Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 07 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Καλκαβούρας περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά .......


1) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων.

2) Ορισμός Δικηγόρου του χειρισμού των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa – Hellas Power:
1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 36.282,47 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 4312/2014,
2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.),
3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ' έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

3) Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017(Έγκρ. των αριθ.45-54/2017)ΑΟΕ

4) Παραχώρηση της χρήσης του Λαογραφικού Μουσείου Τριπύλης με έδρα το Σελλά Μεσσηνίας στον Σύλλογο Απανταχού Σελλαίων Μεσσηνίας «Η Αγία Τριάς».

5) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Α.Μ 59-2014».

6) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΜ.42/2015».

7) Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.

8) Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΜ.108/2013.

9) Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΕΤΟΥ 2015.

10) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τοίχοι αντιστήριξης Τ,Κ Καρυών-Δημ.Οδού Στασιού ,Τ.Κ Μύλων.

11) Εγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ και εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ» ΑΜ.1/2014.

12) Εγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Φωτισμού Μαραθόπολης Α.Μ 31/2016.

13) Έγκριση δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης για την εκδήλωση της μάχης των Λαπαίων την 21-04-2017.

14) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις μήνες έτους 2017.

15) Απόδοση Λογαριασμού Υπαλλήλων.

16) Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την KYA ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’) και παρατάθηκε έως 30/04/2017 με το άρθρο 56 του Ν.4384/26-04-2016 και καθορισμός των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας(Έγκρ. της αριθ. 9 /2017 Α.Ε.Π.Ζ).

17) Χορήγηση-Ανανέωση αδειών πωλητών λαικών αγορών.

18) Επί αιτήσεως μεταφοράς θέσης περιπτέρου κ. Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου (Εγκ.10/2017ΑΕΠΖ).

19) Επί αιτήσεως ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, περί παραχώρησης Δημοτικού χώρου κατάργησης θέσης περιπτέρου(Έγκ.11/2017 ΑΕΠΖ).

20) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμήθειας Ν.4412/2016.

21) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών Ν.4412/2016.

22) Διαγραφή προσαυξήσεων Δημοτικών τελών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.