Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ 2012

Από 20-6-2012 έως 31-12-2012 χορηγούνται τα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ από τις Δ/νσεις Πρόνοιας των Δήμων και τα ΚΕΠ, μετά τη δημοσίευση εγκυκλίου για τα δελτία για το 2012 από τη Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ.

Για την έκδοση δελτίων μετακίνησης το δηλωθέν ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 23.000 ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό τις 29.000 προσαυξανόμενο για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67%).
Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και........

λαμβάνουν Δελτίο - Κουπόνι ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Οι τυφλοί και άτομα με Β.Ν.Κ.εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.

Όσοι λαμβάνουν το προνοιακό ή διατροφικό επίδομα δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν γνωμάτευση αναπηρίας. Νεφροπαθείς και θαλασσαιμικοί εναλλακτικά μπορούν να προσκομίσουν γνωματεύσεις από τις Μ.Τ.Ν. ή Μ.Μ.Α.
Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τους ακρωτηριασμένους άνω ή κάτω άκρων.
Ασφαλισμένοι μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της (να μην έχει λήξει). Προσοχή:

Για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ δεν απαιτείται αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
Προσοχή: Σε όσους υπερβαίνουν τα οικονομικά κριτήρια χορηγείται δελτίο για μισό εισιτήριο στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Πηγή Πληροφοριών: www.esaea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.