Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Τροποποίηση προδιαγραφών εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου “Καλαμάτα” ΠΟΠ

Με αφορμή την έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου “Καλαμάτα” - ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορά την επέκταση της ζώνης παραγωγής σε όλη τη Μεσσηνία και αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και το γεγονός ότι στο επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ......

καταχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων DOOR, η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Με τη διεύρυνση της ζώνης παραγωγής του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου “Καλαμάτα” - ΠΟΠ σε όλη τη Μεσσηνία δίνεται η δυνατότητα παραγωγής του σε όλα τα ελαιοτριβεία που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Μεσσηνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι η ένταξή τους στο Σύστημα Ελέγχου & Πιστοποίησης του AGROCERT.

Η ένταξη πραγματοποιείται μετά από αίτηση της επιχείρησης στον AGROCERT (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση αυτή απαιτείται να κοινοποιηθεί και στη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας (για τα ελαιοτριβεία που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης μας). Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.Νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης της επιχείρησης

2.Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ ή σχετική απαλλαγή αδείας

3.Κάτοψη των εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας, ή/και αποθήκευσης από αρμόδιο μηχανικό.

4.Διάγραμμα ροής της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας, ή/και αποθήκευσης της επιχείρησης.

Μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους υπογράφεται «Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου» και καταχώρηση της επιχείρησης στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων ΠΟΠ-ΠΓΕ του AGROCERT.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕΜ, στο γραφείο 212 και 207 (2ος όροφος Διοικητήριο) και στα τηλ. 2721361238 και 2721361207, καθώς και στην ιστοσελίδα του AGROCERT (www.agrocert.gr  Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης & Γεωγραφικής Ένδειξης).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.