Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Σε αδιέξοδο το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Κραυγή αγωνίας από τον Πύργο Τριφυλίας

Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων καθώς όσοι από αυτούς φεύγουν δεν αντικαθίστανται.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί το κέντρο υγείας με συνεχείς εφημερίες και αν συμβούν εξωτερικά περιστατικά να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι πηγαίνουν σε αυτό για κάποιο έκτακτο περιστατικό και όχι μόνο.

Οι κάτοικοι της περιοχής μας έχουν ..........

αγανακτήσει από αυτή την κατάσταση και τα χωριά που περιμένουν τον Αγροτικό Ιατρό να επισκεφθεί το ιατρείο του χωριού τους τις ημέρες που έχουν καθορισθεί να μην τον βλέπουν ποτέ. Οι ηλικιωμένοι που θέλουν να γράψουν τα φάρμακά τους αναγκάζονται να μεταβούν στους Γαργαλιάνους και μετά από ταλαιπωρία και πολύ ώρα αναμονής να εξυπηρετηθούν.

Σε συζητήσεις μεταξύ των κατοίκων της περιοχής μας η αγανάκτηση έχει φτάσει στα όριά της. Οι σκέψεις για δυναμικές κινητοποιήσεις τις επόμενες μέρες πιθανόν να πάρουν σάρκα και οστά.

Απ ότι γνωρίζουμε ο μόνος που μπορεί να δώσει λύση στο πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα είναι ο διοικητής του νοσοκομείου της Κυπαρισσίας ο οποίος έχει την ευθύνη για την διάθεση των γιατρών στα Κέντρα Υγείας.

Πύργος Τριφυλίας

Νάντια Γιαννακοπούλου: Αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του ειδικού τέλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανταποδοτική του λειτουργία

Σύμφωνα με το Άρθρο 40, παράγραφος 1 του Νόμου 2773/99 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής, ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και ο Διαχειριστής του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ) εισπράττουν όλα τα ποσά που καταβάλλουν στους παραγωγούς ΑΠΕ, για την αγορά της παραγόμενης από αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω ειδικού Λογαριασμού, τον οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ........

Άρθρου, βασικό έσοδο του Λογαριασμού αυτού είναι το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ το οποίο καταβάλλεται από κάθε καταναλωτή, κατ’ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτός καταναλώνει. Το ανά kWh ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ είναι ενιαίο για όλη την ελληνική επικράτεια και προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση της ΡΑΕ.

Ωστόσο, το ιδιόμορφο καθεστώς σύμφωνα με το οποίο έχουν υπολογιστεί οι χρεώσεις, επιβαρύνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Ηλιακής Ενέργειας, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αλλά και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκύπτει ότι μόνο το 35 - 50 % του ειδικού τέλους που πληρώνουν οι καταναλωτές αντιστοιχεί στην πραγματική στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα έσοδα του ειδικού αυτού Λογαριασμού προέρχονται από τρεις πηγές:

1. Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, οι προμηθευτές πληρώνουν στο Διαχειριστή την Οριακή Τιμή του Συστήματος.

2. Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στα νησιά, η Δ.Ε.Η. ως αποκλειστικός Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά πληρώνει την ενέργεια αυτή με τιμή το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής της Δ.Ε.Η. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

3. Το υπόλοιπο εισπράττεται μέσω του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. που επιμερίζεται, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών.

Ο ανωτέρω, όμως, τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Τέλους που θεσπίσθηκε το 1999, απέτυχε να αποτυπώσει με διαφάνεια το πραγματικό κόστος/όφελος των Α.Π.Ε. στα τιμολόγια λιανικής πώλησης του καταναλωτή. Το αποτέλεσμα είναι η ανάγκη για υπέρμετρη τεχνητή υπερτίμηση του Ειδικού Τέλους. Επιπλέον, το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και με τις παρούσες χρεώσεις, το ταμείο του ΔΕΣΜΗΕ είναι «άδειο» και πληθώρα παραγωγών ΑΠΕ δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, όπως λένε πηγές τόσο από το περιβάλλον της ΡΑΕ, όσο και από την αγορά.

Λύση στο παραπάνω ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει, όπως υποστηρίζει και η ΕΛΕΤΑΕΝ, η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού, καθώς αν αρθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας και αν αποτιμηθεί ακριβέστερα η συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα, τότε το ειδικό τέλος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στη μείωση του ειδικού τέλους για τις Α.Π.Ε.;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ ΑΠΕ και να συνδράμει, στο σύνολό του, ανταποδοτικά για τη χρηματοδότηση των ΑΠΕ;

3. Με ποιες άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται η Κυβέρνηση να τονώσει τις δράσεις στον τομέα της Α.Π.Ε.;

Η ερωτώσα βουλευτής,

Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

Υιοθετήθηκαν πολλές προτάσεις του Δ. Κουσελά στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Ζήτησε επίσπευση της έγκρισης για τα πολεοδομικά σχέδια Βέργας-Μαντινείας-Ασπροχώματος.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, για την υιοθέτηση, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λύσεων σε προβλήματα που του είχε εκθέσει στη συνάντησή τους στο Υπουργείο στις 29-8-2011, με βελτιώσεις στο σ.ν. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων, σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, ο Υπουργός έδωσε λύση στο αίτημα..........

να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης τυχόν αυθαίρετων κατασκευών σε περιοχές εντός οικισμών που έχουν χαρακτηρισθεί Natura ή σε ιδιοκτησίες 4 στρεμμάτων, με ρητή πρόβλεψη στο νομοσχέδιο ότι αυτά μπορούν να τακτοποιηθούν, εφόσον κατά τον χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, δεν απαγορευόταν η δόμηση σε αυτές.

Στην αγόρευσή του κατά τη συζήτηση του σ.ν. στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κουσελάς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα.

«Με το σχέδιο νόμου που συζητάμε επιχειρείται να χαραχθεί «κόκκινη γραμμή» για την αυθαίρετη δόμηση και παράλληλα να αντιμετωπισθούν η απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών αδειοδότησης και η διευθέτηση της αυθαίρετης δόμησης, που αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό, οικονομικό, αλλά και περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Τα σύνθετα προβλήματα των υπερβάσεων δόμησης και των αλλαγών χρήσης παρέμειναν χρόνια τώρα άλυτα, αναπαράγοντας ασάφειες, αδιαφανείς συναλλαγές, αλλά και νέες γενιές αυθαιρέτων. Όμως, η Πολιτεία δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να κάνει τα στραβά μάτια μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, που επί δεκαετίες αναπαρήγε και διαιώνιζε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. (…)

Ιδιαίτερα θετικές, σε αυτό το πλαίσιο, είναι οι βελτιώσεις των αρχικών ρυθμίσεων, με την εισαγωγή κοινωνικού συντελεστή για την κύρια και μοναδική κατοικία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με χαμηλό εισόδημα, η εισαγωγή συντελεστή παλαιότητας για αντίστοιχα χαμηλότερο πρόστιμο, όπως και η με προϋποθέσεις ένταξη, κύριε Υπουργέ –και είναι προς τιμή σας που το δεχθήκατε- μιας σειράς περιοχών, που είχαν μείνει έξω από τις αρχικές προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου. Για τη Μεσσηνία περίπου το 33% των περιοχών θα έμενε εκτός ρύθμισης, εάν δεν κάνατε αυτές τις βελτιώσεις.

Εδώ, όμως, να παρατηρήσω ότι μένουν εκτός ρυθμίσεων 850 παραδοσιακοί οικισμοί και 24 πόλεις, που διαθέτουν τμήματα παραδοσιακών οικισμών. Σε αυτούς τους οικισμούς, όσοι πολίτες έχουν προβεί σε κάποιες πολεοδομικές αυθαιρεσίες, δεν θα μπορούν να τις τακτοποιήσουν, ούτε να πουλήσουν το ακίνητό τους. Γνωρίζω ότι το ξέρετε το θέμα αυτό, σας άκουσα να μιλάτε για ευαισθησία στην αντιμετώπισή του, λόγω και των προβλημάτων από πλευράς του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω να πιστεύω ότι στην κατ’ άρθρο συζήτηση, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη ή αμέσως μετά, θα βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί και αυτό το ζήτημα, που αφορά όπως είπα αυτές τις πόλεις, αλλά και το Νομό μας, τη Μεσσηνία.

Θεωρώ εξίσου αναγκαία την αποκατάσταση των διαφυγουσών εισφορών που είχαν, λόγω της αυθαίρετης δόμησης, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με την απόδοση σε αυτά μέρους των προστίμων που τους αναλογούν. Από την πλευρά σας υπήρξε ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα, με το 15%, που απ’ ότι δεσμεύεστε, θα αποδίδεται στο ΙΚΑ. Να παρατηρήσω, όμως, ότι αυτό το ποσό θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Εκείνο, όμως, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Υπουργέ, είναι να προχωρήσετε στη διασύνδεση του ΙΚΑ και των ασφαλιστικών ταμείων με τις Πολεοδομίες, προκειμένου να σταματήσει η άνευ προηγουμένου εισφοροδιαφυγή.

Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, αυτές οι ρυθμίσεις συμβάλλουν και σε άντληση εσόδων σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την πορεία της χώρας. Όσοι, όμως, εδώ μίλησαν για εισπρακτική ρύθμιση, νομίζω ότι αδικούν το νομοσχέδιο. Παραβλέπουν ότι με αυτό διασφαλίζονται κατ’ αρχήν ξεκάθαροι κανόνες και διαφάνεια, η οποία,- να το υπογραμμίσω κύριε Υπουργέ-, πρέπει να πάρει γενικευμένα χαρακτηριστικά. Προτείνω, μάλιστα, όλες οι πολεοδομικές άδειες από τώρα και στο εξής να αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Αυτό θα συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Εξασφαλίζονται, επίσης, σημαντικά αντισταθμίσματα για το περιβάλλον, με την αξιοποίηση των προστίμων στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και ουσιαστική περιβαλλοντική προστασία, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την αναβάθμιση και ενδυνάμωση του περιβαλλοντικού ελέγχου, τη σαφή διάκριση περιπτώσεων και με αυστηρές ποινές για ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις όσων ενέχονται στις σχετικές διαδικασίες ή συναλλαγές.

Στο άρθρο 23 παρ.4 προβλέπονται από τη μια υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών και από την άλλη βεβαιώσεις των μηχανικών. Προτείνω να αντικατασταθούν οι βεβαιώσεις που προβλέπεται να δίνουν οι μηχανικοί, με υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 651.

Τέλος, να ζητήσω την επίσπευση της έγκρισης των πολεοδομικών σχεδίων που εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στη Μεσσηνία έχουμε τρεις περιοχές, της Βέργας, της Μικράς Μαντινείας και του Ασπροχώματος, στις οποίες εδώ και δέκα- δεκαπέντε χρόνια εκκρεμεί η έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζετε και προσωπικά και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα μπορέσει να τακτοποιηθεί. »

Εν αρχή ήν ... Λόγος Τέχνη Δημιουργία

Εγκαίνια κάνει το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 ένα νέο Βιβλιοχαρτοπωλείο - Είδη δώρων και φο μπιζού, στα Φιλιατρά από τον συμπολίτη μας Νίκο Σαπέρα.

Η διεύθυνση του νέου καταστήματος είναι Βελισσαρίου 8 απέναντι από το Γυμνάσιο στα Φιλιατρά.

Από εμάς καλές δουλειές.

Κλίκ στην πρόσκληση.


Δήλωση Διαμαντοπούλου για τη διανομή των σχολικών βιβλίων

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά την ενημέρωση του ΟΕΔΒ για καθυστέρηση στη διανομή των βιβλίων με την έναρξη του σχολικού έτους, προβαίνει στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

Αναλυτικά: ........

1. Ανάρτηση όλων των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα «ψηφιακό σχολείο» (http://digitalschool.minedu.gov.gr/). Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιούν το σχετικό υλικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους ίδιους και τους μαθητές τους.
2. Διανομή σε όλους τους μαθητές ενός DVD, στο οποίο θα εμπεριέχονται τα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα και στο σπίτι τους ηλεκτρονικά να μελετούν τα μαθήματα.
3. Ταυτόχρονα, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων μεριμνούν για την έγκαιρη εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές στη διάρκεια των λίγων ημερών της καθυστέρησης.

Ήδη έχουν σταλεί οι σχετικές εγκύκλιοι σε όλες τις σχολικές ομάδες της χώρας ώστε με ευθύνη και πρωτοβουλία του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση του ζητήματος, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν, βρίσκοντας την προσφορότερη λύση για την προετοιμασία και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Σε σχετική δήλωσή της η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, επισημαίνει:

«Κανένας γονιός και κανένας μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να κατανοεί φαινόμενα γραφειοκρατίας και ολιγωρίας, και όχι μόνο, αρμοδίων και συναρμοδίων, που οδήγησαν ατυχώς σε αυτή την καθυστέρηση. Ο επιμερισμός των ευθυνών θα γίνει με ακριβοδίκαιο τρόπο. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για να δώσουμε λύσεις. Θέλω να διαβεβαιώσω λοιπόν γονείς και μαθητές πως με τους εκπαιδευτικούς στην τάξη θα υπάρχει διαθέσιμη όλη η διδακτέα ύλη, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν ομαλά. Θα αποδώσει η σοβαρή επένδυση στο Ψηφιακό Σχολείο μέσω του οποίου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία ενώ λαμβάνουμε και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε – σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν την ανάλογη διδακτική εμπειρία- αυτή η καθυστέρηση στη διανομή των βιβλίων να μην έχει επίπτωση στους μαθητές και τις μαθήτριες.».

Οι σχετικές εγκύκλιοι είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr

Θέλει η "Ελευθερία" να κρυφτεί αλλα ή χαρά δεν την αφήνει!!!

Χολή και πάλι κατά του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη από την Μεσσηνιακή Εφημερίδα.

Διαβάστε τίτλο δημοσίευσης και κρίνετε μόνοι σας!


Νίκα αποφάσισε η ΝΔ για ΠΕΔ Πελοποννήσου - Τέλος στα όνειρα Τατούλη για αρχιπεριφερειάρχης

Εκτός… στόχων έμεινε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης. Παρά τις προσπάθειες στο παρασκήνιο να πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι αποτελεί "συναινετική" λύση για την προεδρία της Ενωσης Περιφερειών, το κυβερνητικό κόμμα επέλεξε ως υποψήφιο πρόεδρο τον περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό. Για τη θέση του υποψήφιου προέδρου της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου επελέγη ο δήμαρχος Κορίνθου Αλ. Πνευματικός, ενώ η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να στηρίξει τελικά το δήμαρχο Καλαμάτας Παν. Νίκα. Για αντιπρόεδρος προορίζεται ο δήμαρχος Αργους-Μυκηνών Δημ. Καμπόσος. Οι δήμαρχοι Σπάρτης Στ. Αργειτάκος και Πύλου-Νέστορος Δημ. Καφαντάρης θα έχουν από μια θέση ή στην Κεντρική Ενωση ή στο Εποπτικό Συμβούλιο.


Ας αλλάξουν πλευρό στην "Ελευθερία" γιατί θα τον δουν τον Πέτρο πρόεδρο της ένωσης περιφερειών και θα πέσουν τα εμφράγματα και τα εγγεφαλικά εκεί μέσα... βροχή!!!!

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ Η ΝΔ ΣΤΗΝ ΕΝΠΕ!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Πριν λίγο παρουσία του προέδρου της Ν.Δ έπεσε η πρόταση να μην κατεβάσει υποψήφιο για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου .........

Π.Τατούλης, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος αυτομάτως γίνεται φαβορί μιας που μια λιγοστή μερίδα από το βαθύ ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον Γ.Σγουρό για την προεδρία της ΕΝΠΕ.

Δημοτικό Σαφάρι


Δήλωση βόμβα με ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Γεωργακόπουλου.

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΡΑ NEWS

Δήλωση βόμβα με παράλληλη ανεξαρτητοποίηση του Αντιπροέρου της Δημοτικής ενότητας Φιλιατρών (τοπικού Συμβουλίου) έγινε γνωστή σήμερα το μεσημέρι.

Με δήλωση του την οποία υπογράφει ο ίδιος .......

ο Γιώργος Γεωργακόπουλος δηλώνει ότι λόγω των προβλημάτων συνεργασίας που έχει με τα υπόλοιπα μέλη του τοπικού συμβουλίου, τον αναγκάζουν να ανεξαρτητοποιηθεί για προσωπικούς αλλά και για λόγους ηθικής κυρίως τάξης.
Διαβεβαιώνει δε ότι θα παραμείνει για να βοηθήσει τον τόπο με όποιο τρόπο μπορεί και από την θέση την οποία του εμπιστεύθηκαν 400 συμπολίτες του δηλώνοντας με έμμεσο τρόπο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί δίνοντας την θέση του σε άλλον.

Αναλυτικά η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του κ. Γεωραγακόπουλου αναφέρει:

ΔΗΛΩΣΗ
Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Φιλιατρών

Κοιν: Περιφερειάρχη περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη
Δήμαρχο Δήμου Τριφυλίας

Δια της παρούσης μου δηλώνω ότι λόγοι:
α.) Προσωπικοί,
β.) Ηθικοί (εξαιτίας των αρχών των οποίων με έχουν γαλουχήσει η οικογένεια μου και η κοινωνία των Φιλιατρών, στην οποία ζω 39 χρόνια τώρα. Επίσης εξαιτίας των αγαστών, σχέσεων και συνεργασιών τόσο με συναδέλφους όσο και γονείς, στην 15ετή εκπαιδευτική θητεία μου ως καθηγητής)
γ.) προβλημάτων συνεργασίας στο δημοτικό συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Φιλιατρών,
με αναγκάζουν να ανεξαρτητοποιηθώ, και από την θέση αυτή πλέον, να προσφέρω ότι μπορώ στα κοινά, στο υπόλοιπο της θητείας μου, στο πόστο που με έστειλαν οι 400 περίπου συμπολίτες μου οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο τους.

Φιλιατρά 1/9/2011
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικής κοινότητας Φιλιατρών.
Γεωργακόπουλος Γεώργιος

Δείτε την σχετική δήλωση.
Η δήλωση έχει υπογραφή αλλά εμείς την σβήσαμε για να προστατεύσουμε τον ίδιο πρώτα απ' όλα για να μην τυχόν πέσει σε χέρια περίεργα και πλαστογραφήσουν την υπογραφή του.
Εξακολουθούν να κλέβουν λάδια και στο νεκροταφείο Φιλιατρών.

Στα τέλη Μαΐου και συγκεκριμένα στις 27 Μαΐου η ομάδα διαχείρισης του Φιλιατρά News είχε αναδείξει ένα θέμα σχετικά με την κλοπή λαδιού που κάνουν οι αράπηδες που μένουν πάνω και κάτω από το νεκροταφείο (παλιό και νέο) από τα μνήματα.
Μάλιστα σε εκείνη την δημοσίευση, η ομάδα του Φιλιατρά News είχε αναφερθεί στο τι τραβάνε οι καντηλανάφτισσες στο νεκροταφείο από τους μαύρους που τους ζητάνε λάδια.

Από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση ..........

παραμένει ίδια. Δεν είναι και λίγες οι φορές που κόσμος που πάει κυρίως απόγευμα στο νεκροταφείο, βλέπει που και που κάποιον αράπη να φεύγει είτε από την πόρτα είτε πηδώντας ακόμα και την μάντρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ευτυχώς ελάχιστες οι μαύροι γίνονται τόσο φορτικοί στις καντιλανάφτισες που και οι ίδιες φοβούνται μην φάνε καμία αδέσποτη.

Οι αράπηδες δείχνουν ότι δεν σέβονται τίποτα απολύτως. Δεν σέβονται τίποτα και κανέναν με αποτέλεσμα να υπάρχει μια άναρχη κατάσταση στο νεκροταφείο που δεν έχει προηγούμενο.
Εξακολουθούν να σπάνε πορτάκια από τις αποθήκες που βάζουν τα λάδια για να τα πάρουν. Πλαστικά θα μας πείτε είναι, και είναι εύκολος στόχος. Αλλά ειλικρινά τώρα. Ο δήμος σε συνεργασία με την αστυνομία (δεν βάζουμε το κράτος... Το ΠΑΣΟΚ είναι ο προστάτης όλων των αραπάδων) δεν μπορούν να επιβάλουν μια τάξη στην πόλη και ειδικότερα εκεί στο νεκροταφείο;
Έχουν γίνει έλεγχοι να δουν που διάολο μένουν και κάτω από ποιες συνθήκες; Σε τι κατάσταση είναι η υγεία τους που είναι το σημαντικότερο όλων.
Έχουμε πλημμυρίσει από αράπηδες, έχουν καταγραφεί κρούσματα παραβατικότητας, έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Δηλαδή τι πρέπει αν γίνει; Να αρχίζουν να μας σκοτώνουν για να γίνει κάτι;

Λύση υπάρχει αν ο Δήμος είναι ανίκανος να επιβάλει μια τάξη στην πόλη. Πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας; Έτσι κι αλλιώς νόμος δεν εφαρμόζεται γιατί η πολιτεία παίρνει φράγκα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε κεφάλι. Κορόιδα είναι να τους διώξουν; Γι αυτό και δεν εφαρμόζουν κανένα νόμο και δεν κάνουν τίποτα.

Αλλα δεν τους λούζονται ο Γιωργάκης και ο Αντωνάκης. Τους λούζεται ο λαός. Επιτέλους ή κάντε κάτι ή ράψτε το στόμα σας αν ο πολίτης αρχίσει να παίρνει το νόμο στα χέρια του.
Γιατί μπορεί τώρα το καλοκαίρι να δούλεψαν και αν μην είχαμε κρούσματα κλοπών όπως πέρσι τον χειμώνα αλλά μην ξεχνάνε κάποιοι καρεκλοκένταυροι ότι ήδη μπήκαμε στον Σεπτέμβρη και σε λίγο οι δουλειές θα περιοριστούν. Τι θα γίνει τότε; Μήπως θα πρέπει να υπομείνουμε και τις κλοπές που θα γίνονται; Γιατί τότε θα γίνει το έλα να δεις.
Πάρτε μέτρα τώρα πριν είναι πολύ αργά. Αρκετά έχει μαζέψει στην καμπούρα του ο πολίτης και δεν αντέχει άλλο. Προσέξτε την οργή των πολιτών. Θα πέσει στα κεφάλια σας σαν κεραυνός.

Νεκροταφείο. Κλέβουν το λάδι από τα μνήματα!

Στο περιθώριο των δηλώσεών του για την κατάσταση που παρατηρείται σε διάφορες περιοχές στο Νέδοντα, ο δήμαρχος Παν. Νίκας παρουσίασε μία ακόμη διάσταση του προβλήματος που υπάρχει στην Καλαμάτα και το οποίο φροντίζουμε να… κρύβουμε κάτω από το χαλί.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του σημείωσε ότι, εκτός των άλλων, η ανέχεια σπρώχνει κάποιους οικονομικούς μετανάστες ακόμη και μέχρι την πόρτα του νεκροταφείου.
Στην προσπάθειά τους να βρουν κάτι να ..........

φάνε, δε διστάζουν να κλέψουν και το λάδι που βρίσκεται στα μνήματα!

Ειδικότερα, ο δήμαρχος υποστήριξε: «Τις τελευταίες ημέρες –δε θέλω να βαρύνω άλλο την ατμόσφαιρα- έχουμε εισβολές δεκάδων ανθρώπων και στο κοιμητήριο, για να πάρουν το λάδι που υπάρχει εκεί. Για το λόγο αυτό καλώ τους συνδημότες να μην αφήνουν πράγματα στα μνημεία, ιδιαίτερα αν έχουν κάποια αξία.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, θα κάνουμε μία σύσκεψη για να ζητήσουμε τη συνδρομή και ιδιωτικών ομάδων φρούρησης, ώστε να ελέγχεται καλύτερα ο συγκεκριμένος χώρος. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε και συρματοπλέγματα πάνω από το κοιμητήριο. Αλλά κι αυτό να κάνουμε, θα βρουν τον τρόπο να μπουν».

ΘΑΡΡΟΣ

Άνθρωποι & ποντίκια

Τριάντα αλλοδαποί τρυπώνουν τη νύχτα κάτω από τη γέφυρα του Νέδοντα, ζώντας σε τριτοκοσμικές συνθήκες, ενώ την ημέρα καθαρίζουν αυτοκίνητα στα φανάρια

Το δικό τους καταφύγιο είχαν δημιουργήσει περίπου 30 αλλοδαποί από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές στην κοίτη του ποταμού Νέδοντα, κάτω από το σκεπαστό τμήμα, στο ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών.
Ένα χαρτόνι το στρώμα τους και σκεύη του «σπιτικού» τους, ό,τι είχαν μαζέψει από σκουπίδια.
Όσο για φαγητό, ελάχιστο και όταν υπάρχει, ..........

ενώ προμηθεύονταν νερό σε μπουκάλια απ’ όπου μπορούσαν. Όλη την ημέρα βρίσκονται στα φανάρια, κάτω από τον ήλιο, για λίγα ευρώ.
Διαβιούν σε άθλιες συνθήκες με πολλούς κινδύνους για την υγεία αλλά και τη ζωή τους, σε περίπτωση που ξαφνική νεροποντή στον Ταΰγετο φέρει κατεβασιά στο ποτάμι…

Η υπόγεια ζωή

Χθες το πρωί, κατεβαίνοντας τα μέλη του συνεργείου του Δήμου Καλαμάτας στην κοίτη του ποταμού Νέδοντα για να την καθαρίσουν εν όψει χειμώνα, βρήκαν αυτοσχέδια κρεβάτια και κουζίνες να συγκροτούν ένα «υπαίθριο» σπίτι με πολλούς ενοίκους.
Περίπου 30 άτομα «κατοικούν» μόνιμα κάτω από τη γέφυρα. Οι περισσότεροι μένουν μήνες εκεί. Πάνω από τη γέφυρα δεν μπορούσες να διακρίνεις κάτι. Όταν κατέβαινες στην κοίτη και πλησίαζες αρκετά, κάτι άρχιζες να βλέπεις.

Μεγάλα χαρτόνια είχαν αναλάβει το ρόλο στρώματος. Κάποιοι είχαν να στρώσουν ένα σεντόνι, κάποιοι άλλοι όχι. Άλλοι είχαν ένα μαξιλάρι κι άλλοι τα ρούχα τους για προσκέφαλο.
Κατσαρόλες και βασικά κουζινικά, όπως μας είπαν, έχουν βρει κυρίως στους κάδους απορριμμάτων. Ένα παλιό πετρογκάζ εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων για φαγητό. Λίγοι διαθέτουν και καμινέτο.

Τα σίδερα που εξέχουν στο επάνω μέρος του σκεπαστού τμήματος της γέφυρας είχαν αναλάβει ρόλο κρεμάστρας και στερέωσης σκοινιών για τα «πλυμένα».
Δίπλα από κάθε χαρτόνι – κρεβάτι, τα εργαλεία της δουλειάς τους: ένας κουβάς και το καθαριστικό τζαμιών αυτοκινήτων.
«Δεν έχουμε να φάμε τις περισσότερες ημέρες», έλεγαν οι λίγοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πρόχειρο σπιτικό τους, ωστόσο δε δίστασαν κάποιοι να μας δείξουν τις μισοάδειες κατσαρόλες και να μας προσκαλέσουν, αν θέλουμε, να φάμε.

Φόβος τους είναι μην τους διώξουν, γιατί δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε.
Κάποιοι που έχουν έρθει από την Αθήνα τονίζουν ότι εκεί τα πράγματα είναι επικίνδυνα γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. Οι συνθήκες είναι άσχημες, αφού όλη την ημέρα προσπαθούν να κερδίσουν κάποια χρήματα στα φανάρια και το σύνηθες μεροκάματό τους είναι 4-5 ευρώ.

Λήψη μέτρων

Η Δημοτική Αστυνομία, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, ζήτησε από τους αλλοδαπούς να μαζέψουν τα πράγματά τους και να εγκαταλείψουν το σημείο, αφού, εκτός από τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, υπάρχει κίνδυνος και για τη ζωή τους, αν ξαφνική νεροποντή στον Ταΰγετο φέρει κατεβασιά στο ποτάμι.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες συνέδραμαν στην επιχείρηση του Δήμου, όπως διευκρίνισε ο αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας Βασίλης Γεωργακόπουλος, ενώ ο πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Αθανασόπουλος επισήμανε ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους κάτω από τη γέφυρα είναι άθλιες και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μεγάλος: «Δε γνωρίζουμε τι αρρώστιες μπορεί να έχουν και πού θα πάνε μετά από εδώ. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την Πολιτεία για τους ανθρώπους αυτούς. Οι δε προσπάθειες και της Αστυνομίας πρέπει να ενταθούν, διότι τώρα πολλοί αλλοδαποί φεύγουν από την Αθήνα και καταλήγουν στις περιφερειακές πόλεις. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι, το κράτος πρέπει να λάβει μέτρα».

Σε δηλώσεις του, χθες το μεσημέρι, κατά την τακτική του συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας σχολίασε: «Κάτω από το ποτάμι, στο σκεπασμένο τμήμα του, υπάρχει μία κατάσταση η οποία δε μας τιμά ως ανθρώπους. Είναι το αποτέλεσμα της λαθρομετανάστευσης. Δεκάδες συνάνθρωποί μας από διάφορες χώρες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, διαμένουν σε συνθήκες αθλιότητας. Είναι ο κόσμος που βλέπουμε που ζητιανεύει στα φανάρια.
Βεβαίως, από την κατάσταση αυτή υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία και την ασφάλειά τους. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο και μια νεροποντή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και άσχημες καταστάσεις στους διαμένοντες εκεί.

Λυπούμαστε για όσα είδαμε και σκέφτομαι τι μπορεί να κάνει ο Δήμος Καλαμάτας για να βοηθήσει. Δυστυχώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα σε μία χώρα που κυριολεκτικά τα έχει κάνει θάλασσα στον τομέα της μετανάστευσης. Δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια».

ΘΑΡΡΟΣ

Εντός ημερών στη δημοσιότητα ονόματα μεγαλοοφειλετών

Στην υλοποίηση της εξαγγελίας για τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που υπέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με την απόφαση, η δημοσιοποίηση αφορά εκείνους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ (αρχική οφειλή) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η δημοσιοποίηση θα γίνει μέσα στις επόμενες ...........

15 ημέρες, σε ειδικό διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, είναι ο ΑΦΜ, το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα και μητέρας, η έδρα της επιχείρησης, η βασική οφειλή και το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

Εάν πρόκειται για ανηλίκους (περιπτώσεις κληρονόμων ή οφειλές γονέων), θα αναγράφονται μόνο τα αρχικά του ονοματεπώνυμου. Στο ποσό των οφειλών που θα δημοσιοποιούνται, θα προστίθενται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις, με ημερομηνία υπολογισμού την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων.

Η επικαιροποίηση του σχετικού καταλόγου θα γίνεται κάθε τρεις μήνες.

Από τη δημοσιοποίηση θα εξαιρούνται όσοι έχουν οφειλές, για τις οποίες έχει χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση ή η ρύθμιση και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους ισχύος τους, καθώς και οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση.

Ανάκληση αυτοκινήτων Peugeot

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων PEUGEOT μοντέλο 5008 εκτελεί, η εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Γενική Αντιπροσωπεία αυτοκίνητων PEUGEOT στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Η ανάκληση αφορά σε 108 οχήματα και συγκεκριμένα:

Οι αριθμοί πλαισίου των εμπλεκομένων οχημάτων είναι συγκεκριμένοι και βρίσκονται εντός των παρακάτω διαστημάτων : ............

- Από VF30E5FV89S145027 έως και VF30E5FV8ΒS078712

- Από VF30E5FVAAS187720 έως και VF30E5FVAΒS082410

- Από VF30E5FW09S154960 έως και VF30E5FW0AS055271

- Από VF30E9HR8AS266311 έως και VF30E9HR8ΒS103918

καθώς και τα οχήματα με αριθμούς πλαισίου VF30E5FS0AS318015 και VF30E9HZHAS122571.

Στα εν λόγω οχήματα, το νερό που περνάει στην πίσω πόρτα μπορεί να διεισδύσει στο μοτέρ του ηλεκτρικού παραθύρου και να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο μηχανισμό του. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο συμβάν από τον Κατασκευαστή που να οδήγησε σε ατύχημα.

ΣτΕ: Πληθυσμιακά κριτήρια για τα νέα φαρμακεία

Στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) παρέπεμψε το Δ’ Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου προσφυγή φαρμακοποιών οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την οποία δεν τους χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης νέων φαρμακείων στη Ν. Σμύρνη, με βάση τα κριτήρια του Νόμου 3457/2006. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια προς οριστική κρίση λόγω σπουδαιότητας.

Το Δ’ Τμήμα, πάντως, με την απόφαση ...........

(2522/2011) που εξέδωσε, έκρινε συνταγματικώς ανεκτή τη θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση νέων φαρμακείων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Την τελική απόφαση, ωστόσο, θα τη λάβει η ολομέλεια που θα εξετάσει την υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, το Δ’ Τμήμα έκρινε με βάση την αιτιολογική έκθεση του νόμου ότι η θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθολογικής κατανομής των φαρμακείων στις διαφορές περιοχές της χωράς.

Οι δικαστές, αν και δέχθηκαν πως η θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων συνεπάγεται περιορισμό στην πρόσβαση στο ελεύθερο επάγγελμα, σημειώνουν στην απόφασή τους ότι ο περιορισμός αυτός έχει ως σκοπό την καταπολέμηση του πληθωρισμού των φαρμακείων.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν ο πληθωρισμός των φαρμακείων είχε ως αποτέλεσμα στο παρελθόν να σημειωθούν και φαινόμενα υπερσυνταγογράφησης και κατευθυνόμενης συνταγογράφησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ, με παλαιότερη απόφασή της (3665/2006), είχε κρίνει αντισυνταγματικά τα πληθυσμιακά κριτήρια που επέβαλε ο προηγούμενος νόμος 1963/1991, επιτρέποντας την ίδρυση νέων φαρμακείων σε αναλογία 3.000 κατοίκων. Μετά την απόφαση της Ολομέλειας, εκδόθηκε ο νόμος 3457/2006, ο όποιος περιόρισε την πληθυσμιακή αναλογία στους 1.500 κατοίκους, ενώ διατήρησε και την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φαρμακείων.

Προσοχή στα είδη που πωλούνται από τα κυλικεία των σχολείων

Εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή (ΚΕΠΚΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, εφιστά την προσοχή των ελεγκτικών αρχών αλλά και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τα κυλικεία των σχολείων, πολλά από τα οποία - όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του - παρά την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου, εξακολουθούν να διαθέτουν μη εγκεκριμένα είδη.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ, το επιχείρημα που φέρνουν ......

οι υπεύθυνοι που παρανομούν, είναι η οικονομική απόδοση της επιχείρησής τους, μεσούσης της οικονομικής κρίσης ή η δυνατότητα των μαθητών να προμηθεύονται τα απαγορευμένα είδη, από τα γειτονικά στα σχολικά συγκροτήματα καταστήματα.

Για το λόγο αυτό, ζητά να γίνονται άμεσοι κι αυστηροί έλεγχοι, από τους αρμόδιους φορείς, που είναι οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας αλλά και οι περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. Ζητά, επίσης, από τους γονείς να κινητοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή και να ενεργοποιήσουν τις θεσμοθετημένες σχολικές επιτροπές, οι είναι υπεύθυνες για την ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δημόσιων σχολείων και την εκμετάλλευσή τους.

Αποτελέσματα εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης έτους 2011, μέσω internet

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης για το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα 2010), μέσω διαδικτύου, πατήστε το παρακάτω link της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (TaxisNet).

Πατήστε είσοδος και μετά εισάγετε τον Αριθμό φορολογικού μητρώου που σας ενδιαφέρει για να μάθετε άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
H υπηρεσία είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως του ...........

τρόπου υποβολής της Φορολογικής σας Δήλωσης (στη Δ.Ο.Υ. ή μέσω διαδικτύου).

Ενημέρωση Εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων έτους 2011

Προσοχή: Σε περίπτωση που πλοηγήστε με browser internet explorer, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί το μήνυμα: There is a problem with this website's security certificate. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει ανανεωθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας της σελίδας. Πατήστε το link Continue to this website (not recommended).


Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε τη Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011, ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αποστέλλει στους φορολογούμενους την ένατη σειρά εκκαθαριστικών σημειωμάτων για φορολογικές δηλώσεις του 2011. Στο 1,312 δισ. ευρώ, λόγω των αποδείξεων δαπανών, ανέρχεται το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστρέψει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογουμένους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), πιστωτικό είναι το 33,34% από την 9η παρτίδα εκκαθαριστικών που ταχυδρομούνται προς τους φορολογούμενους, ενώ το 44,42% είναι μηδενικό. Σε σύνολο 316.685 εκκαθαριστικών, τα 105.595 είναι πιστωτικά, τα 140.647 είναι μηδενικά και μόνο 70.443 χρεωστικά. Ο φόρος που εισπράττει το δημόσιο είναι 54,628 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 316.685 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 260.595 δηλαδή ποσοστό 82,29% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 355.521 δηλώσεων εκ των οποίων 50.438 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 262.997 μέσω των Δ.Ο.Υ.

Συνολικά και στις 9 παρτίδες, το 37,83% των εκκαθαριστικών είναι πιστωτικό - γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο μέτρο των αποδείξεων - το 42,12% μηδενικό και το 20,05% χρεωστικό. Ο φόρος για το Δημόσιο και από τις 9 παρτίδες ανέρχεται σε 941,506 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από τα 4.043.300 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 2.882.942 δηλαδή ποσοστό 71,30% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

Σημειώνεται ότι, οι μεγαλύτερες, σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, επιστροφές φόρου, λόγω του "κινήματος των αποδείξεων", οδήγησαν το υπουργείο στο να καταργήσει τελείως από το έτος 2012 την έκπτωση λόγω αποδείξεων. Έτσι, οι φορολογούμενοι πρέπει τώρα να συλλέγουν περισσότερες αποδείξεις (ουσιαστικά από το πρώτο ευρώ και συνολικά έως και το 25% του ατομικού εισοδήματος ή έως και 15.000 ευρώ ο καθένας), για να αποφύγουν απλώς και μόνον την "ποινή" της καταβολής επιπλέον φόρου (10% επί της διαφοράς).

Απο την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών έχει προειδοποιήσει οτι θα πραγματιοποιήσει ελέγχους για να εξακριβώσει την αξιοπιστία των δηλώσεων αυτών και οτι θα επιβληθουν οι αυστηρές κυρώσεις του νόμου για τους παραβάτες. Σημειώνεται οτι οι έλεγχοι του υπουργείου θα αφορούν και επιστροφές φόρου χαμηλότερες των 1.500 ευρώ ανά φορολογούμενο.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ.

Του συνεργάτη μας Γιάννη Πετσέλη

Τι είναι η αναβάθμιση; Γιατί γίνεται και τι προσφέρει στα κινητά τηλέφωνα; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της; Οι απαντήσεις ακολουθούν.

Οι δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οπότε κοντεύουν να γίνουν μικροί προσωπικοί υπολογιστές παλάμης (αν δεν έχουν γίνει ήδη) οι δυνατότητες αυτές δεν οφείλονται μόνο στην κατασκευή των κινητών τηλεφώνων στο εσωτερικό τους (hardware) αλλά στο λογισμικό τους, το οποίο εμπλουτίζεται με νέες εφαρμογές στο λειτουργικό σύστημα.
Η σωστή λειτουργία των τμημάτων του ........

hardware- όπως το Wi-Fi, το Bluetooth, οι υπέρυθρες ο πομποδέκτης ο επεξεργαστής, το ακουστικό, το μικρόφωνο, το κουδούνι- οφείλεται κυρίως σε ρυθμίσεις του λογισμικού της κάθε συσκευής.

Όταν η συσκευή κυκλοφορήσει στην αγορά, η κατασκευάστρια εταιρεία παρακολουθεί τη συμπεριφορά της σε συστηματική και μαζική χρήση και εφόσον εντοπίσει προβλήματα η επιπλοκές (που πάντα υπάρχουν) τα διορθώνει με νεότερες εκδόσεις λογισμικού. Οι τελευταίες διορθώνουν προβλήματα της αρχικής έκδοσης και προσθέτουν σε αρκετές περιπτώσεις νέες δυνατότητες στη συσκευή η βελτιώνουν τις ήδη υπάρχουσες (αύξηση στην ταχύτητα απόκρισης του μενού, βελτίωση απόδοσης της ψηφιακής κάμερας, καλύτερο σήμα η προσθήκη εφαρμογών).

Η διαδικασία της αλλαγής του λογισμικού (στην ουσία επαναπρογραμματισμος του τηλεφώνου) ονομάζεται αναβάθμιση.

Οι διαφορές δεν φαίνονται με μια πρώτη ματιά από τον χρήστη όταν αυτός κάνει μια απλή χρήση του τηλεφώνου του. Αν δώσει μια μεγαλύτερη προσοχή σε λειτουργίες του τηλεφώνου που έχουν να κάνουν με την εκπομπή και λήψη σήματος, με τα κολλήματα, με την αυτονομία, με το συχνό σβήσιμο της συσκευής, (όταν είναι σε κατάσταση αναμονής η λειτουργίας), με την ταχύτητα απόκτησης των δεδομένων, τότε, θα καταλάβει τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά την αναβάθμιση.

Οι βελτιώσεις ποικίλουν από μοντέλο σε μοντέλο, από έκδοση σε έκδοση και από εταιρεία σε εταιρεία.

Θα πρέπει όμως να επιστήσουμε την προσοχή στους χρήστες των κινητών ότι με την αναβάθμιση θα χαθούν όλα τα αποθηκευμένα αρχεία και δεδομένα όπως: τηλεφωνικός κατάλογος, μηνύματα, φωτογραφίες, ήχοι κλήσεων (μελωδίες) μουσικά κομμάτια, βίντεο, καθώς και ότι έχει σχέση με το ημερολόγιο (ραντεβού, γεγονότα γενέθλια, γιορτές, υπομνήσεις, και όλα τα σχετικά).

Για μεγαλύτερη σιγουριά προτιμήστε την διαδικασία της αναβάθμισης να την κάνετε στα εξουσιοδοτημένα σέρβις των εταιρειών και όχι απευθείας από το internet όπου υπάρχει πιθανότητα το πρόγραμμα της αναβάθμισης να είναι παλαιότερης έκδοσης.

Από 1-12-2011 η υποβολή δηλώσης ακινήτων Ε9

Από την 1η Δεκεμβρίου 2011 ξεκινά η Ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων ( έντυπο Ε9) μέσω internet, η οποία κανονικά ξεκινούσε την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει λοιπόν, ότι η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), μετατίθεται για την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 με τη χρήση καινούριας διαδικτυακής εφαρμογής. Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν το 2011 δήλωση Ε9 είναι όσοι είχαν μεταβολή το 2010 στην ακίνητη περιουσία ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Στην περίπτωση γάμου, υποβάλλεται Ε9 μόνον εφόσον η σύζυγος έχει κάποιο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη διαμόρφωση διαδικτυακής ........

εφαρμογής, που θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να βλέπουν την ενημερωμένη περιουσιακή μερίδα τους με βάση τις δηλώσεις του 2009 και του 2010.

Επίσης θα έχουν και βοηθήματα χαρτών, ώστε να ενημερώνουν απευθείας τη μερίδα τους για το 2011. Με την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Ε9 διευκολύνεται η άμεση, εύχρηστη και γρήγορη ενημέρωση της περιουσιακής εικόνας του κάθε φορολογούμενου, χωρίς το κόστος, τα λάθη και τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται η χειρόγραφη υποβολή των δηλώσεων.

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 2ας Σεπτεμβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Τώρα και με τρόπο που δεν θα σας βγάζει pop up παράθυρα διαφημίσεων.
Πατήστε εδώ για τις Αθηναϊκές εφημερίδες.