Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Αλαλούμ στις ΔΟΥ με τα δικαιολογητικά για τις δόσεις

Αλαλούμ στις εφορίες της χώρας από το πρωί σήμερα, λόγω της σύγχυσης που έχει προκαλέσει η εγκύκλιος Θεοχάρη για τα δικαιολογητικά και τους όρους χορήγησης των επιπλέον δόσεων για την πληρωμή χρεών στην εφορία.

Το σκηνικό που παρουσιάζουν τα γκισέ των........

εφοριών από το πρωί είναι πανομοιότυπο σχεδόν παντού. Πολίτες προσέρχονται για να ζητήσουν με νέα αίτηση τις επιπλέον δόσεις που προβλέπει η εγκύκλιος Θεοχάρη, αλλά οι έφοροι φοβούνται να τις δώσουν λόγω των επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτεί η ίδια εγκύκλιος.

Με την εγκύκλιο αυτή, οι πολίτες καλούνται να μαζέψουν ένα βουνό από δικαιολογητικά προκείμενου να καταθέσουν την αίτησή τους, τα οποία όμως ο έφορος συνήθως δεν τους τα ζητούσε ούτε για την αρχική αίτηση –αν και προβλέπονταν από τον ν.2648/1998- με αποτέλεσμα οι διευθυντές των ΔΟΥ να μένουν εκτεθειμένοι και υπόλογοι και για όσες ρυθμίσεις έδιναν ως τώρα!

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι πλέον η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ίσο με 5 τοις χιλίοις της βασικής οφειλής το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

1. Δικαιολογητικά. Στον προς εξέταση φάκελο που συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν:

• Η πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη

• Το πρωτότυπο παράβολο

• Το ειδικό κατά περίπτωση έντυπο συμπληρωμένο

• Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών

• Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (για επιχειρήσεις)

• Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους

2. Παράβολο: Προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι να έχει ήδη πληρωθεί το προβλεπόμενο παράβολο.

3. Δόσεις: Η απόφαση της διευκόλυνσης «υλοποιείται»-με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε εντός τριμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

4. Απώλεια ρύθμισης. Αν η σχετική απόφαση δεν υλοποιηθεί μέσα στο προβλεπόμενο τρίμηνο, η διευκόλυνση θεωρείται απωλεσθείσα και, εφόσον επιθυμείται η ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για νέα διευκόλυνση.

5. Αίτηση επανεξέτασης. Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης από την οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής των δόσεων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα πρέπει να εξετάζεται:

• Πρώτον, εάν το αίτημα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός δύο μηνών από την τελευταία εμπρόθεσμη καταβολή δόσης και

• Δεύτερον, εάν η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής παραμένει ενεργή και δεν έχει απωλεσθεί.

Market Beast

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.