Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Οι μεταθέσεις αστυνομικών καταργηθέντων Τμημάτων

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Μεταθέσεων Κατωτέρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και ελήφθησαν αποφάσεις για τις τοποθετήσεις των αστυνομικών υπαλλήλων των καταργηθέντων αστυνομικών .....