Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

“ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ”

Κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε), των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων αλλά και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε την Παρασκευή, 28/09/2012, απόφαση με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. ως εξής:...........


1. Για ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:

1. Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 1
2. Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 2
3. Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 3
4. Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 4
5. Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 5
6. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 6
7. Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 7
8. Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 8
9. Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 9
10. Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 0

2. Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

1. Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 1,2,3
2. Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 4,5,6
3. Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 7,8,9,0

3. Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται:

1. Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 1,2,3,4
2. Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 5,6,7,8,9,0

Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κα. Σιμπέλ Αμέτ, τηλ. 27210 62200 / 62225, e-mail: sibel@messinianchamber.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.