Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάρτιση τεχνικού ασφαλείας εργοδοτών.


Ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών σε συνεργασία με το Κ.Α.Ε.ΛΕ.(Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου) θα διοργανώσει σεμινάρια επιμόρφωσης-κατάρτισης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας επιπέδου Γ και επιπέδου Β.

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται ......

από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους,να διαθέτει υπέυθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

Εκπαίδευση Τεχνικών ασφαλείας Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
Σεμινάρια Τεχνικών ασφαλείας Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
Πιστοποίηση Τεχνικών ασφαλείας Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

στα τηλ:

6974174278 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ

6944475771 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

6948466835 ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένο αρχείο (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑΚΟΔ)που δείχνει σε ποια κατηγορία ανήκει το επάγγελμα του κάθε συνάδελφου( Β η Γ κατηγορία)

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα λιγότερο επικίνδυνα επαγγέλματα(καφετέρειες-κομμωτήρια-ενδύματα-σούπερ μάρκετ) ανήκουν στην Γ ξατηγορία και η κατάρτιση θα είναι 2 πεντάωρα,

ενώ αυτά με μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας (ελαιοτριβεία-συνεργεία-ξυλουργεία-βενζινάδικα-ότι έχει σχέση με την παρασκευή όπως οι φούρνοι αν δεν είναι απλά πρατήρια άρτου, κ.α. ) ανήκουν στην κατηγορία Β και η κτάρτιση θα είναι 7 πεντάωρα.

Τα σεμινάρια θα γίνουν στα Φιλιατρά.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.