της κυβέρνησης Παπαδήμου», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται απλώς για την επιβεβαίωση ότι δεν βγαίνουν οι προθεσμίες για τη διενέργεια εκλογών μέχρι τον Φεβρουάριο. Εξάλλου, κάτι τέτοιο δείχνει και από πλευράς ΝΔ, η απάλειψη της ημερομηνίας εκλογών από την επιστολή που απέστειλε ο Αντώνης Σαμαράς στην τρόικα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος, χαρακτήρισε ......

την προσδιορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στις 19 Φεβρουαρίου ως «ενδεικτική» και «συμβατική» , ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγ. Βενιζέλος, χαρακτήρισε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, ως πολύ πιθανή την αναβολή. Και αυτό όχι τυχαία, καθώς ο κ. Βενιζέλος, είπε πως η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου δεν θα έχει επέλθει στα τέλη Ιανουαρίου ακόμα και αν όλα πάνε κατ' ευχήν. Προσέθεσε δε:

«Οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας για τη νέα δανειακή σύμβαση αναμένεται να ξεκινήσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 12 Δεκεμβρίου, αφού θα έχει πρώτα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2012 στις 7 του μήνα και θα έχει μεσολαβήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Όσο για την έλευση της νέας αυτής σύμβασης προς ψήφιση στη Βουλή, αναμένεται εντός του Ιανουαρίου, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI δεν αναμένεται πριν από τα μέσα Φεβρουαρίου».

Μετά από τη γενική σιωπηρή παραδοχή περί αναβολής των εκλογών, οι νέες ημερομηνίες που συζητούνται ακόμη και από στελέχη της ΝΔ, είναι ή η 18η Μαρτίου, ή η επέκτασή της ακόμη και μέχρι το Μάϊο, καθώς το πρώτο που πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί , είναι η εκταμίευση της σημαντικής σε ύψος ποσού έβδομης δόσης, ενώ ακόμη λόγω των καθυστερήσεων, αναμένεται η 6η...

Eklogika.gr

Ο ΟΑΕΕ καλύπτει ιατροφαρμακευτικά άνεργους ηλικίας από 30 έως και 65 ετών για δύο χρόνια

Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος, ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι, προβλέπει εγκύκλιος του Οργανισμού.
Ειδικότερα ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ειδικότερα θα πρέπει να: ............

α) Eχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή 2 χρόνια.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων ημερών εργασίας ή των δύο ετών αυξάνεται ανά 120 ημέρες ή 4 μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

β) Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό (ακόμη και ως έμμεσα μέλη).

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές ασθένειας σε είδος, η οποία υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιονδήποτε λόγο, θα το δηλώσει στον Οργανισμό.

γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

Διάρκεια

Το δικαίωμα για παροχές ασθενείας ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον η οφειλή έχει ρυθμιστεί σε δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κανονικά. Αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης και λήγει με τη συμπλήρωση της διετίας.

Διευκρινίζεται ότι οι άνεργοι το πρώτο έτος μετά τη διακοπή της ασφάλισης θα δικαιούνται όλες τις παροχές (σε είδος και χρήμα) και το δεύτερο έτος σύμφωνα με τις σχετικές ως άνω διατάξεις μόνο παροχές σε είδος.

Ως παροχές σε είδος νοούνται μόνο η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτονται τόσο οι άμεσα ασφαλισμένοι όσο και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο και αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης και ανανεώνεται ανά εξάμηνο, σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής του ανέργου. Ως εκ τούτου το βιβλιάριο ασθενείας του θεωρείται για ένα εξάμηνο.

Σε περίπτωση όμως που ο άνεργος έχει ρυθμίσει την οφειλή του τότε η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα τρίμηνο και ως εκ τούτου η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας γίνεται για ένα τρίμηνο.

Σε περίπτωση που ο άνεργος αναλάβει εργασία πριν από τη λήξη της διετίας το δικαίωμα για παροχές, όπως προαναφέρθηκε διατηρείται μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος παροχών από τον νέο φορέα.

Express

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Το λογότυπο της σχολής «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ» προβλήθηκε στην Αγγλία σε διαφημιστικό πάνελ στο Potters Parks με θέα τη Γέφυρα του Λονδίνου. Α
υτό επιτεύχθηκε χάρη στη συμμετοχή της σχολής σε πρόγραμμα δωρεάν προβολής για επιχειρήσεις στην Αγγλία από την ΟΤΕ Business Double Play.
Ωστόσο στη διαφήμιση έχει καταχωρηθεί ............

ιστοσελίδα με συνδέσεις που αφορούν προορισμούς της Μεσσηνίας.

Με τιμή Γιάννης Λάσκαρης

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Είμαι ιδιοκτήτης του σχολικού κυλικείου του 1ου δημοτικού σχολείου Γργαλιανων και θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα προς τα μέλη της παραπάνω επιτροπής μετά την απόρριψη του αιτήματος που υπέβαλα για μείωση στην τιμή του ενοικίου:...........

1) Γιατί δεν λάβατε υπόψιν της δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ζούμε όλοι σαν κοινωνία;
2) Γιατί απορρίφθηκε το αίτημά μου χωρίς να ακούσετε και την δική μου άποψη;
3) Γιατί ενώ γνωρίζετε ότι ιδιοκτήτες επαγγελματικών και ιδιωτικών χώρων ενοικίασης προχωρούν από μόνοι τους στην μείωση των τιμών των ενοικίων, διευκολύνοντας έτσι την πληρωμή τους, εσείς δεν κάνατε δεκτό το αίτημα μου;
4) Γιατί προσπαθείτε να στερήσετε τα όποια πενιχρά έσοδα έχει η συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
5) Γιατί ως δήμος κάνατε δεκτό αίτημα μεγάλης τουριστικής μονάδας για μη πληρωμή δημοτικών τελών για το Α τρίμηνο του 2011;
6) Γνωρίζετε ότι για να λειτουργήσει αυτός ο μικρός χώρος εστίασης χρειάζεται να πληρώνεις: ΡΕΥΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ, ΛΟΓΙΣΤΗ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ κτλ.

Τέλος θα κλείσω με μια παροιμία: "ΚΑΛΙΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙ"

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Σχολικό κυλικείο Α δημοτικού σχολείου ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΏΝ

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 26ης Νοεμβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Δείτε και τα πρωτοσέλιδα από τις Αθηναϊκές εφημερίδες.