Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Οι μεταθέσεις αστυνομικών καταργηθέντων Τμημάτων

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Μεταθέσεων Κατωτέρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και ελήφθησαν αποφάσεις για τις τοποθετήσεις των αστυνομικών υπαλλήλων των καταργηθέντων αστυνομικών .....