Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

LIVE η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Πατήστε το Διαβάστε περισσότερα για να δείτε την συνεδρίαση και αν διαβάσετε τα θέματα που θα συζητηθούν


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση πρακτικών 17ης,19ης &20ης/2011 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.


Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Αθανασίου Πετράκου με θέμα: «Γέφυρα οδού Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο» (η επερώτηση απαντήθηκε με το από 23-2-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Απόστολου Παπαφωτίου.)


Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Παναγιώτη Βαλασσόπουλου θέμα: «Καταστροφές στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας».


Ενημέρωση – συζήτηση για την πολιτική της ανακύκλωσης της κομποστοποίησης και αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.


2012 – Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.


Οι θέσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με την επικείμενη κατάργηση του Ο.Ε.Κ. και της Εργατικής Εστίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς.


Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,64 MWτης εταιρείας ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση Μερμυγκόλλογος» της Τ.Κ. Ψαρίου του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.


Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘SPESSOLARISΑΕ’ ισχύος 4,922 MW στη θέση ‘Κορογωνα’ της Τ.Κ. Δαιμονιά της Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς της Π.Ε. Λακωνίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου


Έγκριση Οργανισμού και Κανονισμού λειτουργίας του θεσμού του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.


Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου


Λήψη απόφασης για την έγκριση αρχικού προγραμματισμού του Προγράμματος Συνδυασμένες Ενέργειες Τουριστικής Προβολής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.


Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μονεμβασιάς για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λαχίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.


Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Μονεμβασιάς για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» Τ.Κ. Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.


Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 3614/2007 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή μονάδας φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» Τ.Κ. Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.


Ορισμός εκπροσώπου για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 1 του Π.Δ. 170, ΦΕΚ 140/Α΄/9-6-2003.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2011.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.


Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή θεμάτων Ε.Δ.Χ. του άρθρου 3 του Ν. 1437/1984.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.


Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.


Ορισμός εκπροσώπου για το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 13 ΦΕΚ 12 Β/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον αριθμό 25 Γενικού Κανονισμού Λιμένων ΦΕΚ 219 Β /2001.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.


Έγκριση θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.


Παραχώρηση ορισμένου χρόνου απορριμματοφόρου οχήματος της Π.Ε. Αρκαδίας στο Δήμο Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.


Ορισμός εκπροσώπου για το Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 170/2003 ΦΕΚ 140/Α΄/9-7-2003.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.


Έγκριση για την τοποθέτηση των πωλητών (παραγωγών) σε θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Μεγαλόπολης και Τρίπολης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.


Γνωμοδότηση επί τη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο με τίτλο: Μονάδα Βιοαερίου της εταιρείας «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» ισχύος 480KW στη θέση Μπέρμπερη στο Δήμο Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.


Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες.


Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλήτριας Λαϊκών Αγορών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.


Ψήφισμα του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για τις Τρίτεκνες Οικογένειες.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.