Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Συνέλευση Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Τριφυλίας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών Τριφυλίας καλεί όλους τους μηχανικούς από την Τριφυλία να παραβρεθούν στη συνέλευση των μηχανικών όλης της Μεσσηνίας, που έχουν καλέσει οι φορείς των μηχανικών στις 12 Απριλίου ημέρα Παρασκευή στις 6μ.μ. στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καλαμάτα.

Η συνέλευση έχει μοναδικό θέμα τη λήψη αποφάσεων για ..........

κινητοποιήσεις, με σκοπό την ακύρωση των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών που καλούμαστε να πληρώσουμε, από το Α’ εξάμηνο του 2013. Ήδη το κεντρικό ΤΕΕ έχει ασκήσει προσφυγή στο ΣΤΕ και καλεί τους μηχανικούς να μην πληρώσουν τα φουσκωμένα ειδοποιητήρια.

Συνάδελφοι αύριο θα είναι αργά για όλους μας. Αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με την αυξημένη φορολογία από το πρώτο ευρώ, την πτώση του κύκλου εργασιών ως αποτέλεσμα της ύφεσης και της αφαίμαξης των εισοδημάτων, θα μας οδηγήσουν σύντομα να κλείσουμε τα γραφεία μας.

Αν το 2012 πολλοί συνάδελφοι είχαμε αυταπάτες ότι θα επιβιώσουμε, το 2013 γίνεται ξεκάθαρο για όλους μας ότι εάν δεν ανατρέψουμε τουλάχιστον τις υπέρογκες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών, δεν έχουμε πολύ μέλλον ακόμη στο επάγγελμα.

Απαγορεύεται η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος

Σε ισχύ τίθενται οι οι διατάξεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες προβλέπουν από ευκολίες πληρωμής μέχρι απαγόρευση της διακοπής ηλεκτροδότησης για ορισμένες περιπτώσεις.

Έπειτα από ........

εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Μάκης Παπαγεωργίου υπέγραψε την υπουργική απόφαση που θεσπίζει τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος ορίζει τις βασικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα καταναλωτών και προμηθευτών.

Για τους ευάλωτους καταναλωτές προβλέπεται ότι:

H προθεσμία εξόφλησης οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η διακοπή ρεύματος σε Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης, κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη.
Για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών κατανάλωσης. Επίσης, πρέπει όσον προηγουμένως να έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον πελάτη για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του και για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, δίνοντάς του προθεσμία είκοσι επιπλέον ημερών για εξόφληση. Και σε αυτήν την περίπτωση. πάντως, δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης, καθώς οι συγκεκριμένοι πελάτες μεταφέρονται αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νόμο 4001/2011, ευάλωτοι καταναλωτές είναι:

Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία (δηλαδή λόγω οικονομικής, οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης υγείας δυσκολεύονται να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο).
Οι πελάτες που εξαρτώνται από την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας είτε οι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων έχουν την επιμέλεια και συνοικούν με μαζί τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται ρεύμα για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης κλπ.)
Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο ηλικίας.
Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον προμηθευτή.
Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ο Κώδικας Προμήθειας προβλέπει ότι αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα τότε ο προμηθευτής:

Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού.
Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου (δηλαδή εντολή διακοπής) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη.
Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον πελάτη της εντολής διακοπής, ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας.
Ακόμα, ο Κώδικας προβλέπει ότι τα τιμολόγια θα πρέπει:

Να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συν ένα εύλογο κέρδος.
Να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και να αποφεύγονται οι άμεσες ή έμμεσες σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ καταναλωτών.
Να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Να εμφανίζουν με τρόπο διαφανή και διακριτό τις πρόσθετες χρεώσεις όπως οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων.
Να επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο.
Επίσης, οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι διαφανής, με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και γνωστός στον πελάτη εκ των προτέρων.
Τέλος, ο Κώδικας προβλέπει δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου (κάτι που όμως προϋποθέτει την αντικατάσταση των μετρητών) όπως επίσης και εκπτώσεις για τους πελάτες που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με πάγια εντολή.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ- ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ κ. Ευστάθιο ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

κ. Δήμαρχε
Τη δύσκολη εποχή που διανύουμε με ορατές τις δυσκολίες στην επιχειρηματικότητα, απαιτείται η εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων και των υποδομών που διαθέτει ένας τόπος, προκειμένου να κρατηθεί εν ζωή, η τοπική οικονομία.
Στη Μεσσηνία οι .........

προσπάθειες χρόνων στην προβολή και ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος, αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς και δηλώνω ιδιαιτέρως ικανοποιημένη γι΄αυτό, γνωρίζοντας τα μεγάλα οφέλη για τον τόπο από την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Ο Δήμος Μεσσήνης με το μοναδικού κάλλους φυσικό του περιβάλλον, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη όλης της Μεσσηνίας και δεν πρέπει να παραμένει απλός θεατής.
Με μοναδικά ιστορικά πλεονεκτήματα, με διεθνές αεροδρόμιο και με σημαντικά τουριστικά θέρετρα , θεωρείται αδιανόητο να μην επιδιώκεται η μέγιστη αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.
Βλέποντας το πόσο αγκάλιασε τόσο ο Δήμος Τριφυλίας το τουριστικό τραίνο όσο και ο Δήμος Καλαμάτας, θεωρώ ότι πρέπει και ο Δήμος Μεσσήνης να ενδιαφερθεί ακόμη περισσότερο γι΄αυτό το θεματικό πεδίο τουρισμού, ζητώντας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να ενταχθεί και η Μεσσήνη στις τουριστικές διαδρομές.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου είναι μοναδικό σε όλον τον κόσμο, είναι μετρικό και διαθέτει μουσειακές μηχανές από το 1897. Εν δυνάμει επισκέπτες για να απολαύσουν όσα προσφέρει ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου, είναι πολλοί προερχόμενοι απ΄ όλον τον κόσμο, οι οποίοι ήδη επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Ελπίζω να δείτε θετικά την προσπάθεια αυτή και να ενεργήσετε ούτως ώστε να καθαριστεί η γραμμή μέχρι τη Μεσσήνη, διότι λόγω εγκατάλειψης από τον ΟΣΕ υπάρχουν χορτάρια κλπ αντικείμενα που εμποδίζουν την προσέγγιση του τραίνου στην πόλη, ζητώντας συγχρόνως την ένταξη της Μεσσήνης, στις τουριστικές διαδρομές που προγραμματίζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Επίσης, θα πρέπει να δείτε και τα οφέλη από τυχόν επαναλειτουργία της γραμμής Μεσσήνη-Καλαμάτα. Σε θετική περίπτωση, αν διεκδικηθεί από πλευράς του Δημοτικού σας Συμβουλίου η επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου που συνδέει την Καλαμάτα με τη Μεσσήνη , είναι πολύ πιθανόν να γίνει πραγματικότητα, διότι διαφοροποιήθηκαν οι συνθήκες που επέβαλαν τη διακοπή του και να ξεπεραστούν μικρά προβλήματα που έχουν προκύψει.

Σήμερα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει αντλήσει σημαντικούς πόρους από το Ευρωπαϊκό ταμείο για τη συνέχιση προαστιακών διαδρομών και ήδη επανασχεδιάζει τις διαδρομές που θα επαναλειτουργήσει.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να δείτε και αυτήν την παράμετρο και να αναλάβετε πρωτοβουλία.
Να θεωρείτε δεδομένη κάθε στήριξη από πλευράς μου.

Μετά τιμής
Αντωνία Μπούζα
Αναπλ.Γραμμ.Γυν.Θεμάτων Ν.Δ.
Μέλος Τομέα Τουρισμού Ν.Δ

Μπορώ να κάνω μια «αφελή» ερώτηση;

Άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Την έχω παραφράσει, βελτιώσει και την έχω γράψει ως διαπίστωση για τα δρώμενα στην Ελλάδα της εισαγόμενης και εγχώριας τρόικα την Κινέζικη «ευχή» που τελικά είναι «κατάρα»:
«Να ζήσουμε σε .......

ενδιαφέρουσες εποχές και να μη διαθέτουμε τις δεξιότητες
που απαιτεί η διαχείριση των κρίσεων που δημιούργησαν οι εποχές!»

Οι Ιρλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Έλληνες «φοβηθήκαμε» την κατάρρευση των Οικονομιών μας και την απώλεια των περιουσιακών στοιχείων που λίγα ή πολλά όλοι διαθέταμε…
Αλλά μας έβαλαν στα μνημόνια και τα προγράμματα διάσωσης και έτσι ΔΕΝ «κουρεύτηκαν» οι καταθέσεις μας (μέχρι στιγμής) αλλά μας επέβαλαν φόρους και χαράτσια και ανεργία σε πρωτόγνωρα επίπεδα…

Οι Κύπριοι αδελφοί μας προφανώς δεν «φοβήθηκαν» (άγνωστο γιατί) αλλά τελικά μάλλον «τους έπιασαν στον…ύπνο» και τώρα τρέχουν και δεν προλαβαίνουν και έχουν μείνει να κάνουν ένα δραματικό και επίπονο «βάδην σημειωτόν» μέχρι να μάθουν το ποσοστό του «κουρέματος» των καταθέσεών τους άνω των 100,000 ευρώ…
Και επιμένουν σε όλες τις πονεμένες από την «σωτηρία» της τρόικα οι ντόπιοι πολιτικοί ότι ΔΕΝ θα υπάρξει κούρεμα καταθέσεων σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και ότι οι καταθέσεις μέχρι το ποσό των 100,000 ευρώ ΔΕΝ κινδυνεύουν καθώς είναι «διασφαλισμένες» από τα Εθνικά ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων)…

Δεν θα ρωτήσω τους Κυβερνώντες την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο ή την Ιταλία από πού αντλούν αυτήν την εκπληκτική τους πεποίθηση ότι το αποκαλούμενο ήδη, διεθνώς, «Κυπριακό πείραμα» δεν θα εφαρμοστεί και τις δικές τους χώρες, και στις αποταμιεύσεις των δικών τους πολιτών στις δικές τους Τράπεζες…
Με τη σύντομη, όμως, σημερινή μου τοποθέτηση θέλω να κάνω μια «ΑΦΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ» που έχει τρία σκέλη στους 3 «Συν-πρωθυπουργούς» μας και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ Προβόπουλο:

1/ Εάν, λέω Εάν, όχι όλες αλλά μια από τις «μεγάλες» ελληνικές Τράπεζες ξαφνικά «καταρρεύσει» ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ οι καταθέσεις μας μέχρι και του ποσού των 100,00 ευρώ;
2/ Ισχύει το διεθνώς αποδεκτό ποσοστό της διατήρησης αποθεματικών από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα μέχρι του ποσοστού του 10% των καταθέσεων;
3/ ΠΟΙΟ ακριβώς είναι το κεφάλαιο που διαθέτει το Ελληνικό ΤΕΚΕ;
Κύριοι, ΥΠΑΡΧΟΥΝ τα απαιτούμενα κεφάλαια;

Το χθεσινοβραδινό δελτίο Ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 9-4-2013 ]
Ενημερωτική Συνάντηση - ημερίδα στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσουν Ενημερωτική Συνάντηση την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (πλ. 23ης Μαρτίου) με θέματα:......

1. Ενημέρωση δράσεων Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με ομιλητή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δομής, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή Γεωργιάδη Κωνσταντίνο.

2. Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος «Οικονομικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με ομιλητή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΠΜΣ, Καθηγητή Λιαργκόβα Παναγιώτη.

Η συνάντηση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες ή τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να ενημερωθούν για τα παραπάνω θέματα.

Πέφτει η αυλαία για το Windows Live Messenger

Τέλος εποχής, μετά από 13 χρόνια παρουσίας του Windows Live Messenger, αφού και επίσημα πλέον η Microsoft μεταφέρει όλους τους χρήστες της υπηρεσίας στο Skype.

Η αμερικανική .......

εταιρία είχε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό τον τερματισμό της λειτουργίας της γνωστής πλατφόρμας επικοινωνίας, που φιλοξενούσε περισσότερους από 330 εκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα.

Τελευταία ημέρα λειτουργίας του Messenger είχε οριστεί η 8η Απριλίου, όμως η διαδικασία μεταφοράς των χρηστών ίσως να απαιτήσει περισσότερο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί, αφού ο τεράστιος όγκος δεδομένων σίγουρα θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα.

Η εφαρμογή ξεκίνησε την πορεία της το 1999 με την ονομασία MSN Messenger, ενώ το 2006 μετονομάστηκε σε Windows Live Messenger. Σε μία εποχή που υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, πόσο μάλλον δωρεάν κλήσεων μέσω Internet, το Messenger κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών και να προσφέρει πληθώρα νέων λειτουργιών, αναβαθμίζοντας τον τρόπο που είχαμε μάθει να επικοινωνούμε.

Πλέον φτάσαμε στην εποχή του Skype, μίας υπηρεσίας που με σταθερά βήματα κατάφερε να κερδίσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά, «αναγκάζοντας» τη Microsoft να προχωρήσει στην εξαγορά του. Η εταιρία μάλιστα, έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό για τη μετάβαση του λογαριασμού σας από το Messenger στο Skype.

Euro2day

Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρωνικών συσκευών στις 13 Απριλίου στην Καλαμάτα

Δράση από το Δήμο Καλαμάτας στις 13 Απριλίου

Δράση συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) οργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αυτών των αποβλήτων, το προσεχές Σάββατο 13 Απριλίου.

Από τις 09.00 έως τις 15.00, θα.........

βρίσκεται στο βόρειο μέρος της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου, στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους, ένα κοντέινερ του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να φέρνουν τέτοια απόβλητα.
Επισημαίνεται πως, εκτός από τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι πολίτες μπορούν να φέρνουν και μεγάλου όγκου ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πια, όπως πλυντήρια, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες κ.ά.

Αν κάποιος δεν μπορεί να μεταφέρει μόνος του την προς ανακύκλωση συσκευή, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Δήμο Καλαμάτας, προκειμένου να αναλάβει αυτός τη μεταφορά, στους αριθμούς: 27210 22441, 6936 556448, 698 0051226.

ΘΑΡΡΟΣ

Αριθμός Εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2013.

Την είσοδο των ΑΕΙ και των ΤΕΙ θα περάσουν φέτος 76.444 μαθητές που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ο αριθμός των.......

εισακτέων στα Πανεπιστήμια οριστικοποιήθηκε μετά τα νέα δεδομένα που έφερε στο χάρτη της Παιδείας το σχέδιο Αθηνά Από τους 76.444 εισακτέους οι 61.747 θα εισαχθούν από την κατηγορία του 90%, θα δώσουν δηλαδή για πρώτη φορά εφέτος εξετάσεις.
Από την κατηγορία του 10% θα εισαχθούν 9.578 άτομα, ενώ 5.119 θα εισαχθούν από την κατηγορία των ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με το «Έθνος», φέτος από την κατηγορία του 90% θα εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ οι 610 εισακτέοι θα προέρχονται από τα Εσπερινά Λύκεια, οι 1.300 θα είναι εισακτέοι στις στρατιωτικές σχολές, 416 θέσεις προβλέπονται για τις εκκλησιαστικές σχολές, 68 θέσεις αφορούν σε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, ενώ προβλέπονται και 9,678 θέσεις για πολύτεκνους και τρίτεκνους.

BEST TV

Εντυπωσιακή η αύξηση των εξαγωγών του ελαιολάδου

Αύξηση εξαγωγών κατά 6,1% τον περασμένο Φεβρουάριο (στα 2.130,4 εκατ. Ευρώ από 2.007,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2012), προκύπτει από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται μείωση κατά 3,7%.

Όπως υπογραμμίζει ......

σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, αναπτύσσονται αντίρροπες δυνάμεις που ασκούν πιέσεις στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, με αποτέλεσμα αφενός να διατηρούνται θετικοί ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών, αλλά να καταγράφονται και αρνητικές επιδόσεις σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, σε σχέση με το 2012, την ώρα που συνεχίζεται η άνοδος των εισαγωγών.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται στις εξαγωγές και σε επίπεδο 12μήνου (Ιανουάριος 2012-Φεβρουάριος 2013), όπου η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση περιορίζεται σε μόλις 0,9%.

Ενδεικτική των διακυμάνσεων στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας είναι και η διαφοροποίηση του ποσοστού συμμετοχής των χωρών μελών της ΕΕ στις εξαγωγές (42% του συνόλου), σε σχέση με τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες (58%). Η αναλογία αντιστρέφεται, όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή και διαμορφώνεται σε 67% υπέρ των χωρών της ΕΕ, έναντι 33% των Τρίτων Χωρών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, καταγράφεται σημαντική μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες (-18,9%), έναντι αύξησης 6,1% προς τις Χώρες της ΕΕ.
Σε ότι αφορά τα προϊόντα, εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών του ελαιολάδου, κατά 221,2% (με ποσοστό 89,8% των εξαγωγών να αφορά χώρες της ΕΕ και κυρίως τη γειτονική Ιταλία), ενώ συνεχίζεται η ανοδική πορεία συνολικά για τα αγροτικά προϊόντα της χώρας και ειδικά τα οπωροκηπευτικά (+10,6%).

Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του μεριδίου των πετρελαιοειδών, σε ποσοστό συμμετοχής τους, στις συνολικές ελληνικές εξαγωγές (40,7%), ύστερα από νέα αύξηση κατά 38,6% τον περασμένο Φεβρουάριο.
Στον αντίποδα, εντείνονται οι πιέσεις στα βιομηχανικά προϊόντα (-10,3%), ενώ καταγράφεται αντιστροφή κλίματος για τις κατηγορίες Ποτά-Καπνός (-18,7%) και τις Πρώτες Ύλες (-30,3%).

Περαιτέρω ενίσχυση των εισαγωγών Για τρίτο συνεχόμενο μήνα συνεχίστηκε και η αύξηση των εισαγωγών, διευρύνοντας έτσι ένα σερί που καταγράφεται για πρώτη φορά την τελευταία 3ετία.
Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, το Φεβρουάριο του 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.892,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.692,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%.

Η αύξηση των εισαγωγών προήλθε αποκλειστικά από τις Τρίτες Χώρες (+21,4%), ενώ οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ υποχώρησαν σημαντικά (-11%).
Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων παρουσίασε αύξηση κατά 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012.

BEST TV

Επιστροφή στο σύστημα με τις Δέσμες στα Λύκεια

Επιστροφή στο παλιό Λύκειο των Δεσμών φαίνεται να ετοιμάζει το υπ. Παιδείας, αφού σύμφωνα με την πρόταση της άτυπης επιτροπής του υπουργείου καταργούνται οι κατευθύνσεις για τη Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου και αντικαθίστανται από τρεις κύκλους σπουδών.

Ο πρώτος κύκλος εστιάζει στις Κλασικές και Ανθρωπιστικές .......

επιστήμες, ο δεύτερος στις Θετικές, στις Τεχνολογικές και τις επιστήμες Υγείας και ο τρίτος κύκλος στις Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές επιστήμες. Τα μαθήματα γενικής παιδείας μειώνονται σε 4 από 11 που είναι σήμερα και μένουν η Νεολληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και η Φυσική Αγωγή με 11 ώρες διδασκαλίας. Όσο για τα Αρχαία, τη Φυσική, τη Βιολογία, την Ξένη Γλώσσα, τα Θρησκευτικά και την Κοινωνιολογία αυτά φεύγουτν από το πρόγραμμα γενικής παιδείας της τελαυταίας τάξης, ενώ μεταξύ των τριών κύκλων δεν υπάρχουν κοινά μαθήματα επιλογής που θα επέτρεπαν την κινητικότητα των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τέτοια μαθήματα - μπαλαντέρ (Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική και Ιστορία) υπάρχουν στο σημερινό πρόγραμμα της Γ' τάξης, επιτρέποντας π.χ. στον υποψήφιο της θεωρητικής κατεύθυνσης να δηλώνει ακόμη και Ιατρικές με Βιολογία γενικής παιδείας και πέναλτι με μόρια.

Η Β' Λυκείου μετατρέπεται σε τάξη γενικής παιδείας, χωρίς κατευθύνσεις και χωρίς κύκλους. Παρέχει μόνο δύο πακέτα επιλογής με δύο μαθήματα το καθένα. Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας μειώνεται σε 33 ώρες, από 35 που είναι σήμερα, από τις οποίες οι 28 τίθεναται στα μαθήματα γενικής παιδείας. Η Ερευνητική Εργασία διατηρείται, ενώ προστίθενται στο πρόγραμμα της γενικής παιδείας τα μαθήματα Πολιτειακή Παιδεία - Οικονομικά - Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία.

Όσο για την Α' Λυκείου, στο πρόγραμμά της προστίθενται δύο μαθήματα, Πολιτειακή Παιδεία-Οικονομικά-Κοινωνιολογία και δεύτερη Ξένη Γλώσσα, αυξάνοντας το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας από 32 που είαι σήμερα σε 34.

Η Ξένη Γλώσσα υπάρχει ως μάθημα επιλογής και στους τρεις κύκλους σπουδών, η Κοινωνιολογία είναι βασικό μάθημα του πρώτου και του τρίτου κύκλου. Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν υπάρχει στην τρίτη Λυκείου, όπου σήμερα είναι μονόωρο. Παραμένει δίωρο στην Α' Λυκείου και μονόωρο στην Β' Λυκείου και αλλάζει και τίτλο και μετονομάζεται «Θρησκεία και Κόσμο».

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 5 για τον πρώτο κύκλο και 6 για τον 2ο και τον 3ο κύκλο και οι ώρες διδασκαλίας τους είναι 20.

Για τα μαθήματα επιλογής, δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Προβλέπονται 4 μαθήματα επιλογής με κοινή την Ξένη Γλώσσα, δηλαδή 10 μαθήματα συνολικά, αλλά το υπουργείο αναφέρει μέχρι στιγμής μόνο 5.

Πρώτο Θέμα

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα

Από την Τετάρτη 24 Απριλίου έως και την Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 θα ισχύσει, λόγω Πάσχα, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
Από την πλευρά του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει την περίοδο του Πάσχα τα καταστήματα να λειτουργήσουν τις εξής ώρες:.......

Τετάρτη 24.4.2013 9:00 - 21:00
Πέμπτη 25.4.2013 9:00 - 21:00
Παρασκευή 26.4.2013 9:00 - 21:00
Σάββατο 27.4.2013 9:00 - 18:00
Μεγάλη Δευτέρα 29.4.2013 9:00 - 21:00
Μεγάλη Τρίτη 30.4.2013 9:00 - 21:00
Μεγάλη Τετάρτη 1.5.2013 9:00 - 21:00
Μεγάλη Πέμπτη 2.5.2013 9:00 - 21:00
Μεγάλη Παρασκευή 3.5.2013 13:00 - 19:00
Μεγάλο Σαββάτο 4.5.2013 9:00 - 15:00

Τη Δευτέρα 06/05/2013 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά καθώς και την Τρίτη 07/05/2013 λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9280/196/1-4-2013 απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

onair24

Έτοιμη να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΚΚΕ η Αλέκα Παπαρήγα

Έτοιμη να αφήσει το τιμόνι του ΚΚΕ, φέρεται να είναι η επί 22 χρόνια Γενική Γραμματέας του, Αλέκα Παπαρήγα.

Σύμφωνα με ......

δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» που επικαλείται πληροφορίες, αλλά και συνεντεύξεις της κ. Παπαρήγα, η γ.γ του ΚΚΕ έχει αποφύγει να απαντήσει με σαφήνεια αν θα συνεχίσει.

Η εκλογή νέου γραμματέα, θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής από τη νέα Κεντρική Επιτροπή, που θα προκύψει από το συνέδριο του ΚΚΕ, που ξεκινά στις 10:00 το πρωί της Πέμπτης, με την εισήγηση της Αλέκας Παπαρήγα.

Επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη διαδοχή της, φέρονται οι κ. Δ. Κουτσούμπας, Γ. Μαρίνος και Ν. Σοφιανός.

New post

Κίνδυνος καρκίνου από φάρμακο που ρυθμίζει την αρρυθμία

Τον κίνδυνο του καρκίνου φαίνεται πως αυξάνει η αμιωδαρόνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως κατά της καρδιακής αρυθμίας, κυρίως μεταξύ των ανδρών, όπως προκύπτει από μια μελέτη που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος της αμερικανικής επιθεώρησης Cancer.

Δεδομένου ότι το φάρμακο αυτό διαλύεται μέσα τα λίπη του .......

οργανισμού και αποβάλλεται από τον οργανισμό με πολύ βραδύ ρυθμό, μεγάλες ποσότητες μπορεί να συσσωρεύονται μέσα στους ιστούς έπειτα από μακρά χρήση, εξηγούν οι ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου Βετεράνων της Ταϊπέι, στην Ταϊβάν.

Μικρές μελέτες είχαν ήδη δείξει πως η αμιωδαρόνη μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων καρκίνων, αλλά καμιά εκτεταμένη έρευνα δεν είχε ασχοληθεί ως τώρα με το θέμα.

Οι συντάκτες της μελέτης, μεταξύ των οποίων ο δρ. Βίνσεντ Γι-Φονγκ Σου, εξέτασαν 6.418 ασθενείς που λάμβαναν αμιωδαρόνη και τους οποίους παρακολούθησαν κατά μέσο όρο για δυόμισι χρόνια.

Συνολικά 280 από τους ασθενείς αυτούς εμφάνισαν καρκίνο. Σ' αυτούς που λάμβαναν καθημερινές ισχυρές δόσεις αυτού του φαρμάκου, ο κίνδυνος να εμφανίσουν καρκίνο αυξήθηκε κατά 46% σε σύγκριση με τους άλλους ασθενείς.

Sofokleous in

Επικοινωνία στην Οικογένεια από το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με το 10o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας πραγματοποιεί μια Βιωματική Ομάδα Γονέων Παιδιών Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Επικοινωνία στην Οικογένεια».

-Η Βιωματική ........

Ομάδα θα διεξαχθεί σε 6 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών η καθεμία.-

Συντονισμός: Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος,
Στέλεχος Πρόληψης του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ.

Ημερομηνίες διεξαγωγής:15, 22 Απριλίου και 13, 20, 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2013
Ώρα διεξαγωγής: 18:00-20:00
Χώρος διεξαγωγής: 10o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 20 άτομα
Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη 11 Απριλίου 2013
-Η συμμετοχή στη Βιωματική Ομάδα είναι δωρεάν -
Εγγραφές:
ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. τηλ. 27210-84009 ή 10ο Δημοτικό Σχολείο τηλ. 27210-82708

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 10ης Απριλίου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκκωφαντική σιωπή της ΕΛΑΣ για Χρυσή Αυγή

Η αντιδημοκρατική και έκνομη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής ..........

ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τη διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Καλαμάτας αλλά και κόμματα της Αριστεράς που τοποθετήθηκαν αιχμηρά επί του θέματος. Αντίθετα, εκκωφαντική ήταν η σιωπή της Αστυνομίας που το πέρασε, ως μη γενόμενο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΕΥΕΙ η αντιπαράθεση με τη Χρυσή Αυγή στη Μεσσηνία. Αντιδράσεις φορέων και κομμάτων για τη νυχτερινή επίσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Δηλώσεις και αντιδηλώσεις δημιουργούν εμφύλιο-πολεμικό κλίμα.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή «ΦΩΝΗ», η οποία δημοσιεύει επιπλέον ανάλυση με τίτλο «Η Δημοκρατία, η κρίση, η Χρυσή Αυγή και η ανάγκη να αλλάξουμε ρότα» του συνεργάτη μας Θανάση Κουκοβίστα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη:
• ΑΙΧΜΕΣ κατά Νίκα από τον Αλευρά για την Μπιρμπίτα.
• ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ: Δικαίωμα όλων η ανάπτυξη. Άρθρο του αντιδημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου.
• ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ της νέας ΚΑΠ στους αγρότες αποφασίζονται στις 22 Απριλίου από τους υπουργούς Γεωργίας των «27» της Ε.Ε.
• ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΝΙΚΑ από Μπεχράκη για τη ΜΟΛΑΚ και άρθρο χημικού μηχανικού με ερωτήματα γιατί εξακολουθεί να παραμένει η μονάδα λιπασματοποίησης Καλαμάτας ανενεργή.
• Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πελοποννήσου ενεργό μέλος της Μεσογείου.
• 399 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ το Μάρτιο στην Πελοπόννησο για μικρές και μεγάλες εγκληματικές συμπεριφορές.

● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!