Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης για το πρό ημερήσιας Διάταξης θέμα του NATURA 2000 [ VIDEO ]

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραολάνη Μαρία, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εμφανίστηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Κοινότητας Καλού Νερού καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καλού Νερού και ζήτησαν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εκθέσουν τις απόψεις τους επί του ζητήματος που αφορά την περιοχή Natura Κυπαρισσίας 2000. Με την ομόφωνη γνώμη του Σώματος ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα για συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως.

Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Καλού Νερού ο οποίος είπε :........


Η Τοπική Κοινότητα έχει συντάξει ήδη ένα υπόμνημα το οποίο ήδη έχει και αποστείλει στους βουλευτές του Νομού, προς το ΥΠΕΚΑ και τώρα το διαβάζω να το ακούσετε και όλοι σας.

«Σχετικά με την έντονη φημολογία ότι οδεύει προς υπογραφή η απόφαση του ΥΠΕΚΑ περί απαγόρευσης κάθε οικοδομικής δραστηριότητας ακόμη και γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την περιοχή NATURA 2000, η τοπική κοινωνία, αλλά και η ευρύτερη, είναι τρομερά ανάστατη. Δεν μπορεί να αποφασίζεται με το σκεπτικό ότι μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά, αλλά ακόμα και σε μια τέτοια απόφαση δεν προστατεύει τη χελώνα, αλλά φέρνει την τοπική κοινωνία μπροστά σε αδιέξοδα με απρόβλεπτες καταστάσεις, κάτι που οφείλουν να το γνωρίζουν οι άνθρωποι του ΑΡΧΕΛΩΝΑ. Μια τέτοια απόφαση αν ευδοκιμήσει είναι φανερό ότι είναι η ταφόπλακα της περιοχής. Καταστρέφει περιουσίες και στην κυριολεξία κλείνουν σπίτια.

Οι κάτοικοι θα πρέπει να μεταναστέψουν σε άλλη χώρα. Παρακαλούμε πριν από κάθε απόφαση να επικρατήσει η λογική. Αυτό που ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και από όλους σας είναι ένα άμεσο ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί προς όλους και προς το ΥΠΕΚΑ κυρίως, το οποίο θα μας δεσμεύσει ότι αυτή η απόφαση δεν πρέπει να περάσει επ΄ ουδενί. Είναι η καταστροφή μας. Αυτό και μόνο».

Στη συνέχεια εκπρόσωποι των Φορέων της Τ.Κ. Καλού Νερού εξέθεσαν τις απόψεις τους. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία ο Δήμαρχος διατύπωσε την παρακάτω πρόταση η οποία θα σταλεί προς κάθε αρμόδιο Φορέα :
1. Όχι, στην ερημοποίηση της περιοχής.
2. Ναι, σε μορφές ήπιας ανάπτυξης.
3. Να μπει οριστικό και σαφές πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.
4. Το θεσμικό πλαίσιο μέτρων προστασίας που θα καθιερωθεί με την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση δεν θα εξαντλείται σε «καθολική απαγόρευση» και δε θα οδηγεί σε ακύρωση ή αναστολή κάθε αγροτικής, επαγγελματικής ή οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και κάθε δραστηριότητας στη χρήση αιγιαλού και παραλίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου.
5. Σύμφωνα με το έγγραφό μας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΚΑ και τα όσα αναπτύξαμε κατά τη σύσκεψη της 25ης Απριλίου 2013 που έγινε στην Κυπαρισσία με τη συμμετοχή της Γεν. Γραμματέως ΥΠΕΚΑ κ. Ευαγγελίδου, του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων κ. Αγγελάκα, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη, του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ. Μέρκου, της Προέδρου της Επιτροπής για την προώθηση πλαισίου προστασίας, κ. Καραγκούνη – Κύρτσου, ζητάμε τη δυνατότητα έκφρασης της άποψής μας πριν από την οριστικοποίηση της υπό έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση σε ψηφοφορία.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την πρόταση του κ. Δημάρχου κι έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 3852/2010,

Α π ο φ α σ ι ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την πρόταση του κ. Δημάρχου για την περιοχή Natura Κυπαρισσίας 2000 που έχει ως εξής :
1. Όχι, στην ερημοποίηση της περιοχής.
2. Ναι, σε μορφές ήπιας ανάπτυξης.
3. Να μπει οριστικό και σαφές πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.
4. Το θεσμικό πλαίσιο μέτρων προστασίας που θα καθιερωθεί με την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση δεν θα εξαντλείται σε «καθολική απαγόρευση» και δε θα οδηγεί σε ακύρωση ή αναστολή κάθε αγροτικής, επαγγελματικής ή οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και κάθε δραστηριότητας στη χρήση αιγιαλού και παραλίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου.
5. Σύμφωνα με το έγγραφό μας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΚΑ και τα όσα αναπτύξαμε κατά τη σύσκεψη της 25ης Απριλίου 2013 που έγινε στην Κυπαρισσία με τη συμμετοχή της Γεν. Γραμματέως ΥΠΕΚΑ κ. Ευαγγελίδου, του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων κ. Αγγελάκα, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη, του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ. Μέρκου, της Προέδρου της Επιτροπής για την προώθηση πλαισίου προστασίας, κ. Καραγκούνη – Κύρτσου, ζητάμε τη δυνατότητα έκφρασης της άποψής μας πριν από την οριστικοποίηση της υπό έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2013
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 15-05-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ NATURA 2000

Μετά την θυελλώδη και γεμάτην ένταση και αντεγκλήσεις χθεσινοβραδυνή συζήτηση προ ημερησίας διάταξης σχετικά με την NATURA 2000 o Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις οι οποίες υπερψηφίστηκαν:

1. Όχι, στην ερημοποίηση της περιοχής.
2. Ναι, σε μορφές ήπιας ανάπτυξης.
3. Να μπει οριστικό και σαφές πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.
4. Το θεσμικό πλαίσιο μέτρων προστασίας που θα καθιερωθεί με την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση δεν θα εξαντλείται σε «καθολική απαγόρευση» και δε θα οδηγεί σε ακύρωση ή αναστολή κάθε αγροτικής, επαγγελματικής ή οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και κάθε δραστηριότητας στη χρήση αιγιαλού και παραλίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου.
5. Σύμφωνα με το έγγραφό μας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΕΚΑ και τα όσα αναπτύξαμε κατά τη σύσκεψη της 25ης Απριλίου 2013 που έγινε στην Κυπαρισσία με τη συμμετοχή της Γεν. Γραμματέως ΥΠΕΚΑ κ. Ευαγγελίδου, του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων κ. Αγγελάκα, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη, του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ. Μέρκου, της Προέδρου της Επιτροπής για την προώθηση πλαισίου προστασίας, κ. Καραγκούνη – Κύρτσου, ζητάμε τη δυνατότητα έκφρασης της άποψής μας πριν από την οριστικοποίηση της υπό έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

"Η Λυκειάρχης". Το νέο βιβλίο της Φιλιατρινιάς Παναγιώτας Τσαρμποπούλου

Η «Λυκειάρχης», αναφέρεται στη ζωή και την όλη επαγγελματική πορεία της Σεμέλης Παππά, ηρωίδας του βιβλίου, που είναι φιλόλογος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια επί δώδεκα χρόνια Λυκειάρχης, με όλες τις ευθύνες και τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτή η θέση. Χρησιμοποιεί πολύ το τραγούδι και το στίχο.

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, .....

δίνει ιδιαίτερο βάρος στις καινοτόμες δράσεις του σχολείου, όπως προγράμματα κατά των ναρκωτικών και του καπνίσματος, προγράμματα έξυπνα κι επιστημονικά τεκμηριωμένα κατά των «σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων», στηρίζει με όλη της την ψυχή προγράμματα μαθητικών ανταλλαγών και επισκέψεων, ( Αδελφοποίηση με την Κύπρο, Comenius με τη Σκωτία, Επίσκεψη στην Αίγυπτο και το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, επισκέψεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις Σποράδες και αλλού, πολλές εκδρομές και επισκέψεις, για να ανοίξουν οι ορίζοντες των μαθητών και να πολλαπλασιάσουν τη γνώση και την εμπειρία), φέρνοντας τους μαθητές στην αντιμετώπιση πολλών ρεαλιστικών καταστάσεων, με... γέλιο, με δάκρυ... και πολλές ανατροπές!

Στηρίζει προγράμματα προστασίας της ζωής των μαθητών από το διαδίκτυο, τους σεισμούς, την ενδοσχολική βία (bulling), «την αγωγή σταδιοδρομίας», κ.ά. Προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας την «εκπαίδευση μαθητών-διασωστών», σε όλα τα σχολεία, από μικρή ηλικία, καθώς και την αύξηση των ωρών άθλησης μέσα στα σχολεία, γιατί πιστεύει ότι ο ομαδικός αθλητισμός κοινωνικοποιεί και εκτονώνει τους εφήβους. Όλα αυτά σε μορφή διαλόγων, γεγονότων και εικόνων από την καθημερινή ζωή, στα σχολεία όλης της χώρας,

Αναφέρεται συχνά στο ρόλο των γονέων, θετικά και αρνητικά, στο ρόλο των εκπαιδευτικών και τις δράσεις τους, στο ρόλο των μαθητών μέσα κι έξω από το σχολείο και στο ρόλο της πολιτείας, σε σχέση με την πορεία των νέων πριν και μετά τις σπουδές τους.
Αρχίζει από τα χρόνια της μεταπολίτευσης με τη «γενιά του Πολυτεχνείου», στην οποία ανήκει και η ηρωίδα. Αναφέρει πώς αυτή η γενιά ξεκίνησε, πώς αφομοιώθηκε, πώς διαβρώθηκε, καταλήγοντας στα χρόνια της σημερινής διαφθοράς και οικονομικής κρίσης, καθώς και το ρόλο που έπαιξε ο καθένας σ’ αυτή.

Ο μεγάλος της πόνος είναι τα νέα παιδιά, που βγαίνοντας από τα Λύκεια της χώρας κι έχοντας καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσα από τον αγώνα των Πανελληνίων εξετάσεων, για να περάσουν στα πανεπιστήμια, στο τέλος μένουν άνεργα και άπρακτα!
Ταυτόχρονα δένει τους έρωτες, το γάμο και το διαζύγιο στη ζωή της γυναίκας- Λυκειάρχη, αλλά και κατ’επέκταση στη ζωή όλων μας. Μιλάει για την απιστία, τη χαρά και τον πόνο του έρωτα. Μιλάει για την επανασύνδεση της οικογένειας με παιδιά, όταν… το απαιτούν οι συνθήκες.

Βγάζει πολύ...συναίσθημα, έχει σασπένς, πολλές ανατροπές, ευχάριστες και δυσάρεστες. Είναι κείμενο ιδιαίτερα… ρεαλιστικό αλλά και… ρομαντικό. Μπαίνει βαθιά στην ψυχή όλων των Ελλήνων!

Τσαρμποπούλου Παναγιώτα
Φιλόλογος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Γιώτα Τσαρμποπούλου γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών.
Υπηρέτησε στη δημόσια Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως καθηγήτρια.Τα δώδεκα τελευταία χρόνια, υπηρέτησε σε θέσεις Διοίκησης σχολικών μονάδων.
Ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι μητέρα δύο παιδιών.
Άλλα βιβλία της: «Ένας Έλληνας από τη Σκιάθο» , «Δανάη, η ελληνοπόντια»

Φιλιατρά: Πτώση καλωδίου υψηλής τάσης προκάλεσε φωτιά σε ελαιοπερίβολο [ VIDEO ]

Φωτιά προκάλεσε στις 3 περίπου το μεσημέρι από πτώση καλωδίου Υψηλής τάσης της ΔΕΗ σε ελαιοπερίβολο στα Αρμακάδια στην περιοχή των Φαρμακέϊκων.
Σύμφωνα με .......

πληροφορίες του Φιλιατρά News η φωτιά που έκαψε ξερά χόρτα προκλήθηκε από σπινθήρα προερχόμενο από καλώδιο της ΔΕΗ με υψηλή τάση.
Συγκεκριμένα από κολόνα της ΔΕΗ έσπασε κομμάτι ξύλου (διπλανή Φωτογραφία) όπου υπήρχε μονωτήρας και επάνω του Καλώδιο Υψηλής τάσης και ακούμπησε σγτο έδαφος προκαλώντας σπινθήρα.
Ο σπινθήρας προκάλεσε φωτιά η οποία σιγά σιγά με τον αέρα επεκτεινόταν στο χωράφι όπου υπήρχαν ξερά χόρτα.
O 46χρονοις Αγρότης Σ.Φ. που πήγε να πάρει κάποια κλάρα για να σβήσει την φωτιά δεν πρόσεξε το καλώδιο της ΔΕΗ που βρισκόταν στο έδαφος λόγω του καπνού με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με την υψηλή τάση και να πάθει σοβαρά εγκαύματα στο χέρι του και σύμφωνα με πληροφορίες μας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και απο εκεί λόγω της σοβαρότητας της κατάσταση τους μεταφέρεται αυτή την στιγμή σε Νοσοκομείο της Αθήνας.
Αγρότες που είδαν την φωτιά κάλεσαν την Πυροσβεστική υπηρεσία όπου ένα πυροσβεστικό όχημα από τους Γαργαλιάνους μετέβη στο σημείο όπου έσβησε την φωτιά ενω στην περιοχή υπήρχε και συνεργείο της ΔΕΗ.
Προανάκριση για το θέμα διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων.

Δείτε ένα μικρό VideoΜήνυμα Αλευρά για την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις που αρχίζουν σήμερα αποτελούν για όλους τους μαθητές έναν σημαντικό σταθμό για τη ζωή και το μέλλον τους.

Αγαπητά μας παιδιά,
με ψυχραιμία, επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα και με δεδομένη τη στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, μπορείτε και πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας.
Είναι σημαντικό να .......

στοχεύετε στην επιτυχία, με αισιοδοξία και θετική στάση για την δικαίωση των κόπων σας και την κατάκτηση των επιδιώξεών σας.

Ας μην ξεχνάτε ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι το εφαλτήριο για έναν καινούριο κύκλο ζωής που ανοίγει μπροστά σας μετά τα σχολικά χρόνια, αλλά δεν είναι η μοναδική ευκαιρία. Αξίζει όμως ν’ αγωνιστείτε με όλες σας τις δυνάμεις.

Σας εύχομαι ολόψυχα

Καλή Επιτυχία!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Η Σκιά του Ειδώλου», του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, τον Ιούνιο στο «Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης».

Το πρωτόπαιχτο θεατρικό έργο «Η Σκιά του Ειδώλου», του συγγραφέα Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις που δόθηκαν στο «Θέατρο της Ημέρας» και το θέατρο «Εν’ Αθήναις», συνεχίζει τρίτο κύκλο παραστάσεων, για τον μήνα Ιούνιο, στο «Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης».

Ένας νεαρός ηθοποιός προσπαθεί ........

να βρει το κουράγιο να εμφανιστεί στη σκηνή, στην πρώτη πρεμιέρα της ζωής του, όπου υποδύεται τη ζωή του Νικόλαου Δραγούμη, του άγνωστου Έλληνα ζωγράφου που έζησε στη Γαλλία και ονομάστηκε ο Βαν Γκογκ της Ελλάδος. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη καθώς η διελκυστίνδα μεταξύ επιβεβαίωσης και ανασφάλειας υποδαυλίζουν έντονα συναισθήματα και θέτουν ερωτήματα μέσα από μια βαθειά εσώτερη διαδικασία.

Ο πρωτότοκος Νικόλαος Δραγούμης, υπήρξε η πλέον ευαίσθητη και ευάλωτη μορφή της οικογένειας του πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη, με τα έντεκα παιδιά, μεταξύ των οποίων ξεχώριζαν, ο Ίωνας, η Ναταλία, ο Φίλιππος και άλλα, όμως ο Νικόλαος ήταν εκείνος που παρέμεινε στην αφάνεια. Η καλλιτεχνική του έφεση, σε συνδυασμό με την άσκηση πίεσης από την πλευρά του πατέρα του να σπουδάσει την Νομική επιστήμη που δεν επιθυμούσε, επιβάρυναν την ήδη ταραγμένη ψυχή του και επίσπευσαν τον εγκλεισμό του στα διάφορα ψυχιατρεία.

Το αυστηρό οικογενειακό κατεστημένο των Δραγούμηδων, τον ήθελε να ακολουθεί καριέρα διπλωμάτη, αλλά εκείνος, τύπος μποέμ, ανατρεπτικός και ασυμβίβαστος, είχε πάθος με τη ζωγραφική. Πέθανε στο Δρομοκαΐτειο με την παράνοια να συνοδεύει το θεϊκό του ταλέντο κι αφού προηγουμένως βίωσε τον εγκλεισμό του σε αρκετά ευρωπαϊκά ψυχιατρεία. Υπήρξε εκπρόσωπος στην Ελλάδα της τεχνοτροπίας των κηλιδιστών (πουαντιγισμός).

Συγγραφέας: Γρηγόρης Χαλιακόπουλος
Σκηνοθεσία: Μαρίκα Θωμαδάκη
Σκηνογραφική επιμέλεια: Ανδρομάχη Μοντζολή
Μουσική: Φίλιππος Περιστέρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Φωτεινή Παπαδάκη
Ενδυματολογική επιμέλεια: Β. Παπαδημητρίου
Φωτισμοί: Δημήτρης Τσολάκης
Φωτογραφίες: Ειρήνη Ζεϊμπέκου
Δημόσιες σχέσεις: Γιάννα Ακριβού
Παραγωγή: Κίρκη Καραλή

Ερμηνεύει ο Βασίλης Παπαδημητρίου

Παραστάσεις: Τρίτη 4 & 11 Ιουνίου, ώρα 9:30μ.μ. Διάρκεια: 65 λεπτά
Τιμή εισιτηρίου: γενική είσοδος 10 € ( μειωμένο 5 € )

Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Πειραιώς 206 (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος
Τηλ.: 210 341 8550.
Πρόσβαση: http://www.mcf.gr/el/access/

Ευχαριστίες από τον Γιάννη Μερκούρη στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Αγαπητά μέλη,
Λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας ευχαριστήσω θερμά για την άριστη συνεργασία που είχαμε.
Σε αυτή τη ........

δύσκολη και περίεργη περίοδο που ζούμε αναπτύξατε αξιέπαινες πρωτοβουλίες και βοηθήσατε με τον καλύτερο τρόπο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.
Επωμισθήκατε βάρη και υποχρεώσεις που δεν σας ανήκαν. Σταθήκατε γενναία απέναντι στα προβλήματα και δώσατε λύσεις.
Εύχομαι καλή επιτυχία στους μαθητές στις εξετάσεις που σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν.

Με εκτίμηση
Ο Υπεύθυνος Παιδείας
Ιωάννης Μερκούρης

«Παραιτηθείτε νεκροθάφτες, Βάζετε ταφόπλακα» σε Καλό Νερό και Ελαία [ VIDEO ]

ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΘΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

«Παραιτηθείτε νεκροθάφτες,
Βάζετε ταφόπλακα» με τις απαγορεύσεις σε Καλό Νερό και Ελαία

Την οργισμένη .........

αντίδραση και αντεπίθεση επαγγελματιών και κατοίκων του Καλού Νερού, της Ελαίας, αλλά και της Κυπαρισσίας, εισέπραξε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που προωθούνται με υπουργικές αποφάσεις - για την περιοχή -, μετά και το «όχι» του Δ.Σ. τη Μεγάλη Πέμπτη στην επιχειρηματική δραστηριότητα Παππά!
«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ» έγραφε το πανό που σήκωσαν στην είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου, όπως έκαναν και μέσα στην αίθουσα, ζητώντας το Σώμα να πάρει απόφαση να μην μπουν απαγορεύσεις στην περιοχή.
«Παραιτηθείτε νεκροθάφτες», «βάζετε ταφόπλακα», «είστε επικίνδυνοι και επιζήμιοι για τον τόπο», «καταστρέφετε την περιοχή, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας», είναι μερικές μόνο από τις βαρύτατες εκφράσεις που ακούστηκαν σε βάρος των δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας, τόσο στο διάδρομο του Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας, όπου βρίσκεται η αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., όσο και εντός της.
Οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν έντονα, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους για όσα προωθούνται με υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, αλλά και με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στην παραλία, τον αιγιαλό, τις αγροτικές καλλιέργειες, καθώς, όπως τόνιζαν σε υψηλούς τόνους, καταστρέφουν την περιοχή, τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών τους και τους οδηγούν στην απόγνωση και τη μετανάστευση.

Ηλίας Γιαννόπουλος - ΘάρροςΣυνεδριάζει εκτάκτως η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 14:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.
Την πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής Στάθης Ανδρινόπουλος περιλαμβάνονται για συζήτση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα: ..........

1) Καθορισμός όρων του επαναληπτικού τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Αυλώνος, Τ.Κ. Τριπύλης καθώς και του καθαρισμού Λαικής Αγοράς Τ.Κ. Κοπανακίου.

2) Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Τριφυλίας, για λειτουργία τροχήλατων, αυτοκινούμενων ή μη καντινών και τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

3) Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κερκίδων γηπέδου Γαργαλιάνων».

4) Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Τριφυλίας, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

5) Έκδοση 3ου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη των αναγκών αλληλογραφίας του Δ. Τριφυλίας και ορισμός υπολόγου.

6) Καθορισμός όρων διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραλίας-όρμου «Λαγκούβαρδου». Δ.Ε. Γαργαλιάνων, για ανάπτυξη δραστηριότητας θαλασσίων ειδών αναψυχής (κανό, ποδήλατα, γουίντ-σέρφ κ.λ.π.)

7) Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αγωγής κατά του κ. Σκούντζου Νικολάου του Εμμανουήλ.

Το χθεσινοβραδινό Δελτίο Ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 15-5-2013 ]

Ρεπορτάζ του Φιλιατρά News στο 23:16Ποιοι απαλλάσονται από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Βασικό κριτήριο το εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση.

Ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ για τον άγαμο και 8.000 ευρώ για τον έγγαμο, που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα, θα είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή, τη μείωση ή την καταβολή σε περισσότερες δόσεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) από φορολογούμενους που αυτοί και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια.

Αυτό προβλέπεται στην απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, ......

Γιώργου Μαυραγάνη, στην οποία ορίζεται ότι τα εισοδηματικά αυτά όρια θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε για να εξετάζονται από τις εφορίες αιτήματα απαλλαγής από το τέλος, μείωσης του ή καταβολής του σε περισσότερες δόσεις. Σημειώνεται επίσης ότι με νέα απόφαση που θα εκδοθεί ως το τέλος Ιουλίου, μπορούν να εξειδικευτούν περαιτέρω τα κριτήρια για το πώς ακριβώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις από τις εφορίες.

Στην απόφαση ορίζεται ότι ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ή την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή της συζύγου του και των προστατευόμενων προσώπων.

Προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα του φορολογουμένου, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία τους.

Β) Ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ, ο ή η σύζυγος αυτού και τα προστατευόμενα πρόσωπα να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην του ακίνητου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Γ) Η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ.

Δ) Η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ.

Ε) Ο φορολογούμενος να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως προς το επίπεδο των περιουσιακών του στοιχείων και των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να αποδείξει ότι υφίσταται σοβαρή οικονομική δυσκολία υπό την έννοια της παραγράφου αυτής.

ΣΤ) Ο φορολογούμενος να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, θεωρημένη από αρμόδια αρχή, εφόσον αυτό είναι δυνατό, η οποία περιγράφει τη φύση και τις συνθήκες της ασθένειας, του ατυχήματος ή άλλων γεγονότων που προκάλεσαν τη σοβαρή δυσκολία του.

Επίσης διευκρινίζονται τα εξής:

-Στην απόφαση σημειώνεται ότι δεν εξετάζονται αιτήματα φορολογουμένων εφόσον το ετήσιο εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ, προκειμένου για άγαμο, και των οκτώ χιλιάδων ευρώ προκειμένου για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα μέλη.

- Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μέχρι το τέλος του Ιουλίου, μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του ή την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής.

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που περιέχει ΕΕΤΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2013.

- Η αίτηση του προηγούμενου άρθρου συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) φωτοτυπία του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο οποίο περιλαμβάνεται και ΕΕΤΑ,

β) εκκαθαριστικά σημειώματα−δηλώσεις ΦΑΠ έτους 2012 του υποκείμενου σε ΕΕΤΑ, του ή της συζύγου και των προστατευόμενων προσώπων, εκτυπωμένα από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, και

γ) περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 του υποκείμενου σε ΕΕΤΑ, του ή της συζύγου και των προστατευόμενων προσώπων, εκτυπωμένες από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΓΓΠΣ, όπως επίσης όλων των άλλων προσώπων που κατοικούν στο ίδιο ακίνητο.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επίδοση των διαπιστευτηρίων των μελών του Δ.Σ. του Συ.Φι.Δα.Π.Ε.

Σε επίδοση των διαπιστευτηρίων των μελών του Δ.Σ. προχώρησε ο Σύλλογος Φίλων Δάσους και Παραλίας Ελαίας την Τρίτη 15 Μαίου 2013.Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. αποτελούμενη από τους Γκραίκη Παύλο γ.γ. , Γαλάνη Δημήτρη ταμίας , Αγγελινά Γιάννη αν. ταμίας) παρέδωσε επιστολή........

με την σύνθεση και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Συ.Φι.Δα.Π.Ε. στην γραμματεία του Δήμου Τριφυλιας , στην πυροσβεστική , στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μπασδάνη Δημήτρη , στον υπεύθυνο της πολεοδομίας , στην εισαγγελία πρωτοδικών Κυπαρισσίας , στον διευθυντή του γενικού λυκείου Κυπαρισσίας Αντωνόπουλο Βαγγέλη , στο δασαρχείο κλπ...

Τα μέλη του συλλόγου ενημέρωσαν τις αρχές για τις θέσεις του και έτειναν χείρα συνεργασίας για όλες τις μελλοντικές δράσεις που αφορούν στην παραλία και το δάσος της Ελαίας...

Γιώργο; Ασημακόπουλος: Προσυνεδριακός Διάλογος για μια ΟΝΝΕΔ για όλους

Πληροφορήθηκα σήμερα από τον τύπο για μια απόφαση που εξέδωσε χθες το βράδυ η οργανωτική επιτροπή, η οποία αναφερόταν στην υλοποίηση ενός κύκλου προσυνεδρίων της ΟΝΝΕΔ, με ημερομηνία έναρξης τη σημερινή και μάλιστα στο Ηράκλειο.

Το πάθος της οργανωτικής ........

επιτροπής για διάλογο ήταν τόσο μεγάλο που την απόφαση για διενέργεια προσυνεδρίων, με την έναρξη του πρώτου προσυνεδρίου, χώριζαν μόλις μια ημέρα. Η βιασύνη τους αυτή δε, οδήγησε στο να παραλείψουν να με ενημερώσουν και να μου στερήσουν έτσι τη δυνατότητα να παρευρεθώ στο σημερινό προσυνέδριο στο Ηράκλειο.

Τυχαίο γεγονός ή εσκεμμένη παράλειψη; Λίγο με αφορά!

Συνεχίζω να αγωνίζομαι σθεναρά για μια ΟΝΝΕΔ για όλους για αυτό το λόγο, σας προσκαλώ να δώσετε το παρόν στις δυο ανοιχτές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσω, την Πέμπτη 16 Μαΐου στα Ιωάννινα (19:00 στην αίθουσα της Περιφέρειας, Στοά Σάρκα) και την Παρασκευή 17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Δυο εκδηλώσεις στις οποίες μέσω του διαλόγου, θα καταθέσω κι εγώ τις θέσεις και τις απόψεις μου σχετικά με σημαντικά ζητήματα που αφορούν το ιδεολογικό προσανατολισμό της ΟΝΝΕΔ, τη λειτουργία και το ρόλο της στη σημερινή κοινωνία.

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 16ης Μαΐου 2013ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Πολύχρωμος» υποψήφιος δήμαρχος ο Κ. Μαργέλης

Αυτό που επί μήνες ψιθυριζόταν επιβεβαίωσε χθες,........

απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Θάρρους», ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης. Επίσημα πλέον ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο του Παναγιώτη Νίκα.

Ο κ. Μαργέλης δε θέλησε να δώσει λεπτομέρειες, παρά μόνο ανέφερε πως πρόκειται για πολυκομματική κίνηση, που δε θέλει να έχει καμία σχέση με κόμματα και χρίσματα. Υποσχέθηκε, όμως, ότι σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ για την επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα στο ελαιόλαδο με την προσθήκη του αιτήματος για τυποποίηση εντός ζώνης καταθέτει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με επιστολή στο ΥΠΑΑΤ που υπογράφει ο πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος Δημ. Γυφτέας.
Παράλληλα επικρίνει την ΕΑΣ Μεσσηνίας ότι για πολλά χρόνια με τους αναποτελεσματικούς χειρισμούς της ζημίωσε το ελαιόλαδο, τους Μεσσήνιους παραγωγούς και τις εξαγωγές.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή «ΦΩΝΗ» στην οποία προβάλλονται και τα θέματα:
• ΛΑΘΟΣ timing από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστα Μαργέλη, που επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την υποψηφιότητα δημάρχου Καλαμάτας, ανοίγει ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο ένα χρόνο τουλάχιστον πριν τις εκλογές!
• ΘΕΤΙΚΑ αποτιμά το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας την υπογραφή της νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, παρά την άρνηση υπογραφής της από τους Βιομήχανους (ΣΕΒ).
• ΜΠΡΟΣΤΑ ΞΑΝΑ η ΝΔ σε δύο δημοσκοπήσεις τόσο στην πρόθεση ψήφου, όσο και την παράσταση νίκης. Διευρύνεται η υπεροχή Σαμαρά έναντι του Τσίπρα για πρωθυπουργός.
• ΝΕΑ ΕΝΤΑΣΗ στην Τριφυλία για την αναστολή οικοδομικών αδειών στην περιοχή Natura. Που αποσκοπεί ο συσχετισμός έκδοσης της ΚΥΑ με την «υπόθεση Παπά» στην Ελαία.
• ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο ΣτΕ από το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας για τη μείωση των δικαστικών λειτουργών.
• ΕΠΙΣΤΟΛΗ από τον δήμαρχο Μεσσήνης Στ. Αναστασόπουλο στο ΤΑΙΠΕΔ για τρία ακίνητα στα όρια του Δήμου και πρόθεση διεκδίκησής τους για κοινωνικές δράσεις.

● ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
● ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!

Μήνυμα Αναγνώστη: Δρόμοι γεμάτοι λακούβες στα Φιλιατρά

καλησπέρα σας

Με την ελπίδα ότι μπορείτε να πιέσετε κι εσείς πολύ παραπάνω από μένα, σας ενημερώνω ότι για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια πέρασα το Πάσχα από τις οδούς EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ- ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ-ΝΤΟΥΝΕΩΝ (προς Μαραθόπολη) και δυστυχώς η κατάσταση των οδών αυτών ιδιαίτερα της EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ και της δισταύρωσης ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ-ΝΤΟΥΝΕΩΝ ακριβώς στη διασταύρωση προς Μαραθόπολή, είναι ΤΡΑΓΙΚΗ...

Επικοινώνησα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας στην .........

Κυπαρισσία (τηλ 2761-360740) και η (ευγενική) κυρία μου είπε ότι το πρόβλημα είναι γνωστό αλλά δεν εχει εγκριθεί ακόμα η πίστωση για να αγοραστεί χαλίκι (!)
Επίσης με διαβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει το -ήδη γνωστό- θέμα στον Αντιδήμαρχο...

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και των επισκεπτών που αναμένουμε στην περιοχή, σας παρακαλώ να πιέσετε κι εσείς, ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα , ώστε να μη δυσφημείται η περιοχή μας στους επισκέπτες που έχει τόσο ανάγκη...

ευχαριστώ πολύ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα στοιχεία και το τηλέφωνο του αναγνώστη είναι στην διάθεση μας

Απάντηση από το Φιλιατρά News

Αγαπητέ φίλε να είσαι σίγουρος ότι το Φιλιατρά News πιέζει να τελειώσει το έργο και να ασφαλτοστρωθούν τα σκαμμένα για να μην σπάμε τα αυτοκίνητα μας.
Θα πιέσουμε κι άλλο. Το θέμα το παρακολουθούμε από κοντά και να είσαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει αποτέλεσμα.
Πάντως δεν το έχουμε αφήσει έτσι. Έχουμε πιέσει και εξακολουθούμε να πιέζουμε να τελειώσει.
Οσο για την τεχνική υπηρεσία είναι στα Φιλιατρά.