Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Το σχέδιο για το ψαλίδι στα ειδικά μισθολόγια-Ποια επιδόματα περικόπτονται ή καταργούνται

Αναπόφευκτες είναι πλέον οι μειώσεις στις αποδοχές 250.000 λειτουργών του Δημοσίου που αμείβονται με «ειδικά μισθολόγια», μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το ύψος των συνολικών περικοπών στις δημόσιες δαπάνες από τα 11,5 στα 13,5 δισ. ευρώ, αλλά και την απόρριψη της λογικής των «ισοδύναμων μέτρων» από την Τρόικα. Οι μειώσεις στις συνολικές αποδοχές των δημοσίων λειτουργών θα επιβληθούν κυρίως μέσω περικοπών και καταργήσεων στα επιδόματα που λαμβάνουν.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη .............

αποφασίσει να εντάξει στο «πακέτο» των περικοπών ύψους 13,5 δισ. ευρώ και τη μείωση κατά 12,4% των αμοιβών των δημόσιων λειτουργών (στρατιωτικών, αστυνομικών, δικαστικών, ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, καθηγητών ΤΕΙ, ερευνητών, κληρικών, ερευνητών, διπλωματών κ.λπ.). Δεν αποκλείει μάλιστα η μείωση αυτή να ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2012 κι όχι από την 1η-1-2013, ενώ παράλληλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εξαιρεθούν από τις περικοπές ούτε καν οι ένστολοι που θεωρούνται «μάχιμοι»!

Από την επιβολή μειώσεων ύψους 12,4% κατά μέσο όρο στις συνολικές αποδοχές των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των δικαστικών, των ιατρών του ΕΣΥ, του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, των διπλωματικών υπαλλήλων και των ερευνητών εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί φέτος «καθαρή» εξοικονόμηση δαπάνης ύψους 205 εκατ. ευρώ, αν το μέτρο εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η-7-2012, όπως προβλέπει το -ήδη συμφωνηθέν από τον περασμένο Φεβρουάριο- Μνημόνιο. Σε καθένα από τα έτη 2013-2014, που οι περικοπές θα ισχύσουν για 12 μήνες, η «καθαρή» εξοικονόμηση θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, συνολικά, μέσα σε 2,5 έτη, οι 250.000 λειτουργοί του Δημοσίου θα υποστούν εισοδηματικές απώλειες άνω του 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για να «πετύχει» τις προβλεπόμενες περικοπές στα λεγόμενα «ειδικά μισθολόγια» προβλέπουν:

1. Αλλάζει ο υπολογισμός του χρονοεπιδόματος
Την αλλαγή του συστήματος υπολογισμού του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ή χρονοεπιδόματος. Το επίδομα αυτό προσαυξάνει το βασικό μισθό κάθε δημόσιου λειτουργού κατά ένα ποσοστό το οποίο ξεκινά από το 4% μόλις συμπληρώσει 1 έτος υπηρεσίας και φθάνει μέχρι το 60% με τη συμπλήρωση 29 ετών υπηρεσίας. Στο χρονικό διάστημα των 28 ετών, που μεσολαβεί από τη συμπλήρωση του ενός έτους υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωση 29 ετών υπηρεσίας, το χρονοεπίδομα κλιμακώνεται με την προσθήκη 4 ποσοστιαίων μονάδων ανά διετία. Δηλαδή, με τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας το χρονοεπίδομα αυξάνεται από 4% σε 8% του βασικού μισθού, με τη συμπλήρωση 5 ετών υπηρεσίας το χρονοεπίδομα αυξάνεται από 8% σε 12% του βασικού μισθού, με τη συμπλήρωση 7 ετών υπηρεσίας το χρονοεπίδομα αυξάνεται από το 12% στο 16% του βασικού μισθού κ.ο.κ., μέχρι να φθάσει στο 60% του βασικού μισθού με τη συμπλήρωση 29 ετών υπηρεσίας.

Τα «σενάρια» που εξετάζονται να εφαρμοστούν εναλλακτικά ή συνδυαστικά με σκοπό να μειωθούν οι αποδοχές των δημόσιων λειτουργών προβλέπουν:
Ι Μείωση από το 4% στο 2% του ποσοστού που προστίθεται στο χρονοεπίδομα κάθε φορά που, μετά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας, συμπληρώνεται μία διετία.
ΙΙ Αύξηση από διετία σε τριετία ή τετραετία ή ακόμη και οκταετία του χρονικού διαστήματος που απαιτείται να συμπληρωθεί για να αυξηθεί το επίδομα χρόνου υπηρεσίας. Αν υιοθετηθεί αυτό το σενάριο, τότε οι χρονικές ωριμάνσεις των αποδοχών των 250.000 λειτουργών του Δημοσίου θα «παγώσουν» για πολλά χρόνια, ενώ, εάν το σενάριο αυτό συνδυαστεί και με μείωση του ποσοστού του χρονοεπιδόματος, τότε θα προκύψουν πολύ μεγάλες εισοδηματικές απώλειες.
ΙΙΙ Στα 10 πρώτα χρόνια υπηρεσίας η αύξηση του χρονοεπιδόματος να γίνεται ανά διετία, όπως σήμερα, και μετά κάθε 3 ή 4 ή 8 χρόνια!

2. SOS εκπέμπουν οι μισθολογικές προαγωγές
Την κατάργηση ή την περικοπή των μισθολογικών προαγωγών που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες και οι δικαστικοί λειτουργοί. Εξετάζεται να καταργηθούν πλήρως οι ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν προσαυξήσεις στους βασικούς μισθούς που λαμβάνουν όσοι δεν προάγονται βαθμολογικά αλλά παραμένουν για αρκετό διάστημα στον ίδιο βαθμό. Εναλλακτικά, μελετάται να μειωθούν οι προσαυξήσεις ώστε τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές να περικοπούν.

3. Μειώσεις των συνολικών αποδοχών ως και 50%
Τη σημαντική περικοπή ή ακόμη και την κατάργηση επιδομάτων που λαμβάνουν οι δημόσιοι λειτουργοί. Οι περικοπές και οι καταργήσεις επιδομάτων αναμένεται να οδηγήσουν σε μειώσεις συνολικών αποδοχών έως και 50% για ορισμένες κατηγορίες δημόσιων λειτουργών.
Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στο στόχαστρο θα μπουν τα ακόλουθα επιδόματα που προβλέπονται από τα ειδικά μισθολόγια:

Τα επιδόματα «εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών» που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες. Τα επιδόματα αυτά ανέρχονται σήμερα σε 111,72 ευρώ το μήνα για τους άγαμους, 169,21 ευρώ το μήνα για τους έγγαμους και σε 225,88 ευρώ το μήνα για τους έγγαμους με τέκνα.
Τα επιδόματα «ειδικής απασχόλησης» που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες. Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται από 143,20 έως 371,20 ευρώ το μήνα.
Η «πάγια αποζημίωση» των δικαστικών λειτουργών, η οποία ανέρχεται σε 644,44 ευρώ το μήνα για τους βαθμούς από ειρηνοδίκη Δ’ έως εισηγητή του ΣτΕ και σε 769,12 ευρώ το μήνα για τους υπόλοιπους –ανώτερους- βαθμούς, από πρόεδρο Πρωτοδικών και άνω.
Το «επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών». Το επίδομα αυτό κυμαίνεται από 404,8 έως 809,6 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό κάθε λειτουργού.
Το επίδομα «δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης» των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 425 ευρώ το μήνα.
Τα «ειδικά ερευνητικά επιδόματα» των μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ. Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται, σήμερα, από 252,80 έως 340,80 ευρώ το μήνα.
Τα «ερευνητικά επιδόματα» του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία κυμαίνονται από 137,60 έως 315,20 ευρώ το μήνα.
Τα επιδόματα «διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης», του διδακτικού και επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ, τα οποία κυμαίνονται από 332,75 έως 569,96 ευρώ το μήνα.
Η «πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια», την οποία λαμβάνει το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικού των ΑΕΙ. Κυμαίνεται από 142,49 έως 427,47 ευρώ το μήνα.
Η «πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης» που λαμβάνουν οι ιατροί του ΕΣΥ. Τα ποσά της αποζημίωσης αυτής κλιμακώνονται από 149,78 έως 274,45 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό.
Το επίδομα «νοσοκομειακής απασχόλησης» των ιατρών του ΕΣΥ. Τα ποσά του επιδόματος αυτού κυμαίνονται σήμερα από 284 έως 360 ευρώ το μήνα.
Το κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 145,60 ευρώ το μήνα.
Το επίδομα «αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος» που λαμβάνουν οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος και οι μητροπολίτες. Το επίδομα αυτό ανέρχεται σε 219,20 ευρώ το μήνα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
e-typos.gr


Messinea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.