Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014

Μεσσηνιακές εφημερίδες της 7ης Σεπτεμβρίου 2014Φιλιατρά: Ο θάνατος μιας πόλης

Του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου
Συγγραφέα - δημοσιογράφου


Η ακμή και η παρακμή, δηλαδή, το κορύφωμα μιας εξελίξεως και η προϊούσα ελάττωσή της, αφορούν όλα τα βιολογικά, κοινωνικά, πολιτικά και κυρίως πολιτισμικά φαινόμενα του έμψυχου και υλικού τούτου κόσμου.
Στο διάβα των .......