Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Στον "αέρα" το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γαργαλιάνων

Ορατός ο κίνδυνος απώλειας 136.000,00 ευρώ για το δήμο Τριφυλίας
του Δημήτρη Α. Δριμή
εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού


Την περίοδο 2005-2010 ο τότε Δήμος Γαργαλιάνων δαπάνησε το ποσό των 136.000,00 χιλιάδων ευρώ για τη σύνταξη της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γαργαλιάνων».
Η χρηματοδότηση έγινε από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα......

Περιβάλλον) του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπό τον όρο ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Ολοκλήρωση του έργου πρακτικά σημαίνει έκδοση του σχετικού ΦΕΚ με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Η μη ολοκλήρωση του έργου έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή, από το δήμο, των χρημάτων στο υπουργείο.

Η πρόταση για το Γ.Π.Σ. συντάσσεται σε δύο στάδια. Στο Στάδιο Β1 και στο Στάδιο Β2. Στο Στάδιο Β1 αποτυπώνεται η καταρχήν πρόταση του μελετητή με βάση τις κατευθύνσεις του δήμου. Η πρόταση αυτή δημοσιοποιείται και γνωμοδοτούν οι αρμόδιοι φορείς, μεταξύ των οποίων και ο δήμος. Στη συνέχεια συντάσσεται το Στάδιο Β2, όπου αποτυπώνεται η τελική πρόταση για το χώρο. Η τελική πρόταση, αφού, ως μελέτη, εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Τότε ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία και τίθεται σε ισχύ το Γ.Π.Σ..
Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα με το Γ.Π.Σ. των Γαργαλιάνων;

Έχουν δαπανηθεί 136.000,00 ευρώ και το Γ.Π.Σ. Γαργαλιάνων είναι στον «αέρα». Το αρχικό Στάδιο Β1, συντάχθηκε από το μελετητή και εγκρίθηκε από το δήμο. Στη συνέχεια όμως, το 2008, η δημοτική αρχή έδωσε εντολή τροποποίησής του στο μελετητή. Το νέο πλέον, μετά την τροποποίησή του, Στάδιο Β1 εισήχθη και πάλι για συζήτηση και εγκρίθηκε από το Δ.Σ.. Με βάση αυτό συντάχθηκε και το Στάδιο Β2. Η τελική πρόταση εστάλη, από τον τότε Δήμο Γαργαλιάνων στην Περιφέρεια για έγκριση. Η πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και επεστράφη στο δήμο ως απαράδεκτη, καθώς μεταξύ άλλων παρατηρήσεων δεν υπηρετούσε και τον στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος. Το θέμα έφτασε στο διάδοχο Δήμο Τριφυλίας, απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον τοπικό τύπο, έγιναν συσκέψεις στη Δ`νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας στην Τρίπολη και ειπώθηκαν λόγια μεγάλα από τη δημοτική αρχή, για την ολοκλήρωση του έργου. Στην πράξη όμως δεν έγινε τίποτα.

Υπάρχουν ευθύνες και είναι συγκεκριμένες. Η δημοτική αρχή, δήμαρχος και αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κωλυσιεργεί. Δεν ανέθεσε ως όφειλε την ανασύνταξη της μελέτης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Περιφέρειας, ώστε να υποβληθεί εκ νέου και να εγκριθεί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου και έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ, μετά από πολλές παρατάσεις που δόθηκαν, έληξε στο τέλος του 2013, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω. Η δημοτική αρχή οφείλει να εξηγήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες τους λόγους της πρωτοφανούς αδράνειάς της.

Οι συνέπειες από τη μη ολοκλήρωση του έργου είναι προφανείς. Για δεύτερη φορά, (η πρώτη έγινε επί υπουργίας του αείμνηστου Αντ. Τρίτση, όπου διατέθηκαν χρήματα, συντάχθηκε αλλά τελικά «μπλοκαρίστηκε» η σχετική μελέτη), η πόλη των Γαργαλιάνων χάνει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Πολεοδομικό Σχέδιο και ο Δήμος Τριφυλίας θα αναγκαστεί να επιστρέψει από τα ταμεία του το ποσό των 136.000,00 ευρώ, που έχει διατεθεί για τη μελέτη.
Αυτή είναι, δυστυχώς, η αίσθηση ευθύνης και η πρακτική των υπευθύνων του Δήμου Τριφυλίας.