Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Αναγνώστης για τα Αρχαία Ερανα

Συνεχίζοντας τις σκέψεις για τα αρχαία έρανα, κατά μήκος του λόφου ανατολικά της Αγ. Κυριακής θα πρέπει να υπάρχει αρχαίο θέατρο ή ίχνη αρχαίου θεάτρου.

Αν τα έρανα ήταν μεγάλη πόλις θα έπρεπε να συμπεριλάμβανε την μυριτοβα και τις βρύσες.

Στην μυριτοβα στο ......

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Πως ογκoμετρούμε την δεξαμενή μας

Ξεκινά σε μια εβδομάδα (15 Οκτωβρίου) η διάθεση του Πετρελαίου θέρμανσης και το μεγάλο ζητούμενο είναι το πώς θα αντιμετωπιστούν το κρύο και η παγωνιά που αυτό προϋποθέτει μια μεγάλη δαπάνη για ένα νοικοκυριό.

Στην σημερινή ......

Αλλαγή ώρας 2017. Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Οκτώβρη θα αλλάξει η ώρα από θερινή σε χειμερινή και ο δείκτης θα γυρίσει μια ώρα πίσω.
Ειδικότερα η αλλαγή .....