Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Απάντηση Καραμπάτου για τις προσλήψεις Δρόμων Ελιάς σε Φορείς και Δήμους

«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (ΕΣΠΑ 2007-1013) – Διευκρινίσεις σχετικά με σχόλια για τη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

Κύριε Μπάκα,

Σε απάντηση της επιστολής σας με αρ. Πρωτ. 403, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων στο ............

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας πραγματοποιήθηκε βάσει μηχανογραφικού λογισμικού και αυστηρών κριτηρίων του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία ο δικαιούχος φορέας (Πολιτιστικός Οργανισμός ‘Δρόμοι της Ελιάς’) ακολούθησε κατά γράμμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’αρ. 1.5131/οικ 3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β’/15-4-2011) και στην πρόσκληση με κωδικό 35, αρ. πρωτ. 1.7632/οικ 6.1393/1-6-2011 ΑΔΑ (4Α3ΠΛ-ΕΣ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην ανωτέρω αναφερόμενη Πράξη.

2. Οι εκπρόσωποι των συμπραττόντων φορέων δεν νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία κατάταξης των ωφελουμένων ούτε είναι μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου στο σύνολό του, αλλά ορίζονται από τον φορέα τους “για τη λειτουργία συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προορισθέντος υποέργου για τον φορέα τους και μόνον”, όπως άλλωστε αναφέρεται σαφώς στο σχετικό Μνημόνιο το οποίο έχετε υπογράψει. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των φορέων αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους από την έναρξη της Σύμβασης των ωφελουμένων μέχρι τη λήξη της (ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί η Δευτέρα 16/7/2012).

3. Οι έντονες διαμαρτυρίες και καταγγελίες υποψηφίων τις οποίες ισχυρίζεστε ότι δέχεστε για «περίεργες μεθοδεύσεις» κατά τη διαδικασία επιλογής, δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν ανυπόστατες και συκοφαντικές για τον φορέα μας, όσο αυτές παραμένουν ασαφείς, ανώνυμες και δεν βασίζονται σε τεκμηριωμένες απαντήσεις του Α.Σ.Ε.Π. σε γραπτές ενστάσεις απορριφθέντων. Το γεγονός, ότι είστε ο μόνος από τους εκπροσώπους των 11 συμπραττόντων φορέων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με παρόμοια αντίδραση και επίσης ότι οι παραπάνω δημόσιες δηλώσεις σας και απειλές για αποχώρηση από το Πρόγραμμα καταγράφονται αμέσως μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, μαρτυρούν δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων από τον φορέα μας δεν έγινε με τη λογική του πελατειακού κράτους η οποία μας βρίσκει καθέτως αντίθετους. Επιπροσθέτως να παρατηρήσουμε, ότι δεν επιδείξατε παρόμοια «ευαισθησία» ούτε προβήκατε σε οιαδήποτε διαμαρτυρία προς το αρμόδιο Υπουργείο, όταν ο αρχικός αριθμός ωφελουμένων μειώθηκε με Υπουργική Απόφαση –λόγω περικοπών- από 1200 θέσεις εργασίας σε 630.

Κύριε Μπάκα,

Άποψη μας είναι ότι οι άνεργοι έχουν ίσα δικαιώματα τα οποία δεν ορίζονται με βάση τις γνωριμίες του καθενός αλλά με αντικειμενικά κριτήρια σαφώς προσδιοριζόμενα από συγκεκριμένες διατάξεις τις οποίες όλοι οι εκπρόσωποι φορέων ΟΦΕΙΛΟΥΝ να σέβονται και να τηρούν. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» απέδειξε στην πράξη την ευαισθησία του για τον άνεργο καταρχήν αποδεχόμενος την ανάθεση υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Προγράμματος με ελάχιστο οικονομικό όφελος για τον ίδιο και κυρίως κωφεύοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων σε όλες τις απόπειρες πελατειακής τακτικής, μιας νοοτροπίας η οποία έχει κοστίσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα.

Γιώργος Καραμπάτος

Εκτελεστικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.