Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 12 Μαρτίου και ώρα 19:00 το Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας

Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ....


1) Ενημέρωση-συζήτηση & έκδοση ψηφίσματος για την προώθηση της υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021.
2) Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Τριφυλίας.
3) Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητος Δήμου Τριφυλίας.
4) Τροποποίηση Προυπολογισμού έτους 2015 Δήμου Τριφυλίας.
5) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2015, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ μήνες, για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012.
6) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2015, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως ισχύουν), έως τρεις μήνες από ΚΑΠ.
7) Προγραμματισμός πρόσληψης καθαριστριών σχολικών μονάδων, με σύμβαση έργου (Ν.4186/2016 άρθρο 50), για την σχολική περίοδο 2015-2016.
8) Πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή Αορίστου χρόνου.
9) Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού στη Δ.Ε. Κυπαρισσίας, για το έτος 2015.
10) Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού στη Δ.Ε. Φιλιατρών, για το έτος 2015.
11) Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Φορέα Κοιν. Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων, για το έτος 2015.
12) Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (Δ.Ε. Κυπαρισσίας), για το έτος 2015.
13) Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για την Δ.Ε. Αετού, για το έτος 2015.
14) Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για την Δ.Ε. Αυλώνος, για το έτος 2015.
15) Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Γαργαλιάνων στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εξόδου του Μεσολογγίου, στις 4 & 5-4-2015.
16) Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕ Φιλιατρών (οικία Παπαδάτου Γεωργίου, οδός Ανθέων Αγ. Κυριακής).
17) Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Καταλληλότητας (άρθρου 7, ΠΔ 270/81).
18) Σύσταση τριμελούς επιτροπής εκκαθάρισης παλαιών αρχείων της ΔΕ Γαργαλιάνων.
19) Λήψη απόφασης σχετικά με την δημιουργία – σχεδιασμό Σημαίας του Δήμου Τριφυλίας.
20) Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αριστείων του Δήμου Τριφυλίας.
21) Έκδοση τουριστικού οδηγού Δήμου Τριφυλίας.
22) Σχέδιο δράσης για τα αδέσποτα ζώα μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Φιλοζωικού ομίλου Καλαμάτας και συγκρότηση Επιτροπής επίβλεψης του προγράμματος.
23) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τον Εορτασμό 25ης Μαρτίου 2015.
24) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις Τ.Κ. Σιδηροκάστρου (λαμπαδοδρομίες), στις 21 Μαρτίου 2015.
25) Χορήγηση - ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.
26) Αλλαγή βιβλιαρίου κατάθεσης «Κληροδοτήματος Βουδούρη».
27) Διαγραφές τελών ΤΑΠ και Ηλεκτροφωτισμού.
28) Διαγραφές τελών Κοιμητηρίων.
29) Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.
30) Διαγραφή τελών ύδρευσης.
31) Έγκριση των όρων έκδοσης εγγυητικών επιστολών (Σχ.ΑΔΣ.14/2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.