Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Χωρίς βιβλιάριο υγείας κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες αγρότες

Χωρίς ασφάλιση για το 2012 και χωρίς ιατροφαρμακευητική περίθαλψη κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, κυρίως εργάτες γης.

Όσοι δεν κατάφεραν, δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους λόγω των προβλημάτων στην εφαρμογή του νέου συστήματος ασφάλισης και του εργόσημου που ισχύει για τους εργάτες γης, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να βρεθούν χωρίς ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Η πληρωμή των εισφορών έπρεπε να έχει γίνει μέχρι........

31 Δεκεμβρίου, οι ασφαλισμένοι δεν είχαν ενημερωθεί και δεν δόθηκε καμία παράταση.

Με εγκύκλιό του το ταμείο ενημερώνει δε, ότι εργάτες γης (ημεδαποί ή αλλοδαποί) δικαιούνται βιβλιάριο υγείας για το νέο έτος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους 2012, τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο, κι εφόσον βεβαίως δεν οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές, εισφορές δηλαδή των οποίων έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι εργάτες γης, όσοι δηλαδή δεν έχουν δική τους γη κι εργάζονται σε διάφορους αγρότες κατά την διάρκεια του έτους, ευκαιριακά σε έναν ή περισσότερους «εργοδότες», που δεν έχουν συμπληρώσει εργόσημα αξίας τουλάχιστον 5.035, 50 ευρώ, μένουν χωρίς βιβλιάριο υγείας.

Συγκεκριμένα, εγκύκλιος του ΟΓΑ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το νόμο, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης για το 2012 θα υπολογιστεί, αποκλειστικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με το εργόσημο.

Αναλυτικά, ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης, για το έτος 2012, θα υπολογιστεί μέσα στους πρώτους μήνες του νέου έτους και θα προκύψει από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους 2012 διά του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 (ήτοι 33,57 ευρώ).

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει, εντός του 2012, 150 ημέρες εργασίας και άνω, θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το 2012 και θα δικαιούνται βιβλιάριο υγείας για το 2013, εφόσον βεβαίως δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και το έτος 2011.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, με στόχο την διευκόλυνση των ασφαλισμένων για την θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των εργατών γης για το 2013, προωθείται, από τον κλάδο Μηχανογράφησης του ΟΓΑ η δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας στην εφαρμογή των Ανταποκριτών ΟΓΑ στην οποία θα εμφανίζονται οι ημέρες εργασίας τους κατά το προηγούμενο έτος.

Βέβαια, μέχρι τη δημιουργία της υπηρεσίας αυτής, οι εργάτες γης που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προβαίνουν στη θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των εργατών γης (ημεδαπών – αλλοδαπών), εφόσον προσκομίζουν εργόσημα, εξαργυρωμένα εντός του έτους 2012, συνολικής αξίας τουλάχιστον 5.035,50 ευρώ (5.035,50 : 33,57 = 150 ημέρες εργασίας) και εφόσον βεβαίως δεν οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές, εισφορές δηλαδή των οποίων έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής.

Προσοχή: Για τη θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο, οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν, ταυτόχρονα, και τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις.

Επίσης, σημειώνεται ότι για τη θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των παραπάνω ασφαλισμένων δεν απαιτείται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ατομική μερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας».

Επίσης, μέχρι την επικαιροποίηση των δεδομένων (στοιχείων) της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βεβαίωση για Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών» με το χρόνο ασφάλισης των εργατών γης για το έτος 2012, η έκδοση της βεβαίωσης για ανανέωση της άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, μπορεί να γίνεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν, αντί υπεύθυνης δήλωσης ότι εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονομία, εργόσημα συνολικής αξίας τουλάχιστον 5.035,50 ευρώ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΓΑ δεν θα εκδίδει βεβαίωση.

Capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.