Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Αρχίζει ο έλεγχος των αποδείξεων

Πριν καλά καλά ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων, στις εφορίες συστήνονται τριμελή κλιμάκια εφοριακών για να ελέγξουν και να μετρήσουν τους φακέλους με τις αποδείξεις.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γ. Καπελέρη, σε κάθε εφορία θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τα ανώτερα στελέχη κάθε εφορίας. Ο υποδιευθυντής Φορολογίας θα είναι πρόεδρος και μέλη ο επόπτης ελέγχου και ο προϊστάμενος του τμήματος φορολογίας εισοδήματος.

Στα αξιοσημείωτα της εγκυκλίου είναι ότι τα .........

κίνητρα για να μην... βρεθεί λάθος στους φακέλους είναι σημαντικά. Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που ο έλεγχος αποφανθεί ότι τα ποσά συμφωνούν, μετά οι αποδείξεις καταστρέφονται, χωρίς να προβλέπεται τρόπος επαλήθευσης της μέτρησης. Αντίθετα εφόσον παρουσιαστούν σημαντικές αποκλίσεις στα ποσά που δηλώθηκαν με όσα μετρήθηκαν, θα επιλεγεί και δεύτερο δείγμα φακέλων για έλεγχο.

Στα κριτήρια ελέγχου περιλαμβάνονται:

♦ η αναλογία του ποσού των αποδείξεων σε σχέση με το ποσό του εισοδήματος που έχει δηλωθεί

♦ η ωφέλεια που προκύπτει λόγω των αποδείξεων.

Οι Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν σε ετήσια βάση μέχρι 10.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να ελέξουν τουλάχιστον 50 φακέλους αποδείξεων, όσες παραλαμβάνουν μέχρι 20.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 100 φακέλους, μέχρι 30.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 200 φακέλους και πάνω από 30.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 300 φακέλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.