Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το εποχικό επίδομα

Ξεκινά την Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.µ., η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήµατος.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 1η Δεκεµβρίου 2014 και ώρα 13:30, ενώ σύμφωνα με την εγκύκλιο η παραλαβή των δικαιολογητικών µέχρι τη λήξη του ωραρίου εργασίας.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Όσον αφορά στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.
∆ικαιούχοι του βοηθήµατος είναι εργαζόµενοι των παρακάτω κατηγοριών:......

Οικοδόµοι,
λατόµοι,
ασβεστοποιοί,
πλινθοποιοί,
αγγειοπλάστες,
δασεργάτες,
ρητινοσυλλέκτες,
καπνεργάτες,
µουσικοί µέλη των οικείων επαγγελµατικών σωµατείων,
υποδηµατεργάτες,
µισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
χειριστές εκσκαπτικών - ανυψωτικών οδοποιητικών - γεωτρητικών µηχανηµάτων,
ηθοποιοί,
τεχνικοί κινηµατογράφου και τηλεόρασης,
ταξιθέτες θεάτρου κινηµατογράφου,
χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηµατογράφου,
ελεγκτές κινηµατογράφου και θεάτρου,
ταµίες κινηµατογράφου και θεάτρου,
µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σµυριδεργάτες.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ηµέρες ασφάλισης, στο εισόδηµα και, γιατους πολίτες τρίτων χωρών, στην άδεια διαµονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαµάκι, e-mail: typ@oaed.gr ΟΑΕΔ µέσω των Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα. Με εξαίρεση τους απασχολούµενους στον οικοδοµικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθηµα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης Όλη η εγκύκλιος εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.