Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Capital Controls: Ραγδαίες εξελίξεις - Αυξάνεται το όριο ανάληψης σε λίγες ημέρες - Όλες οι αλλαγές

Σχέδιο χαλάρωσης των capital controls, που προβλέπει τη δυνατότητα σωρευτικής ανάληψης ύψους 1.800 ευρώ μηνιαίως ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό Ίδρυμα, αλλά και προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμό ανακοινώνει εντός των ......