Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Ομαδική Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά των εισφορών/τέλους του εκκαθαριστικού σημειώματος του Υπουργείου Οικονομικών

Πρόκειται να καταθέσουμε κατόπιν αιτημάτων συμπολιτών μας ομαδική Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε κατά των Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την επιβολή:

1. της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (Φ.Π.) άρθρου 29 ν. 3986/2011

2. της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες Φυσικών Προσώπων (Φ.Π.) άρθρου 30 ν.3986/2011

3. του τέλους επιτηδεύματος άρθρου 31 ν.3986/2011.

Όποιος άλλος επίσης ενδιαφέρεται σχετικά μπορεί ............

να δηλώσει συμμετοχή στην ομαδική αυτή άσκηση του δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 20 παρ. 1) μέχρι και την 25η Οκτωβρίου 2011

Έννομο συμφέρον έχουν όλοι οι φορολογούμενοι, που έλαβαν Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εισφορών & Τέλους Επιτηδεύματος ν. 3986/2011

Η τυχόν ευδοκίμηση της αίτησης θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των εισφορών & του τέλους του εκκαθαριστικού σημειώματος τελεσίδικα & χρονικώς ταχέως στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σύγκριση με προσφυγές σε Διοικητικά Πρωτοδικεία, που & χρονοτριβούν & οι αποφάσεις τους δεν είναι τελεσίδικες με αποτέλεσμα περαιτέρω έξοδα & χρόνο για εκδίκαση της υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό.

Οι Δικηγόροι Αθηνών:
Ιωάννης Ανδριόπουλος του Γεωργίου andriopoulos@bluewin.ch
Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς του Βασιλείου hariskatsivardas@yahoo.gr

Πως Πληρώνω την ΔΕΗ και ΟΧΙ το χαράτσι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Φίλοι που εργάζονται σε τράπεζες μας έστειλαν οδηγίες για τον τρόπο πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ, χωρίς να πληρωθεί το τέλος ακινήτων και χωρίς να κινδυνέψουμε να μείνουμε χωρίς ρεύμα.
‘Εχουμε και λέμε λοιπόν: .........

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ, στον οποίο έχει ενσωματωθεί το…. τέλος «ΜΟΝΙΜΗΣ» εισφοράς (παράνομο και, το βασικότερο, ΑΝΗΘΙΚΟ, λόγω της επιχειρούμενης «συγκεκαλυμμένης» αλητείας).

1. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε, καταθέτοντας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τη νόμιμη οφειλή σας. Ως νόμιμη οφειλή ορίζεται, αυτό που πληρώνατε μέχρι σήμερα στη ΔΕΗ. Ειδικότερα,
το «Α» = αυτό που οφείλετε στη ΔΕΗ, για το ρεύμα που καταναλώσατε +
το «Β» = χρεώσεις προς τρίτους (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΤ).

2. Πάτε σε ΑΤΜ «μεγάλης» τράπεζας (μεγάλη = που θα είναι συμβεβλημένη με τις ΔΕΚΟ), με το λογαριασμό της ΔΕΗ ή με τον 12 ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, ο οποίος αναφέρεται στο λογαριασμό του ρεύματος (στη σελίδα 2/2). Εννοείται, ότι στην τράπεζα που θα επιλέξετε, διατηρείτε τραπεζικό λογαριασμό «συνδεδεμένο» με την κάρτα σας.

3. Ακολουθείτε τις οδηγίες του μηχανήματος, δηλαδή: συνδέεστε με το ΑΤΜ, επιλέγετε «άλλες συναλλαγές», «πληρωμές ΔΕΚΟ», «ΔΕΗ», πληκτρολογείτε τον «κωδικό ηλεκτρονικής συναλλαγής» κι’ εκεί, που θα σας ζητηθεί, να ορίσετε το ποσόν πληρωμής, πληκτρολογείτε μόνον το άθροισμα «Α Β» του λογαριασμού. Παίρνετε την απόδειξή σας κι’ έτσι, έχετε τακτοποιήσει την οικονομική σας υποχρέωση προς τη ΔΕΗ, η οποία, δεν δικαιούται, σε καμία περίπτωση να κόψει το ρεύμα. Το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ, «βλέπει», ότι εξοφλήσατε τη νόμιμη, προς τη ΔΕΗ, οφειλή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Θα εξοφλήσετε το λογαριασμό μόνο μέσω ΑΤΜ και όχι «εισπρακτικής μηχανής». Γιατί το υπογραμμίζω αυτό? στα ΕΛΤΑ π.χ. υπάρχει εισπρακτική μηχανή, όπου εξοφλούνται οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Όμως, η φιλοσοφία της εν λόγω μηχανής, που «σκανάρει-διαβάζει» το λογαριασμό, δεν επιτρέπει «μερική» εξόφληση του λογαριασμού, δηλαδή, ή θα πληρωθεί το σύνολο του λογαριασμού (άρα και το χαράτσι) ή τίποτα. Επιπλέον, όσοι εξοφλείτε τη ΔΕΗ με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού σας, θα πρέπει να την ανακαλέσετε, προσωρινά τουλάχιστον, μέχρι να ξεκαθαρίσει η «βρώμα» με το χαράτσι.

4. Σε περίπτωση που έχετε κατοικία, την οποία εκμισθώνετε σε τρίτο, ανεξάρτητα από το εάν η παροχή του ρεύματος είναι στο δικό σας όνομα ή σε αυτό του μισθωτή (ενοικιαστή), κάνετε το εξής:

α) επισημαίνετε εγκαίρως στον ενοικιαστή σας, να μην πληρώσει κανένα λογαριασμό της ΔΕΗ, που θα περιέχει το χαράτσι,

β) του ζητάτε να σας δώσει τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής καθώς και το ποσόν που αφορά τις χρεώσεις «Α» και «Β» του λογαριασμού. Εξοφλείτε κανονικά το λογαριασμό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. 2 & 3) και ζητάτε από τον ενοικιαστή σας, να σας καταβάλει με το επόμενο μίσθωμα και το ποσόν που καταβάλατε εσείς, για δικό του λογαριασμό, στη ΔΕΗ.

Απλό δεν είναι;
Γιατί άλλο νομιμότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, και άλλο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ. Τίμια και πολιτισμένα πράγματα (και καμία σχέση με Τσίπρα, Παπαρήγα, «δεν πληρώνω», ΓΕΝΟΠ, κλπ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Και δυό λόγια, για τους πιο επιφυλακτικούς και «φοβισμένους»:

i. Ο συνήθης τρόπος, για να διακοπεί η οικιακή ηλεκτρική παροχή, είναι η αφαίρεση μίας ασφάλειας ή το κατέβασμα ενός μικρο-αυτόματου διακόπτη στο μετρητή του ρεύματος (σιγά, μη χρησιμοποιήσει η ΔΕΗ καλαθοφόρο όχημα, για να κόψει την παροχή του ρεύματος από την κολώνα, σε μονοκατοικίες. Χρειάζεται πολύ … θάρρος από τους υπαλλήλους της, που θα τολμήσουν κάτι τέτοιο). Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων (για λόγους προστασίας, καλαισθησίας, κλπ.), ο εν λόγω μετρητής ευρίσκεται σε κάποιο ερμάριο (κουτί-ντουλάπι).

ii. Ως γνωστόν, ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται ανά δίμηνο («έναντι» & «εκκαθαριστικός»). Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την καταγραφή της ένδειξης του μετρητή, από κάποιο συμβεβλημένο με τη ΔΕΗ εργολάβο, μία φορά το 4-μηνο (δηλαδή, τρεις φορές το χρόνο). Επιπλέον, σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ, στο κάτω μέρος, υπάρχει σαφής αναγραφή της ημερομηνίας, που θα γίνει η εν λόγω μέτρηση, στη συνέχεια της οποίας εκδίδεται ο εκκαθαριστικός λογαριασμός (συγκεκριμένα αναγράφεται: «επόμενη μέτρηση π.χ. στις 20.12.2011»). Ετσι, ο κάθε ένοικος, γνωρίζει πάντα την ακριβή ημερομηνία, που θα έρθει ο καταμετρητής (πιτσιρικάς συνήθως), για να καταγράψει τη μέτρηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

iii. Σε πολλές μονοκατοικίες και ειδικότερα στις παλαιές, το ερμάριο του μετρητή ευρίσκεται εντός του οικοπέδου του σπιτιού, οπότε, κατά κανόνα, η πρόσβαση σε αυτό, είναι δυνατή, μόνο με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη του σπιτιού (δηλαδή, θα πρέπει να έχει ξεκλείδωτη την εξώπορτα, κ.ο.κ.). Οπότε, σ’ αυτή την περίπτωση, για να κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα, θα πρέπει να εφοδιαστεί … με εισαγγελικό ένταλμα, για να μπει στο σπίτι σας! Συνεχίζω. Σε πιο σύγχρονες όμως μονοκατοικίες, συχνά το ερμάριο του μετρητή ευρίσκεται στο πεζοδρόμιο, π.χ. δίπλα στην εξώπορτα του σπιτιού. Σε αυτή την περίπτωση, βάζετε ένα γερό λουκέτο, κι’ έτσι διασφαλίζετε, ότι κανένας δεν θα έχει πρόσβαση στο μετρητή, χωρίς τη συναίνεσή σας. Τέλος, στις πολυκατοικίες-διαμερίσματα, όλοι οι μετρητές ευρίσκονται σε κοινό ερμάριο, το οποίο συνήθως ευρίσκεται σε εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο, για να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση ο καταμετρητής. Ισχύει το ίδιο, με την προηγούμενη περίπτωση: βάζετε ένα λουκέτο στο ερμάριο, κρατάει π.χ. το κλειδί ο διαχειριστής ή ο αντικαταστάτης του και οι μετρητές είναι προσβάσιμοι μόνο με τη συναίνεση των ενοίκων.

Κι’ επειδή, όπως ανέφερα στο (ii) παραπάνω, η ημερομηνία καταγραφής της ένδειξης του μετρητή γίνεται ανά τετράμηνο, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, μεριμνάτε, τη συγκεκριμένη ημέρα (σημειώστε τη στο ημερολόγιό σας), να είναι προσβάσιμος ο μετρητής, για να καταστεί δυνατή η καταμέτρηση. Αλλά ακόμα και αν ξεχάσετε ν’ ανοίξετε την εξώπορτα ή να ξεκλειδώσετε το ερμάριο των μετρητών, με αποτέλεσμα, να μην μπορέσει ο καταμετρητής να κάνει τη δουλειά του, ουδέν πρόβλημα. Διαβάζετε μόνος σας την ένδειξη στο μετρητή σας, τηλεφωνείτε στο 10500 (ΔΕΗ) και τους την λέτε.

iv. Τέλος, ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που αποφασίσει/καταφέρει η ΔΕΗ να σας κόψει το ρεύμα, ουδέν πρόβλημα. Φωνάζετε τον ηλεκτρολόγο της γειτονιάς, σας αντικαθιστά/σηκώνει την ασφάλεια, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και την επόμενη φορά, … φροντίστε όμως, να είστε πιο προσεκτικοί, δηλαδή, εν τη απουσία σας, να μην έχει κανένας πρόσβαση στο μετρητή σας.

Υ.Γ.
Πάντως, όποιος αποφασίσει να πληρώσει το χαράτσι, καλό θα είναι, να μην παραπονεθεί ή καταφερθεί ξανά εναντίον αυτών (ανεξαρτήτως κόμματος), που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Εννοώ, εφεξής, δεν θα έχει κανένα απολύτως δικαιολογητικό, να κατηγορεί-βρίζει τον Παπανδρέου (με τους υπουργούς του) ή τον Καραμανλή ή τις Τσιπρο-παπαρήγες, ως κλέφτες, λαμόγια, άχρηστους, κλπ. Ούτε να ζητάει προσφυγή στις κάλπες, να ισχυρίζεται, ότι δεν αντέχει άλλους φόρους ή ότι πληρώνει αυτός, για να τρώνε οι «ημέτεροι», κ.ο.κ. Δεν θα έχει κανένα απολύτως λογικό έρεισμα γι’ αυτό, αφού, θα έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τον εαυτό του (= ασυνέπεια λόγων και πράξεών του). Και το κυριότερο, θα έχει χάσει τη μία και ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, να περάσει το πιο ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό μήνυμα, σε όλους αυτούς, που τόσα χρόνια μας δουλεύουν κι’ εξακολουθούν να μας αντιμετωπίζουν ως όχλο, βοώντα μεν, ανύπαρκτο και γραφικό δε.

Και το μήνυμα αυτό λέει: κύριοι, όλα τα πράγματα έχουν και τα όριά τους, γι’ αυτό,

ΚΑΤΩ ΤΑ «ΞΕΡΑ» ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ,

η ατομική (μικρο)ιδιοκτησία δεν είναι… έγκλημα, ούτε θα μας την αρπάξετε, όπως αρπάζατε τόσα χρόνια τα λεφτά μας!

Aυτό το άρθρο προέρχεται από το: http://neakeratsiniou.blogspot.com/2011/10/blog-post_6614.html#ixzz1b7GCYtV1

Γαργαλιάνοι News

184εκ. ευρώ από ΕΣΠΑ για έργα της Μεσσηνίας

Ποια έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, ποιοι οι στόχοι

Το ποσό των 184.000.000 ευρώ αγγίζει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έργα στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει με συνέντευξή της στο «Θ» η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου.
Η πλειοψηφία έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση ........

στο ΕΣΠΑ και αφορά όλους τους κωδικούς που αυτή τη στιγμή είναι «ανοιχτοί», όπως οδοποιία, σχολική στέγη, πολιτισμός κ.λπ. Χαρακτηριστικό είναι, όπως αποκαλύπτει η κα Νικολάκου, ότι στους κωδικούς των τομέων της υγείας και της παιδείας δεν υπήρχε καμία κινητικότητα και λίμναζαν περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ.
Η κα Νικολάκου επισημαίνει, επίσης, ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο προγραμματισμός έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ενώ μετά από παρέμβαση του περιφερειάρχη, Πέτρου Τατούλη, θα ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και μελέτη έργου.

Εντάξεις

Αρχικά, η κα Νικολάκου υπενθύμισε ότι η αιρετή Περιφέρεια ζητούσε την αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ από την αρχή του 2011, διότι θεωρεί πως αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής και πρέπει η διαχείριση και η επιλογή των έργων να γίνεται με προγραμματισμό, ορθολογισμό, ανταποδοτικότητα και να συνάδει με το γενικότερο αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.
«Από την πρώτη στιγμή», εξήγησε, «παρ’ όλο που η αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ παραχωρήθηκε την 1/7/2011 και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, είχαμε φροντίσει να προετοιμαστούμε, έτσι ώστε να εντάξουμε άμεσα όσα έργα ήταν ώριμα και παράλληλα με γρήγορους ρυθμούς να προχωρήσουν όσα είναι μελετητικά ώριμα για την ένταξή τους, με στόχο μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή ένταξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κωδικοί των πολύ σημαντικών τομέων της υγείας και της παιδείας ουσιαστικά δεν είχαν καμία κινητικότητα και λίμναζαν πλέον των 60 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπάρχει καμιά σχεδόν μελετητική ωριμότητα. Για το λόγο αυτό, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη, έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις με εκπροσώπους των υπουργείων Υγείας και παιδείας, με υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα άμεσης ένταξης».

Πρόγραμμα Τουρισμός

Όπως ακολούθως η αντιπεριφερειάρχης εξήγησε, επειδή το ΕΣΠΑ σχεδιάσθηκε πριν από την οικονομική κρίση, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για αναγκαιότητα άμεσης αναμόρφωσής του, ζητώντας παράλληλα από τη Διαχειριστική Αρχή, εκτός από την αναμόρφωση, να προχωρήσει και στη δημιουργία νέων κωδικών για να διευρυνθεί η επιλεξιμότητα των δράσεων και, κυρίως, του κωδικού που αφορά στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή, με δεδομένα τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Για τον τομέα του πολιτισμού, η κα Νικολάκου παρατήρησε ότι έχει γίνει υπέρβαση του ορίου (overbooking) και ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας δεν υπάρχει ούτε ένα έργο το οποίο να είχε μελετητική ωριμότητα και να μην έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με συνεχείς συσκέψεις εξαντλεί κάθε δυνατότητα ένταξης δράσεων στο ΕΣΠΑ και ήδη προετοιμάζεται για να υποβάλει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου μέσω συγκεκριμένου προγράμματος. Το μεγάλο πρόβλημα του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα είναι τα έργα- γέφυρες, έργα δηλαδή που ξεκίνησαν, ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν και υπερκοστολογήθηκαν. Καθώς και η ένταξη έργων χωρίς προοπτική, με κριτήρια μικροπελατειακά και μικροπολιτικά και όχι εντασσόμενα σε μια αναπτυξιακή λογική. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, έχει στόχο να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσεις απόλυτα αξιόπιστες, με πλήρη ωριμότητα και με τεκμηριωμένη αναπτυξιακή προοπτική», συμπλήρωσε η κα Νικολάκου.

Ένταξη μελετών

Τέλος, υπογράμμισε ότι με δεδομένο ότι οι πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι ελάχιστες, ο περιφερειάρχης ζήτησε από τη Διαχειριστική Αρχή να εξετασθεί η δυνατότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ ακόμα και των μελετών, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία: «Η πρότασή του έγινε αποδεκτή και σύντομα, ξεκινώντας μάλιστα από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το πρώτο έργο με αυτή τη διαδικασία. Όπως είχε δηλώσει ο κ. Τατούλης από την αρχή, για την αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας αποτελεί το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα χτίσουμε την ανάπτυξη της Νέας Πελοποννήσου. Ως υπεύθυνη αντιπεριφερειάρχης για τα έργα, με αρμοδιότητα και το ΕΣΠΑ, ήδη στην αιρετή Περιφέρεια έχουμε ξεκινήσει τον προγραμματισμό έργων και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι με μελετητική ωριμότητα όλων των έργων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Περιφερείας μας».
Τα έργα της Μεσσηνίας, όπως παρουσιάσθηκαν από την κα Νικολάκου, είναι τα εξής:

Έργα ΔΕΠΙΝ

Έργα ενταγμένα στο ΔΕΠΙΝ για την προγραμματική περίοδο 2077-2013, συνολικού προϋπολογισμού 65.610.248 ευρώ:
-Βελτίωση – κατασκευή της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Πύλου, τμήμα Γαργαλιάνοι – Ρωμανός– (έργο –γέφυρα ΕΣΠΑ), προϋπολογισμού 19.648.180 ευρώ και ενταγμένο από 20/8/2009.
-Βελτίωση 9ης Επαρχιακής Οδού (Τμήμα εισόδου Κορώνης - τεχνικά έργα σταθεροποίησης κατολίσθησης), προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ, ενταγμένο 2/9/2011.
-Βελτίωση οδού Βελίκα – Νεοχώρι, προϋπολογισμού 955.000 ευρώ, ενταγμένο 20/6/2011.
-Οδικό δίκτυο Δροσιά - Κουρτάκι - Βλάση - Άγιοι Απόστολοι, προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ, ενταγμένο 10/10/2011.
-Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 1.217.700 ευρώ, ενταγμένο 22/11/2010.
-Ανακαίνιση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2.829.000 ευρώ, ενταγμένο 29/12/2010
-Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μηλιωτίου, προϋπολογισμού 544.000 ευρώ, ενταγμένο 21/6/2011.
-Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από πηγές Αγίου Παύλου προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Α' φάση (Τμήμα 1), προϋπολογισμού 2.375.000 ευρώ, ενταγμένο 21/6/2011.
-Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από πηγές Αγίου Παύλου προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Α' φάση (Τμήμα 2), προϋπολογισμού 1.325.000 ευρώ, ενταγμένο 31/8/2011.
-Κατασκευή Αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αετού, προϋπολογισμού 3.251.630 ευρώ, ενταγμένο 11/10/2010.
-Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαμαρίνας, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, ενταγμένο 13/10/2011.
-Αποκατάσταση τμήματος κτηριακού συγκροτήματος Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο), προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, ενταγμένο 14/12/2010.
-Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στη «Μεσόρουγα» Αλαγονίας, προϋπολογισμού 270.000 ευρώ, ενταγμένο 17/12/2010.
-Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στη Λαγκάδα, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, ενταγμένο 20/12/2010.
-Αποκατάσταση συγκροτήματος Τρουπάκηδων-Μούρτζινων στην Καρδαμύλη, (Β΄ φάση), προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, ενταγμένο 21/9/2011.
-Στερέωση και συντήρηση τοιχογραφιών και γλυπτού διακόσμου Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ενταγμένο 20/12/2010.
-Αναστήλωση ανατολικού τμήματος τειχών κάστρου Ανδρούσας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, ενταγμένο 9/8/2011.
-Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου του Νέστορα στο λόφο του Άνω Εγκλιανού, στη Χώρα Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, ενταγμένο 1/3/2011.
-Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ανάληψης Φιλιατρών, προϋπολογισμού 105.000 ευρώ, ενταγμένο 7/10/2011.
-Αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστιανούπολης Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 3.050.000 ευρώ, ενταγμένο 25/10/2010.
-Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, προϋπολογισμού 5.746.009, ενταγμένο 29/6/2010.
-Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2.815.781 ευρώ, ενταγμένο 18/7/2011.
-Ανάπλαση τμήματος Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ' φάση), προϋπολογισμού 836.400 ευρώ, ενταγμένο 15/6/2011.
-Υποδομές εξοπλισμών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (αφορά όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου), προϋπολογισμού 6.039.747 ευρώ, ενταγμένο 4/5/2011.
-Αποπεράτωση κατασκευής Λυκείου Φιλιατρών, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες, προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ, ενταγμένο 3/9/2010.
-Προμήθεια αξονικού τομογράφου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, ενταγμένο 18/7/2011.
-Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 680.000 ευρώ, ενταγμένο 18/7/2011.
-Προμήθεια μαγνητικού τομογράφου, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, ενταγμένο 14/3/2011.
-Βελτιώσεις κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών – εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 121.800 ευρώ, ενταγμένο 31/8/2011.

Υπόλοιπα έργα Μεσσηνίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ταξινομήσει άλλες 3 κατηγορίες έργων. Η πρώτη αφορά στα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης στο ΔΕΠΙΝ, συνολικού προϋπολογισμού 5.073.696 ευρώ και αυτά είναι:
-Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 4.838.996 ευρώ.
-Βελτιώσεις κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών – εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Πύλου, προϋπολογισμού 234.700 ευρώ.
Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτά που η Περιφέρεια Πελοποννήσου ονομάζει έργα – «σημαία», τα θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά και είναι προϋπολογισμού 62 εκατομμυρίων ευρώ:
-Δρόμος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ.
-Δρόμος Μεσσήνη - Εύα - Βαλύρα - Λάμπαινα -Αρχαία Μεσσήνη, προϋπολογισμού 42.000.000 ευρώ.
Άλλα 6 έργα της Μεσσηνίας βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης και είναι συνολικού προϋπολογισμού 51.277.000 ευρώ:
-Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού (τμήμα παράκαμψης Κάμπου- Σταυροπηγίου), προϋπολογισμού 4.377.000 ευρώ.
-Βελτίωση 38ης επαρχιακής οδού (τμήμα Σουληνάρι - Κρεμμύδια - Κορυφάσιο), προϋπολογισμού 12.250.000 ευρώ.
-Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού (τμήμα Τουλούπα Χάνια έως διασταύρωση Μεταξάδας), προϋπολογισμού 15.700.000 ευρώ.
-Βελτίωση 8ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ραυτόπουλο - Μουριατάδα), προϋπολογισμού 12.800.000 ευρώ.
-Βελτίωση 8ης επαρχιακής οδού (τμήμα Μουριατάδα - Κυπαρισσία), βρίσκεται σε πρώιμη μελετητική φάση.
-Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης, προϋπολογισμού 6.150.000 ευρώ.

Θάρρος

Απόπειρα, με πυροβολισμό, ληστείας σε οικία στην Αγία Κυριακή

Απόπειρα ληστείας με πυροβολισμό σημειώθηκε στις 2.00 π.μ. της Παρασκευής σε οικία 75χρονης στην Αγία Κυριακή Φιλιατρών.
Δύο άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι όπου διαμένει μόνη η 75χρονη, η οποία εκείνη την ώρα κοιμόταν. Αφού την ξύπνησαν, την απείλησαν ζητώντας της επιτακτικά χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακινητοποίησαν τη γυναίκα και την έδεσαν, ενώ έκοψαν το καλώδιο του τηλεφώνου και έψαξαν σε όλο το σπίτι για χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα και είδη αξίας.
Μετά ετράπησαν σε φυγή και για εκφοβισμό ............

πυροβόλησαν στον αέρα.

Το πρωί η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, άνδρες της οποίας μετέβησαν στο σπίτι και ερεύνησαν για στοιχεία των δραστών, ενώ συνέλεξαν τους κάλυκες από τους πυροβολισμούς. Όπως διαπιστώθηκε, πιθανότατα οι ίδιοι δράστες είχαν παραβιάσει και άλλα σπίτια κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή.

Το θλιβερό αυτό περιστατικό εγκληματικότητας συνέβη ένα 24ωρο μόλις μετά το μπαράζ παραβιάσεων στη Μώραινα Φιλιατρών, με τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε απόγνωση και να ζητούν να ενταθεί η αστυνόμευση.

Θάρρος

Τα blogs και οι ρουφιάνοι με το μπλοκάκι

Τα blogs είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις που έφερε το ίντερνετ στα επαγγέλματα της πληροφορίας.
Μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση ενημέρωση, να εμφανίζουν απόψεις οι οποίες δεν θα δημοσιεύονταν σε ένα παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης και να φέρνουν την «δημοσιογραφία του πολίτη» στο προσκήνιο.
Δεν μπαίνει θέμα λοιπόν αν κάποιος είναι ή όχι ..........

με τα blogs. Είναι μια μεγάλη επανάσταση. Αυτοί που προσάπτουν διάφορα στα blogs, καλά θα κάνουν να θυμηθούν τα «παραδοσιακά» εκείνα Μέσα Ενημέρωσης, που πρόσφατα μετέδωσαν ρεπορτάζ από την συνάντηση Καραμανλή-Ερντογκάν που δεν έγινε ποτέ. Το δίλημμα λοιπόν δεν είναι blog ή όχι blog, αλλά τι είδους πληροφόρηση.

Για να το πω χοντρά, πληροφόρηση για τον πολίτη ή για τα συμφέροντα. Αμπλοκάριστη ή με το μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών του ρουφιάνου. Πολλά ελληνικά blogs στάθηκαν πρωτοπόρα, εμφανίζοντας μια εναλλακτική και αδέσμευτη ενημέρωση. Παραμένουν τέτοια. Κάποια άλλα όμως, προσπαθούν να αντικαταστήσουν το νταβατζιλίκι των παραδοσιακών νταβατζήδων. Παρέχουν εξυπηρετήσεις και διατεταγμένη υπηρεσία με το αζημίωτο. Παίζουν το ρόλο εκτελεστών, όποτε το βρώμικο κατεστημένο θέλει να χτυπήσει και να λασπώσει ανθρώπους.

Ρόλος τους είναι να εξολοθρεύσουν και να φοβίσουν. Υπάρχουν blogs που είναι στα χέρια ιδιοκτητών Μέσων Ενημέρωσης. Τα blogs, τους βγάζουν την βρώμικη δουλειά για να μην φανούν οι ίδιοι που είναι αναξιόπιστοι. Κάποια άλλα πληρώνονται από τους μπράβους της ποδοσφαιρικής παράγκας.

Ποια είναι αυτά; Είναι εύκολο να τα διακρίνετε. Καταρχήν δεν έχουν διαφήμιση, δηλαδή έσοδα, την ώρα που είναι φανερό από την ανανέωση των αναρτήσεων, πως ο κόσμος που ασχολείται με αυτά είναι μια ολόκληρη δημοσιογραφική ομάδα. Συνήθως έχουν συγκεκριμένους στόχους, πάντα προσωποποιημένους, ενώ μπορείτε να διακρίνετε κάποιον που εμφανίζεται ως κακός σε δημοσιεύσεις, ξαφνικά να αποκαλείται μετά από λίγο θεός, όταν οι εκβιασμοί και ο εκφοβισμός αποδώσουν.

Τα blogs πρέπει να παραμείνουν ακηδεμόνευτα και με βήμα στον κόσμο. Απλώς όσοι τα διαβάζουν πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί. Δεν είναι όλα αθώα και επιθετικά υπέρ του δίκιου. Σε κάποια blogs, υπάρχουν απλώς ρουφιάνοι με μπλοκάκι.

ΥΓ. το κείμενο αυτό το έγραψα βλέποντας σήμερα το πρωί κάτι που περίμενα. Μετά την δημόσια σύγκρουσή μου με κάποιους που ανήκουν στο πολιτικό κατεστημένο, άρχισαν οι βρομιές σε blog. Όχι οι απαντήσεις από τους ίδιους αλλά οι βρομιές από τα μπλοκάκια τους. Ο σκοπός είναι να παρουσιάσουν τον άνθρωπο που αποκαλύπτει το ίδιο βρώμικο με τους εαυτούς τους. Άρα «όλοι ίδιοι είναι». Το blog στο οποίο αναφέρομαι, με υποβολείς από Μεγάλο κανάλι, την μέρα της αντιπαράθεσής μου με τον Βενιζέλο, έκανε ανάρτηση που έλεγε πως ο Βενιζέλος με συνέτριψε στην τηλεοπτική εκπομπή. Οπότε βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Θα έχουμε και συνέχεια. Υπομονή.

Κώστας Βαξεβάνης

Ο Παπουτσής... ξαναδιώχνει τους παράνομους μετανάστες

Συνέντευξη στο Πρώτο Θέμα

«Όσοι μετανάστες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής στη χώρα θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Ελλάδα είτε οικειοθελώς είτε με απέλαση», δηλώνει σε συνέντευξη του στο «Πρώτο Θέμα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσής. Τονίζει πως πρέπει αν σταλεί παντού το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι «ο παράδεισος για τους παράνομους μετανάστες , ούτε αντέχει η κοινωνία να γίνει η αποθήκη των παράνομων μεταναστών της Ευρώπης».

Σημειώνει πως ο φράχτης στον Έβρο προχωρά ενώ.........

λοκληρώνεται το δίκτυο με τις θερμικές κάμερες εκφράζοντας την ελπίδα πως θα τελειώσει στα τέλη Νοεμβρίου και δηλώνει ότι η ΕΛΑΣ εφαρμόζει ειδικό σχέδιο αστυνόμευσης στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ότι αφορά την εγκληματικότητα κάνει λόγο για επιτυχίες της Αστυνομίας το τελευταίο διάστημα ενώ σημειώνει «όσοι μιλούν γενικά και αόριστα, ουσιαστικά συνθηματολογώντας, για ένα σοβαρό και δύσκολο θέμα όπως είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, οδηγούν σε έναν επικίνδυνο λαϊκισμό. Επιδιώκουν πολιτικά οφέλη επιχειρώντας να μειώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος».

Τονίζει πάντως, σε ότι αφορά στη στάση των ΜΑΤ, πως έχουν εντολή να επιδεικνύουν τον μέγιστο βαθμό ψυχραιμίας και αυτοσυγκράτησης αλλά προσθέτει πως «η ήπια διαχείριση των κοινωνικών κρίσεων δεν δείχνει σε καμία περίπτωση μια αστυνομία ανίκανη αλλά αντιθέτως αποτελεί απόδειξη υψηλής εκπαίδευσης και επαγγελματισμού»

The best

Κύκλοι Ζωής (3) - Η “επανάσταση” των 30ρηδων...

Άρθρο του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Η ζωή μας, η βιωματική πραγματικότητα του καθένα και της καθεμιάς μας, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και αν τη δούμε, αποτελεί την αποληκτική σύνθεση υποκειμενικών διεργασιών σε αλληλεπίδραση με αντικειμενικά περιβαλλοντικά δεδομένα. Αυτά αφορούν σε φορείς και θεσμούς όπως στην κοινωνική μας θέση, στη δουλειά ή το επάγγελμά μας, στην οικογένεια που γεννηθηκαμε ή αυτήν που δημιουργήσαμε, στους ρόλους που διαδραματίζουμε με τη συμμετοχή μας σε ομάδες και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι υποκειμενικές διεργασίες αφορούν στα νοήματα .........

που αντλούμε από τη συμμετοχή kαι τις δραστηριότητές μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Πετυχαίνουμε κάποιους στόχους, επιδιώξεις, φιλοδοξίες μας. Και όμως, ποιά όνειρα και ποιές φαντασιώσεις μας βλέπουμε να υλοποιούνται και πόσα αναγκαζόμαστε να θάψουμε στο υποσυνείδητο με τον μηχανισμό της απώθησης; Τι συναισθήματα, αλήθεια. αντλεί ο καθένας και η καθεμιά από τα δεδομένα της ζωής σας συτή τη στιγμή που με διαβάζετε;

Οι έννοιες της αλλαγής και της εξέλιξης προϋποθέτουν την επιθυμία, πέρα από τη δυνατότητα να αλλάξουμε θέσεις,ή καρέκλες άν έτσι προτιμάτε, να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι για να προχωρήσουμε πρέπει πρώτα να σηκωθούμε από τη θέση μας, να ξε-βολευτούμε, και στη συνέχεια να ψάξουμε τη νέα θέση, το νέο ρόλο.

Τα άτομα που βρίσκονται στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, οι 30ρηδες άνδρες και γυναίκες σημαδεύονται από τη διαπίστωση ότι η ζωή τους είναι περιορισμένη, αισθάνονται όπως μου εκμυστηρεύονται στις ώρες της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, δεσμευμένοι από τα "πρέπει" της περασμένης δεκαετίας.

Ο 35χρονος παντρεμένος άνδρας βρίσκει τον εαυτό του έτοιμο να ισοπεδώσει το ψυχο-κοινωνικο-οικονομικό δημιούργημα, τη δομή που μέ τόσο κόπο, πόθο, πάθος και υπομονή έχτισε μαζί με το ταίρι του στην περασμένη δεκαετία και βάλε. Ενώ ο ανύπανδρος αρχίζει να βιώνει έντονη την ανάγκη να δεσμέυσει το εγώ του με ένα άλλο εγώ, να παντρευθεί, να στρωθεί, να νοικοκυρευθεί.
Η νεαρή σύζυγος που μέχρι τώρα αντλούσε νοήματα μέσα από τους ρόλους της μητέρας και συζύγου διακατέχεται τώρα από το αίσθημα της ανίας και της επαναστατικότητας.

Το ζευγάρι που μέχρι σήμερα είχε απωθήσει τη σκέψη για τεκνοποίηση επιδιώκει τώρα φανατικά την ανάγκη ικανοποίησης του αισθήματος της πατρότητας και της μητρότητας, ενώ άλλοι αισθάνονται ότι πρέπει να αποδεσμευθούν, να πετάξουν προς την ελευθερία ακριβώς επειδή λείπει εκείνο το ανάχωμα που συνιστά η ύπαρξη παιδιού ή παιδιών στην οικογένεια.

Eκεί γύρω στα 35 χρόνια της ζωής μας έρχεται αμείλικτη η αδυσώπητη συνειδητοποίηση της υπαρξιακής μας πραγματικότητας - ένας φίλος πεθαίνει από καρδιά, ένας συμμαθητής χωρίζει, μιά γειτονική οικογένεια ξεκληρίζεται σε τροχαίο, ο καρκίνος στο "πρώτο χαστούκι του" αφαιρεί την έδρα της μητρότητας από την κουμπάρα μας...

Μέχρι αυτό το σημείο η πορεία, ο αγώνας, τα όνειρα οι φιλοδοξίες ήταν μπροστά μας, ήταν οι στόχοι μας.... Τώρα έρχεται η στιγμή που η ανηφορική καμπύλη φτάνει στο καθιερωμένο της πλατώ και η πορεία σε λίγο θα αρχίσει να γίνεται καθοδική.

Χωρίς να αποτελεί ορόσημο για ΟΛΟΥΣ η δεκατία των 30ρηδων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως καθοριστικά κρίσιμη....Και μαζί ένα νέο ξεκίνημα, και όχι θανάσιμο τραύμα για όσους με αυξανόμενους ρυθμούς θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση ενός διαζυγίου...

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 23ης Οκτωβρίου 2011

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.
Τώρα και με τρόπο που δεν θα σας βγάζει pop up παράθυρα διαφημίσεων.