Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοινώθηκε η αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρουΑλλάζει οριστικά ο ποδοσφαιρικός χάρτης του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς εγκρίθηκε και επίσημα το πλάνο της αναδιάρθρωσης από την ΕΠΟ στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ και θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Το συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας ενέκρινε το πλάνο και τις συμπληρωματικές προκηρύξεις, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν εντός της ημέρας. Αυτό σημαίνει πως από τη νέα σεζόν η Football League θα έχει δύο ομίλους των 14 ομάδων, ενώ η Γ και η Δ Εθνική θα συγχωνευτούν σε μια νέα κατηγορία, τη Γ Εθνική Ερασιτεχνική που έχει έξι ομίλους των 16 ομάδων, ενώ σταδιακά θα μειωθεί σε τέσσερις ομίλους των 16 ομάδων.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του ΔΣ:


Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις:

1. Ο κ. Σαρρής εξουσιοδοτήθηκε από τα μέλη του ΔΣ να συζητήσει με τον κ. Φερνάντο Σάντος την προοπτική της επέκτασης του συμβολαίου του ομοσπονδιακού τεχνικού μέχρι το 2016.

2. Εγκρίθηκε το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών, άμεσος στόχος του οποίου είναι η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας από την FOOTBALL LEAGUE 2 και την Δ΄ Εθνική, που θα ονομάζεται «Γ ΕΘΝΙΚΗ» και θα αποτελεί τον προθάλαμο των επαγγελματικών κατηγοριών και απώτερος η σταθεροποίηση του αριθμού των ομάδων των κατηγοριών. Οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν με τον παρακάτω τρόπο:


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 – 2013

FOOTBALL LEAGUE


Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στην FOOTBALL LEAGUE της περιόδου 2012 - 2013, θα υποβιβαστούν στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί την «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ», δύο (2) Ομάδες.FOOTBALL LEAGUE 2

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων των δύο Ομίλων στην FOOTBALL LEAGUE 2 της περιόδου 2012 - 2013, από εικοσιπέντε (25) Ομάδες, που απαρτίζουν συνολικά την FOOTBALL LEAGUE 2, θα ανέλθουν στην FOOTBALL LEAGUE έντεκα (11) Ομάδες και θα παραμείνουν στη νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί, την «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ», δεκατέσσερις (14) Ομάδες.Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Σωματείων στους 10 Ομίλους του Πρωταθλήματος της Δ΄ Εθνικής της περιόδου 2012 - 2013, οι Ομάδες που θα παραμείνουν στην «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ» θα έχουν καταλάβει τις θέσεις της βαθμολογίας:

Στους Ομίλους 1, 2, 6, 10 (10 Σωματεία) από την 1η θέση έως και την 6η. Από την 7η θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.

Παραμένουν δηλαδή από τους 4 Ομίλους των 10 Σωματείων συνολικά εικοσιτέσσερα (24) Σωματεία.

Στους Ομίλους 3, 4, 5, 7, 8 (11 Σωματεία) από την 1η θέση έως και την 7η. Από την 8η θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.

Παραμένουν δηλαδή από τους 5 Ομίλους των 11 Σωματείων συνολικά τριανταπέντε (35) Σωματεία.

Στον 9ο Όμιλο (12 Σωματεία), από την 1η θέση έως και την 7η. Από την 8η θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.

Παραμένουν δηλαδή από τον Όμιλο των 12 Σωματείων επτά (7) Σωματεία.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Ε.Π.Σ.

Ο προβιβασμός των ομάδων από τις οικείες Ε.Π.Σ. στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί, την «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ», για την περίοδο 2013 - 2014, θα γίνει ως ακολούθως:

Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι Δευτεραθλήτριες ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων -συνολικώς πενήντα έξι (56) Ομάδες- θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων έκαστος και θα αγωνιστούν ανά Όμιλο, σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες.

Η πρώτη βαθμολογικώς Ομάδα κάθε Ομίλου, θα προβιβαστεί στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί, την «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ».

Θα προβιβαστούν δηλαδή από τους 14 Ομίλους των 4 Σωματείων συνολικά δεκατέσσερις (14) Ομάδες.

Συνολικά, η νέα κατηγορία «Γ ΕΘΝΙΚΗ» για την περίοδο 2013 - 2014, θα απαρτίζεται από ενενήντα έξι (96) Σωματεία με έξι (6) Ομίλους.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013 – 2014 (96 Σωματεία)

FOOTBALL LEAGUE


Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στην FOOTBALL LEAGUE της περιόδου 2013 - 2014, θα υποβιβαστούν στην «Γ ΕΘΝΙΚΗ» έξι (6) Ομάδες.Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στους έξι Ομίλους στην «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ» θα ανέλθουν στην FOOTBALL LEAGUE έξι (6) Ομάδες, θα υποβιβαστούν στις οικείες Ε.Π.Σ. σαράντα έξι (46) Ομάδες και θα παραμείνουν 50 Ομάδες.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Ε.Π.Σ.

Ο προβιβασμός των ομάδων από τις οικείες Ε.Π.Σ. στην «Γ ΕΘΝΙΚΗ» για την περίοδο 2014 - 2015, θα γίνει ως ακολούθως:

Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι Δευτεραθλήτριες ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων συνολικώς πενήντα έξι (56) Ομάδες θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων έκαστος και θα αγωνιστούν ανά Όμιλο, σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες.

Η πρώτη βαθμολογικώς Ομάδα κάθε Ομίλου, θα προβιβαστεί στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί την «Γ ΕΘΝΙΚΗ».

Θα προβιβαστούν δηλαδή από τους 14 Ομίλους των 4 Σωματείων συνολικά δεκατέσσερις (14) Ομάδες.

Συνολικά, η «Γ ΕΘΝΙΚΗ» για την περίοδο 2014 – 2015, θα απαρτίζεται από εξήντα τέσσερα (64) Σωματεία με τέσσερις (4) Ομίλους των δεκαέξι (16) Ομάδων.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015 (64 Σωματεία)

FOOTBALL LEAGUE


Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στην FOOTBALL LEAGUE της περιόδου 2014 - 2015, θα υποβιβαστούν στην «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ», τέσσερις (4) Ομάδες.Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στους τέσσερις Ομίλους στην «Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ», θα ανέλθουν στην FOOTBALL LEAGUE τέσσερις (4) Ομάδες, θα υποβιβαστούν στις οικείες Ε.Π.Σ. εικοσιοκτώ (28) Ομάδες και θα παραμείνουν τριάντα έξι (36) Ομάδες.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Ε.Π.Σ.

Ο προβιβασμός των ομάδων από τις οικείες Ε.Π.Σ. στην «Γ ΕΘΝΙΚΗ» για την περίοδο 2015 - 2016, θα γίνει ως ακολούθως:

Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι Δευτεραθλήτριες ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων συνολικώς πενήντα έξι (56) Ομάδες θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων έκαστος και θα αγωνιστούν, ανά Όμιλο, σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες.

Οι δύο πρώτες βαθμολογικώς Ομάδες κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στην «Γ ΕΘΝΙΚΗ».

Θα προβιβαστούν δηλαδή από τους 14 Ομίλους των 4 Σωματείων συνολικά εικοσιοκτώ (28) Ομάδες.

Συνολικά, η «Γ ΕΘΝΙΚΗ» για την περίοδο 2015 - 2016, θα απαρτίζεται από εξήντα τέσσερα (64) Σωματεία με τέσσερις (4) Ομίλους των δέκα έξι (16) Ομάδων.

Αυτή θα είναι και η τελική μορφή που θα ισχύει για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Εκλογές σε ολόκληρη την Μεσσηνία για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 9ο Συντακτικό Συνέδριο

Εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 9ο Συντακτικό Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (28-02- έως 3-3-2013 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ), θα διεξαχθούν την Κυριακή 24-02-2013 και τις ώρες 8 π.μ. έως 7 μ.μ. σε ολόκληρη την Μεσσηνία.
Οι εκλογές θα γίνουν σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων.

Αναλυτικά:


• ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ

• ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ)
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ

1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑ)

• ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)

1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)


• ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΛΟΣ)
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

• ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ)
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

• ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ)
1. ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

BEST TV

Αυξήστε την ταχύτητα του υπολογιστή σας.

Μάθετε ποιοι είναι οι δέκα κυριότεροι λόγοι που ευθύνονται για την καθυστέρηση των λειτουργιών του συστήματος σας και ποιες οι λύσεις τους.
Υπάρχουν πολλές αιτίες για τους αργούς ρυθμούς του υπολογιστή σας, αιτίες που τον κάνουν να αψηφά τις προδιαγραφές του συστήματος και να λειτουργεί περισσότερο σαν ένα απομεινάρι από τη δεκαετία του 1990.

Η ειρωνεία είναι ότι στις περισσοτερες περιπτώσεις, αυτά τα ........

προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν, η στην χειρότερη περίπτωση, είναι αρκετά εύκολο να επιλυθούν. Η παρακάτω λίστα θα σας ενημερώσει για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εύρεση του λόγου για την κακή απόδοση του υπολογιστή σας, από τη στήριξη σε παλαιό υλικό, την κακή εφαρμογη διαχείρισης, την κακή ροη του αέρα και την ανάγκη ανασυγκρότησης του σκληρού σας δίσκου. Θα είστε σε θεση να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα γρήγορα και στις περισσοτερες περιπτώσεις με μηδενική δαπάνη.

Εκκίνηση συστήματος

Η εκκίνηση των windows συνήθως διαρκεί περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα σε οποιοδήποτε υπολογιστή. Όταν πρόκειται όμως για τη φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης και των αρχείων εκκίνησης, τα πράγματα αλλάζουν. Καθώς προσθέτετε λογισμικό στον υπολογιστή σας, το κάθε ένα που απαιτείται για να ξεκινήσει ως μέρος της εκκίνησης των windows, θα οδηγήσει σε υποτονικές επιδόσεις, και ίσως, και στο πάγωμα του υπολογιστή σας. Για να διορθώσετε αυτό το ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα, θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εφαρμογών που φορτώνονται. Υπάρχουν διάφορα βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ασχοληθούν με την αργή εκκίνηση των windows, από το MSConfig, μέχρι τα πολύ χρήσιμα Autoruns.

Διαλυμένος σκληρός δίσκος

Μια από τις πιο κοινές αιτίες για ένα αργό υπολογιστή είναι ένας κατακερματισμένος σκληρός δίσκος, αν και η π[πραγματική επίδραση του έχει αμφισβητηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, λογω της αυξανόμενης ταχύτητας των σκληρών δίσκων, των μαζικών παιχνιδιών και των αρχείων πολυμέσων. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος του δίσκου για κατακερματισμένα δεδομένα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αργής απόδοσης. Στα windows ανοίξτε το μενού «Έναρξη» πηγαίνετε στον «Υπολογιστή» και κάντε δεξί κλικ στο «δίσκο C:» επιλέγοντας «Ιδιότητες - Εργαλεία- Ανασυγκρότηση τώρα» εξακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας εμφανιστούν. Σημειώστε εδώ, ότι ενώ δεν μπορείτε να κάνετε ανασυγκρότηση σε έναν SSD, μπορείτε να τον βελτιστοποιήσετε για να πετύχετε τη μέγιστη απόδοση του υπολογιστή σας.

Πολλά « μόνιμα » προσωρινά αρχεία

Τα προσωρινά αρχεία υποτίθεται ότι κάνουν τη χρήση των windows και του προγράμματος περιήγησης σας πιο γρήγορα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε αρχεία, τα οποία μπορούν να φορτωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά μπορεί να είναι δεδομένα που έχει κατεβάσει ο υπολογιστής από το διαδίκτυο η που απαιτούνται τακτικά από άλλες εφαρμογές. Όταν ο σκληρός δίσκος σας γεμίζει πάνω από 90%, θα διαπιστώσετε ότι η απόδοση βυθίζεται σημαντικά. Προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτό, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαγράψετε τα « Windows temp» αρχεία σας και να καθαρίσετε τον web browser σας. Ενώ η διαγραφή του ιστορικού σας στο internet και των προσωρινών αρχείων internet είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε από τον browser σας, το « Cleaner» είναι μια καλή επιλογή για την τακτοποίηση των φακέλων των «Windows temp»

Λάθος ρύθμιση παραμέτρων του αρχείου σελιδοποίησης.

Τα μηνύματα λάθους και η αργή απόδοση μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα με το αρχείο σελιδοποίησης των Windows, ένα προσωρινό τμήμα του σκληρού δίσκου σας, το οποίο χρησιμοποιείται για λειτουργία επεξεργασίας, μέρος του οποίου αφορά την προσωρινή εκμετάλλευση των δεδομένων. Η αύξηση του αρχείου σελιδοποίησης είναι εύκολη. Πρώτον, ανοίξτε το μενού «Έναρξη» κάντε δεξί κλικ στον «Υπολογιστή» και επιλέξτε «Ιδιότητες». Από εδώ, ανοίξτε την «Επιλογή για προχωρημένους-Ρυθμίσεις-απόδοση- Για προχωρημένους». Κάτω από την εικονική μνήμη, επιλέξτε «Αλλαγή» για να αλλάξει το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης, έτσι ώστε ένα μεγαλύτερο μέρος της μνήμης RAM να είναι διαθέσιμο. Να πούμε εδώ, ότι δεν υπάρχει επιπλεον χώρος, θα χρειαστεί να καταργήσετε την εγκατάσταση λογισμικού η να προσθέσετε ένα νέο σκληρό δίσκο.

Μητρώο των Windows και απεγκατεστημενες εφαρμογές

Όταν καταργείτε την εγκατάσταση του λογισμικού στα Windows, η απεγκατάσταση δεν αφαιρει κατ ανάγκη τα πάντα από τον υπολογιστή σας. Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα «Piriform CClear» για να αφαιρέσετε εντελώς το λογισμικό, υπάρχει το ενδεχόμενο παλαιότερες απεγκαταστάσεις η άλλα προβλήματα να έχουν προκαλέσει προβλήματα με το Windiws Registry σας. Το μητρώο των Windows είναι σαν μια τεράστια βάση δεδομένων filepaths και οδηγιών για το λειτουργικό σύστημα και το εγκατεστημένο λογισμικό και μπορεί να καταστραφεί η να υπερφορτωθεί. Τα προβλήματα αυτά θα προκαλούν αργές εκκινήσεις κακή απόδοση και μια πολύ αργή απενεργοποίηση. Για άλλη μια φορά, το CCleaner μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διορθώσετε τα προβλήματα στο μητρώο των Windows. Θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφάλειας του μητρώου πριν από την εκτέλεση εργαλείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα, ακόμη και αν ο υπολογιστής τρέχει αργά.

Αργό δίκτυο

Ενώ η ταχύτητα του δικτύου μπορεί να μην έχει άμεση επίδραση στην απόδοση του υπολογιστή σας. Σε πολλές περιπτώσεις, αν βασίζεστε σε λήψη δεδομένων η χρησιμοποιείτε μια εφαρμογη cloud η μια απομακρυσμένη εικονική πλατφόρμα, η αργή ταχύτητα του δικτύου αποτελεί πρόβλημα. Για να το ξεπεράσετε, ελέγξτε πρώτα ότι η καλωδίωση του δικτύου σας είναι ασφαλής και ακέραια.
Εάν έχετε έναν ασύρματο δρομολογητή, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει την καλύτερη σύνδεση, και ελέγξτε τη διαμόρφωση του δρομολογητή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών των Windows για να ελέγξετε την ταχύτητα της σύνδεσης σας στο ιντερνετ χρησιμοποιώντας την εντολή tracert, ενώ διάφορες ιστοσελίδες παρέχουν ζωντανά δοκιμές ταχύτητας. Μην παραβλέπετε το τοπικό σας δίκτυο ως αιτία των προβλημάτων σας. Το λογισμικό διαχείρισης δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθετε αν κάποιος άλλος χρήστης καθυστερεί τη σύνδεση σας και σας δίνει τη δυνατότητα να τον αφαιρέσετε.

Κακόβουλο λογισμικό

Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας, τότε αυτό, πρέπει να σας προστατεύει από ιούς και κακόβουλο λογισμικό στο σύστημα σας. Το κακόβουλο λογισμικό είναι ένας από τους κύριους λόγους για την αργή η κακή απόδοση του συστήματος, το οποίο εμφανίζεται στον υπολογιστή σας, συνήθως, όταν κατεβάζετε λογισμικό από το διαδίκτυο. Τα Malware έρχονται μόνο με τη μορφή των ιών, worms και Trojans, ωστόσο υπάρχουν πολλά εργαλεία και facebook εφαρμογές που μπορεί να χαρακτηριστούν ως κακόβουλο λογισμικό η να είναι η αιτία του κακόβουλου λογισμικού που καταλήγουν στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε το κακόβουλο λογισμικό, διασφαλίζοντας ότι ο υπολογιστής σας είναι πλήρως εξοπλισμένος με antivirus και antimalware εργαλεία που εκτελούν τακτικούς καθαρισμούς. Η απομάκρυνση του κακόβουλου λογισμικού και ιών μπορεί να αποδεδειχθεί δύσκολη, εάν δεν έχετε εγκαταστήσει τα κατάλληλα εργαλεία.

Μη αποδοτικό λογισμικό ασφαλείας

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές antimalware/antispyware με καλή φήμη. Υπάρχουν πολλά δωρεάν εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη χρήση πάρα πολλών πόρων του συστήματος. Μπορείτε να ελέγξετε αν το λογισμικό ασφαλείας (η άλλες εφαρμογές) χρησιμοποιούν πάρα πολλούς πόρους του συστήματος με το άνοιγμα του Task manager, είτε κάνοντας δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών των Windows η πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE. Χρησιμοποιώντας τις καρτέλες «Διεργασίες» και «Απόδοσης» μπορείτε να προσδιορίσετε ποιες εφαρμογές προκαλούν τη μεγαλύτερη διαρροή πόρων. Αν είναι το λογισμικό ασφαλείας σας, θα πρέπει να το αλλάξετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής η ακόμα και να το αφαιρέσετε εντελώς. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές καλές δωρεάν antivirus και antimalware εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, είναι αρκετά εύκολο να αντικατασταθούν, αν και σας προτείνουμε να επενδύσετε ένα μικρό ποσό για την αγορά επώνυμου antivirus.

Παλιό hardware

Ενδεχομένως ο κρυφός ένοχος για τα προβλήματα ταχύτητας του υπολογιστή σας να είναι το παλιό υλικό. Είναι μια γνωστή ιστορία: ο υπολογιστής αγοράστηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια και σιγά-σιγά αναβαθμίσατε σχεδόν όλα τα εξαρτήματα, μέχρι να έχει τελικά μόνο καινούρια εξαρτήματα που όμως δεν μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενο. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή από ένα μοναδικό στοιχείο, όπως η μνήμη RAM, που δεν έχει αναβαθμιστεί η αντικατασταθεί, προσφέρει αργή ταχύτητα διαύλου. Ακόμη, παλιά καλώδια μπορεί να οδηγήσουν σε αργές μεταφορές και στην απώλεια δεδομένων, επηρεάζοντας τις ταχύτητες.

Τοποθέτηση, ροή του αέρα και εξαερισμός.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή σας, αλλά ένα από αυτά που θα πρέπει να προσέξετε είναι η σκόνη. Αυτό το «ύπουλο» στοιχείο μπορεί να σπείρει τον όλεθρο σε έναν υπολογιστή, ενώ είναι και ο λόγος που πρέπει τακτικά να αφαιρείτε τη συσσωρευμένη σκόνη σε αεραγωγούς, στα καλώδια και στις ψήκτρες. Η εσωτερική ροη του υπολογιστή σας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών και η μητρική να διατηρούνται δροσερά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι επιδόσεις θα μειωθούν σημαντικά. Ένας υπολογιστής πρέπει να τοποθετείται σε αεριζόμενο χωρο, ο οποίος να είναι σχετικά ψυχρός και όσο περισσότερο γίνεται, χωρίς σκόνη. Θα πρέπει επίσης να μην καλύπτετε καθόλου τις οπές του υπολογιστή σας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ


Τη Δευτέρα δικάζονται οι Μπάμπης Βωβός και Ανδρέας Κουρής

Την Δευτέρα θα δικαστεί από το Αυτόφωρο ο Ανδρέας Γ. Κουρής που συνελήφθη χθες για μη καταβολή ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών του τηλεοπτικού σταθμού Alter.

Ο επιχειρηματίας ........

έκανε χρήση του δικαιώματος του να λάβει από το δικαστήριο τριήμερη προθεσμία για τη δίκη του και πλέον είναι ελεύθερος, μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η κατηγορία σε βάρος του αφορά οφειλή περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ του τηλεοπτικού σταθμού ενώ ήδη για άλλη οφειλή, ποσού περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη καταδικαστεί πριν δύο μήνες σε 4ετή φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 11 χιλιάδων ευρώ.

Εν τω μεταξύ προθεσμία για να δικαστεί την Δευτέρα ζήτησε και έλαβε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο επιχειρηματίας Μπάμπης Βωβός που κατηγορείται για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Ο επιχειρηματίας, η κατηγορία σε βάρος του οποίου αφορά ποσό περίπου 170 χιλιάδων ευρώ, με εντολή του δικαστηρίου είναι ελεύθερος.

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Μεσσηνίας για το «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Μεσσηνίας «ΠΑΝ. ΦΩΤΕΑΣ», με θέμα: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».

Στη σύσκεψη, υπό ........

την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Παν. Αλευρά, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος, ο Δήμαρχος Οιχαλίας Φίλιππος Μπάμης, ο Αντιδήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παν. Δαρσακλής, η Περιφερειακή σύμβουλος Μαριλένα Σούκουλη, η δημ. σύμβουλος Δήμου Καλαμάτας Παναγιώτα Ντίντα, ο εκπρόσωπος του Δήμου Δυτ. Μάνης Διακουμής Κυβέλος, ο Δ/νων Σύμβουλος της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Μπιτζής Κων/νος, ο Υπεύθυνος του έργου από το ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Μπερέτσος Μαρίνος, και ο κ. Γιαννακέας Παναγιώτης και Μουντζούρης Δημήτρης, υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Μεσσηνίας.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με συνολικό προϋπολογισμό 120.000.000,00 € και συζητήθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε αναλυτική παρουσίαση των στρατηγικών στόχων της εξειδίκευσης των διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, ένταξης και υλοποίησης έργων του Προγράμματος για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, από τον κ. υπεύθυνο της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. κ. Μπερέτσο.
Σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση ύψους 75.000.000 € από αδιάθετους πόρους 2007-2013 (Γ.Γ. Επενδύσεων ΕΣΠΑ 2007 - 2013).

Προγραμματίζονται από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας οι απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη υλοποίησης του προγράμματος με ώριμα έργα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Οι Δήμοι από την πλευρά τους θα αποστείλουν τεχνικά δελτία για τα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος.
Το πρόγραμμα αναφέρεται σε 4 άξονες ανάπτυξης:
ΑΞΟΝΑΣ 1: Επενδύοντας στο μέλλον.
ΑΞΟΝΑΣ 2: Καθιέρωση του ενιαίου χαρακτήρα της Πελοποννήσου.
ΑΞΟΝΑΣ 3: Από τη γη στο τραπέζι: Ανάπτυξη μιας οικονομίας συνεργασίας.
ΑΞΟΝΑΣ 4: Υποδομές – παρεμβάσεις αναγκαίες για την ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι η βιώσιμη Περιφέρεια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τη στήριξη κλάδων πράσινης οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τρεις κύριες πηγές:
1. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Από ΑΔΙΑΘΕΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013.
3. Από πόρους της Ε΄ προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Όπως τόνισε ο κ. Αλευράς με την εφαρμογή του προγράμματος θα επιλυθούν προβλήματα με νέους πόρους πέραν του Π.Δ.Ε. που αναλογούν ετήσια στην Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίοι θα καλύπτουν τα ενδιάμεσα κενά μεταξύ των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή της Δ΄ και Ε΄ Προγραμματικής περιόδου.

Κατατέθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος - Αδειες εξπρές 45 ημερών [ VIDEO + ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ]

Σε 45 μέρες και με την έκδοση μίας «πολύ-άδειας» έναντι πολλών θα ανάβει το πράσινο φως για τις μεγάλες επενδύσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για «τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».

Το νομοσχέδιο των 153 σελίδων που κατατέθηκε από......

τον υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη στη Βουλή απλοποιεί τις διαδικασίες για την έγκριση δημόσιων και ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων.

Ο υφυπουργός εκτίμησε ότι ο νέος επενδυτικός νόμος θα έχει ενεργοποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2013.

Δείτε το σχετικό Video και διαβάστε τις λεπτομέρειες που ακολουθούν.Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημείωσε ότι η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας είναι σημαντική αλλά μπλοκαρισμένη, διότι άλλοτε υπολογίζεται σαν κρατική και άλλοτε σαν ιδιωτική, και τόνισε ότι με τα κίνητρα που δίνονται μέσω του νέου νόμου, τελικά παρέχονται στην Εκκλησία τα ίδια κίνητρα όπως σε ιδιώτη.

Αναφερόμενος στη διαδικασία «fast track», ο υφυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει δείξει ακόμη τη δυναμική του και μεταξύ άλλων σχολίασε στη συνομιλία του με δημοσιογράφους ότι το λιμάνι κρουαζιέρας στο παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας θα γίνει με αυτή τη διαδικασία.

Υπογράμμισε ότι οι βελτιώσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά στις προκαταβολές των επιδοτήσεων, αυτές θα ισχύουν και για τις ήδη ενταγμένες επενδύσεις.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης φέρνει τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

• Δημιουργείται υπηρεσία μίας στάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς μαζεύονται όλες οι αρμοδιότητες στη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και συγκεκριμένα στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών επενδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι για ιδιωτικές επενδύσεις θα υποβάλλουν τους φακέλους τους στην Invest In Greece και εκείνοι που θέλουν να αναπτύξουν σχέδια δημόσιων επενδύσεων θα στέλνουν τους φακέλους τους στη γενική διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για να συντονίσει όλους τους φορείς προκειμένου να συλλέξει τις άδειες. Αν παρέλθουν 45 μέρες χωρίς την έκδοση αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες τότε η επένδυση αυτόματα αδειοδοτείται.
• Καθιερώνεται η «πολυάδεια» αντί για την έκδοση πολλών αδειών για τις επενδύσεις.
• Παρέχονται διευρυμένα χρονικά όρια παραμονής στους επενδυτές τρίτων χωρών και ιδιαίτερα σε όσους προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ.
• Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, για τη διευκόλυνση των επενδυτών.
• Δίνεται η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση των διατάξεων για την αξιοποίηση της περιουσίας της.
• Δημιουργείται η «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» στην οποία υπάγονται όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Σούνιο για την καλύτερη αξιοποίησή τους
• Βελτιώνεται ο επενδυτικός νόμος και δίνεται η δυνατότητα της 100% προκαταβολής των επιδοτήσεων κατά την έναρξη της επένδυσης, ο χρόνος υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοικτός, οι επενδυτές θα μπορούν να αναθέτουν τα σχέδια τους για έλεγχο σε πιστοποιημένους φορείς.
• Απλοποιείται η διαδικασία για τη δημιουργία υδατοδρομιων.

Πιο αναλυτικά:

Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Ενισχύεται ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Δίνεται η δυνατότητα στη Δ.Ε.Σ.Ε. να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο συντονισμός της δράσης των αρμόδιων Υπουργείων.

2. Διευρύνεται το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία.

3. Διευκολύνεται το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων καθώς συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις Στρατηγικών Επενδύσεων.

4. Με την σύσταση της Γ.Δ.Σ.Ε. αποσαφηνίζεται πλήρως το τοπίο σχετικά με την διαδικασία της αδειοδότησης καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειρίζεται τον επενδυτικό φάκελο ενώ η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» στοχεύει με την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου που διαθέτει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επενδύσεων και την παροχή τεχνογνωσίας.

5. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» εισηγείται στη Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) την υποβολή επενδύσεων που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν συνολικά σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας της χώρας.

6. Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και προωθείται η αύξηση της Διαχειριστικής Αμοιβής η οποία θα καταβάλλεται σε δύο στάδια και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της επένδυσης.

7. Δίνεται επίσης έμφαση, στη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των περιορισμών του κοινοτικού δικαίου και της υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας.

8. Για την άρση σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων και με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, καταργείται η ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών και αντικαθίσταται με την έκδοση «πολυάδειας».

9. Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.

Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων

Με το υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), που διέπουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων αναφορικά με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για το χωροταξικό προορισμό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων, τη χωροθέτηση και την Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας και για τα οποία προβλέπεται αναλογική εφαρμογή των ΕΣΧΑΔΑ, του ν. 3894/2010, περί δημοσίων Ακινήτων. Χρήση των σχετικών πλαισίων μπορεί να γίνεται κατόπιν αιτήματος του επενδυτή.

Εισάγεται διάταξη προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδας να κάνει χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατ΄επέκταση και των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Η υπαγωγή στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, έτσι ώστε, πέραν των άμεσων και σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων για τη συνολική εθνική οικονομία, να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό - κοινωνικό έργο της Εκκλησίας.

Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.

Δημιουργείται, προς χάριν του Δημοσίου και υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με διάρκεια ζωής 99 έτη και με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.

Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι το Ελληνικό κράτος να καθορίσει μια ισορροπημένη και ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν:

• την πρόσβαση των πολιτών και επισκεπτών στο παράκτιο μέτωπο
• τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
• την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους
• το βέλτιστο καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης
• την υλοποίηση των αναγκαίων συμπληρωματικών υποδομών
• τη δημιουργία υπεραξιών για όλη την Αττική

Επενδυτικός Νόμος: Ρευστότητα - Ταχύτητα – Διαφάνεια

Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται επίσης ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους.

Στο πλαίσιο αυτό:

1. Εισάγονται διατάξεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επενδυτών, δια της προκαταβολής έως και του συνολικού ποσού επιδότησης, κατά την έναρξη της επένδυσης, δια της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
2. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, το ύψος των οποίων καθιερώνεται στο όριο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, προβλέπεται νομοθετική κύρωση.
4. Παρέχεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση, για ανάθεση ελέγχων επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιημένους φορείς, προς υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών και υπό την τελική έγκριση της Διοίκησης. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων.
5. Συστήνεται αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Υδατοδρόμια

Τέλος με το σχέδιο νόμου επιχειρείται να δοθεί μία μόνιμη λύση ως προς την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, έτσι ώστε, εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι πάροχοι τέτοιου είδους μεταφορών, να μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και εκμετάλλευση υδατοδρομίων είναι η προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν τον κλάδο, η ανάπτυξη της δραστηριότητας των αερομεταφορών τέτοιου τύπου, η τόνωση του τουρισμού, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές που δεν είναι ευκόλως προσβάσιμες, η ανάπτυξη της περιφέρειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φυσικά η βελτίωση υπηρεσιών μεταφοράς όπου αναπτυχθούν υδατοδρόμια.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρομίου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιχειρείται η θεσμοθέτηση μίας σαφούς και χρονικά οριοθετημένης διαδικασίας αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, ορίζεται μία Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως κύρια αρμόδια να παραλάβει την αίτηση και τον τεχνικό φάκελο του ενδιαφερόμενου και να λάβει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις απαραίτητες εγκρίσεις από συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Συνημμένα αρχεία στο Upload Center μας.

Το σχέδιο του Επενδυτικού Νόμου

Η Εισηγητική Έκθεση του Επενδυτικού Νόμου

Η Παρουσίαση του Νέου Επενδυτικού Νόμου

ΕΘΝΟΣ

Τι θέλουν οι νέοι στο διαδίκτυο

Την «ΤΟP TEN» λίστα των δικαιωμάτων που επιθυμούν να απολαμβάνουν οι ανήλικοι online παρουσίασε η Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Πρώτο στη λίστα των .....

10 κορυφαίων online δικαιωμάτων αναδεικνύεται η προστασία της ιδιωτικότητάς τους με 83.8%, ενώ ακολουθεί το δικαίωμα ελέγχου στα δεδομένα που αναρτούν (58,2%).

Τρίτο κατά σειρά είναι να μην παρενοχλούνται από επιτήδειους στο Διαδίκτυο (57,8%), κάτι που συνδέεται με το ακριβώς επόμενο δικαίωμα στη λίστα, δηλαδή να μπορούν να αναφέρουν εύκολα ύποπτες ή ενοχλητικές συμπεριφορές στους διαχειριστές των εκάστοτε ιστοχώρων (52,8%).

Στην 5η θέση βρίσκουμε το δικαίωμα να μαθαίνουν πώς να προστατεύονται στο Διαδίκτυο (50,1%).

Το δικαίωμα στο ποιοτικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και η αποφυγή επιβλαβούς ή ενοχλητικού περιεχομένου έρχεται στην 6η θέση (40%), ενώ το δικαίωμα των ανηλίκων να μπορούν να παίζουν και να συνομιλούν με τους φίλους τους καταλαμβάνει την 7η θέση (38,6%).

Στην 8η και 9η θέση αντίστοιχα τοποθετούνται το δικαίωμα των ανηλίκων να βοηθούν τους φίλους τους να πλοηγούνται με ασφάλεια (25,9%), και να μπορούν να μιλούν σε κάποιον έμπιστο για το τι τους έχει ενοχλήσει στο Διαδίκτυο (24%).

Euro2Day

Υπό διαπραγμάτευση οι αμοιβές για τα πνευματικά δικαιώματα ΑΕΠΙ

Παράθυρο εκλογικευσης των αμοιβών της ΑΕΠΙ για τα πνευματικά διακαιώματα άνοιξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας προσπαθώντας να λύσει ένα άλυτο, ως τώρα, πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές της εστίασης και αναψυχής

Όπως ανέφερε ο κ. Υπουργός, τα στοιχεία του ορθολογισμού και της ......

διαπραγμάτευσης σε ένα πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο καθορισμού των αμοιβών των πνευματικων δικαιωμάτων από την ΑΕΠΙ για τους επαγγελματίες. Αυτή είναι και η ουσία της απάντησης που έδωσε ο κ. Τζαβάρας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Πέλλας της ΝΔ. κ. Γιώργου Καρασμάνη για επιχειρήσεις που αδυνατούν να καταβάλουν τα πνευματικά διακαιώματα στην ΑΕΠΙ.

Ο κ. Τζαβάρας ανέφερε ότι ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης γεωγραφικών περιοχών από την καταβολή πνευματικων διακιωμάτων υπάρχει ευρύτατη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων και των αμοιβών. Σε κάθε δε περιπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των περιπτώσεων ώστε να επικρατεί η αρχή της αναλογικότητας, της ευθυδικίας και των χρηστών ηθών.

«Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών είναι δυνατό να υπαχθούν σε διαιτησία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα άτυπης διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής των χρηστών στη δικαιοσύνη για τον καθορισμό του ποσού αμοιβής» ανέφερε ο κ. Υπουργός.

Στην ερώτηση του ο κ Καρασμάνης αφού εξέθεσε την δύσκολη κατάσταση που βιώνουν μικρές επιχειρήσεις μη τουριστικων και παραμεθόριων περιοχών, ζητούσε να μάθει αν προτίθεται ο κ. Υπουργός, «σε υλοποίηση και της προ τετραετίας εκφρασθείσας πρόθεσης του τότε αρμόδιου Υπουργού και νυν Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά», να τροποποιήσει το ν. 2121/93, ώστε, κάποια μαγαζάκια που φυτοζωούν να απαλλαγούν από τα βάρη των απαιτήσεων της ΑΕΠΙ για να αντέξουν και να κρατήσουν ανοιχτές τις πόρτες τους.

Αντιφάσεις δυνατότητας και πραγματικότητας

Αναφερόμενος στο θέμα ο ΓΓ της ΠΟΕΣΕ και μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ κ. Γιώργος Κουράσης ανέφερε τα εξής ενδιαφέροντα:

Η δήλωση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού έχει το ειδικό ενδιαφέρον της. Θα την αξιοποιήσουμε αλλά πρέπει να πω ότι άλλο είναι η δυνατότητα που αναφέρει ο κ. Υπουργός και άλλο η πολύ σκληρή πραγματικότητα που ζούμε ως καταστηματάρχες. Η ΑΕΠΙ ποτέ δεν δέχθηκε τον παραμικρό διάλογο μαζί μας σε συλλογικό επίπεδο παρά τις προσκλήσεις μας και παρά το ότι ήδη ανταποκριθηκαν οι σύλλογοι των συγγενικών δικαιωμάτων και συνήψαν λογικές συμβάσεις. Η ΑΕΠΙ δρα ανεξάρτητα και κάνει κατάχρηση των δικαιωμάτων που της παρέχει ο νόμος καθορίζοντας υπερβολικές αμοιβες. Ποτέ δεν ενεργοποίησε καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης και διαιτησίας. Αντί αυτού έχει μετατραπεί σε βιομηχανία παραγωγής μυνήσεων εναντίον μας. Είμαστε αναγκασμένοι να προσφεύγουμε στα δικαστήρια για τις υπερβολές της αντί να καθίσει στο τραπέζει των διαπραγατεύσεων. Επι πλέον παρότι η κυβέρνηση συνιστά να υπάρξουν μειώσεις στα βάρη προς τους καταστηματάρχες και τους καταναλωτές, η ΑΕΠΙ επιμένει να κρατάει υψηλά τα τιμολόγια αρνούμενη να λάβει υποψη τις συνθήκες της αγοράς που αναφέρει ο κ. υπουργός και παραβιάζει κάθε έννοια αναλογικότητας και χρηστών ηθών. Εμείς όμως θα αξιοποιήσουμε τις δηλώσεις του κ. υπουργού σε μια ακόμη προσπάθεια να καθίσει η ΑΕΠΙ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπ αυτή την έννοια η δήλωση έχει τη δική της αξία.

BEST TV

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: Στα 1.950 ευρώ η ανώτατη σύνταξη των πρώην βουλευτών διευκρινίζει η Ένωσή τους

Επίθεση στα μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε η Ένωση τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών, η οποία με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για γενικευμένο διασυρμό και συστηματική συκοφαντία των βουλευτών από μερίδα του Τύπου για το θέμα των βουλευτικών συντάξεων.
Η Ένωση διευκρινίζει .....

ότι η πλήρης βουλευτική σύνταξη με θητεία άνω των 17 ετών στη Βουλή, ανέρχεται σε 1.950 ευρώ.

«Η με κακότητα συνεχιζόμενη επίθεση των βουλευτών (τέως και νυν, αδιακρίτως), από ορισμένα όργανα του Τύπου και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, έχει πάρει πλέον τη μορφή γενικευμένου διασυρμού και της συστηματικής συκοφαντίας», τονίζει το δ.σ. της Ένωσης, επισημαίνοντας πως «ο άδικος και προκλητικός τρόπος ταπείνωσης του συνόλου των τέως βουλευτών με εργαλείο τον εντυπωσιασμό (δια της υπερβολής) δεν τραυματίζει μόνον τα πρόσωπα που διακόνισαν με εντιμότητα και πατριωτική ευθύνη επί δεκαετίες τον Λαό και τον Τόπο, αλλά κυρίως αμαυρώνει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα».

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι έχει να κάνει με το τους τέως βουλευτές οι οποίοι έχουν νόμιμο δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, η Ένωση σημειώνει ότι οι συντάξεις μειώθηκαν απ΄ αρχής της κρίσης μέχρι σήμερα συνολικά στο 50,4% του αρχικού ύψους τους και το υπόλοιπο ποσό που λαμβάνουν φορολογείται κατά την ισχύουσα κλίμακα.

Η δε πλήρης σύνταξη με θητεία άνω των 17 ετών στη Βουλή (δηλαδή η οροφή της σύνταξης) ανέρχεται σήμερα σε 1.950 ευρώ, διευκρινίζει η Ένωση τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών.

Eklogika.gr

Χωρίς σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι την Κυριακή

Στο χέρι θα πρέπει να γράφουν τις συνταγές των φαρμάκων έως την Κυριακή οι γιατροί σε όλη τη χώρα

Στο χέρι θα πρέπει .......

να γράφουν τις συνταγές των φαρμάκων έως την Κυριακή οι γιατροί σε όλη τη χώρα καθώς για άλλη μια φορά έπεσε το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Την προηγούμενη φορά που έπεσε το πολυδιαφημισμένο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που ανανεώθηκε μάλιστα όπως δήλωνε ο αναπληρωτής υπουργός Μάριος Σαλμάς, έφταιγε το ρεύμα που έπεσε στην περιοχή του Νέου Κόσμου όπου βρίσκεται η ΗΔΙΚΑ η εταιρεία διαχείρισης του δημοσίου. Σήμερα να φταίει άραγε η βροχή;

Πάντως το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που περιλαμβάνει και τα παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις έπεσε από το βράδυ της Πέμπτης.

Επανήλθε για λίγο το πρωί της Παρασκευής για να ξαναπέσει.

Μάλιστα πλέον σύμφωνα με έγγραφο της ΗΔΙΚΑ η λειτουργία της εφαρμογής, δε θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

Έως ότου λυθούν τα προβλήματα οι γιατροί καλούνται να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές χρησιμοποιώντας το ενιαίο έντυπο συνταγολογίου του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία.

iatropedia

Αγροτικό πετρέλαιο: Την επόεμνη εβδομάδα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Μέχρι το τέλος του μήνα θα δοθεί σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος θα πληρωθεί στους παραγωγούς στις αρχές Μαρτίου.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ......

Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, μιλώντας την Παρασκευή (22/2) το πρωί τον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι όντως τα 80 εκατ. ευρώ της πρώτης δόσης του ΕΦΚ θα καταβληθούν στους δικαιούχους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Επίσης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το Σεπτέμβριο να δοθούν άλλα 80 εκατ. ευρώ. «Πρέπει να βρούμε μονιμότερη λύση στο πετρέλαιο» αναγνώρισε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Σεπτέμβριο θα περισσέψουν χρήματα για να δώσουμε στους αγρότες» τόνισε.

Όσον αφορά το θέμα της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος ανέφερε ότι επίσης θα καταβληθεί τις επόμενες ημέρες χωρίς ωστόσο να ορίζει χρονικά την πληρωμή
Παράλληλα ανέφερε: «Πρέπει πραγματικά να βρούμε τρόπο να δώσουμε τα χρήματα σε αυτόν που καλλιεργεί». Προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο αυτό από 1ης Ιανουαρίου 2014 θα τηρούνται λογιστικά στοιχεία για τους αγρότες. «Θα τους δοθεί κάρτα για το τι επιστροφή να πάρουν στο πετρέλαιο και τις επιδοτήσεις τους», συμπλήρωσε.'

Αγροτύπος

Ατύχημα στην βουλή. [ VIDEO ]

Υπάλληλος βρέθηκε να κρέμεται στο κενό!

Παρ΄ ολίγον σοβαρό ατύχημα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Υπάλληλος της Βουλής βρέθηκε αιωρούμενη στο κενό για λίγα λεπτά!

Σαν από θαύμα .....

σώθηκε γυναίκα υπάλληλος της Βουλής όταν, νωρίς το πρωί, ανεβασμένη στο θόλο, επιχειρούσε να βγάλει νερά από εκεί για να μην πέσουν στην αίθουσα της ολομέλειας.

Την ώρα εκείνη, στα υπουργικά έδρανα βρίσκονταν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Αθλητισμού Ι. Ιωαννίδης. Το μεταλλικό πλαίσιο υποχώρησε και έσπασαν γυαλιά, που έπεσαν στην αίθουσα, και η υπάλληλος βρέθηκε αιωρούμενη στο κενό.

Με τη συνδρομή των ψύχραιμων συναδέλφων της ανασύρθηκε και οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες γιατί είχε κοψίματα στα χέρια της.

Από την τεχνική υπηρεσία της Βουλής έγινε γνωστό ότι υπήρχε προστατευτικό δίχτυ στο θόλο και ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας. Επίσης, ότι η υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας ήταν δεμένη με ζώνη ασφάλειας, αλλά γλίστρησε στην κοιλοδοκό, με αποτέλεσμα να σπάσουν γυαλιά του θόλου και ή ίδια να βρεθεί αιωρούμενη μέχρι να την τραβήξουν οι συνάδελφοί της.

Τη συμπάθεια του εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας όταν η συνεδρίαση ξεκίνησε λίγο αργότερα, για την προσπάθεια των υπαλλήλων της Βουλής να κρατήσουν ασφαλή την αίθουσα.

Από θαύμα σώθηκε η υπάλληλος και δεν χτυπήθηκαν από γυαλιά και οι υπουργοί, είπε ο Νότης Μαριάς των ΑΝΕΛ και επισήμανε ότι πρέπει η Βουλή να δει τα θέματα τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
on News

ΕΟΠΥΥ: Πως θα πάρετε έκπτωση από τη ΔΕΗ αν είστε ασθενής! Τι πιστοποιητικά απαιτούνται

Κοινωνικό τιμολόγιο από τη ΔΕΗ με εκπτώσεις μπορούν να εξασφαλίσουν εκτός των άλλων οι ασθενείς και ειδικά οι χρονίως πάσχοντες, απολαμβάνοντας εκπτώσεις. Δείτε τι πιστοποιητικά χρειάζονται με βάση τις διευκρινήσεις του ΕΟΠΥΥ.

Εκατοντάδες .........

ασθενείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ προστρέχουν στον Οργανισμό προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς θα εξασφαλίσουν κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ δηλαδή ουσιαστικά εκπτώσεις, γεγονός βέβαια που αποδεικνύει και την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ασφαλισμένοι.
Ειδικά όσοι έχουν χρειάζονται μηχανική υποστήριξη μέσα στο σπίτι τους φαίνεται ότι έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη.
Έτσι ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι απαιτούνται μια σειρά από δικαιολογητικά. Ειδικότερα χρειάζεται:

Ειδικά για την κατηγορία ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, οι αιτούντες Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον των άλλων, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς.

Οι συγκεκριμένες Ιατρικές Γνωματεύσεις/βεβαιώσεις αφορούν πιστοποίηση ασθενείας και δεν έχουν προληπτικό χαρακτήρα, επισημαίνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τον θεράποντα ιατρό και το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του έχει συνάφεια, αφορά την παρούσα κατάσταση του ασφαλισμένου, όπως αυτή προκύπτει από τα ευρήματα του Βιβλιάριου Ασθενείας, τις Εργαστηριακές Εξετάσεις και την κλινική εξέταση.

Επισημαίνεται ότι ο Ιατρός δύναται να παραπέμψει τον ασφαλισμένο σε Νοσοκομείο όταν κρίνει ότι δεν δύναται να εξυπηρετηθεί εντός των δυνατοτήτων του Οργανισμού.
Η ιατρική Γνωμάτευση χορηγείται κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του ασφαλισμένου στην οποία αναφέρεται το όνομά του και ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται η Ιατρική Γνωμάτευση.

iatropedia.gr

Νέα σύλληψη Βωβού για χρέη στο Δημόσιο

Συνελήφθη για δεύτερη φορά για μη καταβολή οφειλών στο ΙΚΑ, ο γνωστός 80χρονος επιχειρηματίας Μπάμπης Βωβός σήμερα το πρωί στο Νέο Ψυχικό και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ο κ. Βωβός, είχε .....

συλληφθεί ξανά τον Νοέμβριο στο γραφείο του στο Μαρούσι, για χρέη στο ΙΚΑ και στο δημόσιο ύψους 1.000.000 ευρώ και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 100.000 ευρώ, ενώ του είχε απαγορευθεί και η έξοδος από τη χώρα.

iefimerida.gr

Το αυτοκίνητο με το μυστικό ντεπόζιτο που «επισκέπτεται» τα πρατήρια

Εδώ και αρκετό καιρό, η εταιρεία πετρελαιοειδών ΕΚΟ έχει βγάλει στη… γύρα δύο συμβατικά αυτοκίνητα, προκειμένου να πατάξει από μόνη της (αφού δεν μπορεί η Πολιτεία) τις όποιες... πονηριές σκέφτονται οι πρατηριούχοι για να κλέψουν τους ........

ανυποψίαστους πελάτες.


Το ένα από τα δύο αυτοκίνητα της ΕΚΟ... καμουφλαρισμένο

Τα εν λόγω αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με επιπλέον ρεζερβουάρ αλλά και με όλα τα σύγχρονα μέσα, προκειμένου να γίνεται μέτρηση της ποσότητας καυσίμου και σύγκριση με την ποσότητα που εμφανίζεται στην αντλία. Η μέτρηση πραγματοποιείται μυστικά και δεν ενημερώνεται επί τόπου ο πρατηριούχος, για να μη γνωρίζει και ποιος ήταν αυτός που την έκανε.

Τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε έναν μικρό υπολογιστή και στέλνονται απευθείας σε μία κεντρική μονάδα. Αμέσως μετά ειδοποιείται το αρμόδιο συνεργείο και γίνονται οι ανάλογες κινήσεις που οδηγούν ακόμα και σε λήξη συνεργασίας με τον πρατηριούχο. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση με τα δύο αυτοκίνητα που φέρουν μυστικά ντεπόζιτα μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις ίδιες τις εταιρείες που δείχνουν ότι, τελικά, σέβονται τους πελάτες τους.


Η εικόνα από το εσωτερικό του χώρου... αποσκευώνΕξελιγμένα συστήματα για να τσακώνουν τους... πονηρούς πρατηριούχουςΤο σύστημα της επιπλέον μέτρησης δεν έχει απλώς ένα δεύτερο ντεπόζιτο...Οι μετρήσεις βγαίνουν σε πραγματικό χρόνο και τυπώνονται σε χαρτί

Zougla.gr

Το χθεσινοβραδινό Δελτίο Ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 21-2-2013 ]
Φιλιατρά: ΝΑΙ στο καρναβάλι των Φούληδων από φορείς και Συλλόγους. [ VIDEO ]

Ναι από φορείς και Συλλόγους για την τέλεση του Καρναβαλιού των Φούληδων ακούστηκε στην σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών από φορείς και συλλόγους της πόλης.

Στην σύσκεψη.......

πήραν μέρος ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας, Ο Αντιδήμαρχος Φιλιατρών Αναστάσιος Πούλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής ομάδας Φιλιατρών κ.κ. Βιβή Παντελάκη και Γιάννης Ρούσσης, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, ο πρόεδρος του ομίλου Δράσεων και πολιτισμού Γιάννης Αλεξανδρόπουλος κ.α.

Η κ Παντελάκη αναφέρθηκε στα 10 χρόνια που γίνεται το καρναβάλι των Φούληδων στα Φιλιατρά το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός καθώς πολλοί είναι αυτοί που το θέλουν να συμμετέχουν στην διαδικασία από το ξεκίνημα μέχρι την τελική έκβαση της παρέλασης την τελευταία Κυριακή.
Η απόφαση που πάρθηκε να ξαναγίνει το καρναβάλι ήταν γενναία καθώς οικονομικές συνθήκες δεν είναι στο πλευρό της εκδήλωσης καθώς θα πρέπει να βρεθούν από χορηγίες.
Η συμμετοχή στο καρναβάλι πέρσι στηρίχθηκε στα σχολεία που έκαναν ομάδες, αλλά και Ενήλικες που έκαναν Group.
θα κάνουμε φέτος επαφές με συλλόγους και από γειτονικές πόλεις.
Και κατέληξε λέγοντας ότι θελολυμε να ξαναζήσουμε με το καρναβάλι μια πόλη ζωντανή όπως την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο Αντιδήμαρχος Φιλιατρών Τάσος Πούλος είπε ότι το κόστος του καρναβαλιού πρέπει να στηρίζεται στα Φιλιατρά και θα πρέπει να διατηρήσουμε το μονοπώλιο.
Η Εκδήλωση αυτή δίνει ζωή στην πόλη και την ομορφαίνει.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ρούσσης είπε ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε για να δώσουμε μια πινελιά χαράς στην γκρίζα εποχή που ζούμε.

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας είπε ότι με καθεστώς μιζέριας, ο Δήμος και η κοινωνία θα νεκρώσουν.
Εκανε μια σύντομη αναφορά στα προηγούμενα χρόνια και ιδίως στην πρώτη χρονιά της παρούσας δημοτικής αρχής.
Ο Δήμος θα καλύψει τα ηχητικά, τα οποία θα καλυφθούν με χορηγίες μιας και έχουν το μεγαλύτερο κόστος και ανέφερε ότι ο καθένας θα πρέπει να συμμετάσχει, να αυτοσχεδιάσει, όπως πέρσι που ήταν συγκλονιστικά.
Το καρναβάλι λειτουργεί προς όφελος των καταστημάτων στα Φιλιατρά, δουλεύει για την τοπική οικονομία.
Εκανε μια αναδρομή στο παρελθόν που δεν υπήρχε καρναβάλι, αλλα ομάδες παιδιών που ντύνονταν μπαρμούτες και γινόταν καλαμπούρι μεγάλο.

Από την πλευρά τους ο εκπρόσωπος του Λυκείου εξέφρασε την άποψη ότι όλοι θα θέλουν να συμμετάσχουν με γκρουπάκια.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Εκπρόσωπος των μαθητών του Γυμνασίου.

Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού κ. Δώρα Πανταζοπούλου είπε ότι δεν μπορούμε να στερήσουμε από τα παιδιά την διάθεση συμμετοχής στο καρναβάλι.
Η εκπρόσωπος του 1ου Δημοτικού κ. Μπέττυ Κορωναίου είπε ότι θα στηρίξουμε σαν σύλλογος γονέων τα παιδιά.
Η εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων του λυκείου κ. Δέσποινα Στυλιανού είπε ότι θα παρέχουν στήριξη και βοήθεια στα παιδιά όπου την χρειαστούν.
Ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος από τον Αγροτικό Σύλλογο είπε οτι ο Σύλλογος θα συνδράμει με τρακτέρ και ότι χρειαστεί.
Ο πρόεδρος του Πυρσού Νίκος Αντωναρόπουλος είπε ότι προ αμνημονεύτων ετών ο Σύλλογος είχε εκφράσει την αντίθεση του στον τρόπο λειτουργίας του υποτιθέμενου καρναβαλιού. Άποψη που υπάρχει ακόμα και σήμερα.
Ο πρόεδρος του ομίλου Δράσεων και ππολιτισμού Γιάννης Αλεξανδρόπουλος είπε ότι δεν εχει αποφασιστεί κάτι από πλευράς του συλλόγου και για το θέμα θα έδιναν την άποψη του Δ.Σ. τις αμέσως επόμενες μέρες. Σαν όμιλος είμαστε θετικοί στην εκδήλωση αυτή.
Ο Εκπρόσωπος του τριφυλιακόύ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Γιώργος Μπουγότσος είπε ότι και το ΤΕΘ στηρίζει αυτή την προσπάθεια και την υποστηρίζει.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών Νίκος Φάμπας είπε ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να προσφέρει αυτή την στιγμή κάποιο ποσό. Περιμένουμε κάποια προγράμματα από το ΕΣΠΑ για τους Ελεύθερους επαγγελματίες.
Ο εκπρόσωπος της Χριστιανούπολης είπε ότι δεν εχει συζητηθεί το θέμα, θα συζητηθεί όμως και θα απαντήσουν τις επόμενες ημέρες. Ανέφερε όμως όιτ την Καθαρά Δευτέρα ο Σύλλογος της Χρισταινούπολης διοργανώνει πέταμα χαρταετού με τρία βραβεία και με σαρακοστιανά εδέσματα εντελώς Δωρεάν.

Δείτε το σχετικό Video από την χθεσινή σύσκεψηΜεσσηνιακές εφημερίδες της 22ας Φεβρουαρίου 2013

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Από τα δέντρα κατέβασαν τους ληστές οι αστυνομικοί!
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΩΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ


Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, όταν ........

Ακρογιάλι, αφού, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, από την Τρίτη ο υπεργολάβος άρχισε να αποσύρει τα μηχανήματά του, χωρίς να είναι γνωστό αν και πότε θα το βράδυ της Τετάρτης βρήκαν ληστές σκαρφαλωμένους στους… πανύψηλους ευκαλύπτους στην οδό Λακωνικής, έχοντας μαζί τους το πλαστικό πιστόλι με το οποίο λήστεψαν το παραδοσιακό παντοπωλείο στην οδό Θεοτόκου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Ο λόγος για δύο Αλβανούς οι οποίοι στις 13 Φεβρουαρίου προσποιήθηκαν τους πελάτες και, μπαίνοντας αργά το βράδυ στο παντοπωλείο, ζήτησαν να αγοράσουν κρασί.

Διαβάστε στη ΦΩΝΗ της Μεσσηνίας

Η «ΒΕΝΤΕΤΑ» Τατούλη-ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρθηκε και στη Βουλή κατά την παρουσίαση στην Επιτροπή Περιφερειών των έργων του ΕΣΠΑ και το αναπτυξιακό σχέδιο της Πελοποννήσου.
Πετράκος και Τατούλης αντάλλαξαν πυρά για τα γνωστά θέματα.
Ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου ανέφερε κατά την παρουσίαση ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την Περιφέρεια.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή «ΦΩΝΗ» στη πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε:
● «ΕΥΚΑΙΡΙΑ» μέσα στην ύφεση για τη Μεσσηνία, όπου ζητούμενο παραμένει η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από τον Θαν. Κουκοβίστα.
● ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ από την Περιφέρεια ότι το έργο προστασία των ακτών στο Ακρογιάλι θα τελειώσει μέσα στους συμβατικούς χρόνους. Οι εργασίες εντός δεκαημέρου θα ξαναρχίσουν δεσμεύτηκε ο αντιπεριφερειάρχης Παν. Αλευράς, ο οποίος έκανε και απολογισμό για το Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών.
● ΜΕΙΩΣΗ δημοτικών τελών σε Άρι, Θουρία και Αρφαρά ζήτησε με συνέντευξή του ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Θόδωρος Μπρεδήμας.
● ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οι προετοιμασίες για το 1ο Καλαματιανό Καρναβάλι, ενώ και στα Φιλιατρά με χορηγίες θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του γνωστού καρναβαλιού των «Φούληδων».
● Ο ΔΗΜΟΣ Μεσσήνης υπογράφει νέα σύμβαση για το αεροδρόμιο της Τριόδου και διεκδικεί το κτήριο του καταργηθέντος Ειρηνοδικείου, καθώς και πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.
● ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ετήσιου Ανταμώματος των Μεσσηνίων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Νάντιας Σερεμετάκη «Καθημερινός Πολιτισμός» αποφάσισε η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία.

● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!