Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Απόγραφή 2011. Ο Πληθυσμός της Μεσσηνίας (Τελικά αποτελέσματα)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011, την οποία διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011.

Στην Απογραφή Πληθυσμού 2011 τηρήθηκαν οι..........

μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, οι Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, οι αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 3995/2011 για τη Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.

Η καταγραφή του Νόμιμου Πληθυσμού έγινε με βάση τις απαντήσεις των απογραφόμενων Ελλήνων υπηκόων στο ερώτημα σχετικά με τη Δημοτική Ενότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι. Στο Νόμιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται και οι Έλληνες υπήκοοι των στρατιωτικών και διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων προηγήθηκε επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφης με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες έτσι ώστε να εφαρμοσθούν αυστηρότεροι έλεγχοι ποιότητας από οποιαδήποτε άλλη Απογραφη.
Τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν από τα 58.684 Απογραφικά Τμήματα της Χώρας, που αντιστοιχούν σε 34.780.000 σελίδες, υποβλήθηκαν σε οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με τη χρήση σαρωτών υψηλής ταχύτητας (Optical Character Recognition—OCR). Αυτό έδωσε τη δυνατότητα οπτικοποίησης των ερωτηματολογίων και άμεσης πρόσβασης σε αυτά σε ελεγμένη (verified) ψηφιακή μορφή για την υλοποίηση των πολλαπλών και συνδυαστικών ελέγχων ποιότητας (π.χ. ύπαρξης και απαλοιφής διπλοεγγραφών, έλλειψης πληρότητας, ορθότητας γεωγραφικών κωδικών κλπ).

Όπως έχει ήδη ενημερώσει η ΕΛΣΤΑΤ σε προηγούμενες ανακοινώσεις της, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών τόσο ως προς τις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων όσο και ως προς τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεγέντων στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και μεθόδων.

Στο στάδιο της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας εργάσθηκε το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ και υπάλληλοι άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Η ΕΛΣΤΑΤ είναι ευγνώμων προς όλους όσους εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση αυτών των εργασιών.
Στον Νομό Μεσσηνίας τα αποτελέσματα της Απογραφής είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 175.587
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 66.359
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 58.090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ 2.085
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ 2.957
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ 3.227
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 7.495
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 4.838
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ 2.657
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 33.086
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 15.466
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ 2.458
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 2.991
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 3.174
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ (ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ) 1.524
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ 2.387
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 4.150
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 936
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 15.592
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 4.521
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 2.904
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΡΙΟΥ 3.617
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΑΣ 756
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 3.794
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 24.537
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ 7.112
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ 5.348
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ 2.504
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5.091
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1.665
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ 2.817
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 28.518
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 8.877
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 2.532
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 2.150
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 7.509
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ 667
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 6.783


Έργο πνοής για την περιοχή της Τριφυλίας και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Κυπαρισσίας

Έργο πνοής για την περιοχή της Τριφυλίας και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Κυπαρισσίας κατά την τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012.

Πρόσθεσε δε ότι το έργο αυτό πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το πώς ξεπερνιούνται οι δυσκολίες «όταν αποφασίζουμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση με την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας».
Πριν την τελετή προηγήθηκε στο Δημαρχείο ...........

σύσκεψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Παναγιώτη Αλευρά και της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη κας Κωνσταντίνας Νικολάκου με τη Δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Δήμο Τριφυλίας.

Ειδική αναφορά έγινε για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων του οδικού δικτύου της Τριφυλίας με έμφαση στην Ολυμπία Οδό, για την οποία ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επανέλαβε την αδιαπραγμάτευτη στάση της Περιφέρειας για την ολοκλήρωσή της μέχρι την Τσακώνα.
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Κόλλιας έθεσε στη συζήτηση τα ζητήματα της Ολυμπίας Οδού, του λιμανιού της Κυπαρισσίας, του νοσοκομείου της Κυπαρισσίας, το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της εφορίας της Κυπαρισσίας, του Γυμνασίου – Λυκείου Γαργαλιάνων και του βιολογικού των Γαργαλιάνων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης τόνισε ότι ο Δήμος Τριφυλίας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως την ιδιαίτερη δυναμική του στον πρωτογενή τομέα και το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα σταθεί αρωγός σε όλες τις προσπάθειες του Δήμου και ήδη έχουμε υπογράψει τη σύμβαση για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του Αετού, αλλά και έχει συσταθεί ειδική ομάδα που θα εξετάσει τα προβλήματα μελετητικής ωριμότητας του βιολογικού καθαρισμού των Γαργαλιάνων».

Ο κ. Τατούλης ενημέρωσε επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ότι για το λιμάνι της Κυπαρισσίας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη σήμερα για να επιλυθούν τα όποια τεχνικά προβλήματα υπάρχουν προκειμένου να προχωρήσει άμεσα «ένα έργο προτεραιότητας γιατί έχει στρατηγική σημασία ειδικά για την προσέλκυση τουρισμού κρουαζιέρας».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζήτησε επίσης την άμεση συνεργασία του Δήμου για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Υγείας Γαργαλιάνων και Φιλιατρών, ενώ επεσήμανε ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Λύκειο Φιλιατρών πρέπει να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες όλων μας για την μελετητική ωριμότητα του Γυμνασίου – Λυκείου Γαργαλιάνων και την ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Σε ότι αφορά την πιθανή παύση λειτουργίας κρατικών δομών, όπως το Νοσοκομείο και η εφορία Κυπαρισσίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι απέναντι στις ενέργειες εκείνες που υποβιβάζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, όπως επίσης και την τοπική οικονομία».

ΟΑΕΕ: Το επίδομα αδείας στις 6 Αυγούστου.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ανακοίνωσε την καταβολή του επιδόματος αδείας για φέτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η.......

καταβολή στους δικαούχους θα γίνει την Δευτέρα, 6 Αυγούστου.

Παράταση πέντε ημερών για τις φορολογικές δηλώσεις

Λήγει σήμερα Τρίτη η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αλλά το υπουργείο Οικονομικών θα διατηρήσει ανοιχτό το σύστημα Taxis-net έως την Κυριακή 5 Αυγούστου, δίνοντας σιωπηρή παράταση πέντε ημερών.

Περίπου 500.000 φορολογούμενοι δεν ..........

είχαν υποβάλει μέχρι χθες δήλωση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΚΩΣΤΗ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ

Την Τετάρτη 1η Αυγούστου 2012 στις 21:00, στον προαύλιο χώρο της Οικίας Τσικλητήρα στην Πύλο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιέρωμα προς τιμήν του Πύλιου Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών από την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου από τον Κωστή Τσικλητήρα, στην Ολυμπιάδα της Στοκχόλμης, το 1912, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και ο Σύλλογος των Εν Αθήναις Πυλίων «Το Ναυαρίνο» τιμούν τον καταξιωμένο αθλητή στη γενέτειρά του.
Στο χώρο όπου ο Κωστής Τσικλητήρας ...........

συνήθιζε να εξασκείται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του πριν από τους αγώνες, ο Δήμαρχος Πύλου –Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εν Αθήναις Πυλίων, κ. Δημήτρης Μισυρλής θα τιμήσουν τον κορυφαίο Έλληνα άλτη άνευ φόρας, τον οποίο οι Σουηδοί αθλητές σήκωσαν στα χέρια και πέταξαν τρεις φορές ψηλά φωνάζοντας στα σουηδικά «Ζήτω, ζήτω, ζήτω στην Ελλάδα».

Ο απόγονος του παγκοσμίου φήμης αθλητή, Ηρακλής Τσικλητήρας θα τιμήσει με την παρουσία του την εκδήλωση. Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Καφαντάρης θα του απονείμει τιμητική πλακέτα, αναγνωρίζοντας την προσφορά του προγόνου του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Η προσωπικότητα και το ήθος του ολυμπιονίκη Τσικλητήρα αποτέλεσαν και αποτελούν φωτεινό λίκνο, διαδίδοντας το αθλητικό ιδεώδες και το «ευ αγωνίζεσθαι» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Ο Σκακιστικός Όμιλος Φιλιατρών διοργανώνει τουρνουά Σκάκι, που θα γίνει στο Πάρκο της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά στις 11, 12 και 13 Αυγούστου και ώρες 6-9 μ.μ.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Μετάλλια θα πάρουν οι 3 πρώτοι της .............

γενικής, οι 3 πρώτες γυναίκες και οι 3 πρώτοι έως 12 ετών.
Πληροφορίες για το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων και δηλώσεις συμμετοχής στον κύριο Αποστολόπουλο Παναγιώτη στο τηλέφωνο :27610-33151.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Τριφυλία Βολές Δεληγιάννη για τη λειτουργία του Δήμου στους Γαργαλιάνους

Τα κλειστά ταμεία του Δήμου στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής, στο δημοτικό κατάστημα Γαργαλιάνων, και ο κόσμος που διαμαρτυρόταν απέξω, προκάλεσαν την έκρηξη του δημοτικού συμβούλου, Θεόδωρου Δεληγιάννη.
Ο κ. Δεληγιάννης έθεσε το συγκεκριμένο θέμα, προ ημερήσιας διάταξης στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, απευθύνοντας ερωτήματα, στο δήμαρχο, για τη λειτουργία του Δήμου στους Γαργαλιάνους.

Την ώρα που νερό στους Γαργαλιάνους δεν .......

υπάρχει και «πονοκέφαλο» της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας αποτελούν τα έσοδα που δεν εισπράττονται, με το Δήμο να χρωστά παντού και στους πάντες, δημότες των Γαργαλιάνων πήγαν να πληρώσουν (και άρα να εισπράξει ο Δήμος), αλλά βρήκαν στις 12.30 κλειστά τα ταμεία. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της, δικαιολογημένης, αγανάκτησης του δημοτικού συμβούλου που καθημερινά, και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης, ζει με την αγωνία και το άγχος για την υδροδότηση των Γαργαλιάνων!

Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δεληγιάννης: «Θέλω να ρωτήσω τον κ. δήμαρχο κάτι που είδα σήμερα (σ.σ. χθες). Διερχόμενος από το Δημαρχείο των Γαργαλιάνων, στις 12.30 η ώρα, είχαν κλείσει τα ταμεία και ο κόσμος που πήγε να πληρώσει το νερό διαμαρτυρόταν απέξω. Τι γίνεται;».

Στο σημείο αυτό, παρενέβη τελείως απρόκλητα και άκομψα ο πρόεδρος του Δ.Σ. (και δημοτικός σύμβουλος από τη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων), Γιάννης Καλκαβούρας, και τον διέκοψε με το έτσι θέλω, λέγοντάς του: «Νομίζω ότι υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος εκεί πέρα. Δεν έπρεπε να πάτε να τον δείτε;», για να πάρει αμέσως την απάντηση του κ. Δεληγιάννη: «Πήγα στον κ. αντιδήμαρχο. Δηλαδή, να πάω στον κ. αντιδήμαρχο. Δωδεκάμισι η ώρα να είναι κλεισμένα τα ταμεία. Είναι λογική αυτή; Ο κ. αντιδήμαρχος δεν ήταν μέσα; Τι γίνεται; Λειτουργούν οι Δήμοι (σ.σ. τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων); Άμα θέλετε έτσι, δε θα είμαστε ανδρείκελα εμείς!».
Εκτός μικροφώνου παρενέβη ο αντιδήμαρχος Γαργαλιάνων Ευστάθιος Ανδρινόπουλος: «Να κάνει αναφορά, να αναφέρει το γεγονός και την αρμόδια υπάλληλο! Δε θα παίζουμε…». Παίρνοντας το λόγο ο δήμαρχος Κώστας Κόλλιας είπε: «Για το αν λειτουργεί το ταμείο των Γαργαλιάνων, δεν το ξέρω. Υποψιάζομαι και φαντάζομαι ότι ο σχετικός έλεγχος θα γίνεται, ο Στάθης (σ.σ. ο αντιδήμαρχος) είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και εάν υπήρξε κάποια παρατυπία, κάποια παράλειψη, σαφώς και μπορεί να το απαντήσει ή να την καλύψει και να βελτιωθεί».

Με τη σειρά του, ο κ. Ανδρινόπουλος είπε: «Πράγματι, το μεσημέρι, δωδεκάμισι η ώρα έγινε αυτό. Ήτανε μια αυθαίρετη ενέργεια μιας υπαλλήλου, γιατί είχε την αγωνία αν θα προλάβει να μετρήσει το ταμείο, να πάει να καταθέσει τα χρήματα στην τράπεζα, γιατί κλείνανε τα ταμεία της τράπεζας στις 2 η ώρα. Δωδεκάμισι η ώρα, λοιπόν, κατέβηκα εγώ κάτω και βρήκα τον κ. Δεληγιάννη να ωρύεται. Κακώς, γιατί το Δημαρχείο δεν είναι καφενείο! Κι εγώ ο ίδιος έκανα παρατήρηση στην κυρία και συνέχισε να λειτουργεί το ταμείο. Δεν έπρεπε καν να εκεί πέρα να ωρύεται μπροστά στον κόσμο και να γίνεται θέμα υπό τύπου καφενείου! Δεν κάνουμε πολιτική καφενείου!».

Αυτό προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του κ. Δεληγιάννη, που παρενέβη εκτός μικροφώνου: «Είσαι καλά, κε αντιδήμαρχε;». Ταυτόχρονα, παρενέβη και ο πρόεδρος του Δ.Σ., με τον κ. Δεληγιάννη να λέει: «Και βέβαια ωρυόμουν, είναι πράγματα αυτά; Εδώ δεν έχουμε λεφτά και να είναι κλειστό το ταμείο; Πώς θα έχουμε έσοδα; Βεβαίως και θα ωρύομαι και θα εξεγερθώ κιόλας!».

Ο αντιδήμαρχος Γαργαλιάνων τόνισε ακόμη πως «όποιος έχει πρόβλημα με τη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου, πάει, κάνει την αναφορά του, καταγγέλλει το γεγονός, καταγγέλλει επώνυμα και παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Για να αρχίσουμε να βάζουμε μπροστά και να δουλεύουν οι υπηρεσίες και να μην κάνουμε πολιτική καφενείου, το ξαναλέω!», με τον κ. Δεληγιάννη να εκφράζει την έντονη ενόχλησή του για τις εν λόγω αναφορές.

Του Ηλία Γιαννόπουλου - Θάρρος

Τα Πανεπιστήμια ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο…απόσπασμα;

Άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Ότι πολλά, πάρα πολλά πράγματα στην Ανωτάτη Παιδεία μας (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) είναι «κακώς κείμενα» ή όπως το λέει και ο λαός μας «στραβά και ανάποδα» είναι, δυστυχώς επί σειρά δεκαετιών, μια δεδομένη αλήθεια, μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα…

Κάποιες δραστικές αλλαγές που θα ανέτρεπαν κατεστημένες ιδεοληψίες, πρακτικές και καταχρήσεις ΤΟΛΜΗΣΕ η κ Γιαννάκου με το Νόμο που εισήγαγε και την πολέμησαν με μανία θα μπορούσα να πω όχι μόνο οι «αντίπαλες» πολιτικές δυνάμεις και οι νεολαίες τους αλλά και μέρος της δικής της πολιτικής παράταξης και νεολαίας…

Προφανώς την ίδια τύχη σε στυλ «σειρά μας και .........

σειρά σας» που λέει εύστοχα ο Λαός μας έχει μέχρι στιγμής και ο Νόμος της κ Διαμαντοπούλου με την οποία μπορεί να διαφωνώ στην πολιτική ιδεολογία, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές αλλά ο δικός της Νόμος με βρήκε σύμφωνο στο 80% του περιεχομένου και των προτάσεών του…

Τον Νόμο της κ Διαμαντοπούλου τον πολέμησαν με μανία όχι μόνο οι «αντίπαλες» πολιτικές δυνάμεις και οι νεολαίες τους αλλά και μέρος της δικής της πολιτικής παράταξης και νεολαίας…
Ότι σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ αργήσαμε πολύ και ότι χρειάζονται δραστικές αλλαγές ΑΜΕΣΑ είναι μια πραγματικότητα που κανείς ΔΕΝ φαίνεται να αμφισβητεί αλλά και κανείς δεν θέλει να …εφαρμοστούν!
Διαβάζω τις τελευταίες μέρες τις αλλαγές που λένε ότι θα κάνει ο νέος Υπουργός Παιδείας με καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ομαδοποιήσεις Τμημάτων σε ΑΕΙ–ΑΤΕΙ.
Διαβάζω, επίσης, ότι οι προβλεπόμενες ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ από τους θώκους εξουσίας των Πρυτανικών Αρχών που θα ξεκινούσαν από τον Αύγουστο που αύριο μπαίνει θα…Καθυστερήσουν…
Και διαβάζω, τρίβω και ξανατρίβω τα μάτια μου και…ξαναδιαβάζω ότι μέσα στις ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ περιλαμβάνεται και η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, μεταξύ άλλων, και των δύο Πανεπιστημίων που φέρουν το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, δηλαδή του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ της Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…

Τώρα είμαι πλέον συνταξιούχος αλλά ήμασταν λιγότεροι από 30 όλα και όλα τα μέλη ΔΕΠ όταν και πάλι σε εποχή Συγκυβέρνησης (Κυβέρνηση Ζολώτα) πετύχαμε να γεννηθεί από την τότε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ) από την οποία αποφοίτησε ο νυν Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ Καράογλου το σημερινό Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…

Σκέφτομαι, καλά θα επιτρέψει ο κ Σαμαράς ο οποίος ως Υπουργός Εξωτερικών προχώρησε στο «γκρέμισμα»της Κυβέρνησης του κ Μητσοτάκη στην οποία συμμετείχε και τώρα ως Πρωθυπουργός επανίδρυσε το καταργηθέν από τον κ Παπανδρέου Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης τέτοια πράξη;
Θα το δεχτεί χωρίς ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ο πρώην φοιτητής στο Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (που ως ΔΑΠίτης το καθιέρωσε με το ψευδώνυμο «μπλε κάστρο») και νυν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ κ Παπαμιμίκος;
Και αυτή την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ θα την εφαρμόσει ο γαλάζιος Υπουργός Παιδείας κ Αρβανιτόπουλος;

Προσωπικά πιστεύω ότι ΔΕΝ πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο (πέρα από την πιθανή κατάργηση και συγχώνευση κάποιων ομοειδών τμημάτων…)
Τότε γιατί ανακοινώθηκε η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των 2 ΑΕΙ που φέρουν το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ;
Η μία πιθανή απάντηση συνάδει με τις γενικότερες ανακοινώσεις που από τον Μάη του 2010 κάνουν οι 3 διάδοχες Κυβερνήσεις, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ του κ Παπανδρέου, της Συγκυβέρνησης των κκ Παπανδρέου, Σαμαρά, Καρατζαφέρη και της Συγκυβέρνησης των κκ Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη…
Δηλαδή παίρνουμε μια απόφαση, την ανακοινώνουμε και…ΔΕΝ την εφαρμόζουμε!
Η άλλη πιθανή απάντηση συνάδει με τα καθιερωμένα πλέον επικοινωνιακά παιχνίδια όπου «δημιουργούμε πρόβλημα και αναστάτωση» αλλά στη συνέχεια Εκείνοι που το στοχεύουν να το εκμεταλλευθούν επεμβαίνουν ΗΡΩΙΚΑ και ΣΩΤΗΡΙΑ αποτρέποντας αυτό που επιτήδεια διοχέτευσαν στα ΜΜΕ…
Είμαστε λοιπόν για γέλια ή για κλάματα;
Οψόμεθα....

Αποτελέσματα βαθμολογίες ΤΕΦΑΑ 2012

Από το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr από χθες, 30/07/2012, αναρτώνται οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Βαθμός επίδοσης είναι ο μέσος όρος των ..........

βαθμών των τριών, κατ΄ ανώτατο όριο, αγωνισμάτων στα οποία συμμετείχαν και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τους βαθμούς επίδοσής τους με τον Κωδικό Εξετάσεων και τα αρχικά των ονομαστικών στοιχείων τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο) στο http://results.minedu.gov.gr .

Ναυτεμπορική

3ημέρο μελισσοκομίας από τον οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ"Επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου , τους όρους και τις προϋποθέσεις τις βιολογικής Μελισσοκομίας και τον τρόπο παραγωγής προϊόντων κυψέλης κατά τη διάρκεια του ταχύρυθμου εκπαιδευτικού τριημέρου που υλοποιεί ο ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» .

Η εκπαίδευση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας στις 1,2 & 3 Αυγούστου 2012. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 5 ώρες ημερησίως από τις 8:30-13:30.
Εκπαιδευτής θα είναι ο Καθηγητής Μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαριζάνης Πασχάλης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ........

Προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας κ. Τσουμάνη Γεώργιο στα τηλέφωνα 27610- 22116, 6934796092.

Μήνυμα απάτη απο την Τράπεζα Πειραιώς

καιρό είχαμε να δούμε ψεύτικο E-mail με αποστολέα τράπεζας.

Σήμερα στο φάκελο με τα Spam μηνύματα μας ήρθε και ένα e-mail από την Τράπεζα Πειραιώς όπιου με Ελληνικά τα οποία δεν μιλά ούτε καν Πακιστανός, μα ανακοίνωνε το εξής:

Προσέξτε σύνταξη μηνύματος....

Αγαπητέ πελάτη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι το σύστημά μας ενημέρωση της βάσης δεδομένων του, παρακαλώ ενημερώστε και επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας.

Ιστοσελίδα http://www.piraeusbank.gr σύνδεσης και να επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας. Ενημέρωση του συστήματος σημαντικά για τους ελέγχους ασφαλείας.

Ασφάλεια της ομάδας
http://www.piraeusbank.gr
Ασφαλώς πρόκειται για μήνυμα Fishing (ηλεκτρονικό ψάρεμα στοιχείων) με σκοπό να την πατήσουν οι αφελής (και δυστυχώς είναι πολλοί) και να δωσουν τα στοιχεία τους και οι επιτήδειοι να αδειάσουν τον λογαριασμό.
Ανοίξτε τα μάτια σας και προσοχή στα mail που παίρνετε από Τράπεζες.
ΚΑΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ δεν θα σας ζητήσει ΠΟΤΕ και ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ να αποκαλύψετε στοιχεία.
Τα μάτια σας λοιπόν οχι 4 αλλά 1004.

Η ώρα του τελευταίου «κλικ» για 600.000 φορολογικές δηλώσεις – Το αλαλούμ του Taxisnet και η σιωπηρή παράταση

Σήμερα εκπνέει επισήμως η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τους εναπομείναντες 600.000 περίπου φορολογουμένους, οι οποίοι υπό τον φόβο του τι θα κληθούν να πληρώσουν, αποφεύγουν να πατήσουν το τελευταίο «κλικ» στο Taxisnet προκειμένου να αποστείλουν τη δήλωση τους.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, πάνω .............

από 150.000 δηλώσεις έχουν συμπληρωθεί στα συστήματα του Taxisnet, χωρίς όμως να έχουν υποβληθεί και αποσταλεί στο σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο μέσος φόρος που έχει διαμορφωθεί για τις συνολικά 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις βρίσκεται στα 1600 ευρώ περίπου, με εpτά στις δέκα δηλώσεις να είναι χρεωστικές.

Το πρόβλημα όμως δεν εντοπίζεται στοn φόρο αυτό καθαυτό, αλλά στο γεγονός πως το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς θα γίνει η καταβολή του φόρου σε δέκα δόσεις.

Τις προηγούμενες ημέρες, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για υποχρεωτική καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι τέλος Ιουλίου, δήλαδή σήμερα, προκειμένου να ισχύσουν οι 9 ισόποσες δόσεις μέχρι τέλος του Φλεβάρη του 2013.

Ωστόσο, η προθεσμία της υποβολής λήγει την ίδια μέρα με την λήξη της καταβολής της πρώτης δόσης, ενώ ερωτήματα εγείρονται για το τι ακριβώς θα γίνει με όσους υποβάλλουν σήμερα τη δήλωση τους.

Το υπουργείο έχει καταστήσει σαφές πως όλες οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα χάσουν το μπόνους του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να κληθεί να πληρώσει έως και 500 ευρώ αρχικό φόρο, συν το 1,5% επί του φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Πάντως, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, έχει δοθεί μια σιωπηρή παράταση, αφού όπως διαμηνύουν αναλόγως της ροής της υποβολής των δηλώσεων, δεν πρόκειται να κλείσουν αμέσως το σύστημα με την εκπνοή της προθεσμίας.

Εξάλλου, χθες το πρωί και για δύο ώρες, κανείς φορολογούμενος δεν μπόρεσε να υποβάλει δήλωση, αφού το σύστημα είχε «πέσει». Όπως διευκρινίστηκε δεν επρόκειτο για «κοσμοσυρροή» αλλά για ηλεκτρολογικό πρόβλημα.

Moneypost

Σε digital μετατρέπονται τα ταχυδρομεία

Στην ανάπτυξη του e-post, της εισαγωγής, δηλαδή, των ψηφιακών εφαρμογών και λύσεων, οι οποίες θα μετατρέψουν το κλασικό ταχυδρομείο σε Digi-Post, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επενδύουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση των ............

ΕΛΤΑ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (MOU) με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN για την ευρύτερη συνεργασία στην ψηφιακή οικονομία και την εκμετάλλευση νέων ψηφιακών ευκαιριών, ενώ στις 24 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισμού 29,64 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά σε ψηφιακές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες δράσεις του προγράμματος αφορούν σε λύσεις τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επέκταση, την αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση του δικτύου των σημείων εξυπηρέτησης του πολίτη (π.χ. ταχυδρομικών θυρίδων), την παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών (hybrid mail, track & trace, «ηλεκτρονικό» γραμματόσημο κ.ά.) καθώς και την ενίσχυση του έργου των ΕΛΤΑ μέσω δράσεων εισδοχής σε νέες υπηρεσίες, με στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία πολιτών και επιχειρήσεων.

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Την ίδια ώρα, οι σύμβουλοι του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, Lazzards και PricewaterhouseCoopers, καλούνται να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση επενδυτή, καθώς, όπως όλα δείχνουν, η ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού παρ' ότι έχει προγραμματιστεί για το 2012 δεν αναμένεται να προχωρήσει νωρίτερα από το 2013. Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ, με νόμο που θέσπισε η προηγούμενη κυβέρνηση, ορίζονται ως φορέας καθολικής υπηρεσίας έως το 2028.

Γενικότερα, όμως, το μέλλον των κρατικών ταχυδρομικών υπηρεσιών προβλέπεται δυσοίωνο, καθώς οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με μία φθίνουσα ζήτηση και αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πρόσφατη έκθεση της KPMG με τίτλο «Delivering Tomorrow: Sustaining and future proofing mail services», όπου τονίζεται, μεταξύ άλλων, το επιτακτικό της υιοθέτησης νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τον τομέα των ταχυδρομείων, το οποίο θα συνάδει με το νέο οικονομικό περιβάλλον και τις δραστικές αλλαγές στις ανάγκες και προτιμήσεις των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό, λόγω και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης σε άλλες μορφές επικοινωνίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, δεν αφήνουν περιθώρια καθυστέρησης στη λήψη δραστικών και καινοτόμων αποφάσεων, σημειώνεται στην έκθεση.

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επίσης, προκύπτει ότι οι όγκοι της ταχυδρομικής εργασίας παγκοσμίως θα μειωθούν την επόμενη πενταετία κατά ποσοστά που κυμαίνονται από το 25% μέχρι και το 40%. Σε μεγάλο βαθμό αυτό αποδίδεται στην αυξανόμενη δημοτικότητα της χρήσης άμεσα διαθέσιμων ψηφιακών μέσων (αναφορικά με προϊόντα όπως τα βιβλία, τα CDs και τα DVDs), εξέλιξη που περιορίζει δραματικά την ανάγκη παραγγελίας και απόκτησης των συγκεκριμένων προϊόντων από τους καταναλωτές. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση της KPMG, τη στιγμή που οι ταχυδρομικοί οργανισμοί πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να λάβουν καινοτόμες πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο οξύτατα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε αρκετές χώρες και περιοχές (π.χ. Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά και ΕΕ) η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών προστατεύεται από τη νομοθεσία και διέπεται από τους όρους συμβατικών υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας (γνωστές ως USO). Μάλιστα, πολλές από αυτές τις USO ρητώς περιορίζουν τους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών από το να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, ώστε οι υπηρεσίες τους να συνάδουν με τις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών στον τομέα της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Κλασικό παράδειγμα η ΕΕ όπου με βάση την 3η Ταχυδρομική Οδηγία τα κράτη-μέλη διέπονται από την κατ’ ελάχιστον πενθήμερη εργασία για υπηρεσίες παράδοσης επιστολών, πακέτων και δεμάτων.

KERDOS

Η «επόμενη ημέρα» του deal Πειραιώς - ATE

Η «επόμενη ημέρα» της Αγροτικής Τράπεζας βρίσκει τους εργαζομένους της να αποτελούν προσωπικό του ομίλου Πειραιώς, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από τη μέχρι χθες απασχόλησή τους στην ΑΤΕ και τους συναλλασσομένους της να... πιστοποιούν ότι πράγματι δεν έχει κάτι αλλάξει στις συναλλαγές. Η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη διασφάλιση των 5.500 θέσεων εργασίας, ειδικά όταν σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε πίεση... έξωθεν για διάσπαση της ΑΤΕ, με πιο δραματικές συνέπειες (κλείσιμο καταστημάτων, μείωση προσωπικού κ.ά.)

Την Παρασκευή, ο διοικητής της Τραπέζης της ..........

Ελλάδος (ΤτΕ) κ. Γ. Προβόπουλος θα δώσει αναλυτική παρουσίαση στη Βουλή εξηγώντας το σκεπτικό της επιλογής της εξυγίανσης της Αγροτικής, μέσω της μεταβίβασής της στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ήταν η μόνη τελικά που κατέθεσε προσφορά για την Αγροτική. «Η διαδικασία έγινε με πλήρη διαφάνεια και ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση των χρόνιων δομικών αδυναμιών της τράπεζας που την είχαν καταστήσει μη βιώσιμη» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ.

ΤΑ ΔΥΟ BRAND NAMES

Στο εξής, τα δύο brand names (Πειραιώς και ΑΤΕ) θα λειτουργούν παράλληλα, υπό τη σκέπη μίας Τράπεζας, η οποία θα επιδιώξει συνέργειες από τη διαφορετική πελατειακή βάση αλλά και τα διαφορετικά προϊόντα που υπάρχουν. Σκέψεις για τυχόν κλείσιμο καταστημάτων είναι πρόωρες, αν και εν αποκλείεται να κλείσουν κάποια καταστήματα στο μέλλον. Οπως διευκρινίστηκε στο πλαίσιο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης της Τράπεζας Πειραιώς, προς το παρόν στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης, στο επόμενο τρίμηνο θα καθοριστούν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες της νέας τράπεζας, μετά την αξιολόγηση ενεργητικού που θα κάνει ελεγκτής, τον οποίο θα προσλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Από την Αγροτική Τράπεζα, το μόνο που επέζησε σήμερα είναι η... εμπορική της επωνυμία. Η άδεια λειτουργίας ήρθη, το «κακό» κομμάτι με τις επισφάλειες τέθηκε προς εκκαθάριση και η διοίκηση Θ. Πανταλάκη, μαζί με σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Αγροτικής, καταργήθηκαν με Πράξη του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Παράλληλα ανεστάλη, σύμφωνα με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διαπραγμάτευση της μετοχής της ΑΤΕ καθώς και όλων των παραγώγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο της ΑΤΕ.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ

Από τους χαμένους της απορρόφησης είναι οι διάφοροι μικρομέτοχοι της ΑΤΕ, οι οποίοι ουσιαστικά χάνουν τις μετοχές τους, αφού θεωρητικά είναι μακρινό ή αδύνατο το ενδεχόμενο να αποζημιωθούν για αυτές, καθώς οι μέτοχοι είναι οι τελευταίοι στη σειρά των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης (ειδικός εκκαθαριστής ανέλαβε ο κ. Νικ. Μαράντος, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος). Οι διάφοροι μικρομέτοχοι αφορούν το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ, καθώς πλειοψηφών μέτοχος ήταν το ελληνικό Δημόσιο, σε 97% σε επίπεδο ομίλου.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ως προς τους εργαζομένους της ΑΤΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διάσπασης και απορρόφησης - σε αντίθεση με το καθεστώς των αποσχίσεων που γινόταν παλαιότερες δεκαετίες - όλοι οι εργαζόμενοι στην Αγροτική απολύονται λόγω άρσης λειτουργίας της Τράπεζας και επαναπροσλαμβάνονται άμεσα, υπογράφοντας νέες συμβάσεις, από τον όμιλο Πειραιώς. Επί της ουσίας, οι εργαζόμενοι στην ΑΤΕ λαμβάνουν τις αποζημιώσεις τους για τα χρόνια απασχόλησής τους στην Αγροτική. Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν τα 95 εκατ. ευρώ του τιμήματος που κατέβαλε η Πειραιώς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 1.800 υπάλληλοι της ΑΤΕ πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2014, ενώ πιθανόν να υπάρξει πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης.

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

Οι καταθέτες είναι πλήρως καλυμμένοι και οι καταθέσεις τους, συνολικού ύψους 14,3 δισ. ευρώ, είναι απολύτως και 100% εγγυημένες σε κάθε είδους λογαριασμό ταμιευτηρίου, ιδιωτών, επιχειρηματιών και αγροτών. Εγγυητής είναι μεν το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων), εν προκειμένω όμως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κάλυψε το χρηματοδοτικό κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που διαμορφώθηκε σε 6,67 δισ. ευρώ. Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο 0,5 δισ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro-forma, Μαρτίου 2012) να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).

Τόσο οι καταθέτες όσο και οι δανειολήπτες της Αγροτικής - οι οποίοι εξακολουθούν και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις εξυπηρέτησης των δανείων τους - μπορούν να μάθουν λεπτομέρειες, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ενημέρωσης στο 210 98 92 900. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να τηρήσουν οι δανειολήπτες και στον χρόνο πληρωμής των δόσεων των δανείων τους, καθώς οι διαδικασίες λειτουργούν κανονικά και δεν σχετίζεται καθόλου η διαδικασία της μεταβίβασης της ΑΤΕ με μία περίοδο τυχόν αθέτησης πληρωμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και για το «κακό» κομμάτι της παλαιάς πλέον ΑΤΕ, το οποίο είναι υπό καθεστώς εκκαθάρισης, θα κινηθούν μηχανισμοί είσπραξης - ή τουλάχιστον προσπάθειας είσπραξης - των επισφαλών δανείων. Αυτά είναι όσα στεγαστικά δάνεια δεν εξυπηρετούνται για διάστημα πάνω από 180 ημέρες, όσα επιχειρηματικά δεν εξυπηρετούνται ύστερα από 90 ημέρες και όσα αγροτικά δεν εξυπηρετούνται για 360 ημέρες (έναν χρόνο δηλαδή). Δεδομένης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ, τα στεγαστικά αφορούν το 40% του δανειακού χαρτοφυλακίου, έναντι μόλις 15% των δανείων προς την αγροτική οικονομία.

Οπως τονίζει σε χθεσινή της ανακοίνωση η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 η μεταβίβαση από τον ειδικό εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας ΑΕ, έναντι τιμήματος 95 εκατ. ευρώ. Βασική παράμετρο του εγχειρήματος αποτέλεσε η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς

- 21,4 δισ. ευρώ στοιχεία παθητικού, εκ των οποίων 14,3 δισ. ευρώ καταθέσεις, 6,7 δισ. ευρώ διατραπεζικές υποχρεώσεις και 0,4 δισ. ευρώ λοιπές υποχρεώσεις,
- 14,7 δισ. ευρώ στοιχεία ενεργητικού, εκ των οποίων 10,6 δισ. ευρώ χορηγήσεις μετά τις προβλέψεις και 4,2 δισ. ευρώ λοιπά στοιχεία ενεργητικού.
Με την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:
- Αναβαθμίζεται σημαντικά η θέση και παρουσία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012).
- Δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 155 εκατ. ευρώ στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε 155 εκατ. ευρώ ετησίως, μετά από φόρους.
- Βελτιώνεται ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 124%.
- Βελτιώνεται η διάρθρωση τόσο των χορηγήσεων (26% στεγαστικά δάνεια) όσο και των καταθέσεων (28% καταθέσεις ταμιευτηρίου).
Επίσης, στην Πειραιώς μεταβιβάζονται οι θυγατρικές και οι συμμετοχές της ΑΤΕ (ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, FBB - Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ΑΕ, ATEbank Romania S.A., ΑΙΚBanca και Αγροτική Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων).
Το σύνολο του ενεργητικού pro-forma (Μάρτιος 2012) ανέρχεται σε 74 δισ. ευρώ, των καταθέσεων σε 35 δισ. ευρώ και των χορηγήσεων μετά τις προβλέψεις σε 44 δισ. ευρώ. Στην Πειραιώς περνούν και οι προβλέψεις 1.270.720.000 ευρώ, τις οποίες είχε διενεργήσει η ΑΤΕ για την προσαρμογή της αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το προσωπικό του ομίλου θα ανέλθει σε 17.000 εργαζομένους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.

KERDOS

Φωτογραφίες από το πανηγύρι του Α. Παντελεήμονα στη Βάλτα

Ένα ξέφρενο πανηγύρι με γουρουνοπούλες και άφθονο κρασί διοργάνωσε για μία ακόμα χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάλτας στην γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου.

Ο Γιάννης Καλογερόπουλος με την ορχήστρα του έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και το κέφι που πρόσφεραν ήταν χωρίς όρια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δραστήριος ..........

αυτός σύλλογος της Βάλτας δεν πήρε επιχορήγηση από τον Δήμο ούτε ένα ευρώ.
Αλλα η αγάπη αυτών των ανθρώπων για τον τόπο τους ξεπέρασε το όποιο εμπόδιο και έκαναν μια εξαιρετική διοργάνωση.

Το blog της Βάλτας Τριφυλίας δημοσίευσε φωτογραφίες από το πανηγύρι αλλά και Video που αξίζει να τα δείτε.

Για να δείτε τις Φωτογραφίες πατήστε εδώ

Για να δείτε το Video πατήστε εδώ

1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. BEACH PARTY MORE CLUB
Οι Πειρατές

ΠΕΙΡΑΤΕΣ

Του Πίτερ Λορντ, Τζεφ Νιούιτ

Με τους: -- -- -- -- --

Είδος: Κινούμενα Σχέδια
Προβολές: 31 Ιουλίου και 02 Αυγούστου Ιουλίου
Ωρα προβολής: 21:45
Τόπος: Αίθριο Δημαρχείου Φιλιατρών

ΥΠΟΘΕΣΗ: .......

Στους «Πειρατές» επιβιβαζόμαστε σε ένα ετοιμόρροπο καράβι με επικεφαλής έναν όχι ακριβώς πετυχημένο Πειρατή Καπετάνιο με πλούσια γενειάδα. Με ένα κουρελιάρικο πλήρωμα στην υπηρεσία του και φαινομενικά ανήξερος για τα ανυπέρβλητα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει, ο Πειρατής Καπετάνιος έχει ένα όνειρο: να νικήσει τον Μαύρο Μπέλαμι και την Κάτλας Λιζ στην κούρσα για το βραβείο του Πειρατή της Χρονιάς. Είναι μια αναζήτηση που παρασύρει τους ήρωες από τις ακτές της εξωτικής Ματωμένης Νήσου μέχρι τους ομιχλώδεις δρόμους του Βικτωριανού Λονδίνου. Κάπου στη διαδρομή πολεμάνε με μια διαβολική βασίλισσα, ενώ συνεργάζονται με έναν ερωτοχτυπημένο νεαρό επιστήμονα, χωρίς ποτέ να χάσουν το στόχο τους: την περιπέτεια!

Δείτε το trailer της ταινίας.Για όλο το πρόγραμμα προβολών κλικ εδώ

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 31ης Ιουλίου 2012

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.Διαβάστε στο Θάρρος και την Φωνή

ΘΑΡΡΟΣ

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Επισπεύδων υπουργός και μαινόμενος περιφερειάρχης

Άρχισαν, έστω και δειλά, να γίνονται βήματα από το κράτος στο ...........

ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

Κι αυτό, επειδή ορίστηκε ως επισπεύδων υπουργός στο εν λόγω αντικείμενο ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Στ. Καλαφάτης.

Όλα αυτά ανακοινώθηκαν στη δίωρης διάρκειας σύσκεψη χθες στο υπουργείο Εσωτερικών, υπό την προεδρία του υπουργού Ευρ. Στυλιανίδη, του δημάρχου Καλαμάτας και προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου Παν. Νίκα, του δημάρχου Τρίπολης και πρόεδρου του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Ι. Σμυρνιώτη…

Στον αντίποδα, από την Τρίπολη, ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, επισήμαινε πως «μέχρι τώρα δεν υπήρξε ποτέ ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος και οι δήμαρχοι υπήρξαν αδύναμοι να το αντιμετωπίσουν, γιατί κρύβονταν πίσω από την αναβλητικότητά τους όσον αφορά στο κλείσιμο των ΧΑΔΑ».

ΦΩΝΗ

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε «δυο μέτωπα» προβάλλει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «ΦΩΝΗ».

● Από τη μια η συνάντηση δημάρχων της Πελοποννήσου, με επικεφαλής τους προέδρους της ΠΕΔ Παν. Νίκα και του ΦΟΣΔΑ Γιαν. Σμυρνιώτη, με τον υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη για την ενδιάμεση λύση και

● Από την άλλη την ένταξη της Β΄ Φάσης του διεθνούς διαγωνισμού στην Περιφέρεια με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, τον οποίο ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε καινοτομία και τη λύση που προωθείται μοντέλο.

● ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ για εντοπισμό και εξόρυξη υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο και το Κατάκολο, εγκρίθηκαν από το ΠΕ.ΣΥ. Δυτικής Ελλάδας.

● ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ με επιτυχία οι ψεκασμοί δακοκτονίας στην Τριφυλία, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Σιδηρόκαστρο.

● ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε δημοσιεύματα της «Ελευθερίας» για σπατάλες στην Περιφέρεια, έδωσε η αντιπεριφερειάρχης Ντ. Νικολάκου, υπογραμμίζοντας ότι όσοι σπιλώνουν και συκοφαντούν τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια θα οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

● ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ διαρκείας οι δικηγόροι της Καλαμάτας για τον κλιματισμό του Δικαστικού Μεγάρου και επιστολή του προέδρου του Δ.Σ.Κ. Κώστα Μαργέλη στον υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη.

● ΠΟΛΥΩΡΗ διαδικασία χθες στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για την αναστολή της προσωρινής διαταγής η οποία άφησε «μετέωρη» την Ένωση.

● ΑΡΘΡΑ, σχόλια, επιστολές και παρεμβάσεις, ρεπορτάζ για τα Μεσσηνιακά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα συμπληρώνουν την ενδιαφέρουσα ύλη της σημερινής φωνής που πρωί-πρωί μπορείτε να βρείτε και στα περίπτερα εκτός Καλαμάτας.

● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» στα περίπτερα πρωί – πρωί. Έγκυρη ενημέρωση, παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο! Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

«Ανταποκριτές» του Ράϊχ(ενμπαχ) οι «αντιπρόσωποι» του Μορέα…!

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΜΟΥΛΗ

Και να θέλει κανείς ν’ αγιάσει δεν τον αφήνουν οι διαβόλοι! Όλα τα είχαμε ακούσει από τους γνωστούς κονδυλοφόρους της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης στη Μεσσηνία, όμως ότι θα αυτοδιορίζοντο και «ανταποκριτές» του Ράϊχ(ενμπαχ) στον Ελληνικό Νότο και να προσπαθούν να τον καθοδηγήσουν που πρέπει να δίνει τα λεφτά δεν το περιμέναμε! Αν αυτό δεν αποτελεί μια ομολογία από την τοπική εφημερίδα της «παράγκας» ότι αποδέχονται και αναγνωρίζουν την νέα Γερμανική Κατοχή τότε που αποσκοπεί;

Λειτουργούν ως άλλοι «δισίλογοι και… δισίκωλοι» και ..........

καλούν τον «γκαουλάιτερ» να μη λαμβάνει καν υπόψη του την ελληνική πολιτική ηγεσία. Να δίνει, λέει, τα λεφτά στην «ομόσπονδη Περιφέρεια της Ευρώπης». Προφανώς, μέχρι να γίνει η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης, τη… δουλειά μπορούν να κάνουν απευθείας, με ανάθεση οι «ανταποκριτές» του Ράϊχ(ενμπαχ). Και φυσικά με το αζημίωτο!

Κάπως έτσι «δούλευαν» παλιότερα και την «υπόθεση» για απευθείας αναθέσεις έργων στον «Μορέα», στη Μεσσηνία, οι αυτόκλητοι σωτήρες του τόπου, τα παραδημοσιογραφικά απολιθώματα του πιο άκρατου κρατισμού, τα τελευταία σταγονίδια του «σταλινισμού». Και να που ήρθε η ανταμοιβή!

Η εφημερίδα της «παράγκας» διαφημίζει(!) τώρα κατ’ αποκλειστικότητα το … δρόμο του «Μορέα»! Αύριο τις άλλες δουλειές του αφεντικού. Άξιος ο μισθός σας… Κρατάει όμως χρόνια αυτή η κολόνια, αφού οι «αντιπρόσωποι» της διαπλοκής στη Μεσσηνία, ήταν οι παλιοί ανταποκριτές της, ενώ τώρα που οι «δουλειές» μεγαλώνουν αναλαμβάνουν την «ανταπόκριση» απ’ ευθείας με τους «γκαουλάιτερ» του νέου κατακτητή!

Αυτή είναι κύριοι σήμερα η σύγχρονη δημοσιογραφία! Χειραγώγηση, παραπληροφόρηση, αθέμιτος ανταγωνισμός και υπόγειες διαδρομές, συστήματα παρακολούθησης των «αντιπάλων» και εκφοβισμός των πάντων! Όσοι δεν περνάνε από τον πάγκο του ένδοξου πάλαι ποτέ «κασετοπειρατή» θα τους «δίνουν» απ’ ευθείας στις κατοχικές αρχές, ενώ όσοι δεν πειθαρχούν θα τους «βασανίζουν» στα πρώην εργοτάξια του «Μορέα» για να μην ακούγονται οι… κραυγές τους!!!

Όχι θ’ άφηναν να τους ξεφύγει η κατάσταση, τις δημοτικές και τις περιφερειακές αρχές να ζητούν αποκέντρωση και οικονομική αυτοδυναμία ή τα ελληνικά κόμματα και την πολιτική ηγεσία της χώρας να «τσαμπουκαλεύεται» στα ντόπια αφεντικά, τους «νταβατζήδες» της διαπλοκής, και τους ξένους επικυρίαρχους! Σιγά που θ’ άφηναν την ευκαιρία να πάει χαμένη, αφού η «νέα κατοχή» προοιωνίζεται μακρά και επώδυνη. Μόνο οι εκλεκτοί των νεοκατακτητών και των εδώ αντιπροσώπων τους θα περνάνε καλά! Όπως στην Κατοχή οι δοσίλογοι. Οι άλλοι στον Καιάδα και την άβυσσο, αφού η «ομόσπονδη Περιφέρεια της Ευρώπης» δεν θα χρειάζεται θεσμούς, νόμους και δημοκρατία! Όλοι κάτω από τη «μπότα» του… κουπονάκια! Του θλιβερού Ντινάκια, του δραπέτη των κοινωνικών αγώνων, του επιλήσμονα και αχάριστου ανθρωπάκου που στο βωμό των προσωπικών του συμφερόντων δεν ωρροδεί προ ουδενός! Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα, αφού «δικτατορίσκους» δεν γουστάρει ο λαός, ούτε ο τράχηλος του Έλληνα υποφέρει τον όποιο τυραννικό ζυγό. Θα τους κατεβάσει τις «κουκούλες», όσο κι αν τις φτιασιδώνουν καλυπτόμενοι υπό τον «επαναστατικό» μανδύα του «Σύριζα»! Αλήθεια σε ποια συνιστώσα είστε εσείς;

ΘΑΝ. ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ

Υ.Γ.: Το άλλο από την Αρκαδία το γνωρίζουν οι το Πάπαρι επικαλούμενοι; «Αλλιώς @αμ@ν στου Μάναρη κι αλλιώς στ’ Ανεμοδούρι…». Όλα τ’ άλλα δεν είναι απλά «μάντολες», αλλά …παπαριές και εξυπνοβλακείες!!!

Κατασκευές στην άμμο της παραλίας της Κυπαρισσίας

Εντυπωσιακή ήταν η κατασκευή στην άμμο που έκανε ο Νίκος Ζαχαρίου του Εικαστικού Εργαστηρίου Κυπαρισσίας το Σαββατοκύριακο στα Ποράκια στην παραλία Κυπαρισσίας.

Το διήμερο διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση, με λιγοστούς να ανταποκρίνονται, αλλά ο κ. Ζαχαρίου με ανθρώπους του Εργαστηρίου έφτιαξαν στην άμμο μια χελώνα καρέτα!
Για να ολοκληρωθεί το έργο, όταν νύχτωνε την ........

Κυριακή, χρειάστηκαν πολλές ώρες. Από το Σάββατο το πρωί το ξεκίνησε ο κ. Ζαχαρίου και το τελείωσε όταν νύχτωνε την Κυριακή.

Το Εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων στα Πισωλιούρια Χριστιανούπολης. [ Φωτό και Video ]

Ένα πανέμορφο εκκλησάκι στην θέση Πισωλιούρια Χριστιανούπολης είχαμε χθες την ευκαιρία να επισκεφθούμε κατά την διάρκεια επίσκεψης μας στην αναβίωση του Αργαλειού από την Ένωση Φιλιατρινών Γυναικών.

Ενα πολύ παλιό εκκλησάκι του οποίου η ιστορία είναι πολύ παλιά και που το πέρασμα του χρόνου το μετέτρεψε σε συντρίμια.
Οι άνθρωποι της περιοχής μετά από ...........

πολλά χρόνια και μετά την παραχώρηση του χώρου από τον κ. Κυριακόπουλο επάνω στα θεμέλια του φτιάχτηκε ξανά το νέο εκκλησάκι.
Τα εγκαίνια τού έγιναν πριν ένα μήνα περίπου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομου παρουσία πλήθους κόσμου.

Δείτε φωτογραφίες και Video
Κλίκ στις φωτό για μεγάλο μέγεθος
Φιλιατρά: Παρουσίαση Βιβλίου του Βασίλη Κολοβού.

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Παρουσίαση του μυθιστορήματος "Το δώρο του χιονιού" του συγγραφέα - ηθοποιού Βασίλη Κολοβού, θα γίνει την Τετάρτη 1η Αυγούστου και ώρα 21:45 στο αίθριο του Δημαρχείου Φιλιατρών ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών "Ο Πυρσός".

Περιγραφή
"Εγώ, κύριε πρόεδρε, ήμουν ένας χαμένος άνθρωπος, αλκοολικός, περιθωριακός, που λέμε συχνά και εύκολα για μερικούς ανθρώπους. Μα η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια. Ένα βράδυ, σκνίπα στο μεθύσι, ενώ έπεφτε χιόνι και ψυχή ανθρώπινη δεν περπάταγε στο δρόμο, άκουσα ένα κλάμα. Το κλάμα ενός μωρού. Ξέρετε, κύριε πρόεδρε, τι δύναμη έχει ένα τέτοιο κλάμα; Μπορεί να γυρίσει ανάποδα τον κόσμο. Εμένα άλλαξε μέσα μου ο κόσμος, που λέει κι ο ποιητής. Μόνο που εγώ δεν μπήκα στο ψυχιατρείο, όπως εκείνος, αλλά κέρδισα τη ζωή που είχα χάσει."

Υπάρχουν όμως περιθώρια να ανακτήσει κανείς ό,τι ..........

έχει χάσει στη ζωή του; Γιατί ο Φώνης, ο ήρωας αυτού του συγκινητικού βιβλίου, δεν είχε χάσει μόνο τη δύναμη να διεκδικήσει το ρόλο του στην κοινωνία, είχε χάσει και την ελπίδα για την αγάπη και την προσμονή της ανταπόδοσής της. Κι όμως, ενώ όλα φαίνονταν να έχουν τελειώσει, μια νέα ύπαρξη ανάστησε ό,τι είχε ξεχάσει. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, γιατί πίσω από αυτό το δώρο της νύχτας και του χιονιού δεν υπήρχε μόνο ένα μυστηριώδες παρελθόν, αλλά παραμόνευε και ένα περιπετειώδες μέλλον.

Ποιός είναι ο Βασίλης Κολοβός

Ο Βασίλης Κολοβός γεννήθηκε το 1946 στο ορεινό χωριό Πετρωτό της Φθιώτιδας, στην επαρχία Δομοκού. Από τα δώδεκα χρόνια του εργάστηκε σε βιβλιοπωλείο, κουρείο, ραφτάδικο, μπακάλικο, καφενείο, σε διάφορα εργοστάσια και στις οικοδομές. Πήγε στο νυχτερινό Γυμνάσιο. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 1967.

Άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του ηθοποιού το 1972. Έπαιξε με πάρα πολλούς θιάσους σε περισσότερες από εκατό παραστάσεις κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Πήρε μέρος σε δεκαπέντε κινηματογραφικές ταινίες και είκοσι τηλεοπτικά σίριαλ. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ασχολήθηκε και με τα συνδικαλιστικά προβλήματα των ηθοποιών επί τριάντα χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος και του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Η επαφή του με το λαϊκό κίνημα άρχισε όταν έκανε τα πρώτα του μεροκάματα και συνεχίζεται ακόμη.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, Θυμάσαι, πατέρα;, κυκλοφόρησε το 1994. Το δεύτερο, με τίτλο Η αυλή με τα σπασμένα όνειρα, το 1998, οι Αγίες των ημερών τους το 2001, Το καλοκαίρι μάς προσπέρασε το 2003 και το Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ το 2007. Το Θυμάσαι, πατέρα; επιλέχθηκε το 1998 να είναι για τέσσερα χρόνια η βασική διδακτέα ύλη στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, στο Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας, μαζί με τον Επιτάφιο του Ρίτσου, την Αυλή των θαυμάτων του Καμπανέλλη και τη Σαρκοφάγο του Ιωάννου.

Επισκέφθηκε το Σίδνεϊ τέσσερις φορές, προσκεκλημένος από την εκεί ελληνική κοινότητα. Μίλησε στα παιδιά για το βιβλίο του και έδωσε τις διαλέξεις: «Γιάννης Ρίτσος, ο ποιητής της Ειρήνης», «Η Επανάσταση του ’21 και ο στρατηγός Μακρυγιάννης», «Κώστας Βάρναλης, ο οδηγητής του λαού μας» και «Φώτης Αγ­γουλές, ο λαϊκός μας ποιητής».

Φιλιατρά: Κρούσμα εξαπάτησης ηλικιωμένης.

Κρούσμα εξαπάτησης μιας ηλικιωμένης είχαμε σήμερα στις 11 περίπου το πρωϊ στα Φιλιατρά όπου άγνωστη γυναίκα με ξανθό μαλλί και αδύνατη πλησίασε την γιαγιά στην οποία προσποιήθηκε ότι ήταν σταλμένη από την κόρη του θύματος η οποία νωρίτερα είχε βγει εκτός σπιτιού και ζητούσε χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς.
Η γιαγιά την πίστεψε και της έδωσε ...........

600 ευρώ από την σύνταξη της. Δυστυχώς όταν κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης ήταν ήδη πολύ αργά.

Δώστε λίγη προσοχή στους ηλικιωμένους και κάντε τους να πονηρεύονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα στοιχεία της γιαγιάς είναι στην διάθεση μας και για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονται.

Αναβίωσαν χθές τον Αργαλειό στα Πισωλιούρια Χριστιανούπολης [ Φωτό και Video ]

Μια υπέροχη εκδήλωση αναβίωσης του Αργαλειού με όλη την μεγαλοπρέπεια της τότε εποχής έγινε χθες το απόγευμα στις 7:30 στην θέση Πισωλιούρια Χριστιανούπολης κοντά στην κατασκευή του Φιλιατρινού φράγματος από την Ένωση Φιλιατρινών Γυναικών.

Η Εκδήλωση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία καθήλωσε τους παρευρισκόμενους οι οποίοι παρακολουθούσαν με αμέιωτο ενδιαφέρον τόσο η αναφορά στον αργαλειό από την κ. Μακρή όσο και από την όλη διαδικασία πλυσίματος του μαλλιού, το ξάσιμο του, το γνέσιμο του και την διαδικασία ύφανσης του στον αργαλειό.

Η πρόεδρος της Ένωσης Φιλιατρινών γυναικών ........

κ. Ελένη Μακρή καλοσώρισε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στην εποχή του Αργαλειού το πως και πότε οι γυναίκες ύφαιναν στον αργαλειό.
Στο πλύσιμο και στο ξάσιμο του μαλλιού συμμετείχαν οι κυρίες Γριβοκωστοπούλου Παναγιώτα Γαβρίλη Παναγιώτα και Ελένη Μακρή.

Στην αναφορά της η Κ. Μακρή είπε ότι οι γυναίκες το βράδυ με το λιχνάρι ασχολούνταν τον αργαλειό καθώς όλη την ημέρα ασχολιώντουσαν με άλλες εργασίες. Οι γυναίκες αφού έγνεθαν το μαλλί το περνούσαν από την ανέμη και μετά έμπαινε στον αργαλειό για την ύφανση του.
Την λεπτομερή αναφορά στην ύφανση του μαλλιού ανέλαβε να κάνει η κυρία Άννα Γριβοκωστοπούλου η οποία και έλυσε τις όποιες απορίες είχαν οι παρευρισκόμενοι.

Αμέσως μετά την εκδήλωση ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα με προϊόντα φτιαγμένα από τις γυναίκες όπως κέϊκ, λουκανικάκια χωριάτικα, φετούλες μπαμπανάτσα, τυρί κρασί κλπ.

Το Video που θα βρείτε παρακάτω είναι κατατοπιστικότατο.
Κλίκ στις φωτογραφίες για μεγάλο μέγεθος
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΘα πραγματοποιηθούν και φέτος οι καθιερωμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών το τριήμερο 2, 3 και 4 Αυγούστου, και στις 10 Αυγούστου στα Φιλιατρά.

Στις 2 & 3 Αυγούστου θα γίνει το «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» που απευθύνεται σε παιδιά από την ηλικία του νηπιαγωγείου μέχρι και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Σ` αυτό, τα παιδιά μπορούν να περάσουν δύο δημιουργικά απογεύματα στο Πάρκο της Βλαχέρνας από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 8.45 το βράδυ, ζωγραφίζοντας με διάφορες τεχνικές, κάνοντας κατασκευές, κολάζ και πλαστελίνη. Κάθε χρόνο τις μέρες αυτές συγκεντρώνονται στο Πάρκο παιδιά από όλη την περιοχή αλλά και παιδιά των καλοκαιρινών επισκεπτών που γνωρίζουν την εκδήλωση και την περιμένουν με πολλή χαρά.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μια μαγευτική βραδιά, τη .........

«ΒΡΑΔΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» στο Πάρκο της Βλαχέρνας, το Σάββατο 4 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ.. Σ` αυτήν θα δώσει συναυλία η Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων και θα χορέψουν τα τμήματα των παραδοσιακών χορών. Επίσης θα υπάρχει έκθεση με τις δραστηριότητες των παιδιών που πήραν μέρος στο διήμερο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ». Στο τέλος της εκδήλωσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα φιλοξενήσει τους παρευρισκόμενους με γλυκά και αναψυκτικά.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων του Συλλόγου Φιλοπροόδων θα κλείσει με την εμφάνιση της φιλαρμονικής και δύο τμημάτων του χορευτικού του στην Πλατεία της πόλης την Παρασκευή 10 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ..

Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τρυφιλίας.

Εκ Μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Εφημερεύον φαρμακείο στα Φιλιατρά γι αυτήν την εβδομάδα

Την εβδομάδα από 30 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2012 εφημερεύει το φαρμακείο:

Βασίλη Παπαθεοδοσίου

Tηλ: 2761 - 0 - 32229
Κιν. 693 - 2337104


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι εφημερίες των Φαρμακείων ξεκινούν κάθε Δευτέρα στις 08:00 ακριβώς και λήγουν ξημερώματα της άλλης Δευτέρας στις 07:59 το πρωί.