Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Όλες οι αλλαγές στις αντιμισθίες των αιρετών

Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι όλων των δήμων, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, πρόεδροι Συνδέσμων των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των 200.000 κατοίκων, καθώς και οι Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης όλων των δήμων, «οι οποίοι έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και λαμβάνουν ειδική άδεια για όλο το διάστημα της θητείας τους, δικαιούνται να επιλέξουν είτε την αντιμισθία είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης», αναφέρει στο διευκρινιστικό του έγγραφο με Αριθ. Πρωτ.: οικ. 532/07-01-13 έγγραφό του το ΥΠΕΣ προς τους δήμους της χώρας για την ΠΝΠ για την από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256Α/2012), σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα του υπουργείου.

Οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι οι οποίοι είναι ιατροί του .........

ΕΣΥ σε δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων ανεξαρτήτως λήψης ή μη, «κατόπιν σχετικής αίτησης, ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 93, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της οργανικής τους θέσης. Οι τελευταίοι, όταν ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το Ν. 3868/ 2010, λαμβάνουν και την προβλεπόμενη αντιμισθία και τις αποδοχές της οργανικής του θέσης».

Οι σχετικές δαπάνες στην περίπτωση επιλογής από τους αιρετούς των πλήρων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου βαρύνουν τα ίδια πρόσωπα

Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία, είτε παραιτούμενοι αυτής, τη σύνταξή τους. Σε περίπτωση λήψης αντιμισθίας, τα θέματα απόληψης της σύνταξής τους συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών τους οργανισμών.

Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου η επιλογή

Για την επιλογή, υποβάλλεται σχετική δήλωση των ενδιαφερομένων τόσο στο σήμο όσο και στο φορέα της οργανικής τους θέσης ή στον φορέα χορήγησης σύνταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών.

Ειδικά για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή έως την 21η Ιανουαρίου 2013. «Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται τη διακοπή της καταβολής των αποδοχών της οργανικής θέσης του ενδιαφερομένου ή της σύνταξης», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο.

Αντιμισθίες και για τους χωρικούς αντιδήμαρχους πέντε δήμων

Τέλος, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 9 της ΠΝΠ ρυθμίζεται μια ιδιαιτέρως σημαντική παράμετρος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/ 2010. Πρόκειται για τη λήψη αντιμισθίας από τους οριζόμενους στο άρθρο 207 του ίδιου νόμου αντιδημάρχους των νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων, ήτοι των νήσων Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθωνοί (Δήμου Κέρκυρας), Κάλαμος (Δήμου Λευκάδας), Αντικύθηρα (Δήμου Κυθήρων), Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια και Σχοινούσσα (Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), «προκειμένου να δύνανται να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους και να υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες. Η στάθμιση άλλωστε των ιδιαίτερων συνθηκών των νησιωτικών περιοχών και η μέριμνα του νομοθέτη για τις επιπτώσεις των διατάξεων ειδικώς για το νησιωτικό χώρο (ρήτρα νησιωτικότητας) προβλέπονται στο άρθρο 101 του Συντάγματος, καθώς και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

aftodioikisi.gr

Ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επτά σημαντικές συμβουλές ασφάλειας email, που πρέπει να γνωρίζετε.

Του συνεργάτη μας Γιάννη Πετσέλη

Η διαδικτυακή ασφάλεια είναι ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό, αλλά συχνά στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε την εντύπωση ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Είτε πρόκειται για την καταστροφική δύναμη ενός ιού η απλά τις προσπάθειες hacking ενός πιτσιρικά, είμαστε πάντα μόνο ένα κλικ μακριά από την αντιμετώπιση ενός χάους που δεν θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε.

Και το πιο πιθανό σενάριο, είναι ........

αυτό το χάος να συμβεί στο email μας. Οι ασφαλείς online πρακτικές είναι σημαντικές για να διατηρηθεί ανόθευτη και απαλλαγμένη από ιούς, hackers και άλλα ειδή ηλεκτρονικών απειλών, η ταυτότητα σας στο διαδίκτυο. Το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε την εφαρμογη αυτών των ασφαλών πρακτικών είναι τα εισερχόμενα σας.

Χωριστοί λογαριασμοί email
Οι χωριστοί λογαριασμοί email όχι μόνο θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας σας αλλά και στην παραγωγικότητα σας. Δεν θα ήταν καλύτερα να είχατε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εργασίας σας σε ένα ενιαίο λογαριασμό, τα mail των φίλων σας και της οικογένειας σας σε ένα προσωπικό λογαριασμό, να έχετε έναν άλλο λογαριασμό για ιστοσελίδες αναψυχής και ένα λογαριασμό μιας χρήσης για πιθανές συνδέσεις spam; Με αυτό τον τρόπο αν κάποιος παραβιάσει για παράδειγμα το λογαριασμό εργασίας σας, όλα τα προσωπικά email σας εξακολουθούν να είναι ασφαλή.

Διαφορετικοί κωδικοί πρόσβασης.
Ακλουθώντας τη παραπάνω συμβουλή, θα πρέπει να έχετε επίσης έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για κάθε έναν από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ακόμα και αν αποφασίσετε να κρατήσετε μόνο ένα «κύριο» λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός είναι 100% μοναδικός. Η χρησιμοποίηση ενός μόνο κωδικού πρόσβασης για όλους τους λογαριασμούς σας είναι μεγάλο λάθος.

Σύνδεσμοι εντός του mail
Αν λάβετε ένα spam email που προσπαθεί να σας πουλήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν η υπηρεσία, ποτέ μην κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε από τις συνδέσεις στο εσωτερικό. Μερικές φορές μπορεί να είναι ασφαλείς αλλά τις περισσοτερες φορές θα σας βομβαρδίσουν με κακόβουλο λογισμικό και ιούς. Αν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την τράπεζα σας η οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (π.χ. πληρωμές λογαριασμών) επισπευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση μη δώσετε προσωπικά σας στοιχεία και επίσης μη κάνετε αντιγραφή και επικόλληση.

Προσοχή στα phishing spams
Όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε μεγάλες ιστοσελίδες, θα έχετε προσέξει ότι σας λένε ότι, δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία από email. Και εδώ έρχεται η απάτη που ονομάζεται phishing scam. Βασικά, οι κακόβουλοι χρήστες υποδύονται υψηλού προφίλ ιστοσελίδες π.χ. face book και σας λένε ότι αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το λογαριασμό σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να το διορθώσετε είναι να τους στείλετε το όνομα χρήστη και το κωδικό σας για να επαληθεύουν τη γνησιότητα σας. Μερικές φορές μπορεί να σας συνδέσουν σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα, που μοιάζει ακριβώς με την πραγματική. Γι αυτό να θυμάστε να μη δίνετε ποτέ κωδικούς για ιστοσελίδες σε τρίτους.

Μην ανοίγετε συνημμένα από αγνώστους παραλήπτες.
Τα συνημμένα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Αν περιμένετε κάτι από κάποιον φίλο, τότε ανοίξτε το συνημμένο. Είναι ασφαλές όταν γνωρίζετε το άτομο που στέλνει το συνημμένο. Αλλά αν το email είναι από άγνωστο παραλήπτη μην ανοίγετε ποτέ το συνημμένο. Ακόμη και αν το αρχείο φαίνεται αθώο, θα μπορούσατε να ρισκάρετε την ασφάλεια σας. Τα ονόματα αρχείων μπορεί να πλαστογραφηθούν. Τα JPEG (φωτογραφίες) μπορεί να είναι μεταμφιεσμένα EXE και σε αυτή την περίπτωση θα αποκτήσετε έναν ιό στον υπολογιστή σας.

Σάρωση για ιούς και κακόβουλο λογισμικό
Εάν ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαίνεται ύποπτο, εκτελέστε μια εργασία ανίχνευσης ιών και κακόβουλου λογισμικού. Δεν θα σας μολύνει με έναν ιό κάθε spam email και, ίσως να φαίνεται σαν υπερβολή να σαρώνετε κάθε φορά που ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά είναι καλύτερα να είστε ασφαλείς. Η μια φορά που θα αποφασίσετε να μην σαρώσετε το mail για ιούς μπορεί να είναι η φορά που ο υπολογιστής σας θα φορτώσει ένα key logger.

Αποφύγετε τα δημόσια Wi-Fi
Και τέλος, μην ελέγχετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας όταν είστε σε δημόσιο internet. Ναι, ξέρουμε ότι ίσως ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά δυστυχώς, τα δημόσια Wi-Fi μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τον υπολογιστή σας.
Υπάρχουν προγράμματα που κινούνται παθητικά στο παρασκήνιο της συσκευής κάποιου χακερ.
Παρακολουθούν όλα τα ασύρματα δεδομένα που ρέουν μέσα από ένα συγκεκριμένο δίκτυο και τα δεδομένα σας μπορεί να εξεταστούν για σημαντικές πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας. Είναι γεγονός ότι καθώς τα χρόνια περνούν, η ασφάλεια μεγαλώνει και γίνεται πολύ αυστηρότερη με διαφόρους τρόπους αλλά ταυτόχρονα παραμένει εξίσου ευάλωτη. Μην αφήνετε την τεμπελιά σας να επισκιάσει την επιθυμία σας και την αναγκαιότητα, για την προστασία των δεδομένων σας.

Πάτρα: Είδηση βόμβα – Βάζουν «λουκέτο» στην 6η ΕΜΑΚ – Στα «κεραμίδια» οι Πυροσβέστες

Η ηγεσία του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αποφασίσει να βάλει λουκέτο στην 6η ΕΜΑΚ που έχει ως έδρα της την Πάτρα και επιχειρεί σε σεισμούς, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα περιστατικά στην Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου και μέρος της Φωκίδας.
Σύμφωνα με ........

πληροφορίες του thebest.gr αυτό τον σχεδιασμό του Υπουργείου αποκάλυψε σε συνδικαλιστές από την περιοχή, με τους οποίους συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή, ο νέος Αρχηγός της Πυροσβεστικής.

Η είδηση αυτή έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στο Σώμα καθώς, τα συμπεράσματα ειδική επιτροπής που είχε ολοκληρώσει τη δουλειά της πριν τις εκλογές έκανε λόγο για την αναγκαιότητα ενίσχυσης της 6ης ΕΚΑΜ και της δημιουργία και δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού στην Πάτρα.

Αντ’ αυτού κλείνει η ΕΜΑΚ και αποκλείεται το ενδεχόμενο δημιουργίας 2ου σταθμού. Ο πρόεδρος των Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Βασίλης Φερτάκης έχει ήδη έτοιμη επιστολή διαμαρτυρίας προς τον αρμόδιο Υπουργό Ν. Δένδια, την οποία θα κοινοποιήσει και στους βουλευτές σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψουν αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη.

The Best

Η στιγμή του σεισμού στην Λήμνο [ VIDEO ]

Στις 4:15 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λήμνου. Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο επιβεβαίωσε το .........

μέγεθος του σεισμού σε 5,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σε απόσταση 247 χιλιομέτρων από την Αθήνα και 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λήμνου. Το επίκεντρο εντοπίζεται μεταξύ των νησιών Λήμνου και Τενέδου και σε εστιακό βάθος 29 χιλιομέτρων.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καθηγητής Σεισμολογίας Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, εμφανίσθηκε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιστορικό σεισμών αντίστοιχου μεγέθους.

Ο υπουργός εθνικής άμυνας Π.Παναγιωτόπουλος επικοινώνησε με τον διοικητή του στρατοπέδου της Λήμνου, Δ. Μπαλαφούτη, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στα στρατόπεδα του ακριτικού νησιού.Real.gr

Αντίθετη στο κλείσιμο εφοριών η ΠΟΕ-ΔΟΥ

Την αντίθεσή της στο κλείσιμο και τη συγχώνευση ενός μεγάλου αριθμού εφοριών που προβλέπεται σε σχετική υπουργική απόφαση με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής τις 14 Ιανουαρίου 2013 και αφορά και σε ΔΟΥ που λειτουργούν σε νησιά, εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΕ ΔΟΥ).

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι εξαιτίας του ..........

κλεισίματος των εφοριών έχει προκληθεί αναστάτωση σε μεγάλο αριθμό νησιών, όπου θα υποστούν μεγάλες συνέπειες οι κάτοικοι, λόγω του κλεισίματος των υπηρεσιών και του κόστους που θα επωμιστούν, ενώ εκατοντάδες υπάλληλοι και οι οικογένειές τους αναγκάζονται σε μετανάστευση και μάλιστα στη μέση της σχολικής χρονιάς.

Κατά την ΠΟΕ ΔΟΥ, η αναγκαία αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών δεν μπορεί να προηγείται του απαραίτητου εκσυγχρονισμού του ΤΑΧΙS και της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.

Η ΠΟΕ ζητά από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να επανεξετάσει το μέτρο και καλεί τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μη εφαρμογή της απόφαση αυτής.

iefimerida

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΣΟΧ1 2012)

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΡΑ NEWS

Ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Τριφυλίας οι πίνακες με τους συμμετέχοντες επιτυχόντες και αποτυχόντες υποψηφίων για 8μηνη σύμβαση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πατήστε παρακάτω στο ανάλογο link το οποίο σας ενδιαφέρει και δείτε τα αποτελέσματα:ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012, ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 108 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012, ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104 ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012, ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012, ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚ. ΦΟΡΤΩΤΗ - ΤΣΑΠΑ) ΟΜ. Β' ΤΑΞΗ Δ'


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103 ΕΡΓ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 106 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΟΜ. Ζ', ΤΑΞΗ Γ'


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 108 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 106 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) ΟΜ. Ζ' ΤΑΞΗ Γ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚ. ΦΟΡΤΩΤΗ-ΤΣΑΠΑ) ΟΜ. Β' ΤΑΞΗ Δ'


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 2012 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104 ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1)


ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2012 103 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Νέα διαρροή προσωπικών στοιχείων Ελλήνων πολιτών από το υπουργείο Οικονομικών!

Ακόμα μια υπόθεση μεγάλης διαρροής προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πολιτών, αλλά και εταιρειών, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, από .........


χθες, Δευτέρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε βάρος των ιδιοκτητών εταιρείας, η οποία με τους 35 υπαλλήλους της είχε βγάλει παράνομα «στην πιάτσα» ψηφιακά αρχεία προσωπικών δεδομένων ανυποψίαστων πολιτών, αλλά και στοιχεία εταιρειών.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Έθνος», στα στοιχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνονται φορολογικές δηλώσεις, χρέη στην εφορία, δόσεις, αλλά και περιουσιακά στοιχεία, ενώ και πάλι ως πηγή της διαρροής εμφανίζεται το υπουργείο Οικονομικών.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή που έχουμε αντιμετωπίσει», ομολογούν υψηλόβαθμα στελέχη της Δίωξης, και σημειώνουν ότι στο κτίριο της εταιρείας η οποία διακινούσε τα προσωπικά δεδομένα, βρήκαν ένα ολόκληρο δωμάτιο με σέρβερ που υποστήριζαν την ηλεκτρονική... περιουσία της.

Εντός της ημέρας, η αστυνομία αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα και άλλα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., φέρονται να μην αποκλείουν τα συγκεκριμένα δεδομένα να είναι αποτέλεσμα της δράσης των ίδιων «ποντικών» που είχαν δράσει και άλλες φορές, καθώς η υπόθεση θυμίζει πολύ παλαιότερες παρόμοιες διαρροές, με τη βασική διαφορά ότι αυτή τη φορά τα στοιχεία που διέρρευσαν είναι πολλά περισσότερα. Οι αρχές προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα που εγείρονται σε σχέση με τη χρήση και τη διακίνηση των φορολογικών δεδομένων, όπως από πού αποκτήθηκε αυτή η λίστα, ποιοι άλλοι είχαν πρόσβαση σε αυτήν, πώς ακριβώς τη χρησιμοποιούσαν και πόσο εκτεταμένη είναι τελικά η διαρροή.

Υπενθυμίζεται ότι είναι το τρίτο κρούσμα αποκάλυψης οικονομικών δεδομένων πολιτών. Συγκεκριμένα, στα τέλη Νοεμβρίου είχε βρεθεί στα χέρια 35χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου άλλη μια λίστα με 9 εκατομμύρια εγγραφές φορολογικών στοιχείων, ενώ είχε προηγηθεί μία ακόμη δημοσιοποίηση εγγράφων μακροοικονομικών δεδομένων του υπουργείου που αρχικά είχε φανεί ως αποτέλεσμα χάκινγκ στα ηλεκτρονικά αρχεία του υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Eklogika.gr

Σκληρή απάντηση της Νικολάκου στο... προσχηματικό δημοσίευμα της ''Ελευθερίας'' - ''Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν...'' - ''Συνεχίζεται η συκοφαντία...''

Σκληρή απάντηση είχαμε σήμερα από την Ντίνα Νικολάκου στο σημερινό... προσχηματικό δημοσίευμα της εφημερίδας ''Ελευθερία'' με τίτλο ''η λίστα Τατούλη – Νικολάκου με τους «μποναμάδες» σε ΜΜΕ''.

Η αντιπεριφερειάρχης σημείωσε αρχικά πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αποφάσεις συλλογικών οργάνων, που κινούνται με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία και αμέσως αναρτώνται στο "Διαύγεια".
Μίλησε για ατυχή προσπάθεια ........

- και... δήθεν αποκαλύψεις την στιγμή που όλα είναι δημοσιευμένα - ορισμένων να... πιέσουν την Περιφέρεια, στέλνοντας ένα μήνυμα ξεκάθαρο "...η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν λειτουργεί με αποκλεισμούς, αλλά δεν δέχεται και εκβιασμούς", σημείωσε η κα Νικολάκου για να συνεχίσει "...όπως δήλωσε και ο Πέτρος Τατούλης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν εκβιάζεται από κανέναν".

Μάλιστα η αντιπεριφερειάρχης σημείωσε στην συνέχεια πως δεν είναι εύκολο να σπάσει ένα κατεστημένο συμπεριφορών και σχέσεων ορισμένων ΜΜΕ που υπήρχε με τις μορφές εξουσίας και αναφέρθηκε σε κατά καιρούς προσπάθειες συκοφαντίας και ψεμμάτων που ήδη βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης.
Όσον αφορά το σημερινό... προσχηματικό δημοσίευμα της 'Ελευθερίας" η κα Νικολάκου έκανε λόγο για "συνεχιζόμενη συκοφαντία", από την συγκεκριμένη εφημερίδα που έχει μηνύσει την ίδια και τον κο Τατούλη, και χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, ανέφερε πως "είναι προσβλητικό και για τα υπόλοιπα ΜΜΕ να σημειώνεται πως μόνον... 2 είναι οι ηθικοί και τέτοια, δηλαδή, οι υπόλοιποι τί είναι;;;... ανήθικοι και εξαγοράζονται;;;"

Χρήστος Κορομηλάς: Το θηρίο της φοροδιαφυγής διαχρονικά

Στη χώρα μας έχουμε ευτυχώς ένα θέμα επί του οποίου συμφωνούμε όλοι ,ενδεχομένως και το μοναδικό,την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όλες οι κυβερνήσεις, ιδίως από τη μεταπολίτευση και μετά, όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, εργοδοτών και εργαζομένων, όλοι οι οικονομολόγοι και φυσικά σύμπας ο λαός συμφωνούμε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγή.

Ωστόσο η φοροδιαφυγή .......

εξακολουθεί να ζει και να βασιλεύει. Πρόσφατα σε δηλώσεις του ο ίδιος ο πρωθυπουργός την υπολόγισε στο 35% του ΑΕΠ. Γιατί; Η απάντηση που δίδει ο λαϊκισμός στο ερώτημα αυτό είναι «μα είναι φανερό ότι δεν ήθελαν στην πραγματικότητα να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Αν το ήθελαν....». Η απάντηση αυτή είναι απλή και ομολογουμένως φέρεται και πειστική. Αν θέλει κανένας όμως να σοβαρολογήσει, πρέπει πρώτα να παρατηρήσει ότι η φοροδιαφυγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μάλιστα, κ. Σεμέτα, ανέβασε πρόσφατα τη φοροδιαφυγή στην Ε.Ε στο ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Πρόσφατα, όλοι ξέρουμε, ότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, αλλά και οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, πλήρωσαν και «πήραν» τους δικούς τους φοροφυγάδες και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν.

Το επόμενο ερώτημα είναι εάν οι ελληνικές κυβερνήσεις έκαναν κάτι προς την κατεύθυνση της πάταξης της φοροδιαφυγής και τι τύχη είχαν αυτά που έκαναν. Σ αυτό το σημείο θεωρώ ότι επιβάλετε να κάνω μια αναδρομή στο ένδοξο παρελθών μας και στους τρόπους αντιμετώπισης του θηρίου της φοροδιαφυγής.
Λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι τους χειμερινούς ιδιαίτερα μήνες παρατηρείται έξαρση στο λαθρεμπόριο διακίνησης πετρελαιοειδών. Επωφελούνται οι λαθρέμποροι της διαφοράς τιμής που υπάρχει μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, που οφείλεται με τη σειρά της αποκλειστικώς και μόνο στον διαφορετικό τρόπο φορολόγησης, ο οποίος έχει θεσπιστεί για προφανείς λόγους. Υπολογίζεται ότι η απώλεια εσόδων του κράτους από την πηγή αυτή φοροδιαφυγής φθάνει το 1,2 δις ευρώ.
Σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Τη δεκαετία του ‘80, εισήχθη στη χώρα μας το σύστημα των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων. Τι επεδίωκε αυτό το μέτρο; Είναι γνωστό σε όλους μας ότι προκειμένου να γίνει μία μεταβίβαση ακινήτου πρέπει προηγουμένως να προσδιοριστεί η πραγματική του αξία και επ’ αυτής να επιβληθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων που την εποχή εκείνη ήταν 13% περίπου. Ο έφορος, που ήταν αρμόδιος για αυτή τη δουλειά χρησιμοποιούσε συγκριτικά στοιχεία που αυτός είχε στη διάθεσή του, κατά το δοκούν. Ήταν γνωστό και πανθομολογούμενο ότι σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία εισχωρούσε ωμή συναλλαγή και μεγάλη διαφθορά σχεδόν κατά κανόνα. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν αυτές τις δύο πληγές, η τότε κυβέρνηση εισήγαγε τις αντικειμενικές αξίες, ώστε ο έφορος απλώς μια τυπική διαδικασία να κάνει, και αυτόματα προσδιοριζόταν με μαθηματικό τύπο η αξία της συναλλαγής, επί της οποίας και επιβάλλετε ο φόρος. Εκδηλώθηκε τότε μία μεγάλη πίεση της κοινής γνώμης για να προσδιοριστούν αντικειμενικές τιμές κατά πολύ κατώτερες των εμπορικών.

Το άνοιγμα αυτό οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις οι αντικειμενικές αξίες να είναι κάτω από το μισό της πραγματικής. Έτσι, φορολογείτο το τίμημα της αντικειμενικής αξίας, και το υπόλοιπο τίμημα έφευγε «μαύρο» στα χέρια του πωλητή. Νομιμοποιείται έτσι de facto ένα μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαύρα χρήματα τα ακολουθούσε το στίγμα και μετά τη συναλλαγή, διότι από τον πωλητή του ακινήτου κάπου έπρεπε να κατατεθούν και κάπως έπρεπε να δικαιολογηθεί το που τα βρήκε. ‘Έκαναν λοιπόν και οι τράπεζες τα στραβά μάτια προκειμένου να πάρουν σε καταθέσεις το μαύρο χρήμα, γιατί αλλιώς θα όδευε προς το εξωτερικό.

Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, το 2010, η τότε κυβέρνηση μπόρεσε και πέρασε τις ταμειακές μηχανές παντού, στα περίπτερα, τις λαϊκές αγορές, τα βενζινάδικα, κλπ... Δεν ήταν εύκολο αυτό το πράγμα και είχε επιχειρηθεί και στο παρελθόν πολλές φορές, χωρίς επιτυχία, λόγω της αντίδρασης των «θιγομένων». Η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων που απέβλεπε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θεσμοθετήθηκε τελικά, βοηθούσης της κρίσεως. Έπρεπε όμως οι μηχανές να δουλέψουν και να εκδίδονται και οι αποδείξεις. Και επειδή το πράγμα δεν έβγαινε, θεσμοθετήθηκε και μπόνους για όσους προσκόμιζαν επιπλέον αποδείξεις. Λες και για να εκπληρώσει ένας την νόμιμη υποχρέωση του και να ζητήσει απόδειξη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, έπρεπε να πάρει και το «κατιτίς» του .Η συνέπεια ήταν να πληρώσει το δημόσιο ως μπόνους για τις αποδείξεις που επέβαλλε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 1,2 δις ευρώ το 2011, ποσό που κληθήκαμε βέβαια τον περασμένο Ιούνιο να καλύψουμε όλοι οι φορολογούμενοι.

Τέλος βλέπουμε τους δυστυχείς Πακιστανούς, καλοκαίρι και χειμώνα, να γυρνάνε τις παραλίες και τους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων με κρεμασμένα βραχιόλια, φουστάνια, κομπολόγια, CD και διάφορα άλλα μπιχλιμπίδια. Είναι προφανές ότι δεν τα έφεραν από το Πακιστάν αυτά, δεν τα πέρασαν από τον Έβρο, αλλά πίσω τους υπάρχουν αποθήκες, που τους εφοδιάζουν και δι’ αυτών πουλάνε αφορολόγητο το εμπόρευμα, το οποίο επίσης αφορολόγητα έχουν προμηθευτεί. Οι Πακιστανοί «δουλεύουν» για ένα κομμάτι ψωμί, τους κυνηγάει η αστυνομία και τους ξυλοκοπούν διάφοροι αυτόκλητη σωτήρες . Τους φοροφυγάδες άραγε που τροφοδοτούν αυτό το λαθρεμπόριο γιατί δεν τους ενοχλεί κανένας.;

Θα μου πείτε βέβαια ,καλά τα λες αλλά τι έπρεπε να γίνει, ή τι μπορεί να γίνει; Κατά τη γνώμη μου, κάτι εντελώς απλό, προφανές και με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Πρώτον να θεσμοθετηθεί ένα λογικό όριο στο ύψος των αποδείξεων χωρίς εκπτώσεις και υπερβολές και δεύτερον να αναληφθεί μία συστηματική επικοινωνιακή προσπάθεια, επίμονη και διαρκής από όλα τα ΜΜΕ (χωρίς να πληρώσει γι’ αυτήν μάλιστα το δημόσιο, αφού τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν το δημόσιο αγαθό των συχνοτήτων), που να ενημερώνει τον κόσμο γιατί ακριβώς πρέπει να ζητάει αποδείξεις και γιατί αυτοί που δεν εκδίδουν αποδείξεις μας κλέβουν όλους μας. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, στρατιές ολόκληρες, πρόθυμων που διαρκώς αυξάνονται και ζητάνε αποδείξεις. Θα πρέπει επιτέλους να «απενοχοποιηθεί» εκείνος που ζητάει αποδείξεις και να ενοχοποιηθεί εκείνος που δεν εκδίδει, στην κοινή συνείδηση. Και αυτό γίνεται με την κινητοποίηση όλων μας και τη συμπαράσταση όλων μας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Δεν αρκεί η θεσμοθέτηση του νόμου.

Η κυβέρνηση αισιοδοξεί ότι το 2013 θα είναι έτος κάθαρσης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Μακάρι να το εννοεί και μακάρι να μπορεί. Οι συνθήκες πάντως ευνοούν, καθώς το κλίμα που επικρατεί δείχνει καλό, αν και στην Ελλάδα οι πάντες θέλουν τα πράγματα να διορθωθούν, είτε με θυσίες, είτε με αξιοκρατία, είτε με αυστηρές ποινές, είτε με κατάργηση προνομίων, αρκεί να μην περιλαμβάνονται βεβαίως οι ίδιοι. Ή όχι;

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ,Μaster ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών. Σε Αργία τέθηκαν και οι δυο νηπιαγωγοί. [ VIDEO ]

Πραγματικά δεν λέει να τελειώσει και να κλείσει η υπόθεση με το 2ο νηπιαγωγείο Φιλιατρών καθώς η υπόθεση συνεχίζεται και πλέον βρίσκεται σε περιφερειακό επίπεδο.

Η αρχική ΕΔΕ που.......

είχε σχηματιστεί εναντίον της καινούριας νηπιαγωγού κ. Αντωνίας Χριστοπούλου είχε σαν αποτέλεσμα -μετά την εξέταση και ένορκες καταθέσεις γονέων- την Αθώωση της κ. Χριστοπούλου και την προαγωγή της σε προϊσταμένη, και ταυτόχρονα την στροφή της ΕΔΕ εναντίον της τέως Διευθύντριας κ. Βασιλοπούλου και αργότερα στην δεύτερη νηπιαγωγό κ. Πανταζοπούλου.

Οι δύο νηπιαγωγοί στις οποίες είχε στραφεί μετέπειτα η αρχική ΕΔΕ, είχε οριστεί να απολογηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Δεκεμβρίου αμέσως μετά το κλείσιμο την σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς. Κάτι που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας δεν έγινε και ο αρμόδιος προϊστάμενος τις έθεσε σε αργία μεταθέτοντας την απολογία τους για μετά τις γιορτές.

Σήμερα 8 Ιανουαρίου μέρα επανέναρξης των μαθημάτων στα σχολεία βρεθήκαμε στο 2ο Νηπιαγωγείο όπου διαπιστώσαμε αρχικά ότι οι δυο νηπιαγωγοί κυρίες Πανταζοπούλου και Βασιλοπούλου δεν εμφανίστηκαν στο σχολείο επιβεβαιώνοντας τις αποκλειστικές πληροφορίες μας ότι έχουν τεθεί σε αργία.
Στην θέση των δυο νηπιαγωγών τοποθετήθηκε προσωρινά η κ.Σταύρου Μαρία από το 3ο Νηπιαγωγείο.

Οι γονείς των παιδιών που προσέρχονταν στο σχολείο ενημερωνόντουσαν για την εξέλιξη και τους λόγους που δεν θα γίνει ολοήμερο τμήμα καθώς οι δυο δασκάλες δεν θα πήγαιναν στην εργασία τους λόγω της διαθεσιμότητας στην οποία έχουν τεθεί.
Έντονο προβληματισμό για τις εξελίξεις εξέφρασαν γονείς των νηπίων καθώς έβγαιναν από το σχολείο και παρόλο που πολλοί δεν θέλησαν να μιλήσουν στην κάμερα δήλωσαν αιφνιδιασμένοι από την εξέλιξη την οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν περίμεναν με την απομάκρυνση από το νηπιαγωγείο των δυο δασκάλων.
Πάντως το θέμα είναι καθαρά υπηρεσιακό και θα πρέπει οι όποιες αποφάσεις παρθούν να είναι πρώτα και πάνω απ όλα προς όφελος των παιδιών.

Η Ιστορία εν συντομία.

Τον Οκτώβριο του 2012 ένα παιδάκι πέρασε από την χαλασμένη περίφραξη του νηπιαγωγείου στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού σχολείου (στεγάζονται στον ίδιο προαύλιο).
Η Διευθύντρια του Δημοτικού βρήκε το παιδάκι και το παρέδωσε στο νηπιαγωγείο.
Αν και ενημερώθηκαν οι γονείς του παιδιού (σύμφωνα με ότι έχουν πει οι γονείς) δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια.

Η τότε διευθύντρια κ. Βασιλοπούλου έκανε αναφορά στην νέα νηπιαγωγό κ. Χριστοπούλου και διατάχθηκε ΕΔΕ εναντίον της απομακρύνοντας την από το 2ο Νηπιαγωγείο.
Μετά από καταθέσεις των γονέων το αποτέλεσμα της ΕΔΕ ήταν αθωωτικό για την κ. Χριστοπούλου και επανήλθε στην θέση της και έγινε και προϊσταμένη.
Από τις καταθέσεις των γονιών –όπως είχαμε γράψει- προέκυψαν ευθύνες της τότε Διευθύντριας κ. Βασιλοπούλου με αποτέλεσμα η Αρχική ΕΔΕ να στραφεί εναντίον της.
Στην πορεία προέκυψαν ευθύνες και για την δεύτερη νηπιαγωγό κ. Πανταζοπούλου όπως είχαμε γράψει σε αποκλειστικό μας ρεπορτάζ μας, στρέφοντας την ΕΔΕ και προς την δεύτερη νηπιαγωγό.

Και ενώ εκκρεμούσε η απολογία των δυο νηπιαγωγών που θα γινόταν στις 21 Δεκεμβρίου σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας δεν έγινε και ο Προϊστάμενος τις έθεσε σε αργία μεταθέτοντας τις απολογίες τους για μετά τις γιορτές.

Μπορείτε να διαβάσετε με χρονολογική σειρά την όλη ιστορία με ρεπορτάζ που ΜΟΝΟ το Φιλιατρά News είχε.
Πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

12/10/12
Συμβολική Κατάληψη - Διαμαρτυρία από γονείς στο 2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών [ VIDEO ]


2/12/12
2o Νηπιαγωγείο Φιλιατρών. Σαρωτικές εξελίξεις μετά την ΕΔΕ


4/12/12
2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών Επέστρεψε, ασκώντας και καθήκοντα προϊσταμένης, η Νηπιαγωγός!


5/12/12
2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών. Πλήρως δικαιωμένη από το αποτέλεσμα η κ. Χριστοπούλου


6/12/12
2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών. Νέα ΕΔΕ και για την δεύτερη Νηπιαγωγό.
Φιλιατρά: Πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου Λυκείου. [ VIDEO ]

Επιτέλους μετά από χρόνια που κατασκευαζόταν.

Πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου Λυκείου Φιλιατρών η σημερινή και η χαρά των παιδιών και κυρίως των παιδιών της Γ’ Λυκείου ήταν διάχυτη.
Σε δήλωση της .........

Διευθύντριας του Λυκείου κ. Μαίρη Μπαρμποπούλου αφού ευχήθηκε καλή Χρονιά είπε ότι από σήμερα ξεκίνησαν τα μαθήματα στο νέο Λύκειο οι μαθητές έχουν μπει στις αίθουσες τους.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι στην μεταφορά των γραφείων των καθηγητών κάτι που αναμένεται να ξεπεραστεί σε δυο με τρείς μέρες.
Είναι ένα κτήριο που θα διευκολύνει την διαδικασία της μάθησης και θα διευκολύνει και όποιες εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν.
Προβλήματα εντοπίζονται στην άθληση με τους εναπομείναντες Αθλητικούς χώρους και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα προσπεραστούν.

Από την πλευρά των Μαθητών ο Πρόεδρος του 15μελούς συμβουλίου Χρήστος Σουρέτης είπε ότι από το Γυμνάσιο που πήγαινε το έβλεπαν που χτιζόταν και κάτι οι καθυστερήσεις κάτι το ένα κάτι πίστευαν ότι δεν θα προλάβουν να μπουν μέσα.
Τελικά έστω και για τους τελευταίους 4 μήνες θα το χαρούν.
Επεσήμανε ότι το κτήριο χρειάζεται τον σεβασμό από τα παιδιά να το προσέξουν και όλα θα είναι εντάξει.
Μας ανέφερε ότι λείπουν ακόμα κάποια πράγματα όπως έδρες υπολογιστές και είπε ότι αν το σεβαστούμε όλοι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Πάντως οι εντυπώσεις μας από το νέο Λύκειο είναι εξαιρετικές είναι αρκετά ζεστό σαν κτήριο και ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται αμέσως την διαφορά Εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.
Είναι ένα σύγχρονο λύκειο που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Εμείς να ευχηθούμε να είναι καλορίζικο να το χαρούν τα παιδιά, να το προσέξουν και να το σεβαστούν.
Είναι ένα Λύκειο Στολίδι για την πόλη και αξίζει σεβασμού.Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Εντυπωσιακή αύξηση σε αιμοδότες κατα 30%

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κυπαρισσίας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα της Αιμοδοσίας στην περιοχή ευθύνης του παρουσιάζει στην τριετία 2010-2012 εντυπωσιακή αύξηση κατά 30%!

Το τμήμα της Αιμοδοσίας ........

με συνεχείς εξορμήσεις και συνεχή ενημέρωση των κατοίκων της Τριφυλίας κατορθώνει κάθε χρόνο να ευαισθητοποιεί όλο και μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών για την τεράστια σημασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι τα 10 λεπτά του χρόνου που αφιερώνουν για την προσφορά αίματος σώζουν κυριολεκτικά ανθρώπινες ζωές.

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, Σωματεία Εργαζομένων, Σχολεία και τους μεμονωμένους συμπολίτες μας για το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους μας.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
Πάνος Ι. Μπόζος

Πολιτική Προστασία: Σποτ για κακοκαιρία
Μεσσηνιακές εφημερίδες της 8ης Ιανουαρίου 2013

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.Διαβάστε στο Θάρρος της Μεσσηνίας

ΦΩΝΕΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ
«Θα ανάψει φωτιά και θα βουίζει το Νησί για πάντα»


Στα όριά τους βρίσκονται οι σχέσεις των αθιγγάνων με τους ......

κατοίκους της Μεσσήνης, όπως προέκυψε και στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί, ο δημοτικός σύμβουλος Νικ. Δουρούμης, συγγενής του άτυχου 24χρονου Ηλία Δουρούμη, θέλοντας να δείξει τη μεγάλη οργή που διακατέχει την οικογένεια, μετά την απόπειρα κλοπής στο σπίτι των συγγενών του εκλιπόντος, κατά τη διάρκεια της κηδείας του τελευταίου, προειδοποίησε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: «Κάντε κάτι. Θα ανάψει η φωτιά και θα βουίζει το Νησί μια για πάντα».

Γι’ αυτό το λόγο σήμερα στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Διοικητήριο, με αντικείμενο συζήτησης την αυξημένη παραβατικότητα στο νομό και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ και Επιτροπές σε 4 Δήμους της Μεσσηνίας. Δυτική Μάνη και Οιχαλία πάνε σε επαναληπτική.
Νέος πρόεδρος στο Δ.Σ. Καλαμάτας ο Δημ. Πολίτης ενώ στη Μεσσήνη εξελέγη ο Ηλ. Πατσιώτης, στην Τριφυλία ο Δημ. Μπασδάνης και στην Πύλο ο Παν. Πετρόπουλος.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ του Προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με τον Πέτρο Τατούλη να δηλώνει οτι στηρίζουμε την κυβέρνηση κριτικά για τη σωτηρία της χώρας.
ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ο αγιασμός των υδάτων σε Δήμους της Μεσσηνίας. Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας έλαμψε δια της απουσίας της στην πίτα του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας.
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ άλα ελληνικά στο κυνήγι των πειρατών απο τον Μεσσήνιο επιστήμονα της NASA Περικλή Παπαδόπουλο.
ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ για να φθάσει το Πελοποννησιακό ελαιόλαδο στην κορυφή.
ΝΕΑ ΔΙΟΔΙΑ απο χθες στον κόμβο των Παραδεισίων.

ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!