Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Οι νέες ώρες Κοινής Ησυχίας για τη θερινή περίοδο

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα 1η Απριλίου 2018 οι νέες ώρες κοινής Ησυχίας που θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Θερινής Περιόδου (01 Απριλίου έως 31 Σεπτεμβρίου).

Από την ......