Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Συμβασιούχοι Μερικής Απασχόλησης. Χωρίς δουλειά, παρά την παράταση…

Χωρίς δουλειά μένουν, πλέον, εκατοντάδες συμβασιούχοι δήμων της Μεσσηνίας και χιλιάδες στους δήμους ολόκληρης της χώρας, παρά την παράταση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης που δόθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/29-4-2011 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως τονίζεται στο χθεσινό ..........

υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23485 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ – Τμήμα Προσωπικού, που υπογράφει η διευθύντρια Αρετή Μπελια και κοινοποιήθηκε στο δήμο Τριφυλίας «Με την αριθμ.1/2011 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 Αποφασίστηκε η παράταση του προγράμματος της μερικής απασχόλησης, μέχρι τη λήξη των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ με τους μερικώς απασχολουμένους. Από τη διατύπωση προκύπτει ότι συνεχίζονται οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης με ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ης Απριλίου 2011, καθώς και εκείνες στις οποίες ορίζεται με ως ημερομηνία λήξης η 30η Απριλίου, αλλά προβλέπεται από την υπογραφείσα μεταξύ του φορέα και του εργαζομένου σύμβαση η δυνατότητα παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση των δεκαοχτώ μηνών απασχόλησης. Δεν συνεχίζονται οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης στις οποίες έχει οριστεί ως ημερομηνία λήξης η 30η-4-2011, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα παράτασης».

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί το εξής: η ΚΥΑ με την οποία δόθηκε η παράταση έχει θέμα «Παράταση συμβάσεων μερικώς απασχολουμένων ν.3250/2004 όπως ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών απασχόλησης» και μεταξύ αυτών που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοσή της είναι «Το γεγονός ότι κατά την 30η-4-2011 δεν συμπληρώνονται δεκαοκτώ μήνες…» και «Το γεγονός ότι η δαπάνη για την επιδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία των μερικώς απασχολουμένων για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έχει συνυπολογιστεί στον καθορισμό των πηγών εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του “Καλλικράτη”». Ωστόσο, η κατάληξη αυτής, η απόφαση δηλαδή, αναφέρει: «Αποφασίζουμε, την παράταση του προγράμματος μερικής απασχόλησης, μέχρι τη λήξη των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τους μερικώς απασχολουμένους».

Δηλαδή ενώ το θέμα της ΚΥΑ είναι η παράταση των συμβάσεων μέχρι τη συμπλήρωση των 18 μηνών, η απόφαση είναι για παράταση του προγράμματος μέχρι τη λήξη των συμβάσεων! Οι συμβασιούχοι κάνουν λόγο για εμπαιγμό από του ΥΠΕΣ και πλήρη αδιαφορία από του δήμους.

Για το Υπουργείο σημειώνουν πως, «από τη μία μας χαϊδεύουν τα αυτιά πως θέλουν να συμπληρώσουμε το 18μηνο και από την άλλη γράφουν για τις καταληκτικές ημερομηνίες των συμβάσεων. Μα, αφού 30-4-2011 έληγε το πρόγραμμα, τί να υπογράφαμε;».

Για τους δήμους, όχι όλους καθώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, σημειώνουν: «Αν ήθελαν, μπορούσαν, αφού έτσι και αλλιώς με ευθύνη τους είχαν καθυστερήσει οι προσλήψεις, στη σύμβαση να γράφουν για 18μηνο ή τη δυνατότητα παράτασης …».

Όπως μας είπαν «δουλεύαμε τσάμπα έναν και παραπάνω μήνα και χάσαμε και το επίδομα ανεργίας που τώρα θα παίρναμε…», αναδεικνύοντας και ένα επιπλέον ζήτημα αυτό της ανεργίας. Μετά τη λήξη των συμβάσεων γράφτηκαν στον ΟΑΕΔ και έπειτα από λίγες μέρες, που δόθηκε η παράταση, διέκοψαν την ανεργία. Παράλληλα, θα πρέπει άμεσα οι ΟΤΑ να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα στον ΟΑΕΔ για την ανεργία των συμβασιούχων της μερικής απασχόλησης που, πλέον, μένουν χωρίς δουλειά.

Του Ηλία Γιαννόπουλου στο Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.