Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Δύο συνεδριάσεις κοντά κοντά θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας καθώς η πρώτη (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 και η άλλη τη Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα (19:00).

τις δυο προσκλήσεις που υπογράφει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μπασδάνης περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα:ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 3ης Φεβρουαρίου:

Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2014 Δήμου Τριφυλίας.

3η Τακτική Συνεδρίαση 5ης Φεβρουαρίου

1. Παραχώρηση θέσεων Εμποροπανήγυρης Αγ. Χαραλάμπους Δ.Κ. Φιλιατρών έτους 2014

2. Κατανομή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών ποσού 32.907,42€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων (Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Χαλαζωνίου».

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας θραυστών υλικών λατομείου Δ.Ε. Αυλώνος.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας θραυστών υλικών λατομείου Δ.Ε. Αετού.

6. Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Βασιλέως Γεωργίου της Τ.Κ. Γαργαλιάνων.

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε Επιτροπές του Λιμεναρχείου Πύλου.

8. Παραχώρηση χρήσης Δημ. Σχολείου Λεύκης στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΥΚΗΣ» (Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης Τ.Κ. Λεύκης).

9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2014 (Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Διαρρύθμιση Νέου Νεκροταφείου Φιλιατρών».

11. Έγκριση ή μη, χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση προαυλίου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών».

12. Αίτηση Διαμαντόπουλου Δημητρίου του Ευσταθίου, για απαλλαγή του στάβλου του από τα Δημοτικά τέλη στην Τ.Κ. Κοπανακίου.

13. Αίτηση Ζουρτσάνου Δήμητρας για χορήγηση άδειας κατάληψης πεζοδρομίου στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας (έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).