Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Διόδια στα Αρφαρά πριν παραδοθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος

Για να γλυτώσει το Ελληνικό Δημόσιο τμήμα της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλει επειδή καθυστέρησε να παραδώσει στο "Μορέα" τις απαλλοτριούμενες εκτάσεις, οι οδηγοί θα πληρώνουν διόδια στον κόμβο των Αρφαρών πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία ολόκληρος ο νέος δρόμος.

Την απόφαση αυτή εξέδωσε στις 6 Μαΐου ο ..........

τέως υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης αφήνοντας τους οδηγούς να πληρώσουν τα… καθυστερημένα του κράτους. Σύμφωνα με την απόφαση οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις έπρεπε να παραδοθούν τον Ιούλιο του 2011 και επειδή δεν παραδόθηκαν ο "Μορέας" ζητάει αποζημίωση. Για να μην πληρώσει λοιπόν το Δημόσιο ολόκληρη την αποζημίωση δίνει το δικαίωμα στο "Μορέα" να εισπράττει διόδια πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία και ο περιφερειακός της Καλαμάτας. Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση, το τμήμα Τσακώνα -Καλαμάτα είναι εφικτό να παραδοθεί στις 10 Ιουνίου και οι οδηγοί θα πληρώνουν στα Αρφαρά για αυτά τα 21,8 χιλιόμετρα διόδια 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο χωρίς ΦΠΑ.

Αναλυτικά η απόφαση του κ. Βορίδη:
"Η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος Τσακώνα - Καλαμάτα που σύμφωνα με το άρθρο 18 της σύμβασης παραχώρησης προβλεπόταν έως την 3-7-2011, καθυστέρησε με υπαιτιότητα του Δημοσίου λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου. Η καθυστέρηση αυτή συνιστά γεγονός ευθύνης ∆ημοσίου και επισύρει την καταβολή αποζημιώσεων στον παραχωρησιούχο λόγω απώλειας εσόδων. Ηδη το υπόψη γεγονός ευθύνης ∆ημοσίου επισυμβαίνει από την 3-7-2011 και μέχρι σήμερα και ο παραχωρησιούχος έχει υποβάλει αιτήματα αποζημίωσης λόγω απώλειας εσόδων. Μέχρι την 10-6-2012 είναι απόλυτα εφικτή η τμηματική παράδοση σε κυκλοφορία του υποτμήματος από την Τσακώνα έως τον Α/Κ εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) μήκους 21,8 χλμ. περίπου, που περιλαμβάνει τους Α/Κ Αρφαρών και εισόδου Καλαμάτας (Θουρία).

Το υπόψη υποτμήμα είναι απόλυτα λειτουργικό και σε αυτό εμπεριέχεται και έχει ολοκληρωθεί ο σταθμός διοδίων Καλαμάτας καθώς και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων του Α/Κ Αρφαρών. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης και χρέωσης για την χρήση του περαιωμένου και λειτουργικά αυτοτελούς υποτμήματος, το ∆ημόσιο θα περιορίσει σημαντικά τις καταβλητέες αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο εξ αιτίας του γεγονότος ευθύνης ∆ημοσίου για την αργοπορημένη παράδοση του χώρου εκτέλεσης του έργου στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα με προφανές το όφελος του ∆ημοσίου εξ αιτίας αυτής της ρύθμισης. Για την υπόψη τμηματική παράδοση, η απαιτούμενη βεβαίωση περάτωσης εργασιών θα εκδοθεί με αναλογική εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 18 της σύμβασης παραχώρησης περί βεβαίωσης περάτωσης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για το περαιωμένο μήκος του υπόψη υποτμήματος. ∆εδομένου ότι ο αυτοκινητόδρομος θα λειτουργεί στην τελική του μορφή στο τμήμα αυτό, δηλαδή δεν θα γίνουν επιπλέον κατασκευές ώστε να εκπληρωθεί ο όρος της 12μηνης καθυστέρησης στην επιβολή του ποσού των 0,04€/χλμ. σε τιμές ημέρας βάσης και προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει το ∆ημόσιο, λόγω απώλειας εσόδων στον παραχωρησιούχο, η ανά χιλιόμετρο χρέωση διοδίων τελών για το υποτμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) είναι δυνατόν να καθοριστεί σε 0,04 €/χλμ. (προ ΦΠΑ) σε τιμές της ημέρας τιμής βάσης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την λειτουργία του σταθμού διοδίων Καλαμάτας και των πλευρικών σταθμών διοδίων του Α/Κ Αρφαρών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 143 του Ν. 4070 (ΦΕΚ 82 Α/ 10-04- 2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις», ύστερα από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του ανεξάρτητου μηχανικού με την παράδοση σε κυκλοφορία του υποτμήματος Τσακώνα έως τον Α/Κ εισόδου Καλαμάτας (Θουρία).
2. Καθορίζουμε την ανά χιλιόμετρο χρέωση διοδίων τελών για το υποτμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας (Θουρία) ίση με 0,04 €/χλμ. (προ ΦΠΑ) σε τιμές της ημέρας τιμής βάσης".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.