Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Αλλαγές στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο

ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και στις πέντε γνωμοδοτικές επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου κατά τη φάση επεξεργασίας της ......

Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού χαιρέτισε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού, τονίζοντας πως εάν υιοθετηθεί όπως έχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού θα δημιουργήσει μείζονα κίνδυνο για τον κλάδο του καπνού στη χώρα μας και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές καπνοπαραγωγικές χώρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών στις επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών, Βιομηχανίας, Γεωργίας και Νομικών Θεμάτων σχεδόν ομόφωνα προτείνεται μία σειρά από αλλαγές επί του αρχικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ορθολογικότερο.

Συγκεκριμένα, όλες οι επιτροπές υιοθέτησαν προτάσεις για τη μείωση του ποσοστού κάλυψης του πακέτου με προειδοποιήσεις υγείας σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για κάλυψη κατά 75%, την άρση της απαγόρευσης των τσιγάρων slim και menthol, την απαλοιφή των διατάξεων με τις οποίες η Επιτροπή θα μπορεί αυθαίρετα να αποφασίζει στο μέλλον για σχετικά με την παρασκευή των προϊόντων καπνού θέματα, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και ένα ορθολογικό πλαίσιο για τα νέα προϊόντα καπνού.

Ορθολογικότερο πλαίσιο

Στην ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιριών Εμπορίας Καπνού συμμερίζεται την ανάγκη να υπάρξει ένα αποτελεσματικότερο και ορθολογικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών του καπνίσματος και υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω προτάσεις, προερχόμενες από τους ευρωβουλευτές, δηλαδή απευθείας από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των ευρωπαίων πολιτών, αποτελούν ένα βήμα προς της σωστή κατεύθυνση και δε θα αγνοηθούν από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους Υπουργούς Υγείας των κρατών μελών, που αύριο θα κρίνουν στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας σε μεγάλο βαθμό το τελικό περιεχόμενο της Οδηγίας”.

ΗΜΕΡΗΣΊΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.