Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Το ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων της Μεσσηνίας [ Λίστα ]

Με την αριθμ. 2239/21-09-2017 απόφαση αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και ......

αργίες των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας, κατά τη χειμερινή περίοδο από 1η-10-2017 έως 30-4-2018», καθορίζεται η λειτουργία τους.

Να σημειωθεί πως ο καθορισμός λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με τις καταστάσεις των πρατηρίων που περιλαμβάνονται στη σχετική εισήγηση του Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Ν. Μεσσηνίας «Ο Αριστομένης», οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ως εξής:

1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μεικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.

2. Υποχρεωτική, εκ περιτροπής, διανυκτέρευση:
Το ωράριο των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από 21.00 έως 6.00 της επομένης, με ελάχιστη διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 21.00 έως 23.00). Όσα θα λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας.

3.Υποχρεωτική, εκ περιτροπής, ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες:
Το ωράριο των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, ορίζεται από 6.00 έως 21.00. Τα πρατήρια τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά ημέρα Κυριακή ή αργία καλύπτουν το 25% του συνόλου των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας.

4. Στον αριθμό των εκ περιτροπής διανυκτερευόντων πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας για τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, καθώς και στον αριθμό των πρατηρίων που θα λειτουργούν ημερησίως εκ περιτροπής κατά τις Κυριακές και αργίες, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές.

5. Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών, εκ περιτροπής, διανυκτερεύσεων και της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.

6. Όσα πρατήρια έχουν οριστεί με την παρούσα να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά, εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, ή να διημερεύουν κατά τις Κυριακές και αργίες, λειτουργούν υποχρεωτικά, διαφορετικά τιμωρούνται ως παραβάτες και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012(ΦΕΚ 70/τ.Α/30-03-2012).

Δείτε εδώ την λίστα πρατηρίων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.