Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

Ανακάμπτουν οι τιμές του ελαιολάδου

Η αγορά του ελαιολάδου την τελευταία εβδομάδα του έτους φαίνεται να αλλάζει πορεία. Μετά την υποχώρηση των τιμών που σημειώθηκε το προηγούμενο 10ήμερο, παρατηρείται τελευταία μια ανάκαμψη αρκετά σημαντική στην Ισπανία η οποία παρασύρει προς τα άνω, σε μικρότερο όμως βαθμό, τις τιμές και στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της .........


Με ένα “κλικ” μαθαίνουμε… τι χρωστάμε

Πρόσβαση με ένα «κλικ» και πλήρη εικόνα για τις οφειλές τους στην εφορία από τον υπολογιστή τους –χωρίς να απαιτείται να μεταβούν στην αρμόδια ΔΟΥ- μπορούν να έχουν πλέον οι φορολογούμενοι, ενώ δρομολογείται και η δυνατότητα πληρωμής των οφειλών στα ΕΛΤΑ ή τις τράπεζες.

Μέσω της υπηρεσίας ..........

«Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που ενεργοποίησε από τη Δευτέρα 17/12/2012 η Γ.Γ.Π.Σ. οι χρήστες του TAXISnet μπορούν να εμφανίσουν στην οθόνη του υπολογιστή τους:

Τις βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ατομικές οφειλές εκτός ρύθμισης. Τα στοιχεία εμφανίζονται σε τρεις ενότητες :

Γενική Εικόνα ανοικτών ατομικών οφειλών με το συνολικό ανοιχτό υπόλοιπο οφειλών που αποτελείται από το μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο και τις τυχόν προσαυξήσεις.
Συγκεντρωτική Εικόνα Ατομικών Ανοικτών Οφειλών που περιλαμβάνει όλες τις ανοιχτές οφειλές και εμφανίζει για κάθε μια την «Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ)»που μπορεί να τυπωθεί. Η «ΤΟ» ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της και με αυτή μπορεί να πληρώνεται το σύνολο ή μέρος της οφειλής, κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.
Στοιχεία Δόσεων για κάθε Ανοιχτή Οφειλή όπου εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, και η ημερομηνία λήξης της κάθε δόσης.

Σύντομα θα προστεθεί και η εμφάνιση των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Η πληροφόρηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της ρύθμισης, τα στοιχεία των δόσεων της ρύθμισης και την «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» ώστε να είναι δυνατή η πληρωμή τους στις συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.

Το Προσωπικό Φορολογικό Ημερολόγιο με τη λήξη των προθεσμιών για:

Εισόδημα
ΦΠΑ-Vies
ΚΒΣ
Παρακρατούμενοι
Τέλη και Ειδικοί Φόροι

Τα στοιχεία μητρώου Φυσικών και Νομικών Προσώπων όπως:

Προσωπικά Στοιχεία
Σχέσεις με άλλους Φορολογούμενους
Στοιχεία Μελών Ν.Π.
Στοιχεία επιχείρησης όπως:

i. Δραστηριότητες κύριες και δευτερεύουσες
ii. Στοιχεία εγκαταστάσεων εσωτερικού
iii. Στοιχεία έδρας αλλοδαπής

Τα Στοιχεία Κ.Β.Σ. όπως :

Στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας
Όλες οι θεωρήσεις που έχουν γίνει
Όλοι οι ενεργοί Φορολογικοί μηχανισμούς που διαθέτει ο επιτηδευματίας και κατάσταση του Φορολογικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με τις νέες υπηρεσίες που ενεργοποιήθηκαν και θα ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μέσω των Τραπεζών και των ΕΛ.ΤΑ., επιτρέποντας την κατάργηση των ταμείων στις ΔΟΥ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κατάργηση αυτή απελευθερώνει προσωπικό για άλλες εργασίες στις ΔΟΥ, καθώς και ότι είναι ρητή δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εξαλείψει την ανάγκη ταξίδια των φορολογουμένων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καταργήσεων νησιωτικών ΔΟΥ.

Χριστούγεννα και αλλαγή του χρόνου στο "Κουτσούνι"Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.
Την πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαβούρας Ιωάννης περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά: ........


1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2013
2. Κινητικότητα υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα – Άμεση Καταγραφή Υπηρεσιακών Αναγκών σε Προσωπικό.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας έτους 2012.
4. Ανάκληση της αριθ. 248/2012 Α.Δ.Σ. «Κατανομή ΣΑΤΑ σχολείων ποσού 23.954,01€ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης».
5. Αποδοχή ποσού 14.149,14 € για την «κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Δήμου Τριφυλίας».
6. Απόδοση λογαριασμού του 3ου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.504,54 € για κάλυψη δαπάνης επέκτασης δικτύου Τ.Κ. Αρμενιών καθώς και για την τοποθέτηση παροχής pillar στον οικισμό «Αγρίλη» Δ.Ε. Φιλιατρών».
7. Απόδοση λογαριασμού του 5ου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.519,84€ για κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης Λυκείου Φιλιατρών.
8. Απόδοση λογαριασμού του 6ου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.650,17 € για κάλυψη δαπάνης επέκτασης δικτύου στην περιοχή Αμαθούντα, Δ.Κ. Κυπαρισσίας.
9. Αίτηση Καρατζά Ιωάννη του Αργυρίου για τη διαγραφή προστίμων δημοτικών φόρων και τελών.
10. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για είσοδο –έξοδο οχημάτων Καρατζιώτη Βαγγέλη (έγκριση της αριθ. 90/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τριφυλίας).
11. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας.
12. Απόδοση λογαριασμού του 5ου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.000,00€ για κάλυψη δαπανών αλληλογραφίας του Δήμου Τριφυλίας.
13. Παραχώρηση αίθουσας πρ. Δημοτικού Σχολείου Μαραθόπολης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθόπολης.
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων Κυπαρισσίας».
15. Αποδοχή κατανομής ποσού 2.244,00 € Υπ. Εσωτερικών του προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος» που αφορά το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012.
16. Βελτίωση & οργάνωση της κυκλοφοριακής ροής στο οδικό δίκτυο των Φιλιατρών (έγκριση της αριθ. 99/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τριφυλίας).
16. Καθορισμός θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (έγκριση της αριθ. 101/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τριφυλίας).
17. Προγραμματισμός δράσεων Τουριστικής προβολής Δήμου Τριφυλίας έτους 2013.
18. Έγκριση εξόδων εορτασμού Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων μέχρι του ποσού των 2.000,00 €.
19. Παράταση δανειακών συμβάσεων Δήμου Τριφυλίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
20. Απολογισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2012 (Έγκριση της αριθ. 19/2012 απόφασης της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ).
21. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ έτους 2012 (Έγκριση της αριθ. 22/2012 απόφασης της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ)
22. Ρύθμιση καταβολής αναδρομικών & τόκων υπερημερίας της παροχής των 176,00 €
Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο.
23. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Leader (Εισήγηση Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας).
24. «Σύναψη πρωτοκόλλου Συνεργασίας» με το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Άλφα της Κρίσης

Άρθρο του καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου Θόδωρου Κουτρούκη στο Φιλιατρά News.

Για πολλούς ήταν λέξεις άγνωστες μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τις γνώριζαν μόνο από τα λεξικά. Η οικονομική κρίση μας έκανε να τις ανακαλύψουμε και πάλι. Πολλές από αυτές έχουν κάτι κοινό. Ξεκινούν από το άλφα, το στερητικό, λες και βάλθηκαν όλες μαζί σε ένα συρτό χορό να απεικονίσουν τις ελλείψεις μας: ανασφάλεια, ανεργία, ανημποριά, ανέχεια, αδικία, αβεβαιότητα, αγανάκτηση, απαξίωση, απογοήτευση.
Αυτές κι άλλες λέξεις που αρχίζουν ............

από άλφα έχουν γίνει αχώριστοι σύντροφοι, σκιές μας στο πρωτόγνωρο εγχείρημα της επιβίωσης των τελευταίων χρόνων.

Κάθε λέξη είναι και μια πικρή ανθρώπινη ιστορία: το ληξιπρόθεσμο στεγαστικό δάνειο της Αλεξάνδρας, οι ανεξόφλητες οφειλές της Αλίκης στο ΤΕΒΕ, το υπόλοιπο των φορολογικών χρεών του Ανέστη, η πιστωτική κάρτα του Ανδρέα, που μένει απλήρωτη.
Τριγύρω είναι σπαρμένες, ακόμη, και οι αναμνήσεις του χαμένου καταναλωτικού παραδείσου: άδεια διαμερίσματα και μεζονέτες που έμειναν απούλητα, παρατημένα 4Χ4 αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες (που οι ιδιοκτήτες τους δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας), μαγαζιά με κατεβασμένα τα ρολά, δείγματα βιομηχανικής αρχαιολογίας σε μια χώρα, από την οποία η βιομηχανία έχει αποδημήσει προ πολλού. Λίγο πιο πέρα επιχειρήσεις-βαμπίρ που παραπαίουν, λες και θα κονιορτοποιηθούν στο φως του ήλιου, μόλις ενεργοποιηθεί η φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία περί αναγκαστικής είσπραξης χρεών.

Μια χώρα που βουλιάζει στη σιωπή και τη θλίψη, που βιώνει τον πιο μαρτυρικό της εφιάλτη. Μια χώρα σκιά του εαυτού της που -φευ- έχασε την αυτοπεποίθηση της εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων και πέρασε σε «οικονομική ανυποληψία».
Πλάι όμως στις πρώτες, τις πιο αδίστακτες, ευτυχώς επιβιώνουν μερικές λέξεις δυνατές και αναπόδραστες: η Αλληλεγγύη, η Αγάπη, η Ανθρωπιά που εξακολουθούν να περιμένουν την ευκαιρία για να φωλιάσουν στην ψυχή μας, να ανθίσουν, να δώσουν χώρο σε ένα τόσο δα μικρό όνειρο, που θα καταφέρει να δραπετεύσει από την κινούμενη άμμο της μιζέριας.

Ας τις λευτερώσουμε, ας τους δώσουμε χώρο. Αν η κρίση ήταν ένας κοινωνικός εγκέλαδος αυτές οι λέξεις είναι «αντισεισμικές», είναι τα στηρίγματα που μπορούν να μας κρατήσούν όρθιους.
Ας είναι τα φετινά Χριστούγεννα ένα στιγμιότυπο φώτισης κι ελπίδας.
Χρόνια Πολλά!

Υ.Γ. Πάντοτε, τέτοιες ημέρες θυμόμαστε την δική μας Αμαλία Καλυβίνου, καθώς η περιπέτεια της εξακολουθεί να μας πλημμυρίζει με ενοχές για την κοινωνία που είχαμε χτίσει. Από εκεί ψηλά που βρίσκεται στοιχειώνει τα «γιατί» μας, ρίχνει το φωτοβόλο βλέμμα της πάνω στο γκρίζο κι αλλάζει τα χρώματα της αδυσώπητης μας περιπέτειας.