Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Νάντια Γιαννακοπούλου: Χρήση της βιομάζας για θέρμανση

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει καταρτίσει προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού», στο οποίο τίθεται το πλαίσιο, ώστε να επιτραπεί η χρήση τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στα νοικοκυριά όλης της χώρας να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας.

Η διείσδυση της βιομάζας στη θέρμανση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων: ..........


α) σχετικά με τη συμμετοχή ενέργειας από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20% και

β) σχετικά με την υποχρέωση, το αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους είτε με ΑΠΕ είτε με συστήματα συμπαραγωγής ή/και τηλεθέρμανσης.

Ταυτόχρονα με την εν λόγω Απόφαση, εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις καθώς και τη συντήρηση – ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

Οι καυστήρες βιομάζας, αντί για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο καίνε συσσωματώματα ξύλου, μια καύσιμη ύλη που παράγεται από βιολογικά υποπροϊόντα της γεωργίας, της δασοπονίας και της βιομηχανίας ξύλου, τα λεγόμενα «pellets». Σε κάθε περίπτωση, οι καυστήρες βιομάζας είναι πιο οικονομικοί από ένα σύστημα φυσικού αερίου και σημαντικά πιο οικονομικοί από ένα σύστημα πετρελαίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, μία κατοικία που πληρώνει για παράδειγμα περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο για πετρέλαιο, θα πληρώσει περίπου 800 ευρώ αν αντικαταστήσει τον καυστήρα της με φυσικού αερίου και περίπου 700 ευρώ στην περίπτωση που βάλει εγκατάσταση βιομάζας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ένας σύγχρονος λέβητας με καύσιμο βιομάζα, εκλύει περίπου 30 φορές λιγότερα σωματίδια απ’ ότι ένα παραδοσιακό ατομικό τζάκι, ενώ δεν επιβαρύνει το κλίμα με αέρια του θερμοκηπίου. Δηλαδή, μια πολυκατοικία 30 διαμερισμάτων που θερμαίνεται από ένα κεντρικό λέβητα ο οποίος καίει βιομάζα, εκλύει τα ίδια μικροσωματίδια με ένα απλό τζάκι, το οποίο όμως, θερμαίνει απλώς ένα δωμάτιο.

Η άρση της βιομάζας είναι ένα πολύ βασικό και απαραίτητο βήμα για να αλλάξουν τα δεδομένα στον ενεργοβόρο κτιριακό τομέα, που ευθύνεται για το 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας μας. Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να δώσει τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να στραφούν στις ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή θερμότητας στα σπίτια τους, όπως η βιομάζα, τα γεωθερμικά και ηλιοθερμικά συστήματα;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να χορηγήσει ευνοϊκό καθεστώς φορολογικών κινήτρων, που θα επιδοτεί την αγορά πράσινων συστημάτων θέρμανσης και παράλληλα θα αυξάνει τα έσοδα του κράτους;

Η ερωτώσα βουλευτής,

Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.