ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι χρειάζεστε το IBAN του λογαριασμού για την προσφορά σας στον Γρηγόρη Καψιμάλη θα το βρείτε πατώντας εδώ.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Πρόσληψη δυο υπαλλήλων με Συμβαση Ορισμένου χρόνου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ......

εργατών αποθήκης(συνολικός χρόνος απασχόλησης: ως 60 ημερομίσθια)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 έως και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών :
Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

5. Πιστοποιητικά απόδειξης Εμπειρίας (Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΚΑΙ Κτηνιατρικής της Π.Ε που έχουν εργαστεί).

Πληροφορίες: 2761022958, Μπέσσα Σπυριδούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.