Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Εγκύκλιος για αυτασφάλιση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55−64 ετών

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την οποία, δικαιούχοι για αυτασφάλισης στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ είναι οι ασφαλισμένοι στο ίδρυμα των οποίων καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις.

Προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά ...........

4.500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, να έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, να παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο υποκατάστημα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Προκειμένου για απολυθέντες από 15/7/2010 και έως 04/08/2011 που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η προθεσμία για εγγραφή στον ΟΑΕΔ και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση της εγκυκλίου (3 Οκτωβρίου 2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.