Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Πρόσληψη δυο υπαλλήλων με Συμβαση Ορισμένου χρόνου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ......

εργατών αποθήκης(συνολικός χρόνος απασχόλησης: ως 60 ημερομίσθια)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 έως και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών :
Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

5. Πιστοποιητικά απόδειξης Εμπειρίας (Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΚΑΙ Κτηνιατρικής της Π.Ε που έχουν εργαστεί).

Πληροφορίες: 2761022958, Μπέσσα Σπυριδούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.