Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Πανελλαδικές 2013. Πως θα δηλώσουν συμμετοχή οι μαθητές

Από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου ορίζεται η προθεσμία , μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η διαδικασία .......

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα είναι ενιαία και για τους δύο τύπους λυκείου, ενώ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας σε κοινή προθεσμία, που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, θα υποβληθούν και τα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση-δήλωση.

Στο Διαδίκτυο ή τα λύκεια οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Λύκειο, με τον κάθε υποψήφιο να μπορεί να προμηθευτεί την αίτησή του είτε από το Διαδίκτυο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, είτε από το λύκειό του.

Υπόχρεοι για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης κατά περίπτωση είναι:

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων που υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.

β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και που υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Όσοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, μαζί με την αίτηση-δήλωση θα πρέπει να συνυποβάλλουν: επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρωτότυπη «Βεβαίωση» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γ) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και που υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.

δ) οι απόφοιτοι- κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ, οι οποίοι και υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Και αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί, επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους και την πρωτότυπη «Βεβαίωση» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «Βεβαίωση» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε) οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, και μόνο εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ΤΕΦΑΑ.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν

Παράλληλα, όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα 18 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 5 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο λύκειό τους.

Ενώ, όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), θα πιστοποιηθούν από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους από 20 Φεβρουαρίου ως και 8 Μαρτίου. Εφόσον αποκτήσουν το πιστοποιητικό της πάθησής τους, θα μπορέσουν να ανακαλέσουν την αίτηση-δήλωση για Πανελλαδικές εξετάσεις και να υποβάλουν τελικά Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο.

iefimerida

Τελευταία ημέρα προθεσμίας για την συγχώνευση Eurobank με Εθνική

Τελευταία ημέρα προθεσμίας σήμερα για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της Eurobank από την Εθνική Τράπεζα προς τους μετόχους της πρώτης για την ανταλλαγή των μετοχών τους με τίτλους της νέας Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της συγχώνευσης των δύο τραπεζών.

Η προτεινόμενη ........

σχέση ανταλλαγής είναι 58 μετοχές της Εθνικής για κάθε 100 μετοχές της Eurobank. Ο νέος όμιλος θα έχει συνολικό ενεργητικό 174,2 δισ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113,0 δισ. ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής η Eurobank θα καταστεί θυγατρική της Εθνικής, ενώ η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών εάν, όπως όλα δείχνουν, επιτευχθεί συμφωνία, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, χθες, Πέμπτη, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε, υπό όρους , την συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την Τράπεζα Eurobank Ergasias.

Η Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα των μερών για την ανάληψη δεσμεύσεων (διορθωτικών μέτρων), στην αγορά της αποδοχής καρτών (merchant acquiring), καθώς και στις αγορές στεγαστικής πίστης και πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών.

Το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης που υπέβαλλε η Εθνική προβλέπει, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο περίπου του 20% των τραπεζικών καταστημάτων της ενοποιημένης Εθνικής και Eurobank, ενώ εκτιμάται πως ανάλογη θα είναι και η μείωση του προσωπικού.

Εκτός από τον περιορισμό του δικτύου των καταστημάτων και αυτών των ΑΤΜ, ο όμιλος αναμένεται να κλείσει περίπου το 25% των καταστημάτων σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κύπρο, όπου και οι δυο τράπεζες έχουν παρουσία.
Επικεφαλής του νέου ομίλου θα είναι ως πρόεδρος ο Γιώργος Ζανιάς και διευθύνων σύμβουλος ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Market Beast

Αντιδράσεις ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση

Την αντίθεσή τους στη σύνδεση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού με τη μισθολογική του εξέλιξη, εξέφρασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) κατά τη συνάντηση που είχαν με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και με αντικείμενο το προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Όπως ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ, οι καθηγητές είναι αντίθετοι και ........

με την πρακτική των ποσοστώσεων στις προαγωγές των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και στη μισθολογική καθήλωση για μεγάλο μέρος του κλάδου. Επίσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους και για τη διετή παραμονή στον ίδιο βαθμό των εκπαιδευτικών που θα κριθούν ανεπαρκείς, κάτι που θεωρούν ότι αποτελεί ποινή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ «καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει αποδείξει ότι ο εκπαιδευτικός που έχει προβλήματα επάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο βελτιώνεται με την περικοπή του μισθού του».

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ιι καθηγητές δήλωσαν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου ότι ο κλάδος δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσει σε ένα σχέδιο «μισθολογικής καθήλωσης, καλυμμένο με το μανδύα της αξιολόγησης».

Διώχνουν άρον-άρον δημοσίους υπαλλήλους πριν έρθει η Τρόικα

Τρέχουν να διώξουν 5.500 υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα αλλά και πλεονάζοντες
Φιάσκο της κυβέρνησης η διαθεσιμότητα
Δεν μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα
Επιπλέον 30.000 σε διαθεσιμότητα ως το τέλος του 2013

Εφιάλτης θεωρείται στο Δημόσιο η διαθεσιμότητα την.......

ώρα που η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα έφτασε στο 27% ενώ για τους νέους εγγίζει το 61%. Η Τρόικα αναμένεται να θέσει εκ νέου αίτημα άμεσων απολύσεων στο Δημόσιο αφού το μέτρο της διαθεσιμότητας αποδείχθηκε φιάσκο και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης ανίκανος να το εφαρμόσει.

Πρώτοι στη λίστα προς αποχώρηση βρίσκονται 2.000 υπάλληλοι που είναι σε διαθεσιμότητα και 3.500 που θεωρούνται πλεονάζοντες.

Για πολλοστή φορά στο στόχαστρο του υπουργείου θα βρεθούν οι υπάλληλοι που θα λάβουν εισιτήριο εξόδου λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων: επίορκοι, αδικαιολογήτως απόντες, ψυχολογικά πάσχοντες ή όσοι έχουν δηλώσει ψευδή προσόντα και έχουν προσκομίσει πλαστά παραστατικά.

Φιάσκο του κράτους

Οι 2.000 υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από το 2012 και δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες θα είναι οι πρώτοι που θα αποχωρήσουν, αν το μέτρο αυτή τη φορά υλοποιηθεί. Σε αυτούς θα προστεθούν και 3.500 εργαζόμενοι οι οποίοι κρίνονται ως πλεονάζοντες μετά τον περιορισμό -στα χαρτιά- των οργανικών μονάδων σε τέσσερα υπουργεία.

Νέα σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Το πράσινο φως για την αποχώρηση των πλεοναζόντων από τα υπουργεία Εργασίας, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης δόθηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης υπό την προεδρία του Αντώνη Σαμαρά.

Παρά τη διαβεβαίωση του Γιάννη Στουρνάρα ότι «δεν μιλήσαμε για απολύσεις προς το παρόν» κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ελάχιστοι από τους πλεονάζοντες υπαλλήλους θα μπορέσουν να απορροφηθούν αυτόματα σε άλλες θέσεις.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με το καθεστώς διαθεσιμότητας οι υπάλληλοι λαμβάνουν το 75% των βασικών αποδοχών τους και απολύονται ένα χρόνο μετά αν στο μεταξύ δεν μετακινηθούν σε άλλη θέση.

Στην ουρά για μετακίνηση σε άλλη θέση

Δεν είναι όμως μόνο το μέτρο της διαθεσιμότητας που έχει αποτύχει να θέσει σε εφαρμογή ο Αντώνης Μανιτάκης. Στην ουρά για τοποθέτηση σε νέα θέση βρίσκονται ήδη 2.500 υπάλληλοι, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αορίστου χρόνου σε διοικητικές θέσεις, οι οποίοι μπήκαν αυτόματα σε διαθεσιμότητα με οριζόντιο τρόπο.

Ως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα άλλοι 6.500 υπάλληλοι και ακόμη 25.000 ως το τέλος του 2013 και όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα.

iefimerida.gr

Κατάθεση συζύγου Σπ. Ιωάννου: «Η Αστυνομία Κυπαρισσίας κάλυπτε το δράστη»

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Το κουβάρι μιας από τις πιο φρικτές δολοφονίες που έχουν γίνει στη Μεσσηνία άρχισε να ξετυλίγεται δημόσια χθες για δεύτερη φορά, με την έναρξη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας της δίκης του Βορειοηπειρώτη και του Αλβανού που έχουν καταδικασθεί για τη δολοφονία στις 26 Ιανουαρίου του 2009 του δικηγόρου Σπύρου Ιωάννου στο γραφείο του στην Κυπαρισσία.

Αμφότεροι .......

έχουν καταδικασθεί από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, την οποία τέλεσαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να τους αναγνωρισθεί κανένα ελαφρυντικό. Επίσης, έχουν καταδικασθεί σε 18 μήνες φυλάκισης έκαστος για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο Βορειοηπειρώτης, όπως και στο πρώτο δικαστήριο, έτσι και χθες αρνήθηκε κάθε ανάμειξη με την υπόθεση, ενώ οι δικηγόροι του Γ. Ράλλης και Δ. Γκαβέλας σημείωσαν σε δηλώσεις τους ότι θα παρουσιασθούν νέα στοιχεία για την αθωότητα του πελάτη τους.

Στο δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, βασικό στοιχείο είναι οι καταγγελίες της οικογένειας του θύματος για κάλυψη των δραστών από την τοπική αστυνομία.

Σύζυγος

Η χθεσινή πρώτη ημέρα ξεκίνησε με τις καταθέσεις της συζύγου του άτυχου δικηγόρου, Σοφίας Ιωαννίδου και του αδελφού του, επίσης δικηγόρου και συνηγόρου πολιτικής αγωγής, Παναγιώτη Ιωάννου.

Κατά την κα Ιωάννου, η οποία είναι δικαστικός λειτουργός, ο σύζυγός της καθόταν έως αργά στο γραφείο, ενώ συζητούσαν για όλες τις υποθέσεις που χειριζόταν.

Το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, ενώ την είχε ειδοποιήσει για το βραδινό φαγητό, καθυστερούσε και δεν απαντούσε στις κλήσεις που του έκανε στο γραφείο και στο κινητό.

Ξεκινώντας για να πάει στο γραφείο να δει τι συμβαίνει, την ειδοποίησαν ότι έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο. Περιέγραψε αναλυτικά τι συνέβη όταν έφτασε εκεί, ενώ εξ αρχής είπε ότι ο Αλβανός ποτέ δεν είχε πάει στο γραφείο του συζύγου της.

Σε ό,τι αφορά το Βορειοηπειρώτη, είπε ότι πελάτες του άντρα της είχαν ακάλυπτες επιταγές του, ενώ αυτός εργαζόταν στην περιοχή ως εργολάβος και είχε γίνει προσημείωση στο σπίτι του. Την ημέρα εκείνη ο άντρας της είχε κάνει εξώδικο στο Βορειοηπειρώτη. Επίσης, συμπλήρωσε ότι οι πελάτες του συζύγου της του είπαν ότι αυτός είχε ακουσθεί να λέει ότι «όποιος πειράξει κεραμίδι από το σπίτι του, θα τον φάει το χώμα». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο σύζυγός της δεν είχε καμία προσωπική αντιδικία με τον κατηγορούμενο Βορειοηπειρώτη, πλην της υπόθεσης αυτής.

Στο νοσοκομείο, κατέθεσε πως είδε συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος, αν και δε θα έπρεπε να είναι εκεί, τη νύχτα εκείνη είχε πάει και στο γραφείο και στο νοσοκομείο. Αυτό, επίσης, που την προβλημάτισε, ήταν πως τον άκουσε να μιλά στο κινητό και να λέει: «Δεν πάμε καλά».

«Αυτό τον έφαγε»

Σύμφωνα με την κα Ιωαννίδου, στο νοσοκομείο ακούγονταν διάφορα ονόματα για το ποιος μπορεί να το έχει κάνει, ανάμεσά τους κι εκείνο του Βορειοηπειρώτη. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως η γραμματέας του άντρα της, όταν πήγε στο νοσοκομείο, είπε ότι ο Βορειοηπειρώτης «τον έφαγε» και θα της εξηγούσε άλλη ώρα γιατί. Μετά, όπως είπε, έμαθε ότι ο λόγος ήταν οι ακάλυπτες επιταγές και τόνισε χαρακτηριστικά: «Πολλοί δικηγόροι είχαν διαταγές εναντίον του Βορειοηπειρώτη. Ο άντρας μου, όμως, ήταν στο στάδιο της εκτέλεσης. Αυτό τον “έφαγε”. Θυσιάσθηκε η ζωή του άντρα μου για να κερδηθεί μια αναβολή δικαστηρίου».

Κατέθεσε, επίσης, ότι παρουσία του διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Κυπαρισσίας, στο νοσοκομείο, το θύμα ρωτήθηκε από φίλο του, ποιος τον χτύπησε και ενώ του ανέφερε δύο ονόματα, σε εκείνο του Βορειοηπειρώτη απάντησε, με μουγκρητό, θετικά.

Μάλιστα, ο γνωστός που πήρε την απάντηση, είπε στον αστυνομικό: «Στον έδωσε».

Στο σημείο αυτό, η κα Ιωαννίδου καταφέρθηκε εναντίον του συγκεκριμένου αστυνομικού, λέγοντας πως δεν έκανε καλά τη δουλειά του, καλύπτοντας το δράστη. Όπως εξήγησε, με εντολή του συγκεκριμένου αστυνομικού τα ρούχα του άντρα της πετάχτηκαν στα σκουπίδια και την άλλη μέρα έψαχναν στους κάδους, για να τα βρουν τελικά στο σκουπιδότοπο. Επίσης, παρά το γεγονός ότι είχε ύποπτο, δεν πήγε το ίδιο βράδυ να ερευνήσει το σπίτι και το αυτοκίνητό του. Επιπρόσθετα, η τοπική Αστυνομία δεν έλαβε κανένα μέτρο φύλαξης του γραφείου που έγινε η δολοφονία.

Αφού αναφέρθηκε πολλές φορές σε ελλείψεις στο έργο της τοπικής Αστυνομίας, πρόσθεσε πως οι πληροφορίες της λένε πως ο Βορειοηπειρώτης ήταν το «δεξί χέρι» της Αστυνομίας και γι’ αυτό τον κάλυπταν.

Το ίδιο βράδυ ο άτυχος δικηγόρος διακομίσθηκε στην Εντατική του Νοσοκομείου Τρίπολης, όπου, όπως είπε η κα Ιωαννίδου, από την πρώτη στιγμή τής είπαν ότι τα τραύματα στο κεφάλι είναι πολύ βαριά και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου ο δικηγόρος άφησε την τελευταία του πνοή και στο σημείο αυτό ξέσπασε: «Τον σκότωσαν και τον πόνεσαν κιόλας. Το κεφάλι του ήταν λιωμένο. Δεν αντέχω να τους έχω πίσω μου. Δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα χέρια. Ο άντρας μου ήταν πολύ δυνατός, δυναμικός και πολύ αγαπητός στην Κυπαρισσία. Πλήρωσε τη θυσία του για τους πελάτες του».

Απειλητικό τηλεφώνημα

Συνεχίζοντας την κατάθεση ανέφερε πως όταν ο Αλβανός οδηγούνταν στον ανακριτή και τον ρώτησε γιατί το έκανε, της ζήτησε συγγνώμη, της είπε πως τον σκότωσε ο Βορειοηπειρώτης και του είπε ότι, αν προλάβαιναν, θα τον πέταγαν στη θάλασσα.

Ένταση προκλήθηκε με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ζητώντας να μην γίνει δεκτή η κατάθεση, όταν η μάρτυρας είπε ότι ο Βορειοηπειρώτης είχε ζητήσει απ’ άλλον στην Κυπαρισσία να «καθαρίσουν» το δικηγόρο, αλλά δε θέλει να κατονομάσει ποιος της το είπε.

Όσο γιατί δεν έκανε καταγγελία για τις παραλείψεις της Αστυνομίας, είπε ότι έχει δεχτεί απειλητικό τηλεφώνημα από άγνωστο.

Αμέσως μετά κατέθεσε ο αδελφός του θύματος Παναγιώτης Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε ότι λίγες ημέρες πριν από το έγκλημα του τηλεφώνησε το θύμα και του είπε ότι ο Βορειοηπειρώτης περνά συνέχεια έξω από το γραφείο.

Μίλησε, επίσης, για αδράνεια της Αστυνομίας Κυπαρισσίας, λέγοντας πως ο αδελφός του ποτέ δε φαντάστηκε πως για την προσημείωση του ακινήτου θα έφτανε ο Βορειοηπειρώτης να τον σκοτώσει. Μάλιστα, είπε ότι είχε κίνητρο για να σκοτώσει και είχε αποτέλεσμα από την πράξη του, αφού όλες οι διαταγές πληρωμής και οι εναντίον του διώξεις σταμάτησαν.

Τέλος, σε ερωτήσεις συνηγόρων, ο κ. Ιωάννου απάντησε πως μετά το πρώτο δικαστήριο ο Βορειοηπειρώτης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του ζητώντας του να μιλήσουν, αλλά αρνήθηκε.

ΘΑΡΡΟΣ

ΕΝΠΕ: Επιστροφή… ΚΑΠ και ΙΔΑΧ ΔΕ για να λειτουργήσουμε

«Την επιστροφή των υπαλλήλων ΙΔΑΧ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, διότι είναι απολύτως απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών» και την «άμεση κάλυψη των αναγκών των περιφερειών σε προσωπικό, είτε με μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, είτε με νέες προσλήψεις, ιδιαίτερα σε θέσεις, όπου διαπιστώνεται αδυναμία λειτουργίας των περιφερειών» ζητούν με το ψήφισμά τους από το 1ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ περιφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι.

Επιπλέον, ζητούν και καλούν την κυβέρνηση να υλοποιήσει όλα .....

όσα είπε χθες ο υπουργός Εσωτερικών περί στήριξης του θεσμού, τη σταδιακή απόδοση των θεσμοθετημένων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις περιφέρειες, την αναμόρφωση των κριτηρίων των ΚΑΠ και την άμεση άμεση σύσταση και λειτουργία των Υπηρεσιών Αυτοτελούς Εποπτείας ΟΤΑ, την εγκατάσταση των Ελεγκτών Νομιμότητας και τη θέσπιση θέσεων Βοηθών Ελεγκτών, ως πρώτης προϋπόθεσης για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των ελέγχων.

«Εκτιμούμε ότι η προτεινόμενη αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτεί και την ταυτόχρονη αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, διασφαλίζοντας την αναγκαία θεσμική, τεχνική και οικονομική υποστήριξή τους, για να μπορούν να ανταποκριθούν στην όλο και πολυπλοκότερη αποστολή τους και να αποκτήσουν στην τοπική κοινωνία το κύρος και την αξιοπρέπεια που απαιτεί ο θεσμικός ρόλος τους», σημειώνουν στο ψήφισμά τους οι περιφερειάρχες.

Επιπλέον, οι περιφερειάρχες ζητούν:

- την παράταση της διαβούλευσης για το σχέδιο «Αθηνά» για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης πριν από τις τελικές αποφάσεις.

- την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και τη μεταφορά των όποιων αρμοδιοτήτων έχουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες,

- τη συγκρότηση και λειτουργία των αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας των ΟΤΑ (Ν.3852/2010),

- τη συμμετοχή των Περιφερειών σε κοινά όργανα του ΥΠΕΚΑ, των Περιφερειών και των Δήμων που θα διασφαλίσουν έναν ενισχυμένο και ουσιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και στον αναπτυξιακό προγραμματισμό,

- τη διεύρυνση του ρόλου των Περιφερειών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014–2020,

την επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου (Ν.1622/86), που αφορά τον αναπτυξιακό προγραμματισμό σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων, τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Οι περιφερειάρχες εξέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις, που κατέθεσε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ και εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Καραθανασόπουλος, παράταση της διαβούλευσης για το πρόγραμμα «Αθηνά» για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Το προεδρείο απέρριψε αίτημα του εκπροσώπου της παράταξης «Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο» Δημήτρης Τσουκαλάς, που πρότεινε πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία πρόταση, σύμφωνα με την οποία η ΕΝΠΕ δε θα δεχθεί ενδεχόμενη κυβερνητική νομοθετική πρόταση για παράταση της θητείας των σημερινών Περιφερειακών Αρχών. Το προεδρείο υποστήριξε ότι η τότε Κυβέρνηση νομοθέτησε τα 3,5 χρόνια της πρώτης θητείας, η σημερινή κυβέρνηση ας πάρει τις τελικές αποφάσεις.

aftodioikisi.gr

Σε περικοπές ενδονομαρχιακών δρομολόγιων προχωρά το ΚΤΕΛ [ VIDEO ]

Να προχωρήσει άμεσα σε περικοπές δρομολογίων στην περιφέρεια το νομού εξετάζει η διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνία καθώς όπως τονίζουν πολλά από αυτά τα δρομολόγια ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες πραγματοποιούνται με έναν η δυο άτομα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι γραμμές αυτές να είναι ασύμφορες.

Η τιμή του ......

πετρέλαιου έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο τα χρήματα από την μεταφορά των μαθητών δεν έρχονται έτσι θα αναγκαστούμε να κάνουμε περικοπές, όχι μονό στα δρομολόγια άλλα και σε προσωπικό γιατί εάν δεν μετακινείται το λεωφορείο δεν θα δουλεύουν οδηγοί, ελεγκτές και εισπράκτορες .. κάνουμε τα πάντα να μείνουμε ζωντανοί, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Νικήτας Μπούρας .

MessiniaportalΚανονικά η μεταφορά των μαθητών στη Μεσσηνία. [ VIDEO ]

Κατόπιν προφορικών διαβεβαιώσεων και υποσχέσεων του κ.Περιφερειάρχη και λοιπών αρμοδίων πολιτειακών παραγόντων, η εταιρεία μας αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της περί διακοπής της μεταφοράς των Μαθητών Α’θμιας και Β’βαθμιας εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας, με τα μισθωμένα μεταφορικά μέσα, λόγω ληξιπρόθεσμων ανεξόφλητων οφειλών της πολιτείας προς την εταιρία μας ,οι οποίες προκάλεσαν στην εταιρία οικονομική ασφυξία.

Η Κ.ΤΕ.Λ. Ν.Μεσσηνίας Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης και..........

πλήρους γνώσης του μεταφορικού έργου που εκτελεί και μη επιθυμώντας να διακυβευτεί η μεταφορά των μαθητών συνεχίζει τη μεταφορά τους, επαφιέμενη στις ως άνω υποσχέσεις.

messiniaportalΥπουργικό Συμβούλιο. Οι συμβουλές, το συνέδριο και ο ανασχηματισμός

Ματαιώνεται η Επίσκεψη Στυλιανίδη στην Κυπαρισσία ;

Σε εξέλιξη είναι από τις 2 το μεσημέρι το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Πληροφορίες .......

αναφέρουν ότι πρόκειται για το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο πριν από τον ανασχηματισμό, ο οποίος θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιος. Μάλιστα όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές οι αλλαγές στο Κυβερνητικό σχήμα θα γίνουν αμέσως μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο σημερινό υπουργικό θα δώσει εντολές για επιτάχυνση των συμφωνηθέντων με την τρόικα και απ' τα αποτελέσματα αναμένεται να κριθούν και πολλοί από τους σημερινούς υπουργούς.

Επίσης θα συζητηθεί η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, ενώ, συζήτηση θα γίνει και για τα θέματα που είναι πρώτα στην ατζέντα των ημερών όπως αυτό με τα περί "λάθους", Όλι Ρέν και ΔΝΤ όπως επίσης και για την ανεργία που πλησιάζει το 30%, ενώ ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους υπουργούς του να επιταχύνουν τους ρυθμούς τους ώστε να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου για το 2013 και ο μέχρι στιγμής απολογισμός για να πετύχει η χώρα τις δεσμεύσεις θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στο υπουργικό τραπέζι.

Κονδυλία του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020

Στην συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης, μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής των διαχειριστικών αρχών, στόχος είναι το νέο ΕΣΠΑ να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα σε μια κρίσιμη φάση, στην περίοδο 2014 - 2020 και να υπάρξει έξυπνος προγραμματισμός, έτσι ώστε έργα που δεν προχωρούν να μην μένουν θεωρητικά ενταγμένα μέσα στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης η Ελλάδα κινείται πάνω από το μέσο όρο των απορροφήσεων στην ΕΕ, όμως συμφωνήθηκε με τις διαχειριστικές αρχές να γίνουν σειρά κινήσεων εγκαίρως, από την αρχή της χρονιάς, που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την απορρόφηση των πόρων της Ελλάδας.

Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης θα συσκεφθεί για τις εκκρεμότητες του ομίλου ΟΣΕ και κυρίως το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Ικονίου με το Θριάσιο με τις διοικήσεις του Οργανισμού ο υπουργός Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστής Χατζηδάκης, λίγο πριν το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στη σύσκεψη θα μετάσχουν οι πρόεδροι ΟΣΕ Π. Θεοφανόπουλος, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Θ. Ζηλιασκόπουλος και οι νέοι ΕΡΓΟΣΕ Κ. Σπηλιόπουλος, ΓΑΙΑΟΣΕ Θ. Σχίζας και Rosco Στ. Αγιάσογλου.

Σημειώνεται δε, πως είναι η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου για το 2013 σε μία συγκυρία που προσδιορίζεται από την άρνηση του κ. Όλι Ρεν να συζητηθεί στην ΕΕ το λάθος στους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές αλλά και την υπαναχώρηση του ΔΝΤ.

Spiro Spero

Κυπαρισσία: Σημαντική διάκριση για το Apollo Resort Art Hotel [ ΗΧΗΤΙΚΟ ]

Σημαντική διάκριση για to Apollo Resort Art Hotel στην Κυπαρισσία πέτυχε η ειχείρηση μέσω του Διαγωνισμού της Cosmote "Share your Success" στο facebook.
Το έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ αντιστοιχεί σε διαφημιστική προβολή μέσω της Cosmote

Πρόκειται για .....

σημαντική διάκριση από την οποία που θα έχει άμεσο όφελος η περιοχή της Τριφυλίας!
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος πάνω από 800 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα το Apollo Resort Art Hotel βρέθηκε μέσα στις 3 πρώτες επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για νικήτριες του Διαγωνισμού.
Γνωρίζουμε όλοι την ευαισθησία της κυρίας Χριστοδούλου για την Τριφυλία και γενικά τη Μεσσηνία και είμαστε σίγουροι για την καθολική προβολή της περιοχής!

Μιλώντας σε συνεργάτη του Φιλιατρά News η κ. Χριστοδούλου δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά της γι αυτήν την διάκριση τόσο για το ξενοδοχείο της όσο και για την συνολική προβολή της περιοχής μέσα από αυτό το διαφημιστικό πακέτο που κέρδισε.
Η ομάδα διαχείρισης Διαχείρισης του Φιλιατρά News εκφράζει τα Θερμά της συγχαρητήρια στην κ. Χριστοδούλου και εύχεται πάντα επιτυχίες.

Ακούστε τι δήλωσε η κ. Χριστοδούλου στον συνεργάτη μας.86χρονος αγρότης: Να δω την Ελλάδα ελεύθερη πριν πεθάνω [ VIDEO ]

Γροθιά στο στομάχι του πολιτικού κόσμου της χώρας η κραυγή αγωνίας ενός 86χρονου αγρότη, που μίλησε το πρωί από τα μπλόκα των αγροτών. Είπε πως βλέπει την Ελλάδα, την οικογένεια και τα εγγόνια του, αιχμάλωτους στα ξένα συμφέροντα.
Συνεδριάζει η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13:30 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμήματος γης σε κοινή χρήση για τη διάνοιξη αγροτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Εξοχικού, της Δ.Ε. Φιλιατρών, Δήμου Τριφυλίας, ιδιοκτησίας κ. Αντωναρόπουλου Δημήτριου του Διονυσίου.
2. Έγκριση της αριθ. 953/2012 απόφασης Δημάρχου σχετικά με παράταση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων Πολεοδομίας & εσωτερικών κ΄ εξωτερικών χώρων Κολυμβητηρίου, Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Δήμου Τριφυλίας.
3. Έγκριση της αριθ. 958/2012 απόφασης Δημάρχου σχετικά με παράταση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού Νέου Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας, Δήμου Τριφυλίας.
4. Ορισμός δικηγόρου για νομική βοήθεια και γνωμοδότηση σχετικά με τον υπολογισμό του υπολοίπου της οφειλής του πρώην Δήμου Γαργαλιάνων προς τους Κληρονόμους Διονυσίου Καζάζη.
5. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 13/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας.

Μας "κοίμισαν" σαν εμίρηδες, ξυπνάμε...κακομοίρηδες!...

Άρθρο του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου στο Φιλιατρά News

Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που συνθέτω μερικές παραγράφους ως ένα ακόμη σύντομο άρθρο στο διαδίκτυο, το θέμα του τίτλου αποτελεί πάντα σημείο αιχμής του προβληματισμού μου.
Στα blogs, ........

όπως και όλα τα ΜΜΕ, αποτελεί πρόκληση οι αναρτήσεις να έχουν αυτό που στα δημοσιογραφικά γραφεία (και σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα) «πιασάρικο τίτλο…»

Με άλλα λόγια καθώς τα μάτια των αναγνωστών βλέπουν τον τίτλο να ανοίγει η όρεξη με τη γνωστή προτροπή: «διαβάστε περισσότερα…»
Ο σημερινός μου τίτλος αναδεικνύει τον συγκεκριμένο προβληματισμό και μαζί το περιεχόμενο του σύντομου άρθρου μου καθώς ακούω, όχι πια σε καθημερινή βάση, αλλά κάθε φορά που συνομιλώ με συμπολίτες μας ή παρακολουθώ ΜΜΕ την ίδια ερώτηση:
«Γιατί με τόσα που…μας κάνουν ΔΕΝ αντιδρούμε εμείς οι Έλληνες;»
Γίναμε καλοπερασάκηδες και τεμπέληδες και αράξαμε στους καναπέδες!
Είναι αυτό «αιτιολογία» όταν είμαστε τυλιγμένοι με κουβέρτες καθώς κλείσανε τα κοινόχρηστα καλοριφέρ και για πολλούς δεν υπάρχει πια χρήμα όχι για πετρέλαιο ή θερμάστρες αλογόνου, αλλά ούτε για…καυσόξυλα;

«Μας ψεκάζουν…» λένε κάποιοι άλλοι αιτιολογώντας την απίστευτη υπομονή του ελληνικού Λαού που ξεπερνά εκείνη του Βιβλικού Ιώβ!...
Όχι, δυστυχώς, δεν μας…ψεκάζουν!.. Ξεχάστε αυτή την εξήγηση…
Και τι να κάνουμε;
Πήγαμε σε πλατείες, γεμίσαμε κόσμο και το Σύνταγμα και μια και δυο και τρεις φορές, μας ρημάξανε στα χημικά και στο ξύλο, αντισταθήκαμε, κουραστήκαμε και τώρα στον καναπέ μετράμε τον πληγωμένο εγωισμό μας!
Πολύ ωραία εξήγηση…
«Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει…κρεμαστάρια!..»
Μετά πήγαμε σε δυο ραγδαίες εκλογικές αναμετρήσεις Μάιο και Ιούνιο του 2012 και δώσαμε ΞΑΝΑ την Εξουσία σε αυτούς που μας έφεραν εδώ, και τώρα μας σπρώχνουν πιο βαθιά στην απαξίωση...

Άντε ομαδικά, πλέον, κάποτε πράσινοι και μπλε και…πολύχρωμοι με κόκκινο στο φόντο, να γίνουμε για πολλοστή φορά…κοψοχέρηδες!
«Δεν φταίμε εμείς,» είχαν πει αιτιολογώντας την πράξη τους στον Θεό οι πρωτόπλαστοι, «το φίδι μας…εξαπάτησε!»
Είναι δυνατόν οι Έλληνες που με τόση αυταρέσκεια τραγουδούσαμε: «Ο Τράχηλος του Έλληνα ζυγό δεν υποφέρει» τώρα να στεκόμαστε με τόση υπομονή στις ουρές δωρεάν συσσιτίων, στα γραφεία του ΟΑΕΔ, και στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και να ψελλίζουμε ψιθυριστά, «Σφάξτε μας τροικανοί να…αγιάσουμε;»
Πώς συμβιβάζεται η περηφάνια μας, ο Εθνικός μας «τσαμπουκάς», ο αυθορμητισμός μας και η τάση μας για επαναστατικότητα με αυτή την συμπεριφορά ηττοπάθειας, άνευ όρων παράδοσης και οσφυοκαμψίας που ξαφνιάζει τους εκτός Ελλάδας εχθρούς μας και φέρνει δάκρυα σε φίλους;
Μία σοβαρού επιπέδου επιστημονική αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής μας κατάστασης, πέρα από τις ανόητες «αιτιολογίες» των «ξένων δακτύλων» και της επιβάρυνσης του εθνικού μας DNA με εναέριους ψεκασμούς, μας προσφέρει η θεωρία «της γνωστικής ασυμφωνίας» (cognitive dissonance) του Αμερικανού ψυχολόγου Leon Festinger.

Σύμφωνα με την θεωρία ένα άτομο ή μια ομάδα μπορεί να διατηρούν συνειδητά τόσο διανοητικά όσο και συναισθηματικά αντικρουόμενα στοιχεία, και να συμπεριφέρονται επηρεαζόμενο από αυτά. Με άλλα λόγια οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να αιτιολογούμε και να διατηρούμε, σε παράλληλη διάταξη και ταυτόχρονα, ασυμβίβαστα δεδομένα, εφόσον αυτά ικανοποιούν κάποιες αντικρουόμενες μεν, αλλά θεμελιακές μας ανάγκες, πραγματικές ή συμβολικές.
Οι άνθρωποι έχουμε, επίσης, μια τάση για διατήρηση ισορροπίας μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.
Μειώνουμε, λοιπόν, τη σημασία ενός από τους συγκρουόμενους παράγοντες, προσθέτουμε κάποια στοιχεία στον άλλο ή τον αλλάζουμε καθολικά.
Αυτή η διαδικασία ρίχνει φως στην αινιγματική αλλιώς, παράλογη, ακόμη και καταστροφική μας συμπεριφορά.
Είναι, αναμφίβολα, θλιβερή η ψυχική κατάσταση που μας περιγράφει τώρα ως Έλληνες ενώ εξελίσσεται το οικονομικό, κοινωνιολογικό, πολιτικό και πολιτιστικό ιστορικά ανιστόρητο δράμα μας…
Δεν κάνουμε αυτά που κάποιοι περιμένανε να κάνουμε και συντηρούμε στο προσκήνιο της λήψης αποφάσεων Κόμματα και πρόσωπα που μας οδήγησαν εδώ και συνεχίζουν να μας απαξιώνουν…

Να διανθίσω τον τίτλο του σημερινού μου άρθρου;
Δεν θα σας γυρίσω πίσω στο καλοκαίρι του 1974 (έρχονται και οι πολύ κρίσιμες εκλογές στην Κύπρο)…
Θα σας θυμίσω τον τότε πρωθυπουργό κ Κωνσταντίνο Σημίτη, τον τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ Λουκά Παπαδήμο (τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό της τρόικας που αρχικά στήριξε αλλά μετά «ΕΡΙΞΕ» ο νυν Πρωθυπουργός κ Σαμαράς) να στέκονται χαμογελώντας πλήρεις ευτυχίας μπροστά στο ΑΤΜ και να κάνουν την πρώτη ανάληψη σε…Ευρώ!
Μας «κοίμισαν πείθοντάς μας ότι γινόμαστε εμίρηδες, και από τον Μάη του 2010 ξυπνάμε διαπιστώνοντας ότι καταντήσαμε… κακομοίρηδες!»
Το πρόβλημα δεν είναι η…αφύπνιση!
Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τώρα η ΕΞΟΥΣΙΑ βολεύει τους δικούς της «εμίρηδες» γνωρίζοντας ότι οι ΠΟΛΛΟΙ ακόμη ΔΕΝ ξυπνήσαμε!..

Το χθεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων του BEST TV Καλαμάτας [ 14-2-2013 ]
Μεσσηνιακές εφημερίδες της 15ης Φεβρουαρίου 2013

Κλικ στα πρωτοσέλιδα για μεγάλο μέγεθος.Διαβάστε στο ΘΑΡΡΟΣ της Μεσσηνίας

«Η Αστυνομία Κυπαρισσίας κάλυπτε το δράστη»
Κατάθεση στη δίκη από τη σύζυγο του δολοφονηθέντος Σπ. Ιωάννου

Το κουβάρι μιας από τις πιο φρικτές δολοφονίες που έχουν ........

γίνει στη Μεσσηνία άρχισε να ξετυλίγεται δημόσια χθες για δεύτερη φορά, με την έναρξη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας της δίκης του Βορειοηπειρώτη και του Αλβανού που έχουν καταδικασθεί για τη δολοφονία στις 26 Ιανουαρίου του 2009 του δικηγόρου Σπύρου Ιωάννου στο γραφείο του στην Κυπαρισσία.

Αμφότεροι έχουν καταδικασθεί από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, την οποία τέλεσαν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να τους αναγνωρισθεί κανένα ελαφρυντικό. Επίσης, έχουν καταδικασθεί σε 18 μήνες φυλάκισης έκαστος για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο Βορειοηπειρώτης, όπως και στο πρώτο δικαστήριο, έτσι και χθες αρνήθηκε κάθε ανάμειξη με την υπόθεση, ενώ οι δικηγόροι του Γ. Ράλλης και Δ. Γκαβέλας σημείωσαν σε δηλώσεις τους ότι θα παρουσιασθούν νέα στοιχεία για την αθωότητα του πελάτη τους.

Στο δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, βασικό στοιχείο είναι οι καταγγελίες της οικογένειας του θύματος για κάλυψη των δραστών από την τοπική αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αυτονομία αποκτά το Νοσοκομείο Καλαμάτας με δύο σημαντικά έργα που ξεκινάνε αυτές τις ημέρες με κονδύλια του ΕΣΠΑ ύψους 2 περίπου εκατ. ευρώ.
Με την υλοποίησή του θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση κονδυλίων για ενέργεια.
Σημαντικές οι πρωτοβουλίες του διοικητή και των υπηρεσιών για την ένταξη των έργων και την προώθηση των μελετών.
Αυτό ειναι το πρώτο θέμα στη σημερινή "ΦΩΝΗ" στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε :

ΒΑΓΓΕΛΗ άλλαξέ τα όλα! Αυτό ζητούν οι πολίτες απο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εν όψει συνεδρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO. Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου η ΝΔ παγιώνεται στην πρώτη θέση, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται καθοδικά ενώ σημαντικά ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ, με τη Χρυσή Αυγή να εδραιώνεται στην τρίτη θέση.
ΚΟΚΚΙΝΟ χτυπάει η ανεργία που τον περασμένο Νοέμβριο έφθασε το 27%, ενώ μελέτη του ΚΕΠΕ εκτιμά ότι το 2013 θα σπάσει το φράγμα του 30%!

Με επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς η ΕΣΕΕ ζητεί τη στήριξη των ΜμΕ.

ΑΜΕΣΕΣ παρεμβάσεις για τη διάσωση του κάστρου της Κορώνης, αποφασίστηκαν σε νέα σύσκεψη στο ΥΠ.ΠΟ. υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Τζαβάρα.
ΕΡΓΑ στο ΕΣΠΑ εντάσσονται για κομματικά χατίρια υποστηρίζει ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Παν. Νίκας.
ΕΝΤΟΝΟ το κινέζικο ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των δημάρχων της Μεσσηνίας σήμερα στην Κυπαρισσία με τον υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη.

ΑΥΤΑ και άλλα πολλά ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια, άρθρα και παρεμβάσεις, αθλητικά και πολιτιστικά συμπληρώνουν την ύλη της «ΦΩΝΗΣ», μαζί με αγγελίες για την τοπική κτηματαγορά, τις ενοικιάσεις και την αγορά εργασίας.
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ τη «ΦΩΝΗ» πρωί – πρωί στα περίπτερα. Έγκυρη ενημέρωση, δυναμική παρέμβαση με άποψη για τα τοπικά δρώμενα και όχι μόνο!... Για να μην σας στέλνουν… αδιάβαστους, διαβάζετε καθημερινά τη «ΦΩΝΗ»! Μόνο κέρδος θα έχετε γνωρίζοντας τι συμβαίνει γύρω σας!!!