Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Π.Ε. Μεσσηνίας: Απαγόρευση αλίευσης Ξιφία.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων για τον ξιφία της Μεσογείου, διακόπτεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα που αφορά στο είδος Ξιφίας Μεσογείου για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 30η Νοεμβρίου 2014.

Οι αλιείς που διαθέτουν «Άδεια Αλίευσης» ξιφία θα πρέπει να εκφορτώσουν τις ....

αλιευθείσες ποσότητες ξιφία μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 24:00 και να υποβάλλουν τα Ημερολόγια Αλιείας και τις Δηλώσεις Εκφόρτωσης στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές αμέσως μετά την εκφόρτωση.

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 θα γίνεται αποκλειστικά για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 05-10-2014.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.