Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Ποια στρατολογικά ζητήματα λύνονται πλέον μέσω ΚΕΠ

Διευρυμένος πλέον είναι ο κατάλογος των στρατολογικών θεμάτων, που πλέον διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των Κ. Ρόβλια και Π. Μπεγλίτη και η οποία τέθηκε ήδη σε ισχύ , οι πολίτες μπορούν να καταφεύγουν στα ΚΕΠ για 31 διαφορετικά στρατολογικά ζητήματα.

Φυσικά, μπορούν να απευθύνονται και .......

στα στρατολογικά γραφεία, όσα από αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν μετά τη διαδικασία συγχωνεύσεων.

Αναλυτικά, οι περιπτώσεις στρατολογικών ζητημάτων που θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τα ΚΕΠ:

1. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων, που καλούνται και κατά το προηγούμενο έτος έχουν απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δύο φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης.

2. Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους.

3. Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων (διπλογραμμένων).

4. Απόλυση μετά τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του μόνου γιου ή αδελφού πρόσωπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

5. Αναβολή κατάταξης στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.

6. Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

7. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους ή είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 1−1−2006.

8. Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων καταδικάζονται σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση.

9. Αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων που είναι πατέρες δύο παιδιών.

10. Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας.

11. Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία.

12. Διακοπή αναβολής κατάταξης Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού.

13. Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα – διδακτορικό).

14. Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών.

15. Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

16. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο.

17. Διακοπή αναβολής κατάταξης Ναυτολογημένων.

18. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

19. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού.

20. Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών ή Προέδρων Κοινοτήτων.

21. Εξαίρεση από την κατάταξη των εφέδρων, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ.

22. Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας.

23. Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

24. Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας.

25. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου με αίτησή τους.

26. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων από την υποχρέωση στράτευσης, επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (1/5), με αίτησή τους.

27. Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων.

28. Μειωμένη θητεία ομογενών, που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, οι οποίοι διέκοψαν την μόνιμη κατοικία τους στο εξωτερικό, ήρθαν στην Ελλάδα και κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε Μητρώο Αρρένων.

29. Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικού Γραφείου.

30. Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδελφού − πατέρα δύο παιδιών, υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, πολιτογραφηθέντων, υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων, ομογενών.

31. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.