Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Τρίτη 29-09-2015 και ώρα 13:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.

Στην πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Πανουσιοπούλου περιλαμβάνονται για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015

2) Έγκριση πρακτικών του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας»

3) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης & απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πηγής Βουλιαγμένης Τ.Κ. Ραπτόπουλου, Δ.Ε. Τριπύλης»

4) Έγκριση της αριθ.523/2015 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών από ιδιώτη κτηνίατρο.

5) Έγκριση της αριθ.525/2015 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με απευθείας ανάθεση εργασιών δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης στις περιοχές των Τ.Κ. Αετού, Μοναστηρίου και Πολυθέας.

6) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2015 (εισήγηση προς Δ.Σ.)

7) Έγκριση πρακτικών του Πρόχειρου Διαγωνισμού «Προμήθεια πλαστικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων»

8) Απόφαση περί μη άσκησης ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ.58/2015 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.

9) Αποδοχή δωρεάς έξι (6) φερέτρων για άπορες οικογένειες, από την κ. Σπυροπούλου Παναγιώτα του Κων/νου

10) Ορισμός δικηγόρου επί της αριθ.4/2015 αγωγής Λαμπρόπουλου Χρήστου του Παν/τη κατά του Δήμου Τριφυλίας

11) Ορισμός δικηγόρου επί της αριθ.28/2010 αγωγής των κ.κ. Διονυσίου Σταθακόπουλου κ.λ.π. (Σύνολο 3) κατά του Δήμου Τριφυλίας.

12) Αποδοχή δωρεάς ενός πίλαρ ηλεκτροφωτισμού από τον Εξωραιστικό Σύλλογο Λιμεναρίου, Δ.Κ. Φιλιατρών

13) Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου στη θέση «Σκουντζέικα», Δ.Ε. Γαργαλιάνων.

14) Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης για τόκους υπερημερίας για το έργο «Βελτίωση δρόμου Σιδηρόκαστρο – Καμάρι»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.