Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Προδημοσίευση των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)»

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, Προδημοσίευση που αφορά στην προκήρυξη της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που .....

συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στην Προδημοσίευση περιλαμβάνεται πληροφόρηση για τις ανωτέρω δράσεις που αφορά κυρίως:
α) περιοχές εφαρμογής, β) κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων, γ) κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης, δ) κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων, ε) επιλεξιμότητα δαπανών, στ) δεσμεύσεις δικαιούχων, ζ) οικονομική ενίσχυση, και θ) αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων.

Στόχος της Προδημοσίευσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων και ο προγραμματισμός των ενεργειών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Επίσης, επισημαίνεται ότι αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα ανακοινωθούν μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίησή της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.