Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

Διόδια στα Αρφαρά πριν παραδοθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος

Για να γλυτώσει το Ελληνικό Δημόσιο τμήμα της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλει επειδή καθυστέρησε να παραδώσει στο "Μορέα" τις απαλλοτριούμενες εκτάσεις, οι οδηγοί θα πληρώνουν διόδια στον κόμβο των Αρφαρών πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία ολόκληρος ο νέος δρόμος.

Την απόφαση αυτή εξέδωσε στις 6 Μαΐου ο ..........

τέως υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης αφήνοντας τους οδηγούς να πληρώσουν τα… καθυστερημένα του κράτους. Σύμφωνα με την απόφαση οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις έπρεπε να παραδοθούν τον Ιούλιο του 2011 και επειδή δεν παραδόθηκαν ο "Μορέας" ζητάει αποζημίωση. Για να μην πληρώσει λοιπόν το Δημόσιο ολόκληρη την αποζημίωση δίνει το δικαίωμα στο "Μορέα" να εισπράττει διόδια πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία και ο περιφερειακός της Καλαμάτας. Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση, το τμήμα Τσακώνα -Καλαμάτα είναι εφικτό να παραδοθεί στις 10 Ιουνίου και οι οδηγοί θα πληρώνουν στα Αρφαρά για αυτά τα 21,8 χιλιόμετρα διόδια 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο χωρίς ΦΠΑ.

Αναλυτικά η απόφαση του κ. Βορίδη:
"Η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος Τσακώνα - Καλαμάτα που σύμφωνα με το άρθρο 18 της σύμβασης παραχώρησης προβλεπόταν έως την 3-7-2011, καθυστέρησε με υπαιτιότητα του Δημοσίου λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου. Η καθυστέρηση αυτή συνιστά γεγονός ευθύνης ∆ημοσίου και επισύρει την καταβολή αποζημιώσεων στον παραχωρησιούχο λόγω απώλειας εσόδων. Ηδη το υπόψη γεγονός ευθύνης ∆ημοσίου επισυμβαίνει από την 3-7-2011 και μέχρι σήμερα και ο παραχωρησιούχος έχει υποβάλει αιτήματα αποζημίωσης λόγω απώλειας εσόδων. Μέχρι την 10-6-2012 είναι απόλυτα εφικτή η τμηματική παράδοση σε κυκλοφορία του υποτμήματος από την Τσακώνα έως τον Α/Κ εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) μήκους 21,8 χλμ. περίπου, που περιλαμβάνει τους Α/Κ Αρφαρών και εισόδου Καλαμάτας (Θουρία).

Το υπόψη υποτμήμα είναι απόλυτα λειτουργικό και σε αυτό εμπεριέχεται και έχει ολοκληρωθεί ο σταθμός διοδίων Καλαμάτας καθώς και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων του Α/Κ Αρφαρών. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης και χρέωσης για την χρήση του περαιωμένου και λειτουργικά αυτοτελούς υποτμήματος, το ∆ημόσιο θα περιορίσει σημαντικά τις καταβλητέες αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο εξ αιτίας του γεγονότος ευθύνης ∆ημοσίου για την αργοπορημένη παράδοση του χώρου εκτέλεσης του έργου στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα με προφανές το όφελος του ∆ημοσίου εξ αιτίας αυτής της ρύθμισης. Για την υπόψη τμηματική παράδοση, η απαιτούμενη βεβαίωση περάτωσης εργασιών θα εκδοθεί με αναλογική εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 18 της σύμβασης παραχώρησης περί βεβαίωσης περάτωσης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για το περαιωμένο μήκος του υπόψη υποτμήματος. ∆εδομένου ότι ο αυτοκινητόδρομος θα λειτουργεί στην τελική του μορφή στο τμήμα αυτό, δηλαδή δεν θα γίνουν επιπλέον κατασκευές ώστε να εκπληρωθεί ο όρος της 12μηνης καθυστέρησης στην επιβολή του ποσού των 0,04€/χλμ. σε τιμές ημέρας βάσης και προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει το ∆ημόσιο, λόγω απώλειας εσόδων στον παραχωρησιούχο, η ανά χιλιόμετρο χρέωση διοδίων τελών για το υποτμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) είναι δυνατόν να καθοριστεί σε 0,04 €/χλμ. (προ ΦΠΑ) σε τιμές της ημέρας τιμής βάσης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την λειτουργία του σταθμού διοδίων Καλαμάτας και των πλευρικών σταθμών διοδίων του Α/Κ Αρφαρών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 143 του Ν. 4070 (ΦΕΚ 82 Α/ 10-04- 2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις», ύστερα από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του ανεξάρτητου μηχανικού με την παράδοση σε κυκλοφορία του υποτμήματος Τσακώνα έως τον Α/Κ εισόδου Καλαμάτας (Θουρία).
2. Καθορίζουμε την ανά χιλιόμετρο χρέωση διοδίων τελών για το υποτμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) ίση με 0,04 €/χλμ. (προ ΦΠΑ) σε τιμές της ημέρας τιμής βάσης".

Επισημαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πολλά προβλήματα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στη Μεσσηνία

Την πρόθεσή τους να σταματήσουν να συνταγογραφούν, όπου δε λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, εξέφρασαν οι γιατροί προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ζητώντας να ανασταλεί ο νόμος του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον οποίο, για κάθε χειρόγραφη συνταγή που δίνουν, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ένα ευρώ.

Το σύστημα της ηλεκτρονικής ...........

συνταγογράφησης παρουσιάζει πολλά προβλήματα και στη Μεσσηνία, όπως ανέφερε χθες στο «Θ» ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του νομού, Μιχάλης Μιχαήλ.

Όπου υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ, το σύστημα «πέφτει» συνέχεια, ενώ άλλες φορές ο γιατρός μπορεί να προσπαθεί ακόμη και 10 λεπτά για να μπει στο Δίκτυο. Τα πράγματα χειροτερεύουν στα απομακρυσμένα χωριά, όπου δεν υπάρχει καν ίντερνετ ή ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Μάλιστα, ο κ. Μιχαήλ, μεταξύ σοβαρού και αστείου, σημείωσε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά έκανε την εξής πρόταση: Όταν ο γιατρός αναγκάζεται να γράψει χειρόγραφη συνταγή, να πληρώνει πρόστιμο 1 ευρώ το κράτος, και όχι ο γιατρός.

«Ο Δήμος καλύπτει ανεπάρκειες του κράτους»

Εν τω μεταξύ, για το ίδιο θέμα, από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας, χθες εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:
«Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση από το Δήμο Καλαμάτας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Έτσι ο Δήμος, με δικές του δαπάνες, συνδέοντας χώρους αγροτικών και περιφερειακών ιατρείων με το internet και εγκαθιστώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Η/Υ και εκτυπωτή), συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εξυπηρέτηση των πληθυσμών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παρατίθενται στοιχεία, όπου αναφέρονται οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που εξυπηρετούνται με ηλεκτρονική συνταγογράφηση: Βέργα, Αντικάλαμος, Αρτεμισία, Μικρομάνη, Μ. Μαντίνεια, Σπερχογεία, Αλώνια, Αλαγονία, Άμμος, Αριοχώρι, Άρις, Αγ. Φλώρος, Αρφαρά, Πήδημα, Αιθαία, Πλατύ, Άμφεια, Θουρία, Καλαμάτα (Δημοτικό Ιατρείο).

Σε πολλές ορεινές Κοινότητες, όπως Καρβέλι, Λαδά, Ελαιοχώρι, Πηγές και Νέδουσα, δεν ήταν τεχνικά εφικτή η εγκατάσταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, λόγω ζητημάτων που είχαν σχέση με το δίκτυο του παρόχου. Καταβάλλονται προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα ζητήματα αυτά».

Θάρρος

Ο Γ. Μπέζος για το ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών «Για όσα προβλήματα υπήρχαν, έχουν δρομολογηθεί λύσεις»

«Για κάποια προβλήματα που αναφέρθηκε ότι υπήρχαν, έχει δρομολογηθεί η λύση τους. Κάποια άλλα δεν υφίστανται» απάντησε χθες, μιλώντας στο «Θ», ο διοικητής της ενιαίας διοίκησης των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας Γιώργος Μπέζος, αναφερόμενος στο ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών, σχετικά με τα όσα έχει καταγγείλει ότι διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, που επισκέφθηκε πρόσφατα το χώρο.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ............

αναφερόμενα στο Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (αποκεντρωμένη μονάδα που υπάγεται στο νοσοκομείο), έκαναν λόγο για έλλειψη φαρμάκων και υλικών, όπως πάνες, αλλά και προσωπικού, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη ψυχιάτρου. Μάλιστα, όπως υπογράμμισαν, σε περίπτωση κρίσης ασθενούς, η αντιμετώπιση γίνεται δια τηλεφώνου από Καλαμάτα!

Σχετικά με σχόλιο, ότι υπάλληλοι του ΚΑΦΚΑ έχουν φτάσει στο σημείο να αγοράζουν από την τσέπη τους φάρμακα για ασθενείς που φιλοξενούνται στο Κέντρο, ο Γ. Μπέζος σημείωσε: «Δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα. Ακόμα και αν δεν έχουν φάρμακα, τα προμηθεύονται από το νοσοκομείο. Και αν το κάνει κάποιος υπάλληλος αυτό (να αγοράσει φάρμακα), είναι λάθος. Η προμήθεια γίνεται από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, που έχει όλα τα φάρμακα».

Για την έλλειψη σε πάνες, ο κ. Μπέζος ανέφερε ότι «υπήρχε μια καθυστέρηση από τον προμηθευτή, αλλά τώρα αυτό λύθηκε, δεν υφίσταται».
Όσο για το φαγητό, σύμφωνα με το διοικητή, διατίθεται κανονικά, όπως και τα συμπληρώματα διατροφής.

Αναφερόμενος στο προσωπικό, ο κ. Μπέζος σημείωσε ότι η διοίκηση δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, όμως έκρινε ότι το υπάρχον καλύπτει τις ανάγκες και δεν τίθεται ζήτημα ομαλής λειτουργίας.

Της Μαρίας Νίκα - Θάρρος

Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία.

Τι θα ισχύσει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου.Ένας φόρος στα ακίνητα, καταργούνται πρόστιμα και ποινές.Τι αλλάζει για τις φοροαπαλλαγές.

Η τρόικα πιέζει να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο φορολογικό και η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει ένα σχέδιο 10 σημείων για να το παρουσιάσει στους δανειστές.

Επί της ουσίας, προωθείται η δημιουργία............

νέου φορολογικού τοπίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με μείωση συντελεστών ΦΠΑ. Η αρχή θα γίνει από την εστίαση.
Προβλέπεται επίσης σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου, ένας φόρος στα ακίνητα, κατάργηση των φορολογικών προστίμων και ποινών αλλά και κατάργηση φοροαπαλλαγών και προτιμησιακών καθεστώτων, γράφει Το Έθνος.

Το σχέδιο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι της τρόικας και γίνονται συνεχείς συσκέψεις.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτελεί την προτεραιότητα της κυβέρνησης. Μάλιστα, συστήνεται ειδική ομάδα δράσης στο υπουργείο Οικονομικών, για να επεξεργαστεί στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει το δημοσίευμα, οι εκπρόσωποι της τρόικας θέτουν την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων καθώς και την πλήρη αναδιοργάνωση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού ως απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσουν οι μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Ζητούν επίσης να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα που προβλέπονται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και θέτει ως όρο να γίνουν οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για να ανάψει το "πράσινο φως" στη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και την αύξηση του αφορολόγητου.

Ιδιαίτερη θέση στο νομοσχέδιο θα έχει και η πάταξη της φοροδιαφυγής, ένας τομέας που η τρόικα μας βγάζει... "κόκκινη κάρτα".

Μείωση ΦΠΑ= ανάσα για τα νοικοκυριά
Η κυβέρνηση θέλει να μειώσει το ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης από το 23% στο 13% και εκτιμάται πως αυτό θα φέρει μειώσεις τιμών στα σερβιριζόμενα είδη (έτοιμα φαγητά, αναψυκτικά κτλ) και αναμφίβολα θα δώσει "ανάσα" στον τουρισμό.
Σταδιακά θα επιδιωχθεί και η μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 19%, του μεσαίου από το 13% στο 9% και του χαμηλού από το 6,5% στο 5%. Επίσης, έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ να μειωθεί ο ΦΠΑ και στα αγροτικά προϊόντα.

Το αφορολόγητο
Η προγραμματική συμφωνία προβλέπει αύξηση του αφορολόγητου ορίου στους ευρωπαϊκούς μέσους όσους, με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως για τους μισθωτούς. Αν η πρόταση "περάσει" από την τρόικα, τότε το αφορολόγητο θα επιστρέφει στις 8.000€ από τις 5.000€ που είναι σήμερα. Αυτό, βέβαια, δεν το καλοβλέπουν οι εκπρόσωποι των δανειστών. Γι' αυτό υπάρχει και εναλλακτικό σενάριο: να πάει στις 8.000€ ευρώ σταδιακά, έως το 2015. Αν πάρουμε το ΟΚ από την τρόικα, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Το τρίτο μέτρο της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση της φορολογικής ταυτόχρονα με τη σταδιακή μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Εξετάζεται μια νέα κλίμακα, με 4 ή το πολύ 5 κλιμάκια.

Ενιαίος φόρος στα ακίνητα
Προωθείται η αντικατάσταση του ειδικού τέλους ακινήτων (χαράτσι). Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι αυτό θα γίνει από 1/1/2013. Μαζί με το χαράτσι θα καταργηθεί και ο ΦΑΠ. Στη θέση τους, θα καθιερωθεί ένα ενιαίο τέλος ακινήτων, το οποίο θα επιβαρύνει ΚΑΙ τις εκτός σχεδίου εκτάσεις αλλά και εκτάσεις που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες. Το νέο ΕΤΑΚ θα έχει αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα συντελεστών.

Ηλεκτρονικό ποθεν έσχες και περιουσιολόγιο
Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν μια αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών τους στοιχείων και μετά κάθε χρόνο να δηλώνουν τις αλλαγές. Πρέπει να δηλωθούν ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, καταθέσεις, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.
Προτείνεται επίσης υποχρεωτική ηλεκτρονική αναλυτικής δήλωσης με στοιχεία για όλες τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης και κυρίως τις δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας.

Φοροαπαλλαγές τέλος
Η πρόταση προβλέπει να κοπούν οι πρόσθετες φοροαπαλλαγές για ανάπηρους, όσους έχουν 1 ή 2 προστατευόμενα παιδιά, τρίτεκνους, πολύτεκνους. Προτείνεται επίσης η εξάλειψη όλων των διατάξεων που προβλέπουν έκπτωση 10% ορισμένων προσωπικών δαπανών (ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων δωρεές, χορηγίες, διατροές κτλ). Στη θέση τους προτείνεται να χορηγούνται επιδόματα.

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
Μια από τις προτάσεις είναι να μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης επιχειρήσεων από το 20% στο 15%. Εξετάζεται επίσης η μείωση φορολογίας στα μερίσματα από τα 25% στο 20% ή 15%.
Προτείνεται επίσης η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η αντικατάστασή τους με άλλους πιο απλούς κανόνες απεικόνισης των συναλλαγών. Καθιερώνεται επίσης ένα φορολογικό point system, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζονται κίνητρα συμμόρφωσης. Το νέο ποινολόγιο φέρει ελαστικότερα μέτρα, ειδικά για τις τυπικές παραβάσεις.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται η εφαρμογή αυστηρών επαγγελματικών κριτηρίων προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού φόρου εισοδήματος για όλους τους μικρομεσσαίους επιτηδευματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα κριτήρια μπορεί να είναι πραγματικές επαγγελματικές δαπάνες, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, η μισθωτική αξία της επαγγελματικής στέγης, τα έτη άσκησης του επαγγέλματος.

Τέλος, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την αυτοτελή φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή (20%) όλων των εισοδημάτων που προέρχονται από ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή υπεραξίες από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Προτείνεται τα εισοδήματα αυτά να υπόκεινται αυτοτελώς σε φόρο από το πρώτο ευρώ, δηλαδή να μην αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα των ιδιοκτητών και να μη φορολογούνται με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος, στην οποία προβλέπεται αφορολόγητο όριο.

Newsit

Εκπυρσοκρότησε όπλο αστυνομικού στην Αμαλιάδα

Στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται άνδρας της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι τραυματίστηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του.

To περιστατικό συνέβη στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζει την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αμαλιάδας, τη στιγμή που ο 35χρονος αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. έβγαζε τη ζώνη με το όπλο μετά το τέλος της βάρδιάς του.

Ο αστυνομικός όπως γράφει το ...........

ilialive.gr βρισκόταν στα γραφεία της Ομάδας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όπλο του εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα προκάλεσε ένα διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Ο αστυνομικός έπεσε σφαδάζοντας στο πάτωμα ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να δουν τι είχε συμβεί ακούγοντας τον πυροβολισμό μέσα στην Υποδιεύθυνση.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός είναι καλά στην υγεία του και δεν κινδυνεύει από το τραύμα του και ενώ το περιστατικό αποδίδεται σε ατύχημα.

Έβγαλε περίστροφο την ώρα της εκπομπής

Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής στην Ιορδανία, οι δύο προσκεκλημένοι, ο ένας με καταγωγή από τη Συρία και ο άλλος από... την Ιορδανία διαφώνησαν έντονα, σηκώθηκαν πάνω και ο ένας από τους δύο πέταξε το παπούτσι του στον άλλο.

Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό και έβγαλε και... περίστροφο!

Δείτε το Video
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Γλυφάδα.

Καθησυχάζει το ΚΕΕΛΠΝΟ

Μία 70χρονη γυναίκα από τη Γλυφάδα είναι το πρώτο κρούσμα του ιού Δυτικού Νείλου για φέτος, στην Αττική.

Το θύμα διεκομίσθη και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, με συμπτώματα του ιού, από τον οποίο προσβλήθηκε, ύστερα από τσίμπημα κουνουπιού.

Εξαιτίας του βεβαρημένου της ιατρικού .........

ιστορικού μέσα σε λίγο χρόνο εμφάνισε κλινική εικόνα παρόμοια με αυτή της μηνιγγίτιδας, με αποτέλεσμα την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Ανακοίνωσε εξέδωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ στην οποία αναφέρει ότι «Η γυναίκα νοσηλεύεται σε αρίστη κατάσταση και αναμένεται να εξέλθει εντός των επομένων ημερών από το νοσοκομείο».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «το καλοκαίρι του 2010 εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιδημία λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, η οποία συνεχίστηκε και το καλοκαίρι του 2011. Το 2010 είχαν εργαστηριακά διαγνωστεί συνολικά 262 περιστατικά, από τα οποία 191 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το 2011 εργαστηριακά διαγνώστηκαν συνολικά 101 περιστατικά σε όλη την επικράτεια εκ των οποίων 76 είχαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος».

Το ΚΕΕΛΠΝΟ παρατηρεί οτι «η ασθενής από το Π. Φάληρο δεν αναφέρει προδιαθεσικούς παράγοντες ούτε ιστορικό μετακίνησης - έκθεσης σε περιοχή με ιστορικό εμφάνισης της νόσου».

Επίσης αναμένεται συνέχιση της εμφάνισης περιστατικών στην Ελλάδα και κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του δήγματος (τσιμπήματος) των απλών κουνουπιών και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια συμπτωματολογία. Τονίζεται πως οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου εμφανίζονται σε ηλικιωμένα άτομα και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Η πρόληψη της νόσου επικεντρώνεται στην προστασία από τα κουνούπια τόσο σε προσωπικό επίπεδο (χρήση εντομοαπωθητικών ουσιών, σήτες, κουνουπιέρες), όσο και σε επίπεδο κοινότητας (συστηματικές κουνουποκτονίες, καθαρισμός λιμναζόντων υδάτων).

«Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα παρακολουθεί στενά τα τυχόν περιστατικά και θα προβαίνει σε ενημέρωση, σε εβδομαδιαία βάση, μέσω της ιστοσελίδας του στην οποία και αναφέρονται αναλυτικές οδηγίες για την νόσο και τα μέτρα πρόληψης (www.keelpno.gr)» επισημαίνει.

Σημειώνεται ότι ο ιός ονομάσθηκε έτσι, γιατί αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα το 1937, ενώ σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο έναντι του ιού.

O Άδωνις θεωρεί «ξεφτίλα» τα λεωφορεία και τα τρένα! [ VIDEO ]

Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος υποστήριξε ότι η μετακίνηση των βουλευτών με λεωφορεία και τρένα θα εξευτέλιζε τον βουλευτικό θεσμό.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό BlueSky υπεραμύνθηκε της παροχής αυτοκινήτου στους βουλευτές.
«Είναι εφικό να μετακινείται ο ..........

βουλευτής με λεωφορεία και τρένα; Όχι! Δεν μπορεί να ξεφτιλίζεται ο βουλευτής! Εκτός αν θέλετε να καταργήσουμε την δημοκρατία, να πάμε σε άλλο καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Δηλαδή κατά τον κ. Γεωργιάδη, οι ανώτατοι αξιωματούχοι, όπως πρωθυπουργοί και υπουργοί σε σκανδιναβικές χώρες που μετακινούνται με μετρό και λεωφορεία έχουν εξευτελιστεί.

Δείτε το VideoNewpost

Η απιστία σε 21... βήματα!

Πολλές φορές, το ένστικτο λειτουργεί και άλλες υπολειτουργεί. Άλλες φορές η φαντασία οργιάζει και άλλες η ζήλια δεν είναι καλός σύμβουλος! Τελικά, υπάρχει απιστία ή εμείς έχουμε δημιουργήσει την εικόνα;

Μπορεί ο σύντροφός μας να είναι αθώος, μπορεί και όχι.

Απομακρυνθείτε απ΄ όλα αυτά και επικεντρωθείτε στα σωστά σημάδια, που υποδεικνύουν ότι υπάρχει απιστία.Είναι 21 σημάδια!
Δεν μπορεί, κάποιο θα .........

αναγνωρίσετε.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν επιστημονικές μελέτες. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα σημάδια;

1. Λαμβάνει ή κάνει τηλεφωνήματα, μόνο όταν βρίσκεται μόνος του/της. Όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο και απομακρύνεται, πρέπει να σας βάλει σε υποψίες.

2. Διαγράφει το ιστορικό των κλήσεων από το κινητό του/της. Δεν μπορεί όλη μέρα να μην έχει κάνει ή να μην έχει δεχτεί κλήση.

3. Έχει πολλούς λογαρισμούς σε Facebook, twitter και μειλ.

4. Αποφεύγει τις συγκεντρώσεις με φίλους και συγγενείς.

5. Περνάει πολύ χρόνο με ένα άτομο που δεν γνωρίζετε.

6. Αρχίζει να προσφέρει δώρα ή να βοηθάει κάποιον άλλον σε καθημερινή βάση.

7. Αλλάζει άρωμα.

8. Δεν σας αγγίζει συχνά.

9. Ντύνεται διαφορετικά.

10. Λείπει περισσότερες ώρες από το σπίτι.

11. Πυροδοτεί καυγάδες.

12. Έχει γίνει πολύ μυστικοπαθής.

13. Έχει αλλάξει η συναισθηματική σχέση μεταξύ σας.

14. Έχει γίνει νευρικός/ή

15. Ξαφνικά αυξάνεται ο όγκος δουλειάς.

16. Ξοδεύει ασυνήθιστα πολλά χρήματα για την εμφανισή του.

17. Είναι υπερβολικά αμυντικός/ή.

18. Αλλάζει το στιλ του, όπως τα μαλλιά του.

19. Αλλάζει η συμπεριφορά του.

20. Αποκτά αυτοπεποίθηση.

21. Χρησιμοποιεί περισσότερο το "εγώ" από το "εμείς".

Τα 9 βήματα του Σαμαρά για έξοδο από την κρίση

Αποφασισμένος να επιβάλλει εσωτερικό…. μνημόνιο με στόχο την αποκατάσταση της διαφάνειας του πολιτικού συστήματος αλλά και την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης εμφανίστηκε επίσης ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνοντας προς αυτή την κατεύθυνση μία δεύτερη δέσμη εννέα καίριων μέτρων με μπόλικο… ψαλίδισμα.

Συγκεκριμένα, ψαλιδίζεται η ...........

χρηματοδότηση των κομμάτων αλλά και τα βουλευτικά προνόμια όπως αυτοκίνητα και διπλές συντάξεις, όπως επίσης οι σύμβουλοι των υπουργών σύμβουλοι των υπουργών ενώ η άρση της ασυλίας θα περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή.
Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς ανακοίνωσε:

1. Άμεση πρωτοβουλία για την αλλαγή του Νόμου περί ευθύνης υπουργών.
2. Πρωτοβουλία για την τροποποίηση όσων ισχύουν περί βουλευτικής ασυλίας. με τον περιορισμό της μόνο στις περιπτώσεις που άμεσα συνδέονται με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.
3. Περιορισμό της χρηματοδότησης των κομμάτων και κόψιμο όσων βουλευτικών προνομίων δεν είναι απαραίτητα όπως τα αυτοκίνητα και οι διπλές συντάξεις για τους νέους βουλευτές.
4. Περιορισμό των συμβούλων, ιδιαίτερα των υπουργών.
5. Συγκρότηση ειδικού σώματος που θα εξετάσει το «πόθεν έσχες» στελεχών των κυβερνήσεων και αρχηγών κομμάτων από το 1974 και όπου η δημιουργία περιουσίας δεν δικαιολογείται, θα υπάρξει πρόβλεψη για δήμευση.
6. Έκδοση συντάξεων σε σημαντικά λιγότερο από ένα χρόνο, μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.
7. Άμεση αναμόρφωση των κανόνων του «Τειρεσία», προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.
8. Καταπολέμηση της ακρίβειας με κάθε πρόσφορο μέτρο: σπάσιμο των καρτέλ, έλεγχος ενδο-ομιλικών συναλλαγών, ηλεκτρονική αγορά αγροτικών προϊόντων και δημοπρατήρια
9.Και τέλος άμεση ανακούφιση των δανειοληπτών, ώστε οι δόσεις τους να μην ξεπερνούν το 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους.

ΣΧΟΛΙΟ
Προεκλογικά ο Σαμαράς δεν μιλαγε για 18 μέτρα για έξοδο απο την Κρίση? Χθες παρουσίασε μόνο 9. Τα υπόλοιπα 9 μέτρα που δεν είπε (και τα έλεγε προεκλογικά) που στο διάολο πήγαν; Τα έφαγε η μαρμάγκα;

Στην Καλαμάτα κάνουν χορό τα εκατομμύρια… Και οι Καλαματιανοί… φεστιβάλ χρεών

Στην Ελλάδα η λειτουργία του Δημόσιου Τομέα μπορεί να χαρακτηριστεί «μεγάλη καταβόθρα» στην οποία πέφτουν χρήματα, δεν γεμίζει ποτέ, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ κάτω των αναμενομένων. Πολλοί εκμεταλλεύθηκαν (και εξακολουθούν) αυτό «το σύστημα» προκειμένου να <<πλουτίσουν>>. Μερικοί μάλιστα ασχολούμενοι με τομείς που είναι «άβατο» για τον κοινωνικό έλεγχο, πλασάρονται και ως άνθρωποι «υπεράνω» και διαφορετικής εμβέλειας από εμάς, τους κοινούς θνητούς, που όμως καλούμαστε να πληρώσουμε τον τελικό λογαριασμό,ο οποίος παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πολλές φορές εξοργίζει όποιον μελετήσει τις λεπτομέρειές του, δηλαδή «πού ακριβώς πηγαίνουν τα λεφτά μας»!

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη που, με τη βοήθεια ..........

συγκροτηματικών μέσων ενημέρωσης και ένα δίκτυο που ωφελείται, έχει αποκτήσει τη φήμη της «πόλης του πολιτισμού». Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί που αντιτείνουν λέγοντας πως ο πολιτισμός ενός τόπου φαίνεται από τον τρόπο που τιμά τους νεκρούς του και από το πόσο εξυπηρετεί τους πεζούς με τις υποδομές που διαθέτει…

Πριν από χρόνια, «από πάνω» σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε ερήμην της Καλαμάτας και του λαού της και παρά τις αντιδράσεις, ότι αυτή θα πρέπει να είναι «πόλη του χορού» με αποκορύφωμα το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που γίνεται κάθε χρόνο για μια εβδομάδα τον μήνα Ιούλιο. Όμως το Φεστιβάλ το πληρώνουμε όλοι εμείς είτε από τους φόρους μας, είτε από τα δημοτικά τέλη και το «πολιτιστικό τέλος» που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού του νερού, είτε μέσω τω διδάκτρων και των σεμιναρίων των παιδιών που φοιτούν στις διάφορες δημοτικές σχολές, κυρίως αυτή του χορού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτα εισπράττει από το «Πολιτιστικό Τέλος» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ περίπου 60.000 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή, 700.000 ευρώ τον χρόνο !!!

Αναρωτιόμαστε αν κάποιος συμπολίτης μας έχει βρει χειροπιαστά κέρδη για την πόλη από την πολυδάπανη διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ .Και επίσης αν γνωρίζει τα ποσά που δαπανώνται ,και πού αυτά πηγαίνουν .Εμείς στο παρόν θα εξετάσουμε λεπτομερώς την περυσινή χρονιά μέσα από τα επίσημα στοιχεία:
Αρχικώς είναι η λογική που χαρακτηρίζει ,αυτούς που οργανώνουν το Φεστιβάλ και αποτυπώνεται στον «Συγκεντρωτικό Ανακεφαλαιωτικό Απολογισμό Εξόδων του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 2011»:
Ξένες ομάδες: 212.688,56 ευρώ.
Οργανωτικά: 276.296,22 ευρώ.

Δηλαδή, η οργάνωση του Φεστιβάλ κοστίζει 63.607,66 περισσότερο χρήματα! Κι αυτά χωρίς να βάλουμε μέσα τα έντυπα (33.962,55 ευρώ) και την προβολή – διαφήμιση (21.523,25 ευρώ)! Δεν νομίζουμε πως έχει ξανακουστεί να είναι περισσότερα τα έξοδα των «παρά» δραστηριοτήτων από την κεντρική που είναι οι χορευτικές ομάδες.
Γνωρίζουμε ότι τα συμβόλαια των χορευτικών συγκροτημάτων που έρχονται στην Καλαμάτα για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ, κλείνονται από την «ισόβια» διευθύντρια, που στον προϋπολογισμό της δημοτικής επιχείρησης ΦΑΡΙΣ έχει εγγραφεί μηνιαίος μισθός της περίπου 4.000 ευρώ! Δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς κάνει τις διαπραγματεύσεις η κυρία Βίκυ Μαραγκοπούλου με τους μάνατζερς αυτών. Γνωρίζουμε όμως ότι, όπως αποδεικνύει και ο «απολογισμός», είναι άλλη η αμοιβή, άλλα τα εισιτήρια, άλλο το «κάργκο» (cargo), άλλο το ξενοδοχείο και άλλο οι μετακινήσεις από και προς την Καλαμάτα. Δηλαδή, όλα αυτά πληρώνονται από την Δημοτική Επιχείρηση «Φάρις» ξεχωριστά. Και είναι να απορεί κάποιος γιατί δεν κλείνεται μια αμοιβή και από εκεί και πέρα να αναλάβει το κάθε συγκρότημα τα έξοδά του;

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα «έντυπα», που κόστισε όσο ένα… δυάρι διαμέρισμα: 33.962,55 ευρώ! Εκεί διαβάζουμε ότι οι «αμοιβές συνεργατών» ανήλθαν σε 30.008,10 ευρώ! ΟΙ «συνεργάτες» αυτοί είναι οι ,Γαλανοπούλου, Παναγιωταρά, Κακουλίδης, Αναστασοπούλου, Σαλτάμπασης. Ο κ. Κακουλίδης δεν γνωρίζουμε τις ακριβώς κάνει για το Φεστιβάλ, ωστόσο ξέρουμε ότι εργάζεται σε διαφημιστική εταιρεία. Άραγε έχει σχέση αυτή του η δραστηριότητα με τη «συνεργασία» που κάνει στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας;

Η ενότητα «προβολή – διαφήμιση», που δαπανηθήκαν 21.523,25 ευρώ , εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς και με ποιον τρόπο ανατίθεται η προβολή – διαφήμιση , ποιος αποφασίζει τελικά και με ποια κριτήρια; Αναλύοντας αυτή την ενότητα μεταξύ άλλων διαβάζουμε ότι διατέθηκαν ποσά ως εξής:
-«Καλλιτεχνική επιμέλεια σχεδιασμός αφίσας»: 3.000 ευρώ. Προφανώς θα πρόκειται περί έργου τέχνης…
-« Ανακοίνωση περιεχομένου – προσθήκη προγράμματος για το διαδίκτυο»: 1.266,90 ευρώ. Δηλαδή, πήρε κάποιος τόσα χρήματα για να ανεβάσει στο διαδίκτυο (δηλαδή στην ιστοσελίδα του Δήμου;) το πρόγραμμα του Φεστιβάλ;
-«Σχεδιασμός και εκτέλεση επικοινωνιακού έργου»: 7.468,00 ευρώ. Αυτό «το έργο» πραγματικά είναι δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος. Ποιος τα πήρε, τι έργο έκανε και τι τελικά απέδωσε αυτό το έργο;

-«Σχεδιασμός και συντονισμός διαφημιστικού υλικού (interface)»: 4.920,00 ευρώ. Μα η αφίσα για τον σχεδιασμό της οποίας πληρώσαμε 3.000 ευρώ δεν είναι διαφημιστικό υλικό; Τα υπόλοιπα «διαφημιστικά» τι είναι και κοστίζει τόσα πολλά χρήματα ο «σχεδιασμός» τους και όχι η παραγωγή τους;
«Κατασκευή διαφημιστικού σποτ ομάδων»: 2.214,00 ευρώ.
Ακριβοπληρωμένα όμως είναι και τα μέσα για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Χορού όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία.

Προσέξτε:
Για την «ηχητική κάλυψη» πληρώσαμε 54.308,20 ευρώ. Από αυτά 24.001,00 ευρώ αφορούν την «ενοικίαση ηχητικής κάλυψης» και 25.387,20 ευρώ την «ενοικίαση ηχητικού και τεχνικού εξοπλισμού»!

Για την «οπτική κάλυψη» και ειδικότερα για την «προβολή υπέρτιτλων» καταβλήθηκαν 3.444,00 ευρώ, ενώ για την «παραγωγή εικόνας και ειδικών εφέ» δόθηκαν 1.611,00 ευρώ!
Αλλά και οι λοιπές «ενοικιάσεις» υλικών προξενούν ενδιαφέρον και γεννούν ερωτήματα:
«Ενοικίαση και εγκατάσταση Support στο Πολυκλαδικό πληρώθηκαν 13.530 ευρώ, ενώ για την «ενοικίαση εξοπλισμού» 10.645,70 ευρώ!
Αλλά και οι φωτισμοί δεν πήγαν χαμηλότερα. Συγκεκριμένα, η «φωτιστική κάλυψη» ανήλθε σε 63.406,57 ευρώ!

Ιδιαίτερα υψηλές εμφανίζονται οι αμοιβές ορισμένων συνεργατών, των οποίων το έργο ομολογούμε δεν γνωρίζουμε, ούτε βεβαίως και τον χρόνο που δαπάνησαν γι’ αυτό. Αλλά, εφ όσον ο χρόνος είναι η διάρκεια του Φεστιβάλ και έστω δύο μήνες πριν και πάλι θεωρείται υψηλότατη αμοιβή με δεδομένο τον μισθό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, διαβάσαμε ότι ο συνεργάτης κ. Καπάζογλου έλαβε 19.502,οο ευρώ, ο κ. Παπαϊωάννου 13.000, η Πετί Βαλερί 5.000, Αρέθας- Τσούπας- Δραγώνας 6.648,33 ευρώ. Πάντως το βοηθητικό προσωπικό (μοδίστρες, εργατικά, καθαρίστριες, ταξιθέτριες, πληροφορίες, υποδοχή αεροδρομίου κ.λπ.) πήραν ψίχουλα: μόλις 442,80 ευρώ!
Ενδιαφέρον όμως έχουν και ορισμένες δαπάνες της ενότητας «γενικά έξοδα», όπου διαβάζουμε για παράδειγμα ότι «για φρούτα στα παρασκήνια» πληρώθηκαν 1.377,40 ευρώ. Δεν γνωρίζουμε αν αγοράστηκε η πραμάτεια ολόκληρου μανάβικου, πάντως τα φρούτα προφανώς θα ήταν εξωτικά. Ίσως του πάθους…

Στην ίδια ενότητα αναφέρεται ότι πληρώθηκαν για μεταφορές υλικών – φορτωτικές 9.616,78 ευρώ, για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων 3.400,95 ευρώ και για διαφημιστική προβολή (άλλη αυτή) 6.355,20 !!! Ποιοι άραγε τα πήραν και με ποιες διαφανείς διαδικασίες τους ανατέθηκε η δουλειά; Απορίες προκαλούν και το σύνολο άλλων «γενικών εξόδων» που αφορούν «αγορά εξοπλισμού, ενοικίαση, επισκευές, σύνδεση internet, φαρμακεία, ταινίες, πυροσβεστήρες κ.λπ.» 14.137,74 ευρώ. Μα καλά πολλά από αυτά τα υλικά δεν τα έχουν από τις προηγούμενες χρονιές;

Αυτοί που κατ’ επάγγελμα αρμέγουν την αγελάδα του πολιτισμού ισχυρίζονται πως «ο πολιτισμός δεν είναι ανταποδοτικός», δικαιολογώντας με αυτή τη φράση την τεράστια σπατάλη πόρων που γίνεται, ιδιαίτερα στο «Διεθνές» Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Σπατάλη που λαμβάνει ιδιαίτερη αξία σε μια εποχή που ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα και το νερό του σπιτιού του, σε μια εποχή που συνάνθρωποί μας αυτοκτονούν για λόγους αξιοπρέπειας.

Ένα «διεθνές φεστιβάλ» που δεν είναι καινούργιο αλλά διανύει εφέτος το 18ο έτος από την έναρξή του ,όφειλε, αν μη τι άλλο, να βγάζει τα μισά από τα έξοδά του. Όμως, τα έσοδα από τα εισιτήρια των παραστάσεων δεν φτάνουν για να πληρωθεί ο… κ. Καπάζογλου αφού ανέρχονται σε μόλις 18.350 ευρώ συν 663,72 ευρώ από την πώληση περιοδικών του Φεστιβάλ. Τα «έσοδα από το σεμινάριο χορού» ύψους 44.176,11 ευρώ που αναγράφονται, ουσιαστικά είναι ετήσια δίδακτρα που πληρώνουν οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτά.

Συνολικά τα έξοδα του 17ου Φεστιβάλ ανήλθαν σε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ (566.695,34) και τα έσοδα σε 1.139.333,10 ευρώ. Όμως, αυτά τα έσοδα είναι πλασματικά αφού ουσιαστικά πρόκειται περί επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού (400.000 ευρώ), του Δήμου Καλαμάτας μέσω του Πολιτιστικού Τέλους που πληρώνουμε όλοι μας, (170.000 για το 2010 και 480.000 για το 2011) σύνολο 1.050.000 ευρώ και από χορηγίες συνολικού ύψους 26.143,27 ευρώ.

Με μισό εκατομμύριο ευρώ ο Δήμος Καλαμάτας θα μπορούσε να προβληθεί διεθνώς και με άλλους τρόπους ώστε να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Σε εποχές που η οικονομική κρίση χτυπά τους πάντες είναι υπερπολυτέλεια να σπαταλάται το υστέρημα των δημοτών για θεάματα που δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Πόσοι είναι άραγε αυτοί που ξεκινούν για παράδειγμα από το Παρίσι ,την Αθήνα την Θεσσαλονίκη (όχι τζαμπαζήδες), να έλθουν στην Καλαμάτα για να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ; Κοντολογίς ποιο είναι πρακτικό όφελος του Δήμου και των κατοίκων του που πληρώνουν αδρά για να γίνεται αυτή η εκδήλωση; Με ποιο δικαίωμα αποφάσισε μια ομαδούλα που προφανώς διακατέχεται από… πολιτιστικούς μεγαλοϊδεατισμούς, ερήμην του Καλαματιανού λαού να φορτώσει τις πλάτες του το Μέγαρο Χορού του οποίου τα λειτουργικά έξοδα, ομολογημένα πλέον, ξεπερνούν το 1.000.000€(ένα εκατομμύριο) τον χρόνο; Και για να μην ξεχνιόμαστε ας θυμηθούμε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που εν μέσω κρίσης η κυβέρνηση του Γ.Α.Π. επιχορήγησε με 60 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη του προς τις τράπεζες!

Θεωρούμε ότι αυτά θα πρέπει να μπουν σε δημόσια συζήτηση για να κατατεθούν απόψεις και να γίνει αναπροσανατολισμός όλων αυτών των εκδηλώσεων ώστε να ελαφρυνθούν οι δημότες από τα βάρη που έχουν γίνει πλέον δυσβάσταχτα. Δεν μπορεί να πληρώνει ολόκληρος Δήμος για εκδηλώσεις που δεν τον αγγίζουν (το δείχνει ο… συνωστισμός για εισιτήρια) και κοστίζουν ακριβά, ενώ διατίθενται με διαδικασίες που δεν είναι και οι πιο διαφανείς…

Από σήμερα ξεκινάμε έναν αγώνα ενημέρωσης των συμπολιτών μας, ώστε στις δύσκολες οικονομικές – κοινωνικές συνθήκες που ζούμε, να φανούμε χρήσιμοι και να τιμήσουμε τη θέση που μας έδωσαν με την ψήφο τους. Θέλουμε να γνωρίζει ο κάθε συμπολίτης μας πού πηγαίνουν τα χρήματα που πληρώνει με δυσκολία για να έχει από τον Δήμο τις παροχές που δικαιούται. Με αυτό το πνεύμα τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν!

Νίκος Φωτέας
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικ. Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Πρωτοπορία

Ανακοίνωση από τους Τρίτεκνους Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00π.μ. ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 3ΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤο χθεσινοβραδινό Δελτίο ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας της 6-7-2012
Μεσσηνιακές εφημερίδες της 7ης Ιουλίου 2012

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.Δείτε και τα πρωτοσέλιδα από τις Αθηναϊκές εφημερίδες.