Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ : ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ