Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Παράταση για δικαιολογητικά για επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1216 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται έως και τις 15-11-2011 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες, τα οποία αφορούν τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1216/21-10-2011 αναφέρει: .........


Αθήνα, 21/10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' «Παροχή Υπηρεσιών και Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τ. Σφελινιώτη
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1216

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αυτού.

2. Την απόφαση Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.02.88).

3. Την απόφαση ΠΟΛ.1051/18.3.2011 (ΦΕΚ 466/Β/23.03.2011).

4. Την απόφαση ΠΟΛ.1175/17.8.2011 (ΦΕΚ 2066/Β/16.09.2011).

5. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες για την συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31.07.2011 και 26.09.2011, κατά παράταση.

6. Την αριθ. Υ.350/08.07.2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11.7.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 

7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε περαιτέρω, μέχρι 15 Νοεμβρίου 2011, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες, τα οποία αφορούν τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.