Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Τα αδιακρίτως του Ηλία Γιαννόπουλου στο Θάρρος

Ένα υπουργείο, δύο - τρεις πολιτικές.

Τη δυσλειτουργία, συνολικά, της συγκυβέρνησης ομολογούν και οι ίδιοι οι υπουργοί της, καθώς και βουλευτές των τριών κομμάτων που τη στηρίζουν και στελέχη τους που την απαρτίζουν.
Η δυσλειτουργία δεν .........

αφορά, ωστόσο, μόνο γενικά στις διαφορετικές απόψεις - πολιτικές θέσεις επί πολλών θεμάτων, μεταξύ διαφορετικών υπουργών, διαφορετικών υπουργείων.
Το ίδιο και χειρότερο συμβαίνει ακόμη και μέσα στα ίδια τα υπουργεία, μεταξύ υπουργών, αναπληρωτών υπουργών - υφυπουργών και γενικών γραμματέων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΥΠΕΚΑ για τη Natura 2000 «Θίνες Κυπαρισσίας», όπου φέρεται άλλη άποψη - θέση, για την περιοχή, να έχει ο αναπληρωτής υπουργός και άλλη η γενική γραμματέας.


Ομόφωνη απόρριψη

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας στις 27 Μαρτίου 2002 δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν: «Σχέδιο Ανάπτυξης Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου», το οποίο είχε καταθέσει για συζήτηση και λήψη απόφασης ο ΑΡΧΕΛΩΝ.
Το Δ.Σ. Κυπαρισσίας, αφού συζήτησε και άκουσε το σχέδιο που προτάθηκε από τον «ΑΡΧΕΛΩΝ» και την εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. Γιώργου Σαμπαζιώτη, «αποφασίζει ομόφωνα και απορρίπτει συλλήβδην το Σχέδιο Ανάπτυξης του Νοτίου Κυπαρισσιακού Κόλπου, όπως αυτό προτάθηκε από το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας-"ΑΡΧΕΛΩΝ". Συγκροτεί επιτροπή για την εκπόνηση μελέτης για την πραγματική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία θα σέβεται πρωτίστως το περιβάλλον, αλλά να μην εμποδίζει ή φαλκιδεύει τη σύγχρονη ανάπτυξη της περιοχής. Μέλη της Επιτροπής θα είναι ο κ. δήμαρχος Κυπαρισσίας και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήριος Μπακούρος και θα ζητηθεί από το Δήμο Αυλώνος να ορίσει έναν εκπρόσωπό του, μια και το μεγαλύτερος μέρος της περιοχής αφορά στο Δήμο Αυλώνος», σύμφωνα με όσα γράφονται στην υπ' αριθμ. 74/2002 απόφαση.

Εκτός από τους Γιώργο Σαμπαζιώτη και Σωτήρη Μπακούρο, τότε αλλά και σήμερα, δημοτικοί σύμβουλοι ήταν και είναι οι Θανάσης Πετρόπουλος και Γιάννης Κατσαργύρης. Από τότε, για μελέτη, πάντως, δεν έχω ακούσει κάτι...