Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων

Επαναλειτουργεί το Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων για τις εγγραφές Αγροτικών Συνεταιρισμών και υποβολή αιτήσεων πρώτης εγγραφής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την ψήφιση της τροπολογίας που συμπεριλήφθηκε στο 3ο άρθρο του Νόμου 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166).

Η εφαρμογή του ........

Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων βρίσκεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το υπουργείο καλεί τις συλλογικές οργανώσεις των αγροτών για άμεση εγγραφή ή συμπλήρωση των εκκρεμοτήτων τους, ώστε αυτό, αφού ενημερωθεί και αποσαφηνισθεί ποιες είναι οι λειτουργούσες οργανώσεις, να αποτελέσει το εργαλείο εφαρμογής πολιτικής στην προσπάθεια ανάπτυξης των οργανώσεων.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν, με τους κωδικούς πρόσβασής τους, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να τα υποβάλλουν σε μορφή αρχείων pdf:

· αντίγραφο καταστατικού και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο
· ισολογισμούς και οικονομικές εκθέσεις τελευταίας τριετίας,
· αριθμό μελών σύμφωνα με το θεωρημένο αρμοδίως Βιβλίο Μητρώου Μελών
· πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.

enet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.