Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Νάντια Γιαννακοπούλου: Αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του ειδικού τέλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανταποδοτική του λειτουργία

Σύμφωνα με το Άρθρο 40, παράγραφος 1 του Νόμου 2773/99 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής, ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και ο Διαχειριστής του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ) εισπράττουν όλα τα ποσά που καταβάλλουν στους παραγωγούς ΑΠΕ, για την αγορά της παραγόμενης από αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω ειδικού Λογαριασμού, τον οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ........

Άρθρου, βασικό έσοδο του Λογαριασμού αυτού είναι το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ το οποίο καταβάλλεται από κάθε καταναλωτή, κατ’ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτός καταναλώνει. Το ανά kWh ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ είναι ενιαίο για όλη την ελληνική επικράτεια και προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση της ΡΑΕ.

Ωστόσο, το ιδιόμορφο καθεστώς σύμφωνα με το οποίο έχουν υπολογιστεί οι χρεώσεις, επιβαρύνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Ηλιακής Ενέργειας, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αλλά και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκύπτει ότι μόνο το 35 - 50 % του ειδικού τέλους που πληρώνουν οι καταναλωτές αντιστοιχεί στην πραγματική στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα έσοδα του ειδικού αυτού Λογαριασμού προέρχονται από τρεις πηγές:

1. Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, οι προμηθευτές πληρώνουν στο Διαχειριστή την Οριακή Τιμή του Συστήματος.

2. Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στα νησιά, η Δ.Ε.Η. ως αποκλειστικός Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά πληρώνει την ενέργεια αυτή με τιμή το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής της Δ.Ε.Η. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

3. Το υπόλοιπο εισπράττεται μέσω του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. που επιμερίζεται, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών.

Ο ανωτέρω, όμως, τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Τέλους που θεσπίσθηκε το 1999, απέτυχε να αποτυπώσει με διαφάνεια το πραγματικό κόστος/όφελος των Α.Π.Ε. στα τιμολόγια λιανικής πώλησης του καταναλωτή. Το αποτέλεσμα είναι η ανάγκη για υπέρμετρη τεχνητή υπερτίμηση του Ειδικού Τέλους. Επιπλέον, το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και με τις παρούσες χρεώσεις, το ταμείο του ΔΕΣΜΗΕ είναι «άδειο» και πληθώρα παραγωγών ΑΠΕ δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, όπως λένε πηγές τόσο από το περιβάλλον της ΡΑΕ, όσο και από την αγορά.

Λύση στο παραπάνω ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει, όπως υποστηρίζει και η ΕΛΕΤΑΕΝ, η αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού, καθώς αν αρθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας και αν αποτιμηθεί ακριβέστερα η συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα, τότε το ειδικό τέλος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στη μείωση του ειδικού τέλους για τις Α.Π.Ε.;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ ΑΠΕ και να συνδράμει, στο σύνολό του, ανταποδοτικά για τη χρηματοδότηση των ΑΠΕ;

3. Με ποιες άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται η Κυβέρνηση να τονώσει τις δράσεις στον τομέα της Α.Π.Ε.;

Η ερωτώσα βουλευτής,

Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.