Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Η Χελώνα caretta –caretta στην κατηγορία ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γιατί λοιπόν εγκαλείται και διασύρεται η Χώρα μας ; Από ποιους ;
Με αφορμή την καταγγελία της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την εκδίκαση για τη μη λήψη και εφαρμογή μέτρων και νόμων, που να προστατεύουν το περιβάλλον και την .....

ωοτοκία της caretta –caretta στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου είδαν το φως της δημοσιότητας ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που αποδίδουν ευθύνες αλλά και προσπαθούν να δημιουργήσουν τον εχθρό, που όλοι πρέπει να καταφερθούν εναντίον του να τον δαιμονοποιήσουν και να τον χαρακτηρίσουν ελαφρά τη καρδία εχθρό του περιβάλλοντος και της κάθε μορφής ζωής που υπάρχει σε αυτό. Και αυτός δεν είναι άλλος από την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της που σαν στόχο έχουν, άκουσον άκουσον, την τσιμεντοποίηση και την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Υπάρχουν όμως κάποιες αναντίρρητες αλήθειες που επιτέλους πρέπει να λεχθούν, σαν αφετηρία ενός διαλόγου που είναι επιβεβλημένος να γίνει .

1. Οι κάτοικοι της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου δεν είναι έποικοι της περιοχής, ούτε περιπλανώμενοι «χρυσοθήρες» που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή για την αναζήτηση πλούτου. Είναι γηγενείς, κάτοικοι με δεσμούς αδιάρρηκτους σε βάθος αιώνων με το περιβάλλον και το οικοσύστημα αλλά και την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου . Ο χώρος είναι το αγαθόν που μας παραδόθηκε από τις προηγούμενες γενιές μας και θα παραδώσουμε στα παιδιά μας χωρίς μεταπράτες, χωρίς ενδιάμεσους, χωρίς «πνευματικούς» πατέρες και χωρίς αυτόκλητους προστάτες .

2. Άδεια παραμονής και επιβίωσης στον χώρο μας είναι αυτονόητο ότι δεν ζητάμε από κανένα είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται Κυβέρνηση, είτε λέγονται περιβαλλοντικές οργανώσεις, είτε ΜΚΟ .

3. Ο πολιτισμός και η παιδεία μας, διαμορφωμένη από αιώνες, μας έχει επιβάλει να προστατεύουμε το περιβάλλον και το οικοσύστημα και να το συντηρούμε σε τέτοιο βαθμό ανάπτυξης, ώστε όλοι αυτοί σήμερα να κόπτονται για την διατήρηση του. Και αυτό έχει κατορθωθεί κυρίως και πρωτίστως από τις τοπικές κοινωνίες. Κατά συνέπεια μαθήματα οικολογικής ευαισθησίας, υποδείξεις αλλά κυρίως κατηγορίες από επαγγελματίες δεν δεχόμαστε, θεωρώντας αυτές ανόητες, άσκοπες και απαράδεκτες .

4. Βασικό μέλος του οικοσυστήματος είναι και ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι κυρίαρχος και ρυθμιστής του, μιας και κατέχει τη νόηση, αλλά δεν μπορεί να γίνει είδος υπό διωγμό, θυσία στις ιδεοληψίες του κάθε τυχόντος και περαστικού σε ένα κόσμο που δεν είναι άγιος και αφήνει κενά για ιδιωτικές στοχεύσεις. Είναι αναντίρρητη αλήθεια ότι και ο άνθρωπος πρέπει να επιβιώσει και βεβαίως αφήνει αδιάφορους όλους τους «προστάτες» ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τριφυλίας μειώθηκε κατά 20 % τα δέκα τελευταία χρόνια . Και αυτό αφήνει μια πικρία .


5. Η Χώρα μας διασύρεται στα διεθνή δικαστήρια γιατί κάποιοι γνωστοί επιτήδειοι
την συκοφαντούν, πολλές φορές, με υπερβολικές , ψευδείς και χαλκευμένες κατηγορίες και είναι οι ίδιοι που μετά οδύρονται για το διασυρμό της.

6. Αλλά γιατί εγκαλείται η Χώρα μας ; Κυρίως γιατί δεν προστατεύει την χελώνα μας Caretta –Caretta . Και εδώ έρχεται η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature - IUCN) που εκδίδει τον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ειδών του κόσμου.
Πρόκειται για μια διαδικασία αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της κατάστασης των ειδών, που καταλήγει στην ιεραρχική τους κατάταξη, ώστε να εντοπίζονται τα είδη εκείνα που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό τους περιβάλλον και να προωθείται η ανάγκη προστασίας τους. Αυτή λοιπόν η διεθνής ένωση, με τον κόκκινο κατάλογο που εξέδωσε το 2015, την κατέταξε στην κατηγορία ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - LEAST CONCERN (LC), που είναι τα σχετικά κοινά ή ευρέως διαδεδομένα είδη και που κατά κανένα τρόπο δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες των κρισίμως κινδυνευόντων, τρωτών ή σχεδόν απειλουμένων ειδών.

Και μάλιστα βελτιώθηκε κατά πολύ από την προηγούμενη αξιολόγηση, που είχε γίνει για την Caretta – Caretta το 1982 και την κατέτασσε στην κατηγορία των ΤΡΩΤΩΝ - VULNERABLE (VU): δηλ. σε αυτά που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ξεπερνώντας και την ενδιάμεση κατηγορία των ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ - NEAR THREATENED (NT).

Με απλά λόγια με ότι έχει γίνει στην χώρα μας, με ότι έχει γίνει και στον Κυπαρισσιακό Κόλπο η χελώνα caretta –caretta από είδος υπό τον υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης είναι στην κατηγορία μειωμένου ενδιαφέροντος, όσον αναφορά τον κίνδυνο που διατρέχει .
Αυτό βεβαίως ακυρώνει όλους αυτούς, που έκαναν την ανάγκη ιδεολογία και την ιδεολογία επάγγελμα .
Γιατί λοιπόν εγκαλείται και διασύρεται η Χώρα μας ; Από ποιους ; Γιατί τόση απαξίωση; Πως προστατεύεται και από ποιους;
Η κοινωνία των πολιτών του Δήμου Τριφυλίας θα συνεχίσει με τον ίδιο σεβασμό και ευλάβεια να προστατεύει το χώρο της, θα διεκδικεί το δικαίωμα στην ανάπτυξη χωρίς ενοχές, με την έννοια του μέτρου όπως έκανε πάντα.
Η Πολιτεία είναι επιβεβλημένο πλέον, χωρίς περιστροφές και αναβολές, χωρίς υποτέλειες και φοβίες, να συνομιλήσει με την κοινωνία και να προχωρήσει στην έκδοση του Π.Δ. που θα καθορίσει τους όρους ανάπτυξης της περιοχής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.